Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
4
4
5
5
6
7
9
10
11
[12]

Wiadomości Powsińskie - grudzień


ŚWIĘTY JÓZEF Z NAZARETU

                         

Adwent, jako czas przygotowania na przyjście Zbawiciela, skłania nas do refleksji nad osobami oraz wydarzeniami, które narodzeniu Jezusa towarzyszyły. Niewątpliwie jedną z ważniejszych i najmniej docenianych postaci towarzyszących Jezusowi podczas jego przyjścia na Świat jest Święty Józef z Nazaretu. Źródła historyczne o Józefie mówią niewiele, a nasza wiedza o Nim może opierać się na Ewangeliach i pismach apokryficznych, które też nie dostarczają nam obszernych informacji.

Św. Józef był niewątpliwie Żydem, jego rodowód podany jest w dwóch Ewangeliach synoptycznych św. Mateusza i św. Łukasza. Pomimo różnic obie Ewangelie wskazują nam wyraźnie na jego przynależność do rodu Abrahama i Dawida. Miało to szczególne znaczenie dla Jezusa, który dzięki przyjęciu przez Józefa mógł być włączony do narodu izraelskiego, jak również mógł stać się spadkobiercą królewskiego rodu Dawida, choć Ewangelista Mateusz wyraźnie wskazuje na Maryję, jako tę, która zrodziła Jezusa. Dowiadujemy się z Ewangelii o fakcie zawarcia związku małżeńskiego Józefa z Maryją i o poczęciu Maryi. Pewnego wyjaśnienia może wymagać to, że poczęcie miało miejsce po zaślubinach, czyli prawnie Maryja była już małżonką Józefa. W tradycji żydowskiej zaślubiny miały dwa etapy Rusin i Nisssusin. W pierwszym etapie dokonywano zaślubin, czyli prawnego aktu zawarcia małżeństwa, ale panna młoda pozostawała przez około rok w domu swoich rodziców, następnie z rozpoczęciem drugiego etapu oblubienica była przeprowadzana do domu małżonka. Z tego powodu akt poczęcia przez Maryję był dla Józefa bardzo kłopotliwy, ponieważ stała się ona brzemienna w domu swojego ojca i w związku z tym faktem Józef postanowił ją oddalić. Powstaje pytanie czy Józef mając zamiar oddalić Maryję wiedział o fakcie poczęcia z Ducha Świętego, Ewangelia Św. Mateusza wskazuje na to, że dowiedział się o tym we śnie i natychmiast zmienił swoją decyzję i przyjął Maryję. Przyjęcie Maryi było odważnym aktem spełnienia woli Bożej i jednocześnie włączeniem Jezusa do narodu izraelskiego przez nadanie mu imienia i obrzezanie w 8 dniu od narodzin.

Św. Mateusz charakteryzuje nam Józefa jako człowieka sprawiedliwego. W pojęciu współczesnym rozumiemy sprawiedliwość jako oddawanie każdemu co mu się należy, natomiast w mentalności semickiej sprawiedliwość była również związana z realizacją i poddaniem się woli Bożej. Kontekst historyczny tych wydarzeń związany jest z panowaniem krwawego władcy Heroda Wielkiego, który nie był samodzielnym królem, tylko podlegał Rzymowi. Ponieważ Herod nie był Żydem więc nie znał pism prorockich Starego Testamentu i nie zdawał sobie sprawy z narodzin Zbawiciela. O tym fakcie poinformowali go dopiero mędrcy (gr. Magoi), którzy przybyli na dwór królewski prawdopodobnie z rejonu Mezopotamii. Szukali króla żydowskiego na dworze królewskim i tym sprowadzili na Świętą Rodzinę wielkie niebezpieczeństwo. Nie znalazłszy Jezusa na dworze Heroda, poszli za znakiem wschodzącej gwiazdy i złożyli mu dary.

Józef po wizycie mędrców został poddany kolejnej wielkiej próbie, poinformowany przez anioła o niebezpieczeństwie ze strony Heroda, podejmuje decyzję o niezwłocznej ucieczce do Egiptu. Ten fakt dowodzi również jego wielkiego autorytetu u Maryi Panny, która poddaje się jego woli bez sprzeciwu. Ewangelia Św. Mateusza podaje wręcz, że Józef zabrał Dziecko i Jego Matkę. Tutaj możemy dostrzec wyraźnie rolę Józefa jako głowy rodziny, po pierwsze anioł ostrzega Jego, a nie Maryję, po drugie posłuszeństwo Maryi jest dowodem jej wielkiego zaufania i miłości do Józefa jako ojca i męża. Fakt ucieczki do Egiptu może tłumaczyć istnienie tam w tym czasie dużej diaspory aleksandryjskiej, która mogła zapewnić Świętej rodzinie bezpieczne schronienie.

Po śmierci Heroda Wielkiego Józef ma kolejne widzenie anioła, który nakazuje mu powrót z rodziną do ziemi izraelskiej. Pomimo obaw o niebezpieczeństwo ze strony nowego władcy Archelaosa, syna Heroda, Józef wraca wraz rodziną do Galilei i osiada w Nazarecie. To wyjście Świętej rodziny z Egiptu jest odniesieniem do dziejów narodu izraelskiego, a zarazem spełnieniem zapowiedzi proroka Ozeasza. Jednak najważniejszy jest tu akt wypełnienia Bożego planu, któremu naród izraelski przed wiekami się sprzeciwiał.

Odniesienie postaci Józefa do współczesności pokazuje nam jak dalece odeszliśmy od modelu Świętej Rodziny. Czy potrafimy dziś, jako ojcowie i mężowie, wzbudzić tak wielki autorytet u naszych żon i dzieci, czy bierzemy odpowiedzialność i podejmujemy sprawnie życiowe decyzje. Wreszcie, co najważniejsze, czy szukamy w naszym życiu woli Bożej i wypełniamy ją. Czy może bardziej przypominamy Izraelitów, którzy sprzeciwiając się Bogu błądzili po pustyni 40 lat.

Jeżeli odpowiedzi na te pytania rodzą nasze poczucie niespełnienia, to właśnie Święty Józef jest tym, przez którego możemy kierować modlitwy do naszego Boga. Jest on patronem rodzin i rzemieślników, znane jest jego skuteczne wstawiennictwo w tych właśnie obszarach. Szczególnie ciekawy jest przypadek „Cudownych Schodów” z Santa Fe w stanie Nowy Meksyk w USA. W roku 1873, pod kierunkiem francuskiego architekta Antoine Mouly, została tam wzniesiona kaplica, po jej ukończeniu architekt zmarł, natomiast pozostał poważny problem braku schodów na chór, których wykonania nikt nie chciał się podjąć. Siostry zakonne podjęły żarliwą 9 dniową modlitwę przez wstawiennictwo Św. Józefa, aby ten jako cieśla dopomógł w znalezieniu wykonawcy. W ostatnim dniu modlitwy pojawił się nagle cieśla, z którym nie kontaktowano się wcześniej i z mistrzowską precyzją wybudował schody, które są arcydziełem konstrukcyjnym. Przy budowie schodów kręconych nie została użyta podpora pionowa i trudno jest wyjaśnić, jak te schody zachowują równowagę, tym bardziej, że zostały wykonane bez użycia gwoździ. Cieśla po ukończeniu prac zniknął nie wziąwszy zapłaty, dodatkowo drewno, z którego schody zostały wykonane, było niedostępne w tym rejonie świata. Schody te można podziwiać do dzisiaj i wszystko wskazuje na to, że zostały wykonane w sposób nadprzyrodzony rękami samego Św. Józefa.

Rafał Dynowski

 
        

Co prawda, przed nami jeszcze Adwent czyli okres oczekiwania i przygotowania na moment przyjścia na świat Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, ale już dziś chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia świąteczne wszystkim czytelnikom i współpracownikom Wiadomości Powsińskich. Mamy nadzieję, że św. Józef, opiekun rodzin pomoże nam odpowiednio przygotować się na przyjście Pana i nauczy jak „Dla niego żyć”, bo jak mówi piosenka:

„O Józefie ukochany, pod opieką twoją rósł.

Chleb żywota z nieba dany,

Tyś go na swym ręku niósł…

Tyś nam ustrzegł i zachował,

Tej miłości Bożej cud”

Życzymy wszystkim i sobie również, abyśmy potrafili tak jak Józef strzegł Jezusa, strzec naszej wiary na tym trudnym świecie. Uczmy się od niego jak wielbić Jezusa zarówno poprzez pracę, łzy i znój, jak i poprzez radość i świętowanie.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy.

Redakcja Wiadomości Powsińskich
 

Szopka od wieków jest pamiątką narodzenia Syna Bożego. Jest ściśle wpisana w naszą tradycję i nierozerwalnie związana ze świąteczną scenerią. To bardzo ważny symbol przypominający nam jedno z najważniejszych wydarzeń w historii chrześcijaństwa – narodzenie Jezusa Chrystusa. Od 3 lat grupa parafian z Powsina wkłada cały swój zapał, talent i energię, by każdego roku parafialna szopka zaskakiwała, zachwycała, ale przede wszystkim przemawiała do serc wszystkich odwiedzających kościół św. Elżbiety w Powsinie. Pan Wojciech Perkowski opowiada o tej wspaniałej przygodzie - jak sam nazwał pracę przy tworzeniu szopki.

 

EB: Ta przygoda trwa już trzeci rok, a jak to wszystko się zaczęło?

Wojciech Perkowski: Tak naprawdę naszą grupę stworzył ksiądz Jarosław Bonarski. To on nas, tak jakby, przyciągnął. Zebrał nasze umiejętności, poskładał wszystko razem i poprosił nas o współpracę. My wcześniej nie zajmowaliśmy się tego typu sprawami w naszym kościele. A tu proszę, okazało się, że połączenie naszych umiejętności, mimo braku doświadczenia w takiej pracy, dało ciekawe efekty. Tak zabraliśmy się do tworzenia pierwszej szopki w 2010 roku.

EB: Jak wypadł ten pierwszy projekt?

WP: Myślę, że efekt zaskoczył wszystkich. Ta pierwsza szopka była pomysłem księdza Jarosława. Stworzyliśmy ogromną księgę, która zajmowała praktycznie cały boczny ołtarz. Pracowaliśmy wtedy na styropianie, a trzeba przyznać, że nikt z nas nie znał się na tym materiale. Krojenie, wycinanie i formowanie styropianu trochę nas przerastało. Jednak mogę śmiało powiedzieć, że każda praca w kościele jest natchniona Siłami z Nieba i mimo wielu przeszkód ze wszystkiego udaje nam się wybrnąć.

EB: Po owocnej współpracy nie było innego wyjścia, jak za rok zabrać się za kolejną szopkę. I tu zupełnie inny pomysł?

WP: Tak, to była szopka, która od dłuższego czasu, gdzieś chodziła mi po głowie. Chciałem pokazać Jezusa w wielkim mieście. Ta szopka kosztowała nas więcej pracy, ponieważ powstał ogromny obraz miasta. Jednak myślę, że efekt końcowy wszystkim się podobał.

EB: W takim razie, co Państwo szykują w tym roku?

WP: Pomysł już jest, strona techniczna też powoli zaczyna nabierać kształtów. Ksiądz Jarosław już wcześniej zasygnalizował, że trwa Rok Wiary, dlatego ta szopka będzie się ściśle na tym opierać. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno będzie to najbardziej nowoczesna szopka, jaka do tej pory była w naszym kościele. Będzie też bardzo prosta, jednak zarazem bardzo wymowna. A reszta niech pozostanie tajemnicą i niespodzianką.

EB: Proszę, zatem opowiedzieć o osobach, które swoim talentem, pracą i pomocą przyczyniają się do powstawania tak wspaniałych dzieł.

WP: Zacznę od Marzeny Strojek, którą nazywam naszą szefową od kreacji. Ona wszystko organizuje, planuje, ale przede wszystkim wspiera te projekty swoją niezwykłą kreatywnością. Pomysł na sztuczny śnieg w zeszłorocznej szopce, który wyglądał dosłownie jak prawdziwy zaszokował wszystkich. Widziałem, jak niektórzy podchodzili i sprawdzali, czy to możliwe, że tam jest prawdziwy śnieg. Dodatkowo iluminacje świetlne i piękne kompozycje kwiatowe do Grobu Pańskiego, ponieważ oprócz szopki przygotowywaliśmy też dwa Groby Pańskie.

Następnie nasz szef techniczny, czyli Przemysław Przygodzki. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystkie konstrukcje, stelaże, elektryka to jego dzieło. Nic nie równa się z jego fachowym podejściem i pomysłowością.

Państwo Konderowie, którzy przede wszystkim wspierają prace techniczne. Bardzo pomogli przy pracach na wysokości, kiedy już szopki były ustawiane.

Pomagała nam też Zosia Tabaczyńska, studentka ASP, która wsparła nas swoim talentem plastycznym. A ja zajmuję się również stroną plastyczną, artystyczną szopki i staram się wspierać swoimi pomysłami każdy jej projekt.

Oczywiście jest też siostra Donata, która bez dwóch zdań, jest dobrym duchem każdego przedsięwzięcia w naszym kościele. Wspomaga nas dobrym słowem, humorem, a często kanapką, gdy długo danego dnia pracujemy nad jakimś elementem.

EB: Jak długo trwa przygotowanie szopki?

WP: To wszystko zależy od projektu. Poprzednie dwie szopki był dosyć pracochłonne. Ta jest prostsza w wykonaniu, ale tak naprawdę nie wiemy, czy nie wyniknie po drodze coś, co opóźni nasze prace. Generalnie to przeznaczamy na to minimum dwa tygodnie.

EB: To dużo pracy i czasu, a okres przedświąteczny jest dosyć wymagającym czasem. Czy nie jest tak, że Państwo muszą z czegoś zrezygnować dla tego projektu?

WP: To jest właśnie najbardziej zaskakujące i utwierdza mnie w przekonaniu, że w przypadku pacy, poniekąd dla Pana Boga, nie ma rzeczy niemożliwych, a jak potrzeba to i mały cud dostaniemy w prezencie. Przy tworzeniu poprzednich szopek różne rzeczy się działy, tak naprawdę w naszym prywatnym życiu. Dodatkowo praca zawodowa, przygotowania świąteczne, rodzina. A jednak udało się wszystko pogodzić, bez uszczerbku dla któregoś elementu naszego życia.

EB: Czyli przez te lata nie spotkał Państwa żaden problem nie do pokonania?

WP: Pojawiało się dużo różnych, mniejszych, czy większych problemów. Jednak trzeba pamiętać, że my tworzymy tę szopkę z błogosławieństwem księdza proboszcza Lecha Sitka, przez księdza Jarosława Bonarskiego, z dobrym duchem siostry Donaty i pracujemy przecież w Domu Bożym. To się po prostu nie może nie udać.

EB: Jednak przed świętami potrzebna jest chwila wyciszenia, oddechu, nie zabrakło Państwu na to czasu?

WP: Praca nad szopką to ogromna łaska i daje dużo radości. To jest dla mnie forma takich przedświątecznych rekolekcji, ale myślę, że dla każdego ma to pewien wymiar duchowy. Przygotowanie, włożenie wysiłku i efekt końcowy to największa nagroda. Pamiętam Pasterkę w zeszłym roku, kolędy, szopka w całej okazałości i ludzie, którym ona naprawdę się podobała. Pomyślałem wtedy, że było warto i, że to wspaniały świąteczny prezent

EB: Nie pozostaje nic innego jak podziękować Państwu za tą ogromną, bezinteresowną pracę, życzyć wielu pomysłów i dalszej opieki Bożej. A także z niecierpliwością czekać na tegoroczny efekt Państwa pracy, który zapewne wszystkich zaskoczy.

WP: Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i wsparcie. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, przy wsparciu księży i siostry, a przede wszystkim z Bożą pomocą, żeby każda następna szopka natchnęła wszystkim świątecznym duchem, oglądanie jej było przyjemnością i by przynosiła nowonarodzonego Syna Bożego do naszych serc i naszej parafii.

Rozmawiała: Ewelina Borowska


Od 2000 lat tajemnica Jezusa Chrystusa zachwyca, rodzi pytania i zmusza do refleksji kolejne pokolenia. Nie ma chyba drugiej tak dokładnie zbadanej i przeanalizowanej postaci jak ten urodzony z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara Augusta I, cieśla - ukrzyżowany w Jerozolimie. Wydawałoby się, że na podstawie takiego opisu (zresztą zaczerpniętego z Katechizmu Kościoła Katolickiego pkt 423) niezwykle łatwo będzie obalić Jego nauczanie i zanegować misję, z którą został posłany. Najtęższe umysły poszczególnych systemów, że wspomnę tylko o rewolucji francuskiej i ustroju komunistycznym próbowały i nadal próbuj obalić, ich zdaniem teorię, o życiu Jezusa Chrystusa. W wielkiej encyklopedii radzieckiej, wydanej na krótko przed upadkiem komunistycznego imperium, do znudzenia lansowano tezę, ze Jezus nigdy nie istniał.

Tymczasem wystarczy sięgnąć do pozabiblijnego źródła, jakim jest opracowanie żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. We fragmencie Testimonium Flavianum odnotował on następujący fragment: „W tym czasie stał się przyczyną nowych zaburzeń niejaki Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę”. Wydaje się, że obecnie kwestia czy Jezus rzeczywiście żył jest bezdyskusyjna, natomiast niezwykle trudne staje się głoszenie za apostołem Piotrem, że „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni".(Dz 4, 12). Obecnie, pod wpływem „nowoczesnych” poglądów, „postępowe” osoby mówią o pluralizmie religijnym i istnieniu wielu dróg do Zbawienia. Jednak, aby przyjąć taką interpretację, musielibyśmy odrzucić nauczanie zawarte w Bibiii: Bóg, który JEST, ma dla nas plan zbawienia, i zapowiedział go przez proroków (m. in. na osiem wieków przed narodzeniem Chrystusa):

Prorok Micheasz wskazał na miejsce narodzin Mesjasza: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. (Mi 5, 1). Ewangelista Mateusz (Mt 2, 3-7) opisuje jak na polecenie Heroda, wyżsi kapłani i nauczyciele ludu, przebadali dokładnie dostępne księgi i jednoznacznie wskazali na Betlejem jako miejsce urodzenia Chrystusa. Prorok Izajasz głosił następujące przesłanie: „ Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14).

Gdybyśmy spróbowali odnieść do naszych czasów powyższe dane, oznaczałoby to, że tak około 1300 roku po narodzeniu Chrystusa, powstała księga, która przetrwałaby do naszych czasów, na polecenie władz najtęższe umysły przebadały ja dokładnie i udowodniły, że urodzi się niezwykle ważne dla świata dziecko, dajmy na to w Głogowcu. Zatem, w jakiego Jezusa Chrystusa ja wierzę? W Jezusa Chrystusa Syna Bożego i Pana Naszego?. Niezwykle trudne słowa. Już św. Paweł Apostoł pisał do wspólnoty w Koryncie „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus" (1 Kor 12, 3). Bo powiedzieć, że Jezus jest Panem, oznacza również uznania panowania Jezusa nad światem i nad historią. Panowania nad moim życiem, przyjęcie postawy: „nie ja Panie, nie ja tylko TY rozporządzaj moim życiem”.

Jednak zanim narodził się Jezus, Maryja odpowiedziała na zwiastowanie Archanioła Gabriela słowami „Jestem służebnicą Pana, niechaj mi się stanie według twego słowa”. Na imię Maryja – być może staje nam przed oczami wizerunek twarzy opromienionej pozaziemskim światłem. Oblicze trudne do rozszyfrowania: wrażające jednocześnie smutek i nadzieję, radość i zadumę. Od setek lat osoby pielgrzymujące do naszego sanktuarium wypraszają u Matki Bożej Tęskniącej wstawiennictwo w tylu kłopotach i troskach. Ponad 2000 lat po zwiastowaniu, wypowiedź „Niechaj mi się stanie według twego słowa” odbija się echem przez wieki historii ludzkości.

W naszym życiu, tu i teraz, Jezus z Nazaretu może działać cuda, może wstawiać się za nami Maryja Panna, ale czy my rzeczywiście chcemy, aby tak się stało? Może chcemy, żeby tylko zdrówko było i pieniążki, a resztę zrobimy po swojemu?

Oby nigdy w naszym życiu słowa modlitwy wierzę w „Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny”, nie były pustą, nic nieznaczącą formułką.

Aleksandra Kupisz - Dynowska


Dla każdego Rodzica powinno być niepokojące, jeśli jego dziecko ma dostęp do książek typu „Wielka księga siusiaków” lub „Wielka księga cipek” (wydawnictwa „Czarna Owca”). Poprzez prezentację treści w sposób obsceniczny i wulgarny, zaburzają one postrzeganie świata i psychikę dziecka, którego sfera psychoemocjonalna jest w fazie rozwoju.

Powyższe publikacje uczą przedmiotowego podejścia do seksualności, zarówno w stosunku do siebie jak i do drugiej osoby. Bardzo ważny jest również fakt, że nasze dzieci w sposób zdecydowanie nieadekwatny do wieku i wulgarny, są uczone o intymnych stronach życia. Ogólnie znane prawa psychologii mówią, że dziecko w ten sposób poinformowane o funkcjach układu rozrodczego organizmu ludzkiego, będzie tę dziedzinę traktowało w sposób zniekształcony. Dziecko poinformowane w wulgarny i infantylny sposób o seksualności, tak jak ma to miejsce w powyższych książkach, zachowuje taki wzorzec postrzegania tej sfery życia w swoim umyśle i podświadomie dąży do jego zastosowania w życiu.

Zachęcanie i namawianie dzieci do samogwałtu, które w różnych formach występuje w niniejszych publikacjach, niszczy rozwój psychosomatyczny dziecka a w życiu dorosłym sprzyja uzależnieniom i problemom w małżeństwie.

W największych bazach medycznych, gdzie publikowane są wyniki rzetelnych badań prowadzonych przez ekspertów, brak jest metaanaliz, które potwierdzałyby jednoznacznie pozytywne dla dziecka skutki edukacji seksualnej zachęcającej do wczesnej inicjacji seksualnej oraz traktowania seksualności jedynie w sferze zaspokajania własnych potrzeb i doznań.

Istnieją natomiast badania, które w sposób jednoznaczny potwierdzają wpływ takich form edukacji dzieci i młodzieży na zwiększenie się liczby ciąż u nastolatek, większej liczby uzależnień (alkoholizm, narkotyki, seks) oraz baraku zdolności do stworzenia trwałych relacji między ludzkich. 

 
Dr. med. Małgorzata Kupisz – Urbańska
Aleksandra Kupisz – Dynowska


W uznaniu zasług dla naszej Stolicy, Rada Miasta Stołecznego Warszawy, przyznała 10 października 2012 roku, byłemu proboszczowi parafii św. Elżbiety w Powsinie, ks. prałatowi dr Janowi Świstakowi odznakę Zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawy.

         W ten sposób została nagrodzona 30-letnia, ofiarna praca Księdza na rzecz parafii, a co za tym idzie i na rzecz Stolicy. Nie sposób tu wymienić wszystkich niezliczonych działań i zabiegów tego zacnego duszpasterza powsińskiego kościoła. Stąd też wymienię te niewątpliwie najważniejsze. Należą do nich: koronacja koroną papieską w dniu 28 czerwca 1998 r. cudownego obrazu Maryi Tęskniącej Powsińskiej oraz podniesienie - jeszcze w tym samym roku przez ks. Prymasa Józefa Glempa - kościoła w Powsinie do rangi Sanktuarium Maryjnego o znaczeniu ponadlokalnym; żmudne prace remontowo-konserwatorskie kościoła i budowa nowej plebani; powołanie parafialnego zespołu „Caritas”, spieszącego z pomocą do najbardziej potrzebujących; życzliwa współpraca z posługującymi w parafii od 1979r. siostrami ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, które z oddaniem służą Bogu i ludziom; powołanie Zespołu redagującego miesięcznik pn. Wiadomości Powsińskie, którypełni niezwykle ważną funkcję edukacyjno-informacyjną i integracyjną czytelników tego lokalnego wydawnictwa.

         Ks. Jan to także lokalny patriota i kulturoznawca, czego wyrazem było m.in. wydanie monograficznej książki pt. Sześć wieków parafii powsińskiej oraz albumu pt. Sto lat chóru i orkiestry parafii w Powsinie. Wydanie albumu świadczy też o tym, jak wysoko ceni muzykę oraz śpiew, stąd też członkowie parafialnego chóru „Con brio”, zawsze byli i są otaczani Jego czułą troską. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż ks. Jan przychylił się do dość niekonwencjonalnego sposobu użytkowania budynku starej plebanii, zw. obecnie Domem Pracy Twórczej (filia Centrum Kultury Wilanów). Już od siedmiu lat w ramach mieszczącej się w tu Pracowni etnograficznej, bardzo prężnie działa Zespół śpiewaczy Powsinianie oraz Sekcja 30+, propagujący lokalne i mazowieckie tradycje, zwyczaje, obrzędy, pieśni, zarówno w kraju jak i za granicą.

         Wśród odznaczanych tego dnia byli również członkowie najstarszego cechu rzemieślniczego, Cechu Krawców i Rzemiosł Włókienniczych, który obchodzi w tym roku 683-cią rocznicę swojego istnienia. Tą honorową odznakę otrzymał także pan Jan Woś, członek Kręgu Pamięci Narodowej. Stowarzyszenie to, za swoje patriotyczno-społeczne działania zostało nagrodzone w tym roku, tą samą odznaką Zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawy.

         Odznaki wręczała pani Olga Johan, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy w towarzystwie przybyłych członków rodzin, znajomych oraz przyjaciół. Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze przy dobrych ciastkach, kawie i herbacie.

                                      Teresa GałczyńskaJak mówi legenda dawno, dawno temu, gdy miast na Podhalu jeszcze nie było a górale owce wypasali przez cały rok na halach, pewnej mroźnej nocy zimowej juhasi grzali się przy ognisku pilnując stada przed niedźwiedziami. Nagle w środku nocy na niebie pojawiła się wielka gwiazda i biały anioł, który zawołał do pasterzy aby oddali pokłon Jezusowi, którego niedaleko w stajence porodziła Maryja. Juhasi choć bardzo zdumieni, posłusznie podążyli za Gwiazdą. W stajence zobaczyli Najświętszą Panienkę tulącą Dzieciątko i św. Józefa. Św. Józef, gdy zobaczył górali powiedział im, że uciekli z dalekiego kraju, gdzie srogi król Herod chciał zabić Dzieciątko. Poprosił górali aby przygarnęli całą jego rodzinę. Juhasi posłali po sanie aby św. Rodzinę zawieźć do Dębna. Patrzą a tu końmi powozi Archanioł Michał, który z nieba specjalnie zleciał aby Maryję z Jezuskiem wygodnie do wsi zawieźć. W ten to sposób Św. Rodzina została w Dębnie przez 12 lat. We wsi nie było kościoła, dopiero św. Józef jako cieśla, nauczył górali pracy ciesielskiej i wspólnie świątynię wybudowali. Gdy Jezus skończył 12 lat a prześladowania Heroda się skończyły, do Dębna ponownie przybył Michał Archanioł i św. Rodzinę na swoich skrzydłach do Jerozolimy zabrał. Archanioł Michał na pamiątkę ludziom z Dębna zostawił drewniany obrazek z namalowanym Bożym Narodzeniem. Górale w podziękowaniu niebieskiemu posłańcowi, który przywiódł do nich św. Rodzinę nadali drewnianemu kościołowi imię św. Michała Archanioła.

Bardzo mi się spodobała ta legenda (przeczytałam ją w przewodniku „Dębno podhalańskie. Parafia św. Michała Archanioła – szlakami polskich tradycji chrześcijańskich” wydanym przez Wydawnictwo Turystyczne z Krakowa) szczególnie, że miałam okazję obejrzeć ten „cudowny” kościółek. Cudowność kościółka nie wynika tylko z opowiedzianej wcześniej legendy ale jest związana również z jego walorami historycznymi i artystycznymi, które spowodowały, iż został on wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Kościół został zbudowany bez użycia gwoździ a belki były wzmacniane drewnianymi kołkami. Jak mówią przewodnicy jest to kościół ośmiu cudów wśród, których wymienia się: polichromię (malowidła) pokrywającą sklepienie kościoła, tryptyk w głównym ołtarzu przedstawiający Świętą Rodzinę, krzyż z roku 1380, tzw. Drzewo Życia, wykonany na desce tęczowej z naturalnego elementu drzewa w kształcie krzyża, drewniane gotyckie tabernakulum z XIV w. a także cymbałki z XV w., które mają oryginalny dźwięk, bowiem wbrew zasadom fizyki z najgrubszej płytki wydają najwyższe tony, a z najcieńszej najniższe (czyli odwrotnie niż w normalnych cymbałkach) – są to jedyne takie cymbały w Europie, a na całym świecie jest ich tylko 5. No, i jest jeszcze raczej ciekawostka niż cud - w kościółku tym kręcone były sceny zaślubin Janosika z Maryną, które znalazły się w popularnym serialu „Janosik”.

Jeśli więc chcecie zobaczyć kościół ośmiu cudów pojedźcie na wycieczkę na Podhale, możecie zobaczyć Pieniny, popłynąć Dunajcem ale również wybrać się na wędrówkę w wysokie Tatry lub popatrzeć na nie z perspektywy Krupówek (główny deptak turystyczny w Zakopanem). Pamiętajcie tylko o jednym kościółek w Dębnie możecie zwiedzać tylko przy ładnej pogodzie - jak powiedział nam ks. Proboszcz gdy na polu deszcz (czyli gdy na dworze pada deszcz) zwiedzanie przez turystów jest wykluczone, kościół jest dostępny jedynie dla parafian w czasie nabożeństw.

Agata Krupińska

 

Od dożynek, „kultowego” sierpniowego święta naszych rolników i przez kolejne miesiące, Pracownia etnograficzna Domu Pracy Twórczej Centrum Kultury Wilanów tętniła życiem. Powsinianie „przechodzili samych siebie”, czynnie uczestnicząc w podtrzymywaniu piękna naszych ludowych tradycji (np. prezentacja stroju wilanowskiego i łowickiego, dzień dyni, tradycyjne kiszenie kapusty, obchody 94-tej rocznicy odzyskania niepodległości …). Jednak wyjątkowa kulminacja zdarzeń dla Zespołu śpiewaczego „Powsinianie”, miała miejsce w dniach od 17 do 19 listopada 2012 r.

         I tak, 17 listopada „Powsinianie” wystąpili w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „TERAZ MY”, zorganizowanym przez Okęcką Salę Widowiskową. Nazajutrz do późnych godzin wieczornych, aktywnie wspomagali przebieg Węgierskiej Niedzieli w Powsinie, niezwykle bogatej w przeżycia historyczno-kulturalne oraz duchowe, nawiązujące do patronki św. Elżbiety Węgierskiej oraz do sprowadzonych do naszego kościoła Jej relikwii. Natomiast w dniu 19 listopada 2012r., w dniu parafialnego odpustu, Zespół śpiewaczy „Powsinianie” został laureatem XIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. To niezwykle nobilitujące wydarzenie, zostanie na długo w naszej pamięci.

         Podkreślić należy, że uroczysta Gala, zwieńczająca XIII edycję konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, odbyła się w nowo powstałym Teatrze Kamienica, który „pękał w szwach” (ok. 400 osób w tym wyróżnione w kilku kategoriach i osoby im towarzyszące). Nie sposób tu wymienić przymiotów osobowych oraz działań tylu nagrodzonych pojedynczych osób i licznych zespołów. Wniosek jest jeden - całemu zaangażowaniu tych ludzi, przyświecała wielka troska o zachowanie oraz kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego a co za tym idzie, naszej tożsamości narodowej i patriotyzmu!

         W słowie wstępnym do kategorii, w której laureatem został m.in. Zespół śpiewaczy „Powsinianie”, Marszałek Adam Struzik powiedział: „Wybór był bardzo trudny bo na 98 zgłoszeń trzeba było wybrać tylko 10. Nie da się wszystkich uhonorować. Konkurs trwa od kilu lat i jest nadal otwarty. Wśród nagrodzonych znaleźli się ludzie nietuzinkowi, którzy swoją działalnością i aktywnością, czasami taką zwykłą, a może właśnie niezwykłą, ubogacają ten świat. Są oni zatem prawdziwym skarbem”.

         Wręczając nagrodę „Powsinianom”, którą odbierali Robert Woźniak – dyrektor Centrum Kultury Wilanów oraz Grzegorz Toporowski – kierownik artystyczny zespołu, Adam Struzik jeszcze raz podkreślił: „Nasza polska kultura jest tak piękna i bogata, że dla jej szerzenia i kultywowania starczy miejsca dla każdego. Tej wielkiej troski, zaangażowania widocznego w lokalnych twórczych inicjatywach, nie brakuje też w Warszawie, w Powsinie”.

         W podziękowaniu za tak duże uznanie naszego dorobku, Robert Woźniak zacytował fragment bardzo wymownej pieśni „Powsinian”: „Dbają o tradycje i rozwój wszechstronny, nie tylko dla siebie lecz i dla potomnych”. I dalej: „Będziemy to robić dopóki, dopóty, nasz wilanowski strój i tradycje tej historycznej królewskiej ziemi będą znane wszystkim. A pana Marszałka prosimy aby był ambasadorem tych naszych działań”.

   Nad sprawnym przebiegiem ceremonii wręczania przez Marszałka Adama Struzika: medali, dyplomów uznania, odznak, wyróżnień, statuetek (twórcą statuetki jest Wacław Domański) i nagród pieniężnych, czuwał znany prezenter telewizyjny Tomasz Kammel. Akompaniował temu zespół Mizgalski Band. Galę zakończono występem artystycznym Grupy Wokalnej „Szafa Gra” oraz koktajlem w foyer teatru. Właśnie na tym miłym kuluarowym spotkaniu, zostałam zapytana przez panią reprezentującą Towarzystwo Naukowe Płockie (łac. Societas Scientiarum Plociensis) utworzone w 1820 r., które należy do najstarszych tego typu organizacji w Polsce. Proszę mi powiedzieć: Skąd się bierze taka pasja, połączona z niezwykłą charyzmą i poświęceniem? Dobre pytanie, a odpowiedź krótka: Kochamy nasz Kraj! Kochamy Powsin nasz, te pola, łąki, las, to miejsce na Ziemi pomiędzy swoimi!                     

Teresa Gałczyńska

                                                            CHARYTATYWNY KIERMASZ ADWENTOWY

9 grudnia 2012 roku w naszej Parafii odbędzie się kolejny Charytatywny Kiermasz Adwentowy. W imieniu Parafialnego Zespołu CARITAS oraz Powsińskiego Klubu Kultury zapraszamy gorąco wszystkich mieszkańców Parafii i okolic, ich rodziny, przyjaciół i znajomych do budynku starej plebanii w godzinach od 8.00 do 14.00. Bardzo liczymy na Waszą obecność i wsparcie.

Na wszystkich czekać będzie loteria z mnóstwem fantastycznych nagród, pyszne domowe ciasta i wyroby regionalne, bogaty wybór świątecznych upominków, kartek i dekoracji, oryginalne wieńce i stroiki, piękne rękodzieło oraz wiele innych atrakcji.

Jak zwykle, zebrane dzięki hojności uczestników i sponsorów fundusze umożliwią nam przygotowanie paczek świątecznych dla naszych podopiecznych, ewentualna nadwyżka pomoże sfinansować zakup węgla. Poprzednie edycje kiermaszu pokazały, że umiemy pięknie łączyć siły, aby osiągnąć słuszny cel, cieszy nas wspólny sukces i z roku na rok czujemy się mocniej odpowiedzialni jeden za drugiego. Ufamy gorąco, że i w tym roku będzie podobnie.

Wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom powsińskiego Caritas z serca dziękujemy za całoroczną współpracę i wszelkie wyrazy sympatii. Życzymy Wam i Waszym Bliskim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech cud żywej obecności Boga nigdy nie przestanie nas zadziwiać.

W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas Powsin, Barbara Bartkiewicz


„Szlachetna Paczka” to akcja charytatywna, prowadzona przez Stowarzyszenie WIOSNA, zainicjowana przez krakowskiego duszpasterza środowisk akademickich i ludzi biznesu – księdza Jacka Stryczka. Od innych przedsięwzięć zorganizowanej pomocy publicznej różni się tym, że potrzebujący nie jest dla darczyńcy anonimowy. Potrzebujący zgłasza konkretną potrzebę. A darczyńca wybiera sobie osobę lub rodzinę, której chce pomóc. Nie ma więc pytań i wątpliwości, gdzie trafią paczki i pieniądze darczyńców, czy aby na pewno zgodnie z celem, który popieramy.

W Polsce tysiące rodzin żyje w ubóstwie. Instytucjonalna pomoc społeczna najczęściej dociera do tych, którzy o swoje potrafią się upomnieć. A jest taka bieda, która nie krzyczy... Setki, a może już tysiące, wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” najpierw wyszukuje potrzebujących, później na stronie internetowej jest udostępniona lista zgłoszonych rodzin wraz z uszczegółowieniem ich próśb. Dodajmy, że prośby te są bardzo skromne; aż dusi w gardle, gdy czyta się, jakie podstawowe dobra są dla innych niedostępnym marzeniem.

Prosimy, zaangażuj się! Już ponad 150 tys. osób włączyło się w akcję, gwiazdy sportu i ekranu, a nawet sam Benedykt XVI pobłogosławił „Szlachetną Paczkę”. To takie proste: wchodzisz na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl. Tam są wszystkie informacje, możesz tę stronę śledzić na bieżąco, możesz zajrzeć do niej, gdy potrzebujesz jakiejś konkretnej informacji.

Na stronie jest zakładka z bazą potrzebujących rodzin, wybierasz sobie i przygotowujesz (możesz wciągnąć w to rodzinę, znajomych) konkretną paczkę. W dniu finału, tj. w tym roku w dniach 8-9grudnia, trzeba będzie dostarczyć paczkę do magazynu. Wolontariusz zawiezie Twoją paczkę do rodziny, którą obdarujesz. Na każdym etapie możesz skontaktować się z wolontariuszem, on może udzielić Ci dodatkowych wskazówek. Lista wolontariuszy też jest na stronie internetowej, podanej j.w.

Akcję można też wesprzeć najprościej: wysyłając SMS na numer 75465 o treści PACZKA lub POMAGAM (koszt SMS 5 zł + VAT), a także dokonując wpłaty na konto: Stowarzyszenie WIOSNA, numer rachunku: 22 1020 2892 0000 5802 0469 5146 z dopiskiem: Darowizna-Szlachetna Paczka.

Maria Zadrużna

 

CHRZTY: nie było     

ŚLUBY:nie było
POGRZEBY:

Śp. Henryk Pyzel z ulicy Gąsek, Stare Kabaty. Zmarł 02 listopada 2012 roku, mając lat 75. Pogrzeb odbył się 07 listopada w Powsinie. Osierocił żonę Danutę oraz troje dzieci: Grzegorza, Małgorzatę i Grażynę z męża Kłos z Powsina, chórzystkę. Z tej racji w uroczystości pogrzebowej wziął udział chór parafialny.

Śp. Władysław Pruśniewski z Bielawy. Zmarł 08 listopada 2012 roku, mając lat 62. Pogrzeb odbył się 13 listopada w Powsinie. Osierocił żonę Janinę z domu Milewską oraz troje dzieci: Annę, Mariusza i Krzysztofa. W sposób szczególny jego śmierć dotknęła żyjących rodziców Alicję i Stanisława Pruśniewskich.

Śp. Wiktor Ziembicki z ulicy Nowoursynowskiej, Stare Kabaty. Zmarł 21 listopada 2012 roku, mając lat 75. Pogrzeb odbył się 23 listopada w Powsinie. Osierocił żonę Alinę oraz dwoje dzieci: Grzegorza i Dorotę.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

 
1.       „…ALE DUŻO !!!!”

Co roku w dniu święta patronki naszej parafii św. Elżbiety młodzież przystępuje do sakramentu Bierzmowania. W tym roku, 19 listopada, przystąpiła do Bierzmowania, jak na naszą parafię, wyjątkowo dużo grupa młodzieży – 47 osób. W ubiegłym roku było ich zaledwie 18. Skąd tak wielka różnica? Jak wyjaśnił ks. Jarosław Bonarski, wikariusz, pierwsza przyczyna to liczny rocznik młodzieży II klas licealnych. Druga przyczyna to w tym roku doszła młodzież ze szkoły amerykańskiej - 14 osób. Szkołą ta znajduje się na terenie naszej parafii a uczęszczają do niej uczniowie zazwyczaj spoza naszej parafii. Bardzo dobrze się stało, że ks. Jarosław potrafił dotrzeć do nich i zorganizować dwuletnie przygotowanie do bierzmowania. Jeszcze jedno spostrzeżenie, młodzież bierzmowana w tym roku, mieszkająca na terenie naszej parafii w większości wywodzi się z rodzin, które zazwyczaj co niedziela uczęszczają na Maszę św., są związani z Kościołem i angażują się w różnych inicjatywach duszpasterskich. Obserwując młodzież przystępującą do Bierzmowania, mamy jednocześnie świadomość jak wiele zagrożeń czeka w dzisiejszym świecie na młodego katolika. Mamy nadzieję, że wytrwają przy Chrystusie i przy Kościele. Jak zaznaczył ks. Jarosław 10 osób bierzmowanych z naszej parafii, pojedzie do Rzymu i weźmie udział w Europejskim spotkaniu Młodzieży organizowanym przez wspólnotę Taize z Francji. Z młodzieżą tą spotka się również Benedykt XVI.

Ks. Jan Świstak
2.       POLICZMY SIĘ

Co roku jesienią w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych przychodzących do kościoła na Niedzielną Mszę św. W naszej Archidiecezji Warszawskiej, odbyło się ono 28 października 2012 r. Poniżej zamieszczono statystykę praktyk religijnych w parafii św. Elżbiety w Powsinie w dniu 28 października br.

Godzina Mszy św.
Liczba wiernych

Liczba rozdanych Komunii św.

Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
7.00
29
39
68
12
30
42
9.00
81
80
161
30
57
87
10.30
150
186
336
51
70
121
12.00
67
93
160
17
40
57
18.00
70
72
142
20
40
60
Kaplica Dom Opieki
6
21
27
6
21
27
Razem
 
894
 
394

Liczba mieszkańców parafii: 5 000 osób. Liczba wiernych w parafii: 4 500 osób

Mając konkretne dane statystyczne możemy teraz przedstawić religijność parafii w procentach. Uwzględniając ilość mieszkańców i obecnych na Mszach św. w dniu 28 października, nasza religijność kształtuje się na poziomie 17,88 %, a w stosunku do deklarujących się jako katolicy, to procent uczęszczających na niedzielną Mszę św. jest nieco wyższy: 20,8 %. W dalszym ciągu największa frekwencja jest na Mszy św. szkolnej 336 osób. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła ona o 18 osób. Jeśli chodzi o ilość wiernych przystępujących do Komunii św. to wciąż wzrasta ich ilość w porównaniu do ubiegłych lat. Przypatrzmy się poniżej zamieszczonej tabelce:

Data

Ilość osób na Mszach św.

Ilość osób u Komunii Św.

24 X 2010
866
320
16 X 2011
936
342
28 X 2012
894
394

Frekwencja na Mszach św. w Niedzielę w porównaniu z zeszłym rokiem zmniejszyła się o 42 osoby. Praktycznie tylko 1/5 mieszkańców naszej parafii w Niedziele przychodzi do Kościoła. Oczywiście trzeba uwzględnić, że na nowych osiedlach, zwłaszcza na Zapłociu i Konstancji, mieszka wielu obcokrajowców.

Mając na uwadze powyższe liczby, palący staję się problem reewangelizacji w naszej parafii. A gdyby tak dla tej idei połączyć siły? Mamy wspaniałe zespoły: Powsinianie i zespół 30+, działające przy Centrum Kultury Wilanów, filia Powsin oraz chór parafialny. Mamy chętnych i otwartych na współpracę parafian oraz przedstawicieli Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre – posługujących również w naszej parafii. Aktualnie przeżywamy Rok Wiary. Czy jest możliwe przebudzenie ludzi z uśpienia w sprawach wiary? Osobiście uważam, że tak, jest to możliwe. Świetną okazją mogłyby być występy naszych zespołów na arenie w Parku Kultury i Rekreacji w Powsinie. W soboty i niedziele w okresie letnim przewalają się tłumy ludzi, do tej pory niewykorzystana szansa. Otwarta sprawą jest również zorganizowanie na terenie naszej parafii ewangelizacyjnych pikników osiedlowych, na które z chęcią przyjdą mieszkańcy, niezależnie wierzący czy niewierzący.

P.S. Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem osób, które wzięły udział w liczeniu wiernych 28 października: Danuta i Stanisław Masiakowie, Bernardetta Milewska i Ewelina Wojciechowska, Jolanta Kupisz i Rafał Dynowski, Kamila Latoszek i Tomasz Wyszyński oraz Jan Klatka i Krystyna Woźniak.   BÓG ZAPŁAĆ.

Ks. Jan Świstak
3.       ZMIANY W KOŚCIELE LOKALNYM

Parafia św. Elżbiety oraz Wilanów i Pyry, jeszcze 30 lat temu należały do dekanatu piaseczyńskiego (dekanat, to terytorium administracji kościelnej, które można porównać do dzielnicy lub powiatu).W 1985 r. nastąpił nowy podział na dekanaty i parafie Powsin, Wilanów i Pyry zostały odłączone od Piaseczna i przyłączone do nowopowstałego dekanatu Mokotów Dolny. Dziekanem został wówczas proboszcz z Powsina. W1988 r. nastąpił nowy podział. Z dekanatu Mokotów Dolny powstały trzy: Ursynów, Wilanów i Służew. Parafia Powsin została przyłączona do dekanatu Ursynowskiego, w którym proboszcz z Powsina w dalszym ciągu sprawował funkcję dziekana.

Obecnie, został zlikwidowany dekanat służewski. Parafia św. Elżbiety oraz NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach, przyłączono do dekanatu wilanowskiego. Od 02 grudnia 2012 r., nasza parafia przynależy do Wilanowa. Na zebraniu kapłanów dekanatu wilanowskiego, w tajnym głosowaniu, na następne pięć lat wybrano ponownie na dziekana o. Kazimierza Lorka, proboszcza parafii św. Antoniego Zaccarii, a wicedziekanem został ks. Paweł Gwiazda, proboszcz parafii Opatrzności Bożej. Obydwie kandydatury musi jeszcze potwierdzić Arcybiskup Warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz. Do dekanatu wilanowskiego obecnie przynależy 9 parafii (pięć diecezjalnych i cztery zakonne): Czerniaków – parafia św. Bonifacego (Bernardyni), Stegny – parafia NMP Matki Miłosierdzia (Marianie), Stegny – parafia św. Antoniego Zaccarii (Barnabici), Siekierki – parafia NMP Królowej Wyznawców (Pijarzy), Sadyba – parafia św. Tadeusza Apostoła, Wilanów – parafia św. Anny, Wilanów - parafia Opatrzności Bożej, Powsin – parafia św. Elżbiety, Kępa Zawadowska – parafia Posłania Uczniów Pańskich. Natomiast parafie: św. Katarzyny, św. Dominika oraz Pyry i Grabów zostały przyłączone do Ursynowa. Dziekanem ursynowskim ponownie wybrano ks. Edwarda Nowakowskiego.

Ks. Jan Świstak

4.       NOWY POWSIŃSKI KALENDARZ ŚCIENNY NA ROK WIARY

Stało się już tradycją w naszej parafii, że kapłani odwiedzając mieszkańców w czasie wizyty duszpasterskiej, tzw. „Kolendy” rozdają w rodzinach kalendarz. Jest on dostosowany do planowanych wydarzeń duszpasterskich w naszej wspólnocie parafialnej. Wiodącym tematem w tym roku, zwanym „ROKIEM WIARY”, będzie: „Polacy XX wieku - świadkami wiary”. W każdym kolejnym miesiącu będzie prezentowany świadek wiary - osoba świecka z polskim rodowodem i żyjąca w XX wieku. Okazuje się, że Kościół w Polsce może poszczyć się wieloma Polakami, którzy żyli pośród nas, są nam bliscy i potrafili być w swoim środowisku heroicznymi Świadkami Wiary. Na każdej stronie kalendarza na rok 2013, oprócz graficznego przedstawienia dni, będzie prezentowana fotografia świadka wiary i jego króciutki życiorys. Aby przybliżyć parafianom poszczególne osoby, równolegle w „Wiadomościach Powsińskich”, będzie zamieszczany dokładniejszy opis ich życia. Kalendarz na rok 2013 będzie dziełem zespołu osób. Dlatego też pragnę podziękować ks. proboszczowi Lechowi Sitkowi za zgodę na powyższa tematykę kalendarza oraz sfinansowanie jego wydania. Ponadto bardzo dziękuję naszym Parafianom. Michałowi Chodakowskiemu za wykonane fotografie i „obróbkę” graficzną. Rafałowi i Aleksandrze Dynowskim, Agacie Krupińskiej i Marii Zadrużnej za pomoc przy opracowywaniu życiorysów poszczególnych „sług Bożych”. W przygotowaniach uczestniczył też wydawca Pan Krzysztof Gargasz. Wizerunki poszczególnych Świadków Wiary namalowała Renata Pawelec. Serdeczne Wam dziękuję za współpracę. Inspiracją dla kalendarza na rok 2013 była publikacja wypożyczona przez ks. Bogdana Jaworka pt.: „Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych” w opracowaniu Gabriela Turowskiego. Bardzo dziękuję za ten gest, ponieważ ta pozycja mnie osobiście oraz osobom współpracującym bardzo się przydała.

Ks. Jan Świstak
5.       PATRIOTYCZNY ŚPIEWNIK DOMOWY

W poniedziałek 12 listopada 2012 r. Centrum Kultury Wilanów zorganizowało koncert pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To już chyba stało się tradycją powsińską, bo od 3 lat spotykamy się aby wspólnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, by wspólnie śpiewać a następnie zapalić znicze w miejscach pamięci i na koniec wspólnie biesiadować. W tym roku z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy koncertu Wilanowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Izabeli Tomaszewskiej. Chór wykonał zarówno pieśni patriotyczne jak i ludowe. Bardzo ciekawie brzmiały „Mury” (pieśń śpiewana i spopularyzowana przez Jacka Kaczmarskiego) oraz „Biały Krzyż” ( piosenka śpiewana przez Krzysztofa Klenczona i zespół Czerwone Gitary). Potem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – trzeba przyznać, że sprawiało to wszystkim wielką frajdę. Następnie zapaliliśmy lampki przy dębach katyńskich, na Cmentarzu Powstańców Warszawskich, pod tablicami upamiętniającymi naszych rodaków, którzy zginęli walcząc o wolność Polski a także na grobie Janka Godlewskiego – obrońcy Lwowa. Na koniec tego „Spaceru Pamięci” miała miejsce „Biesiada patriotyczna” - skosztowaliśmy pysznej grochówki przygotowanej przez panie z zespołu Powsinianie i jeszcze nieco pośpiewaliśmy. Mam nadzieję, że za rok znów spotkamy się w tak licznym gronie, zaręczam ze warto.

Agata Krupińska

6.       SPOTKANIE Z KS. MARKIEM BAŁWASEM

To było bardzo ciekawe spotkanie, ks. Marek Bałwas, w niedzielę 11 listopada 2012 r. głosił homilie na wszystkich Mszach św. w naszym kościele. Myślę, że jego postać i głoszone słowo zrobiły na nas wszystkich duże wrażenie. Jest to kapłan z diecezji wrocławskiej, który w 2003 r. uległ wypadkowi samochodowemu i od tego czasu jest sparaliżowany od klatki piersiowej w dół i porusza się na wózku inwalidzkim. To mu jednak nie przeszkadza, aby pełnić funkcję duszpasterza młodzieży w Ciechocinku. Jak sam mówił całe jego życie prowadziło go i przygotowało do tego momentu, do tej chwili kiedy musiał zdać się wielu sprawach na innych. Słuchając tego, co mówił stwierdziłam, że zapewne potrafi dotrzeć do młodzieży i jego świadectwo ma swoja moc – mnie w każdym razie mocno wzruszyło. Z tego co wiem ks. Baławas spotkał się również z naszą młodzieżą przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. można było nabyć książki, które napisał Ks. Marek Bałwas i uzyskać jego autograf.

Agata Krupińska
7.       KONCERT W ZALESIU

Powsiński Chór „Con brio” po raz pierwszy wziął udział w XI Spotkaniach Chóralnych, które odbyły się w parafii N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym. Spotkania te związane są z uroczystym wspomnieniem św. Cecylii patronki muzyki kościelnej i mają na celu integrowanie środowiska chórzystów i dyrygentów. W spotkaniu uczestniczyło 12 chórów, w tym z Zalesia Górnego, Piaseczna, z Warszawy, Chylic, Jazgarzewa, Sulejówka a także zespół z Ukrainy. Organizatorem Spotkań był Chór Liturgiczny Parafii w Zalesiu Dolnym pod dyrekcją Pana Pawła Gindy. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 w sobotę 17.11.2012 r. koncertem - każdy z chórów wykonał po 2-3 utwory. Repertuar był bardzo zróżnicowany od pieśni eucharystycznych, poprzez kolędy, piosenki religijne, po pieśni świeckie takie jak „Piosenka o mojej Warszawie. Co ciekawe, zaśpiewano również fragmenty Encyklik Papieskich. Muszę powiedzieć, że poziom koncertu był bardzo wysoki i wiele śpiewów nas zachwyciło – widać, że wykonawcy wkładają wiele zaangażowania, aby perfekcyjnie wykonywać poszczególne utwory. Po koncercie wszystkie chóry wzięły udział we Mszę św. celebrowanej przez ks. Prałata Jana Sikorskiego (kapłan Duszpasterstwa Więziennego RP). Wspólne śpiewy podczas Eucharystii robiły wrażenie, choć dyrygowanie tak licznym gronem śpiewaków nie jest proste. Na koniec wspólnie ucztowaliśmy w pobliskiej szkole, gdzie zadbano o nasze żołądki oraz gdzie mogliśmy poszaleć tanecznie.

Agata Krupińska

8.       NIEDZIELA WĘGIERSKA W POWSINIE

 Zgodnie z kilkuletnią już tradycją podczas 40 godzinnego nabożeństwa i odpustu związanego z patronką naszej parafii św. Elżbietą Węgierską przewidywaliśmy poczęstunek bułeczkami „elżbietkami” – wypiekanymi przez naszych parafian oraz zbiórkę datków finansowych do puszek na wybrany cel. Tradycji stało się zadość i w tym roku, przy czym dzięki zaangażowaniu Centrum Kultury Wilanów „elżbietki” były bułeczkami ofiarodawców. Jednocześnie w sposób szczególny uczczono patronkę naszej parafii poprzez organizację Węgierskiej Niedzieli. Mszę św. odpustową za parafian w dniu 18 listopada 2012 r. sprawował o. Batora Botonda – prowincjał Prowincji Węgierskiej Ojców Paulinów. Muszę przyznać, że choć jest Węgrem to jednak świetnie opanował język polski, a jego homilia przybliżyła nam postać św. Elżbiety. We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele ambasady węgierskiej w Polsce, a także Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz władz samorządowych z Wilanowa. Po uroczystej Mszy św. w kościele odbył się koncert zespołu Hiros Pannonia, który towarzyszył nam również podczas Eucharystii. Zespół występuje od 10 lat i wykonuje głównie średniowieczne pieśni kościelne, choć nie tylko. Członkowie zespołu nie tylko śpiewają ale również grają na skrzypcach, wiolonczeli, fujarkach oraz na lutni i lirze (kopiach instrumentów średniowiecznych). Pieśni, które zostały nam zaprezentowane dotyczyły życia św. Elżbiety i innych świętych pochodzących z Węgier. Jak powiedział jeden z członków zespołu mimo, że zarówno język węgierski jak i polski są trudne, to jednak nie zdarzyło mu się aby Polak nie zrozumiał Węgra – nam w rozumieniu tego o czym zespół śpiewał wybitnie pomogło tłumaczenie o. Botonda. Po Eucharystii wszyscy chętnie częstowali się „elżbietkami” i składali datki na rzecz budowy Domu dla Chłopców prowadzonego przez siostry Obliczanki. Następnie odbyło się „węgierskie muzykowanie i animacje artystyczne” w Domu Pracy Twórczej oraz na salce parafialnej.

Agata Krupińska

9.            PODRÓŻ NA PODLASIE.

Wczesnym rankiem 20 listopada wyruszyliśmy z ks. Lechem Sitkiem na wycieczkę na Podlasie. Pierwszym punktem naszej podróży był Pratulin. Miejscowy ksiądz zapoznał nas z historią miejsca życia i męczeńskiej śmierci Unitów Podlaskich, których 6 października 1996 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził w poczet błogosławionych. Na koniec pobytu w Pratulinie wszyscy oddaliśmy pokłon relikwiom męczenników.

Następnym celem naszej podróży była słynąca z Cudownego Wizerunku Madonny Gregoriańskiej, zwanej także Guadalupeńską, Bazylika w Kodniu. Wieść niesie, że obraz miał wykraść z kaplicy papieskiej na Watykanie dziedzic Kodnia – Mikołaj Pius Sapieha. Jest to trzeci wizerunek Matki Bożej w Polsce koronowany koronami papieskimi. Ponadto w Bazylice znajduje się wiele relikwii świętych, przed którymi każdy indywidualnie mógł się pomodlić. Następnie chętni skorzystali z możliwości adorowania na kolanach, w modlitwie i zadumie, ołtarza z cudownym obrazem. Przed wyjazdem cała grupa odprawiła Drogę Krzyżową.

Ostatnim miejscem naszej podróży była jedyna na świecie katolicka parafia Neounicka obrządku bizantyjsko – słowiańskiego w Kostomłotach. Po wysłuchaniu historii miejscowego kościoła udaliśmy się w drogę powrotną do Powsina, którą umilali nam śpiewem obecni z nami nieliczni parafialni chórzyści. Na wycieczce wszyscy gromkie „Sto lat” odśpiewaliśmy solenizantce – pani Eli, która wszystkich obficie częstowała cukierkami. Około godziny 20-tej powróciliśmy bardzo zadowoleni do Powsina. Dziękujemy Księże Proboszczu, prosimy o następne wycieczki!

                             Jacek Lichocki
10.       Św. CECYLIA W POWSINIE

W Powsinie zespoły śpiewacze obchodziły święto swojej patronki św. Cecylii 22 listopada 2010 r. podczas Mszy św. o godz. 18. Tego dnia Chór „Con brio” chciał również w sposób uroczysty zakończyć obchody 100-lecia istnienia chóru w Powsinie. Na to „małe święto” Chór zaprosił, poza parafialnym chórkiem dziecięcym oraz scholą młodzieżową również zespół „Powsinianie”, który wielokrotnie służył pomocą przy organizacji koncertów maryjnych a także kolędowych w naszym Sanktuarium. Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na salkę parafialną, gdzie mogli skosztować specjalnie na tę okazję zamówionego tortu oraz pysznego żurku. Serdeczne podziękowania dla osób, które przyczyniły się do organizacji tej skromnej ale bardzo dla nas ważnej uroczystości, szczególnie dla Doroty Szeller odpowiedzialnej za organizację całości spotkania oraz Pani Aliny Urbaniak (żurek to było jej dzieło).

Agata Krupińska

11.       GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA - 8 GRUDNIA OD 12.00 DO 13.00

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". Nasze sanktuarium będzie otwarte 08 grudnia 2012 (sobota) w godzinach 12.00-13.00.

Aleksandra Kupisz-Dynowska


 
INTENCJE MODLITEWNE NA GRUDZIEŃ 2012

O przeżywanie Adwentu i Bożego Narodzenia w duchu

wiary chrześcijańskiej
 
RORATY

W Adwencie - z wyjątkiem niedziel – codziennie o 6.30 rano              

 

02 XII – PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

·          Niedziela miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie nabożeństwo i procesja eucharystyczna.

·          W dzisiejszym zlaicyzowanym, skomercjalizowanym świecie, trzeba pamiętać, że Adwent to szczególny czas oczekiwania na przyjście Syna Bożego jako człowieka, który przeszło dwa tysiące lat temu narodził się w Palestynie. Każdy Adwent jest też okresem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

·          Adwent obejmuje cztery niedziele, bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie.

·          Do tradycji wyłącznie polskiej należy Msza św. o Matce Bożej odprawiana przed świtem zwana Roratami. Zachęcamy do przyjścia na Roraty, jeśli to możliwe nawet całymi rodzinami.

·          W dniu dzisiejszym umieszczamy w domach stroiki z czterema świecami symbolizującymi cztery Niedziele Adwentu. Po powrocie z Mszy św. głowa rodziny zapala pierwszą świecę.

·          Również dzisiaj rozpoczynamy Nowy Rok Duszpasterski 2012/2013 a tym samym nowy cykl czytań mszalnych - ROK C. W dni powszednie cykl I.

·          Zachęcamy do nabycia Caritasowych Świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

·          Wigilijne opłatki na terenie naszej parafii będzie roznosił organista Tadeusz Zwierzchowski. UWAGA: Mieszkańców nowych osiedli przestrzegamy przed oszustami. Chodzą po domach udając organistę, roznoszą opłatki. Nie dajmy się nabrać. W razie wątpliwości należy wylegitymować podejrzanego czy jego nazwisko zgadza się z tożsamością naszego organisty.

03 XII – PONIEDZIAŁEK

·          Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza na wspólną Mszę św. uwielbienia w naszym kościele dziś, na godz. 19.30.

04 XII – WTOREK, ŚW. BARBARY DZIEWICY I MĘCZENNICY

·          Św. Barbara poniosła śmierć męczeńską w III wieku w Azji mniejszej (dzisiejsza Turcja). Jest patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć.

 

06 II – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA, ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA

·          Św. Mikołaj żył w IV wieku, był biskupem miasta Myry w Azji Mniejszej (Turcja). Z całą pewnością jest to postać historyczna. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Natomiast w naszych czasach okrzyknięto go gwiazdorem czy też nordyckim czarodziejem. Młode pokolenie, pod wpływem mediów, jest przekonane o istnieniu siedziby św. Mikołaja w Laponii (Skandynawia). Niezapomnijmy dzisiaj obdarować dzieci choćby drobnym upominkiem.

·          Z racji pierwszego czwartku miesiąca Modlitwy o powołania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godzinie 17.30

·          Po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.19.00

07 XII – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·          Do chorych od godziny 9.00 pojedzie trzech kapłanów.

·          Spowiedź z racji I Piątku: rano przed Mszą św. od godz. 6.30 i po południu od godziny17.00.

·          Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz.17.00. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godzinie 18.00.

08 XII – SOBOTA UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

·          W dniu dzisiejszym nasze sanktuarium będzie otwarte również w godzinach 12.00-13.00 aby umożliwić wiernym modlitwę przed wizerunkiem Maryi Tęskniącej w Godzinie Łaski dla całego świata.

·          W naszym sanktuarium: Różaniec w intencjach dziękczynno – błagalnych o 17.30 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi, w wyżej wymienionych intencjach o godzinie 18.00.

09 XII – DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

·          Trzynasty dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszki na pomoc katolikom w krajach byłego Związku Sowieckiego. Dzień modlitwy za Kościół na tych ziemiach.

·          Po powrocie z Mszy św. głowa rodziny zapala drugą świecę na stroiku adwentowym.

·          Również dzisiaj siostra Leokadia, była zakrystianka, obchodzi swoje imieniny. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach.

·          W dniu dzisiejszym odbędzie się Adwentowy kiermasz Caritasu w siedzibie Centrum Kultury Wilanów - Filia Powsin przy ul. Ptysiowej 3 (Stara Plebania). Już po Mszy św. o godzinie 7.00 zapraszamy na kiermasz, na którym będzie można nabyć wypieki, stroiki oraz inne atrakcyjne przedmioty przygotowane przez parafialne koło Caritas i Powsiński Klub Kultury. Pozyskane na kiermaszu środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym z naszej parafii. ZAPRASZAMY!

12 XII – ŚRODA – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE

·          12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Niepokalana z Guadalupe jest patronką życia poczętego, a jej sanktuarium w Meksyku rocznie przyciąga miliony pątników.

13 XII – CZWARTEK – ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

·          Dzisiaj przypada pierwsza rocznica śmierci śp. Zygmunta Karaszewskiego. Msza święta o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji zbawienia wiecznego dla naszego parafianina i wieloletniego redaktora Wiadomości Powsińskich.

14 XII – PIĄTEK – ŚW. JANA OD KRZYŻA

·          Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej zaprasza młodzież do udziału w ewangelizacyjnych rekolekcjach adwentowych, w dniach 14-16 grudnia br. w Warszawie, przy ul. Dewajtis 3 (Gmach po seminarium duchownym wejście główne). Rekolekcje poprowadzi grupa świeckich ewangelizatorów pod przewodnictwem ks. Rafała Jarosiewicza, współtwórcy „Przystanka Jezus”. Koszt od osoby z noclegami i wyżywieniem: 100 zł. Zapisy: [email protected] lub telefonicznie 515 -165 - 080

15 XII - SOBOTA  

·          Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie 5 błogosławionych Męczennic Drińskich, które oddały życie w obronie wiary i ślubu czystości w dniu 15 grudnia 1941 roku. Miejsce ich męczeństwa obecnie nosi nazwę Gorażde, znajduje się nad rzeką Drina w Bośni. Były to siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, tego samego, które posługuje w naszej parafii.

·          W dalszym ciągu można nabyć u siostry w zakrystii film: „Drińskie Męczennice”.

·          W naszym sanktuarium: Różaniec w intencjach dziękczynno – błagalnych o 17.30. Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi, w wyżej wymienionych intencjach o godzinie 18.00.

16 XII – TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

·          Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je ksiądz Marek Kot, proboszcz parafii Pratulin nad Bugiem. Rekolekcje będą trwały do 18 XII włącznie. Nauki będą głoszone na każdej niedzielnej Mszy świętej oraz w poniedziałek i wtorek o godz. 9.00 i 18.00.Spowiedź na pół godziny przed każdą Mszą św. i w czasie Mszy św.

·          W związku z otwartym przez Benedykta XVI Rokiem Wiary, w kościele seminaryjnym, przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 (obok pałacu prezydenckiego) rozpoczął się cykl wykładów pt: „Wykład głównych prawd wiary”. Poprowadzą go profesorowie wydziału teologicznego UKSW. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w Niedzielę o godzinie 19.15 (po Mszy św. o godzinie 18.30). Dzisiejszy wykład pt „Jest Jeden Bóg” poprowadzi ks. dr. hab. Maciej Bała.

·          Po powrocie z Mszy św. głowa rodziny zapala trzecią świecę na stroiku adwentowym.

17 XII - PONIEDZIAŁEK

·          Dzisiaj rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Od 17-24 grudnia włącznie, każdy dzień powszedni ma swój osobny formularz mszalny i specjalnie dobrane czytania biblijne.

22 XII - SOBOTA

·          Ferie świąteczne z racji świąt Bożego Narodzenia, rozpoczynają się dzisiaj 22 grudnia i trwają do 01 stycznia włącznie. Dzieci pójdą do szkoły już 02 stycznia 2013 roku (środa).

·          W naszym sanktuarium: Różaniec w intencjach dziękczynno – błagalnych o 17.30. Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi, w wyżej wymienionych intencjach o godzinie 18.00.

23 XII - CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

·          Dzisiaj, po każdej Mszy św. - dzielenie się opłatkiem wigilijnym.

·          Dla osób starszych i schorowanych mieszkańców Bielawy, dzisiaj o godz. 14. 00 Msza św. w remizie Straży Pożarnej. Przed Mszą św. spowiedź.

·          Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w Domu Parafialnym.

·          Msza św. o godz. 12.00 będzie odprawiona po łacinie.

·          Po powrocie z Mszy św. głowa rodziny zapala czwartą świecę na stroiku adwentowym.

24 XII - PONIEDZIAŁEK - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

·          Ostatnie Roraty dzisiaj o godz. 6.30, następna Msza św. o godzinie 7.30. Nie będzie Mszy św. o godzinie 18.00 ze względu na Wieczerzę Wigilijną.

·          W Polsce, tradycyjnie zachowujemy post od pokarmów mięsnych.

·          Przebieg wieczerzy wigilijnej w rodzinach:

 na stole wigilijnym nie powinno być alkoholu,

 wieczerzę rozpoczynamy o zachodzie słońca, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazda,

 od betlejemskiego ognia zapalamy świecę Caritasu,

czytamy Ewangelię, fragment o narodzeniu Pana Jezusa,

śpiewamy jedną z kolęd,

dzielimy się wigilijnym opłatkiem, znakiem miłości, braterstwa i szczerego przebaczenia,

składamy sobie nawzajem życzenia.

·          Podczas trwania wieczerzy wigilijnej - sami śpiewamy kolędy, wyłączamy radio i telewizję.

·          PASTERKA

-    o godz. 23.30 rozpoczyna się nabożeństwo Słowa Bożego,

-    o północy, podczas śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy”, dzieci, które gorliwie uczęszczały na roraty, procesyjnie zaniosą figurkę Dzieciątka Jezus do szopki. Zaniosą również światło betlejemskie.

-    Msza św., zwana jest „Pasterką”, na pamiątkę pasterzy, którzy pierwsi oddali hołd Chrystusowi.

·          Kto przyjmie Komunię św. na Pasterce, a weźmie także udział w jednej ze Mszy św. w ciągu pierwszego dnia Bożego Narodzenia, może drugi raz przystąpić do Stołu Pańskiego.

 

25 XII - WTOREK UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

·          W naszej świątyni - Msze św. - o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.

·           Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 rano.

26 XII - ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, DIAKONA I MĘCZENNIKA.

·          Msze św.: o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.

·          Ofiary zbierane dziś na tacę są przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

·          Młodzież z naszej parafii z ks. Jarosławem, wikariuszem, dzisiaj wyjeżdża do Rzymu na Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez Wspólnotę Taizé z Francji. Planowane jest spotkanie młodzieży z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

28 XII - PIĄTEK - ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

·          Dzień wdzięczności za koronację Matki Bożej Tęskniącej. O godz. 20.30 - różaniec, o godz. 21.00 - Apel Jasnogórski. Zapraszamy czcicieli Matki Bożej Powsińskiej na wspólną modlitwę.

29 XII - SOBOTA

·          Dzisiaj imieniny obchodzi siostra Dawida, z klasztoru sióstr Córek Bożej Miłości w Powsinie. Oby dobry Bóg darzył zdrowiem i błogosławieństwem w codziennej posłudze zakonnej.

·          W naszym sanktuarium: Różaniec w intencjach dziękczynno – błagalnych o 17.30. Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi, w wyżej wymienionych intencjach o godzinie 18.00.

 30 XII - NIEDZIELA - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

·          Nazwa rodziny pochodzi od słowa „rodzić”. Dzieci są darem Bożym. Warto o nie prosić i za nie dziękować. „Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości” (Jan Paweł II)

31 XII - PONIEDZIAŁEK - ŚW. SYLWESTRA I, PAPIEŻA

·          Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego o godzinie 17.00.

·          Po Mszy św. - wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy dziękczynno-przebłagalne zakończone odśpiewaniem Hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Za udział w tym śpiewie można dziś uzyskać odpust zupełny.

01 I - WTOREK - NOWY ROK PAŃSKI 2013

           UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

·          Jest to święto obowiązujące. Nie zapomnijmy o udziale we Mszy św.

·          Msze św. w naszym kościele - o godz. 9.00, 10.30. 12.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o 7.00 rano.

·          Światowy Dzień Pokoju. Zachęta do modlitwy o pokój na świecie.

03 I - PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

·          Z racji pierwszego czwartku miesiąca Modlitwy o powołania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godzinie 17.30

·          Po Mszy św. wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.19.00

 

04 I - PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·          Do chorych od godziny 9.00 pojedzie trzech kapłanów.

·          Spowiedź z racji I Piątku: rano przed Mszą św. od godz. 6.30 i po południu od godziny17.00.

·          Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz.17.00. Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godzinie 18.00.

05    I - PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

·          W naszym sanktuarium: Różaniec w intencjach dziękczynno – błagalnych o 17.30. Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi, w wyżej wymienionych intencjach o godzinie 18.00.

06 I - NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI

·          Msze św.: w naszej parafii według rozkładu niedzielnego.

·          Poświęcenie kadzidła i kredy, podczas każdej Mszy św.

·          Niedziela miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie nabożeństwo i procesja eucharystyczna.

·          We wszystkich kościołach ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na misje.

 
WIZYTACJA DUSZPASTERSKA PARAFIAN (2012/2013 r.)
Jak należy przygotować się na przyjście kapłana?

a) Na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż, świece i święconą wodę z kropidłem. Wodę święconą można otrzymać w zakrystii. Jeśli mamy księgę Pisma Świętego, również kładziemy ją na stole. Sami wcześniej wybieramy krótki fragment, który ktoś z domowników przeczyta na początku wizyty kapłana.

b) Dzieci i młodzież szkolna wcześniej przygotują zeszyt do religii i ostatnie świadectwo ze stopniem z katechezy.

c)   Na przyjście kapłana oczekuje cała rodzina w komplecie.

d) Na czas wizyty duszpasterskiej wyłączamy odbiornik radiowy i telewizyjny.

e)   Ofiary złożone podczas „kolędy” będą przeznaczone na inwestycje związane z konserwacją i remontem naszego kościoła.

 
PLAN WIZYTACJI PARAFIAN

Okrzeszyn (w granicach parafii) - czwartek, 27 grudnia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa (blisko Okrzeszyna) - piątek, 28 grudnia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Ścienna - sobota, 29 grudnia, od godz. 10.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Okrzewska i ul. Olszynki - środa, 2stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Bociania, do nr 12 włącznie - czwartek, 3 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Bociania, od nr 13 do końca - piątek, 4 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Przyczółkowa 102A, ul. Starodawna, ul. Lawendy, ul. Dobrodzieja, ul. Rosochata 64 (i z literkami) oraz pozostałe domy na tym osiedlu - sobota, 5 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

Bielawa, ul. Makowa (od nr 1 do 18 włącznie) - poniedziałek, 7 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Makowa (od nr 19 do końca) - środa, 9 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Osiedle Patio, ul. Zapłocie - od poniedziałku do piątku włącznie, od 7 do 11 stycznia, od godz. 17.00 i w sobotę, 12 stycznia, od godz. 10.00 (w poniedziałek, środę i czwartek - jeden ksiądz, we wtorek, piątek i sobotę - dwóch księży).

Bielawa, ul. Lipowa (w granicach naszej parafii) - sobota, 12 stycznia, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Powsińska - poniedziałek, 14 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Wspólna (od nr 7 do 30 włącznie) i ul. Zakole - poniedziałek, 14 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, ul. Wspólna (od nr 36 do 63 włącznie) - wtorek, 15 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Bielawa, ul. Wspólna (od nr 64 do 163 włącznie) - środa, 16 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Warszawska 143, 161, 163, ul. Opieńki, ul. Maślaków, ul. Rydzowa - czwartek, 17 stycznia, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

Bielawa, os. Ogrody Bielawy - piątek, 18 stycznia, od godz. 17.00 (dwóch księży).

Ul. Andrutowa - sobota, 19 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

Osiedle Konstancja - od poniedziałku do piątku włącznie, od 21 do 25 stycznia, od godz. 17.00 (w poniedziałek, wtorek i piątek - dwóch księży, w środę i czwartek - jeden ksiądz).

Ul, Zastruże - poniedziałek, 21 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Latoszki - środa, 23 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Zakamarek - sobota, 26 stycznia, od godz. 10.00 (trzech księży).

Ul. Gąsek pod Skarpą - poniedziałek, 28 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Przekorna (osiedle blisko kościoła, od nr 61 do 69C) - poniedziałek, 28 stycznia, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

Ul. Przekorna (nr 59, 51 i pozostałe domy) - wtorek, 29 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Rosochata - środa, 30 stycznia, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Wiechy (w granicach naszej parafii) i ul. Ruczaj - czwartek, 31 stycznia, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Waniliowa - piątek, 1 lutego, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

Ul. Zapłocie (od ul Przyczółkowej do ul. Drewny) i ul. Drewny - poniedziałek, 4 lutego (dwóch księży).

Ul. Nowoursynowska od nr 80 do 68 włącznie i ul. Gąsek na Skarpie - wtorek, 5 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Nowoursynowska od nr 66A do 39 włącznie i ul. Kuny - środa, 6 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Nowoursynowska, od strony Lasu Kabackiego do nr 30D włącznie - czwartek, 7 lutego, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Nowoursynowska, od nr 32 do 38F włącznie - piątek, 8 lutego, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Przyczółkowa, numery parzyste, od 22 do 42 włącznie oraz ul. Waflowa - sobota, 9 lutego, od godz. 10.00 (dwóch księży).

Ul. Przyczółkowa, numery parzyste, od 44 do 58 włącznie - poniedziałek, 11 lutego, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Przyczółkowa 15 i dom obok, ul. Potułkały i ul. Kwitnącej Łąki - poniedziałek, 11 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Przyczółkowa, numery parzyste, od 60 do 122A włącznie - wtorek, 12 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Przyczółkowa, numery parzyste, od 122C do 124J (i ewentualnie nowe na tym osiedlu) - czwartek, 14 lutego, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

Ul. Przyczółkowa, numery parzyste: 126, 126A do 126J, 130, 130A, 132, 134, 136, 138, 138A - piątek, 15 lutego, od godz. 17.00 (jeden ksiądz).

Ul. Przyczółkowa, numery parzyste, od 138F z dalszymi literkami, 142 z literkami, 152F, 210C - sobota, 16 lutego, od godz. 10.00 (jeden ksiądz).

Ul. Przyczółkowa, numery nieparzyste, od 35 do 83 włącznie - sobota, 16 lutego, od godz. 10.00 (dwóch księży).

Ul. Przyczółkowa, numery nieparzyste, od 85 do końca - poniedziałek, 18 lutego, od godz. 16.00 (dwóch księży).

Ul. Ponczowa - poniedziałek, 18 lutego, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Relaksowa - wtorek, 19 lutego, od godz. 17.00 (dwóch księży).

Ul. Kulisiewicza i ul. Rosoła 8 - środa, 20 lutego, od godz. 17.00 (dwóch księży).

Ul. Czekoladowa, ul. Gronowa i ul. Rosochata 53 i 55 - czwartek, 21 lutego, od godz. 16.00 (jeden ksiądz).

Ul. Kremowa, od nr 3 do 21H włącznie - piątek, 22 lutego, od godz. 17.00 (dwóch księży).

Ul. Kremowa, od nr 23 do 65 włącznie - sobota, 23 lutego, od godz. 10.00 (trzech księży).

Będziemy wdzięczni za przysłanie pojazdów w wyżej wymienionych terminach. Terminy „kolędy” mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas.

 
 
PLAN ROZNOSZENIA OPŁATKÓW WIGILIJNYCH - w 2012 r.

Opłatki wigilijne na terenie naszej parafii będzie roznosił pan organista Tadeusz Zwierzchowski.

1 grudnia (sobota) - w godz. 11.00-17.00 - Kabaty, a w godz. 19.00-20.00 - ul. Waflowa i ul. Przyczółkowa (od ul. Waflowej do kościoła).

3 grudnia (poniedziałek) - w godz. 13.00-16.00 - Bielawa, a w godz. 16.00-20.00 - ul. Przyczółkowa (numery parzyste od kościoła do ul. Drewny) i ul. Gronowa.

4 grudnia (wtorek) - w godz. 13.00-16.00 - Bielawa, a w godz. 16.00-20.00 - ul. Czekoladowa i ul. Przyczółkowa (numery nieparzyste).

5 grudnia (środa) - w godz. 13.00-16.00 - Okrzeszyn, a w godz. 16.00-20.00 - ul. Przekorna (od strony lasu do ul. Drewny) i ul. Ponczowa.

6 grudnia (czwartek) - w godz. 13.00-16.00 - Lisy i Latoszki, a w godz. 16.00-17.30 - ul. Przekorna (od ul. Drewny do ul. Przyczółkowej).

7 grudnia (piątek) - w godz. 16.00-20.00 - ul. Andrutowa.

8 grudnia (sobota) - w godz. 12.00-15.00 - osiedle „Patio”, a w godz. 15.00-17.00 i 19.00-20.00 - ul. Potułkały.

10 i 11 grudnia (poniedziałek i wtorek) - w godz. 18.45-20.00 - ul. Kremowa.

15 grudnia (sobota) - w godz. 11.00-17.00 - ul. Zapłocie, ul. Waniliowa, ul. Zakamarek, ul. Starodawna, ul. Dobrodzieja, ul. Lawendy, ul. Rosochata.

Plan może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne

 

         Informacja o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Bibijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanymi adresami: e-mailowymi oraz adresem pocztowym. Na te adresy można też wysyłać zgłoszenia udziału w kursie:

ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.

 
 
Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

 

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii:        89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]
 
 

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawydotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz- Dynowska.

Nakład: 350 egz.