Żywy Różaniec

Krótka historia Różańca

Różaniec (Psałterz maryjny) wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza „wieniec z róż”. Swymi korzeniami sięga czasów przed św. Dominikiem (XII w.), któremu przypisuje się jego ułożenie. W XV wieku bł. Alan de la Roche,
zakonnik dominikański, wyodrębnił 3 części różańca: radosną, bolesną i chwalebną. W tym kształcie Różaniec trwał przez blisko VI wieków. W Roku Różańca Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice obejmujące życie publiczne Jezusa między chrztem w Jordanie a męką. Nazwał je tajemnicami światła.Pochodzi to od słów: „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata” (J 9,5).

Jak odmawiać?

 

Na zakończenie każdej dziesiątki Różańca odmawiamy modlitwę Anioła z Fatimy:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Obecnie mamy cztery części Różańca:

TAJEMNICE RADOSNE

odmawiane w poniedziałki i soboty

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzeie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa
 • Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA
odmawiane we czwartki

 • Chrzest Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezsa na weelu w Kanie
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii
TAJEMNICE BOLESNE
odmawiane we wtorki i piątki
 • Moditwa Jezusa w ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża
 • Śmierć Jezusa na krzyżu
TAJEMNICE CHWALEBNE
odmawiane w środy i niedziele
 • Zmartwychwstanie Jezusa
 • Wniebowstąpienie Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowaie Najświętszej Maryi Panny w niebieInformacje zaczerpnięto z książek: „Różaniec – modlitwa moja codzienna” wyd. Sióstr Loretanek oraz „Odnowiony Różaniec Najświętszej Maryi Panny” ks. Edward Data CSMA wyd. Michalineum.