Wyszukiwarka wiadomości

1
1
2
3
4
5
6
[7]
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Lipiec/Sierpień 2015

WAKACYJNE ZAGROŻENIA
KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALEDARZA
KAPLICZKA W OKRZESZYNIE
KAPLICZKA W BIELAWIE PRZY DRODZE DO POWSINA
ROZWÓJ PSZCZELARSTWA NA MAZOWSZU - PIELGRZYMKA PSZCZELARZY DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W CZERWIŃSKU N/WISŁĄ
Z WILANOWA POD …LWÓW
VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
NASZE TALENTY – ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II DLA BIZNESU
KRONIKA PARAFII CZERWIEC 2015 r.
Z ŻYCIA PARAFII
KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA LIPIEC/SIERPIEŃ 2015


Z pewnością powstało już wiele artykułów szczegółowo omawiających temat „Zagrożeń duchowych”, na które możemy się natchnąć w czasie spotkań i poznawania nowych ludzi, podczas wakacyjnych wojaży. Prawdopodobnie w przedwakacyjnym okresie znów pojawią się teksty przestrzegające nas przed sektami, które uaktywniają swoją działalność w pięknym czasie słonecznych urlopów, kiedy ludzie po ciężkiej pracy lub wyczerpującej nauce, a przede wszystkim – nastawieni na odpoczynek – są bardziej podatni i otwarci na duchowe „nowości” oferowane przez nietuzinkowych liderów.

Tętniące życiem nadmorskie kurorty, znane górskie ośrodki wypoczynkowe czy mazurskie kąpieliska i niezliczone biwaki dookoła jezior – wszędzie tam gromadzą się tysiące ludzi chcących oderwać się od szarej codzienności. Są oni świetnym polem manewru dla bardzo inteligentnych i dobrze przeszkolonych w interpersonalnych relacjach werbowników. Przypadkowa rozmowa na plaży, w dyskotece przy barze, czy na szlaku, podczas której agitator wyczuje słabe punkty i problemy (małżeńskie, zawodowe, rodzinne) człowieka, to tylko początek i wstęp prowadzący do zaproszenia na spotkanie „grona przyjaciół borykającymi się z podobnymi do Twoich problemów…”.

Jak się ustrzec przed takimi niebezpieczeństwami? W jaki sposób ochronić młodzież przed tego typu ludźmi i środowiskami? Podam przykład. Kilka lat temu podczas ewangelizacji na Przystanku Jezus (gromadzącym osoby świeckie, siostry i księży chcących głosić Jezusa Chrystusa wśród młodych z całej Polski) działającym corocznie podczas ogromnego koncertu Przystanek Woodstock, z grupą kilku ewangelizatorów weszliśmy do wioski Hare Kriszna. Zobaczyliśmy tam w jednym z namiotów konferencję guru, zachęcającego słuchaczy do „jednoczenia się z energią kosmosu”. Wówczas w trosce o dusze wielu młodych słuchaczy, umówiliśmy się, że zaczniemy (bez słów) w sercu odmawiać modlitwę Zdrowaś Maryja. Po kilku minutach guru zaczął kasłać, jąkać się, co chwila przerywał, aż wreszcie podziękował za uwagę i przerwał swoje wystąpienie stwierdzeniem, że tutaj są jakieś „złe energie”, które przeszkadzają mu. Demon boi się Maryi i nienawidzi Jej. Wtedy utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Matka Boża naprawdę modli się za nami i za tymi, za których my się modlimy.

Najlepszą obroną przed wszelkimi niebezpieczeństwami duchowymi jest wytrwała i codzienna modlitwa. Dzięki niej będziemy rzeczywiście czekali na niedzielną Mszę Świętą niezależnie od miejsca na kuli ziemskiej, w którym się znajdziemy podczas Dnia Pańskiego w czasie wakacji. Jeżeli również zatroszczymy się o regularną spowiedź, to nie tylko nie spotka nas duchowe zagrożenie. Wakacje będą prawdziwym odpoczynkiem, tzn., „od-poczęciem”, czyli poczęciem się na nowo w relacji z Bogiem. Kto zaś zdecyduje się na udział w wakacyjnych rekolekcjach organizowanych przez różne wspólnoty (Ruch Światło – Życie, Odnowa w Duchu Świętym czy WPR Mamre), to wakacyjne wojaże okażą się przełomowym momentem w dotychczasowym życiu, gdyż wjedzie w nie sam Bóg!

 
 
Ks. Grzegorz Demczyszak

 


W naszej parafii powstał kalendarz tematyczny na 2015 r. poświęcony „Znakom Wiary”, czyli krzyżom i kapliczkom. W kalendarzu zaprezentowano tylko te obiekty, które okryte są patyną wieków lub wyróżniają się walorami artystycznymi. W kalendarzu znalazły się krótkie notki na ich temat, natomiast w Wiadomościach Powsińskich będziemy w szerszy sposób przybliżać ich historię.Tytułowa kapliczka znajduje się przy asfaltowej drodze prowadzącej do Kępy Okrzewskiej. Według obszernego wywiadu przeprowadzonego 3 listopada 2014 r. z Władysławem Szewczykiem, mieszkańcem Okrzeszyna, w tym miejscu, gdzie obecnie jest figura, przedtem stał duży Krzyż dębowy z końca XIX w. Do niego był przytwierdzony ryngraf, rodzaj medalionu wykonanego z blachy w kształcie tarczy, ozdobiony wizerunkiem Matki Bożej z orłem w koronie. Z opowiadań śp. Stanisława Szewczyka, ojca Władysława, Krzyż ten stał już w 1913 r. Z pewnością był on tu dużo wcześniej. Wówczas wokół niego rosły 4 kasztany.

Po wojnie, w 1955 r., w miejsce spróchniałego Krzyża dębowego, postawiono betonową kapliczkę przydrożną. W tym czasie sołtysem Okrzeszyna był Jan Młynarczyk, który zachęcał mieszkańców do pomocy. Roboty murarskie wykonywał Stefan Dąbrowski z Kępy Okrzewskiej. Trzeba zaznaczyć, że budowano bez pozwolenia władz państwowych. Za PRL-u było zabronione stawianie przydrożnych znaków wiary. Roboty wykonywano bez rozgłosu. Na szczęście we wsi Okrzeszyn w tym czasie nie było „informatora”, który donosiłby do milicji o nielegalnych robotach. Dlatego prace przy budowie kapliczki mogły być wykonywane w ciągu dnia. Postanowiono, by figura została odlana z betonu, ponieważ uważano, że będzie to najtrwalszy materiał. Najpierw wykonano uzbrojenie z żelaza, następnie zarys figury wyszalowano deskami. Całość wypełniono betonem, łącznie z Krzyżem, który wieńczył kapliczkę. Do niego przytwierdzono niewielki drewniany Krzyż i przykręcono metalową pasyjkę, przedstawiającą postać umęczonego Jezusa. Cała figura składa się z trzech segmentów stopniowo zwężających się ku górze. W ostatniej, górnej części poniżej Krzyża, zrobiono wnękę, w której umieszczono figurę Matki Bożej. Wykonano też ogrodzenie z drewna, które w latach 80. ubiegłego wieku zamieniono na żelazne.

W 2000 r. władze gminy Konstancin-Jeziorna postanowiły przedłużyć linię autobusu podmiejskiego 725 z Okrzeszyna do Kępy Okrzewskiej, aby ułatwić mieszkańcom dojazd do Powsina i Wilanowa. MZK postawiły warunek, żeby przesunąć figurkę od drogi asfaltowej o 3 metry. Robotnicy, którzy budowali jezdnię, zamiast rozebrać kapliczkę, postanowili w całości ją przenieść. Opasano ją i koparką powoli przesunięto tak, aby nie stanowiła przeszkody w ruchu drogowym.

Co roku, w maju, mieszkańcy Okrzeszyna wieczorem zbierali się przy figurze i śpiewali Litanię Loretańską. Z opowiadania śp. Stanisława Szewczyka możemy się dowiedzieć, że nabożeństwa majowe przy dębowym Krzyżu były także w okresie międzywojennym. Obecnie nabożeństwa te już się nie odbywają.

Dziękuję panu Władysławowi Szewczykowi z Okrzeszyna, który przekazał mi dużo szczegółów na temat opisywanej figury, m.in. na podstawie opowiadań jego ojca, śp. Stanisława.

ks. Jan Świstak


Tytułową kapliczkę pobudował Ludwik Wilhelm Rossmann (1825-1903), właściciel majątku w Bielawie, odziedziczonego po ojcu, Henryku Rossmannie. Henrykowi również zawdzięczamy kapliczkę przy bramie wjazdowej do majątku, o czym pisałem w lutowym numerze tegorocznych Wiadomości Powsińskich. Jak doszło do postawienia kapliczki w tym ówcześnie bezludnym miejscu?

         Na łąkach będących własnością Rossmannów wydobywano torf, w tamtych czasach używany w domach jako opał. Stały tam szopy, w których go suszono. Z opowiadań starszych mieszkańców Bielawy dowiadujemy się, że w jednej z nich znaleziono rozkładające się ciało. Z opowieści wynikało, że były to zwłoki mężczyzny, robotnika, który powiesił się. Jeszcze inni opowiadali, że policja znalazła tam zwłoki dziewczyny z Warszawy. W tym miejscu straszyło, a ludzie bali się tamtędy przechodzić. Z tego właśnie powodu postawiono tam w 1902 r. kapliczkę. Pobudowano ją z czerwonej cegły pochodzącej z cegielni w Oborach koło Konstancina, na wzór kapliczki znajdującej się przy bramie wjazdowej do majątku w Bielawie.

         Kapliczka w górnej części miała wnękę, w której umieszczono wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. W nienaruszonym stanie kapliczka przetrwała do II wojny światowej. W 1944 r. na pobliskim pagórku przy drodze stała niemiecka artyleria, czekająca na zbliżającą się armię rosyjską. W wyniku ostrzału z działa kapliczka została poważnie uszkodzona, czy nawet zniszczona. Pod koniec 1946 r. odbudował ją murarz z Bielawy, Stanisław Gontarski. W czasach PRL-u, w połowie lat 60. kapliczka ponownie została uszkodzona przez tzw. „nieznanych sprawców”. Kapliczkę pozbawiono wieńczącego ją Krzyża i ukradziono odlew z brązu przedstawiający Matkę Bożą Częstochowską. Materiały budowlane do jej odbudowy przywiózł wozem konnym Marek Wilczek. Stanisław Gontarski wymurował górę postumentu kapliczki, wzorując się na tej, która jest przy bramie wjazdowej do Rossmannów. Czerwone dachówki ceramiczne dostarczyli gospodarze z Bielawy. Na początku lat 80. kapliczka, z powodu działań atmosferycznych, była w opłakanym stanie. W tym czasie Stanisław Winogrodzki budował dom. Zostało mu trochę materiałów, które użyto do naprawy popękanej kapliczki. Murarz Antoni Kajs z Bielawy wzmocnił ją zaprawą cementową, otynkował i pomalował.

Obecnie naprzeciwko kapliczki znajduje się szkoła amerykańska, tuż obok jest duże osiedle Konstancja. Po drugiej stronie drogi prowadzącej do Powsina znajdują się stawy powstałe po wyrobiskach torfu. Po II wojnie światowej były własnością gminy Jeziorna, następnie rolników z Bielawy. Aktualny właściciel na miejscu dawnych torfowisk pobudował okazały, widoczny z daleka pałac.

Po upływie ponad 30 lat kapliczka wymaga ponownych prac remontowych, które tym razem powinny być wykonane przez fachowców zajmujących się konserwacją obiektów sakralnych. Wszelkie doraźne działania przypadkowych murarzy na dłuższą metę są nieskuteczne. W rezultacie przyspieszają niszczenie kapliczki.

         Na zakończenie kieruję słowa podziękowania Hannie Hlebowicz z d. Rossmann za cenne informacje o kapliczce, Markowi Wilczkowi za rozmowę o kapliczce i bielawskich Krzyżach, a także Andrzejowi Milczarkowi, który podzielił się własnymi wspomnieniami oraz opowiadaniami swojego ojca, śp. Stanisława.

ks. Jan Świstak


            Masowe ginięcie pszczół, obserwowane na świecie od kilku lat, przeradza się w kataklizm (np. w USA tylko podczas zimy w 2007 nie przeżyło 60 % rojów a we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Portugalii, Grecji i Polsce ponad 25 %). Wg danych szacunkowych w tym roku w Polsce nie przeżyło ok. 40 % rojów. Wyjaśnienie przyczyn tej plagi nie jest proste. Badacze ustalają m.in.: listy środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, które szkodzą pszczołom, porażając ich system nerwowy; wpływ wielkich monokulturowych upraw, które redukują bioróżnorodność; wpływ zmian klimatycznych, sprzyjających zwiększeniu aktywności licznych chorób i pasożytów oraz skłaniających pszczoły do szybszego opuszczania uli podczas gdy brakuje dostatecznej ilości kwiatów; elektromagnetyzm w tym wszechobecną telefonię komórkową, zakłócającą odporność i orientację pszczół, które nie mogą odnaleźć swoich uli.

         Według Alberta Einsteina: ”Jak umrze ostatnia pszczoła ludziom zostanie na ziemi do  4 lat życia”, bowiem skutek ginięcia pszczół to nie tylko brak produktów pszczelich (np. miodu, pyłku kwiatowego, propolisu, wosku…) ale przede wszystkim korzyści z zapylania, dzięki któremu rozmnażają się rośliny, dostarczając żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt.

Dlatego należy zadać pytania: Czy przez własną niefrasobliwość i głupotę ludzkość skazuje się na wielkie głody i czy możemy dalej zwlekać z działaniami zapobiegającymi temu niekorzystnemu zjawisku, które jest pochodną doraźnych i nieuczciwych zysków?

         W odpowiedzi na ww. pytania w trosce i odpowiedzialności za uświadamianie tego zagrożenia, to ojcowie Salezjanie już od kilku lat biją na alarm! Ci wierni uczniowie Jezusa Chrystusa i swego patrona św. Jana Bosko zw. „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”, we współpracy z ośrodkami badawczo-naukowymi, z aktywnym i najbardziej świadomym tego problemu środowiskiem pszczelarzy, z przedstawicielami administracji państwowej, z uczniami i nauczycielami, a także z sympatykami tych bezcennych owadów, podejmują szereg działań o charakterze edukacyjnym i wdrożeniowym. Pełnym zaangażowania przykładem może być pielgrzymka pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa z Mazowsza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Mazowsza – w Czerwińsku n/Wisłą, która odbyła się w dniu 7 czerwca 2015 r. Jej inicjatorami byli Ks. Kazimierz Kurek SDB (Salezjanin ze „Stanisławówki” w Płocku), Roman Kluska (prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku) oraz kustosz Sanktuarium Ks. Sławomir Goworek. Honorowymi gośćmi byli m.in.: Ks. dr Eugeniusz Marciniak z Torunia (pszczelarz, znawca apiterapii, autor wielu publikacji związanych z tematyką pszczelarstwa) i dr Adam Gałczyński radca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

         Po Mszy św. sprawowanej w intencjach: rozwoju pszczelarstwa w Warszawie i na Mazowszu oraz o Boże błogosławieństwo dla powstającej klasy pszczelarskiej w Zespole Szkół Rolniczych im. L. Bergerowej w Płocku, uczestnicy pielgrzymki oraz liczni wierni biorący udział w liturgii, mogli skorzystać ze stoiska informacyjnego dla początkujących pszczelarzy, zapoznać się z literaturą Fundacji Humana divinis, skorzystać z bogatej oferty kiermaszu miodów i innych produktów pszczelich. Natomiast na spotkaniu o charakterze konferencyjno-roboczym poruszono wiele tematów, a wśród nich: polityka nasadzeń roślin, krzewów i drzew miododajnych od sołectwa po metropolię pod hasłem: „Miasto i gmina życzliwa ptakom i owadom”; pszczelarstwo w polskim systemie edukacji; warunki współpracy pszczelarza i rolnika oraz wzajemne oczekiwania; zakładanie kółek pszczelarskich w każdej szkole przy pomocy nauczyciela i okolicznego pszczelarza; krajowe i unijne środki pomocowe dla pszczelarzy; pomoc początkującym pszczelarzom w zakładaniu i prowadzeniu pasieki (w każdym ogrodzie 1-2 ule - produkcja miodu na potrzeby rodziny i dla pożytku sąsiednich upraw, np. w Berlinie funkcjonuje ok. 5tys. uli i Warszawie kilka na hotelu Hyatt); leczenie w powstających klinikach apiterapii.

         Poruszony problem i podejmowanie działań w celu zmniejszenia jego skali, nawiązuje zatem do nowej encykliki Ojca Świętego Franciszka LAUDATO SI, poświęconej trosce o dzieło stworzenia „wspólny dom”, powierzone ludziom przez Boga. Dokument ten rozpoczyna się słowami: Laudato si’, mi’ Signore – „Pochwalony bądź, Panie mój”, zaczerpniętymi z Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu.

Wszystkich chętnych do podjęcia i propagowania działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy a w tym dla ratowania pszczół i rozwoju pszczelarstwa zachęcam do nawiązania kontaktu z:

- Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Płocku (09- 402 Płock ul. Jana Kochanowskiego 5, tel . 24 268 78 12), [email protected]

- Domem Pszczelarza w Kamiannej (Kamianna 29, 33-336 Łabowa)

Dom Pszczelarza / Kamianna - Beskid Sądecki / - to "okruch" wielkiej miłości śp. ks. dra Henryka Ostacha / 1924 - 2011 / do Polski, polskiej ziemi, polskiej wrażliwości na piękno i mądrość dzieła Stworzenia.

Jestem zbudowana działaniami organizatorów promocji i rozwoju pszczelarstwa w Polsce, którym pomaga dużo ludzi dobrej woli. Pozwala to na uzmysłowienie skali problemu a jednocześnie daje nadzieję, że wspólnym wysiłkiem przy niezbędnym wsparciu samorządów i administracji państwowej, uratuje się ginące pszczoły. Może mieć to pośredni lecz bardzo wymierny wpływ na przywrócenie naszej Ojczyźnie miana „Krainy mlekiem i miodem płynącej” o należnym miejscu i znaczeniu w europejskiej społeczności. Tak nam dopomóż Bóg.

Teresa Gałczyńska


Niemal wszyscy z nas, mieszkańców Wilanowa, jego okolic i szerzej Warszawy, wiemy o odsieczy, którą król Jan III Sobieski poprowadził z Wilanowa na ratunek, obleganej przez ogromną armię turecką, stolicy Cesarstwa Austriackiego – Wiednia. Wtedy we wrześniu 1683 r. zagrażała Europie nawała muzułmańska, przed którą rycerstwo polskie z husarią na czele wraz z wojskami cesarskimi to zagrożenie oddaliły na kilka stuleci.

W naszych dziejach była jeszcze jedna, praktycznie zapomniana, ale jakże ważna odsiecz. Tym razem wojsko polskie w miesiąc po odzyskaniu Niepodległości, w grudniu 1918 r. ruszyło z Wilanowa na odsiecz Lwowa bronionego resztkami sił głównie przez dzieci i młodzież polską – Polskie Orlęta, przed atakami Rusinów, dziś zwanych Ukraińcami, którzy chcieli opanować Lwi Gród – stare, należące od czasów piastowskich do Polski miasto Semper Fidelis.

Gdy 10 listopada 1918 r. do Warszawy powrócił komendant Józef Piłsudzki, od razu przystąpiono do formowania, najczęściej na bazie konspiracyjnej P.O.W., jednostek Wojska Polskiego. Cel był jasny – opanować jak najwięcej terenów zamieszkiwanych przez Polaków, czym również wspierano działania Komitetu Narodowego Polskiego we Francji kierowanego przez Romana Dmowskiego, podejmującego starania o dyplomatyczne uznanie przez państwa zachodnie naszych praw do jak największej części ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Jednym z najbardziej zagrożonych miast był Lwów, pozbawiony polskich oddziałów frontowych, jak również mężczyzn zmobilizowanych do armii państw zaborczych.

Dlatego jeszcze w listopadzie 1918 r. komendant Józef Piłsudski wydał rozkaz formowania oddziału jazdy złożonego z ochotników z pośród warszawskiej i podwarszawskiej młodzieży.

Jednym z ochotników był szesnastoletni Janek Godlewski z Warszawy syn Pawła Godlewskiego – dorożkarza i Marianny z Gołębiewskich, urodzony 20 marca 1902 r., który ciężko ranny we wsi Zboiska (dziś teren Lwowa) zmarł we Lwowie po kilkudniowych cierpieniach 7 stycznia 1919 r. Po zakończonych działaniach wojennych państwo Godlewscy, rodzice Janka ekshumowali jego ciało i pochowali je na cmentarzu w Powsinie. Jest również wersja, że ekshumacji dokonało rodzeństwo Janka – miał brata Bronisława i cztery siostry Annę urodzona 1904 r.(bliźniaczka Bronisława), Janinę – 1905 r., Władysławę -1907 r. i Stanisławę – 1908 r.. Janek był najstarszy z nich. Dziś Janek leży na powsińskim cmentarzu pod taką samą płytą nagrobną, jak jego towarzysze broni na cmentarzu Orląt we Lwowie. Corocznie w Święto Niepodległości na jego grobie są składane kwiaty, zapalane znicze i odmawiana modlitwa za jego duszę.

Oddział, który ruszył z Wilanowa na odsiecz obrońcom Lwowa nosił nazwę: Szwadronu Jazdy Województwa Warszawskiego Odsieczy Lwowa. Szwadron ten dowodzony był w okresie od listopada 1918 r. do stycznia 1919 r. przez rotmistrza Antoniego Szyszkiewicza, formowano go w Wilanowie zapewne ze względu na koligacje rodzinne, zaplecze żywnościowe i przede wszystkim pa szowe, którego bazę stanowiły Dobra Wilanów państwa Branickich.

W kościele św. Anny w Wilanowie poświęcono sztandar Szwadronu, ufundowany przez Władysława i Marię Belina – Brzozowskich, ziemian z Podola. Z jednej strony płatu sztandaru był wyhaftowany herb Polski – Biały Orzeł w koronie na amarantowym tle, drugiej zaś strony widniał obraz Matki Bożej Częstochowskiej na białym tle i napis „Z Bogiem za Ojczyznę”. Matką chrzestną sztandaru została Maria Brzozowska, a „matką” i opiekunką Szwadronu oraz później 12 pułku ułanów, księżna Izabela Radziwiłłowa, fundatorka części umundurowania i szabel zwanych „radziwiłłówkami” dla całego pułku. ( Swoją drogą ciekawe czy któryś z dzisiejszych „naszych” oligarchów zdobyłby się na taki gest). Jej mąż książę Karol Radziwiłł był oficerem 12 Pułku Ułanów Podolskich. Oboje spoczywają na wilanowskim cmentarzu.

Szwadron po poświęceniu sztandaru i defiladzie przed naszym kościołem wyruszył na front. Po przebiciu się do Lwowa walczył w nim i jego okolicach, wzmacniając obrońców – Polskie Orlęta, którzy pod dowództwem kapitana Czesława Mączyńskiego*/ walczyli na miejscu od początku walk.

Po walkach we Lwowie Szwadron rozbudowano do stanu pułku i 19 lutego 1919 r. zmieniono mu nazwę na 12 Pułk Odsieczy Lwowa. W dniu 7 maja 1919 r. w Wilanowie zostaje wręczony pułkowi sztandar, ten poświecony w grudniu 1918 r. dla Szwadronu Jazdy Województwa Warszawskiego Odsieczy Lwowa, którego pułk staje się kontynuatorem. Pod koniec walk na Podolu pułk 1 września 1919 r. zostaje przemianowany na 12 Pułk Ułanów Podolskich.

Na koniec mała dygresja – zastanowienie. Co stało by się z Polską, gdyby rok później w sierpniu 1920 r. Lwów nie był w naszych, polskich rękach? Nawała bolszewicka bez przeszkód „wyzwoliła” by nas i przyniosła do Polski komunizm na swoich bagnetach. A tak Budionny ze Stalinem połamali sobie zęby na tym najbardziej polskim z polskich miast.

                    Krzysztof Kanabus

*/ - podczas II wojny światowej w sąsiedniej gminie Jeziorna powstał Batalion Narodowych Sił Zbrojnych noszący imię brygadiera Czesława Mączyńskiego. Żołnierze tego Batalionu to m.in. „Nasi Bohaterowie” - leżą pochowani na cmentarzu powstańczym w Powsinie.

PS. Dziękuję Panu Wiesławowi Tumielewiczowi, miłośnikowi tradycji ułańskiej i koni, za inspirację do napisania tego artykułu, a Pani Danucie Bekalarek za pomoc w przygotowaniu materiałów do niego.

 


Obchody Święta Dziękczynienia w pierwszą niedzielę czerwca zostały ustanowione w 2008r. z inicjatywy metropolity warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza. Są one związane z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego (uchwała z dnia 5 maja 1791 r.), związanej z budową Świątyni Opatrzności Bożej – narodowego wotum wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. O wykonaniu tego niezrealizowanego od ponad 200 lat dzieła zdecydował w 2002r. Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Tegoroczne uroczystości, w czasie których zakończyło się nawiedzenie wszystkich parafii Archidiecezji Warszawskiej w ikonie Matki Bożej Jasnogórskiej, przebiegały pod hasłem: "Królowo Rodzin - dziękujemy i zawierzamy".

Procesja z ikoną wyruszyła w niedzielę 7 czerwca z Placu Józefa Piłsudskiego i dotarła do Wilanowa w samo południe. Przywitał ją bp Rafał Markowski. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, który odnosząc się do ww. hasła powiedział m.in.: Przekonujące piękno chrześcijańskiej rodziny, to piękno życia otwartego na życie i chroniącego życie, to piękno wspólnego małżeńskiego życia, opartego na miłości i wierności mężczyzny i kobiety, zdolnych do całkowitego i wyłącznego daru z siebie samych – jeden dla drugiej, jedna dla drugiego.Nie możemy pozwolić na próby zrównania małżeństwa i rodziny z takimi formami wspólnego życia, które nimi nie są”…

W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Episkopatu, liczne grupy zawodowe, wojsko, harcerze, wierni z Warszawy i innych części Polski. Obecny był również prezydent elekt Andrzej Duda.

To jedno z najbardziej rodzinnych świąt w roku, trwające do późnych godzin wieczornych, obfitowało w atrakcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców oraz w błagalne modlitwy o Bożą łaskę i opiekę Jasnogórskiej Królowej o nasze rodziny, Ojczyznę i sprawy pokoju w Europie i na świecie. 

                                               Teresa Gałczyńska


Zadbaj o TALENTY w swojej parafii, także o swoje własne. Nie zakopuj ich w ziemi i nie inwestuj na światowych giełdach – pomnóż je razem z nami. Taki tekst to prawie co najmniej jak reklama dużego banku czy instytucji finansowej. Gdybyśmy jeszcze dodali, że nasze przedsięwzięcie to Spółka z Nieograniczoną Odpowiedzialnością i Najbardziej Wiarygodnym Akcjonariuszem Strategicznym, to któż się nie skusi.

W starożytności 1 Talent odpowiadał wadze od 26 do 150 dzisiejszych kilogramów kruszcu. W Mennicy Polskiej sztabka 1 kg złota próby 0,999 to wartość około 145.000 PLN. Tak więc komu powierzono jeden Talent był i jest nadal bogaty.

A ile warte są nasze Talenty i ile ich mamy? Czy przypadkiem nie zakopaliśmy ich w ziemi razem z naszymi marzeniami. Odkrywanie własnych talentów, to proces żmudny i pełen zakrętów, bo przecież nie jest łatwo nam żyć w dzisiejszym świecie, pełnym tandety i bylejakości. Jeżeli nie jest nam łatwo, to może nie jesteśmy wystarczająco bogaci w materialnym sensie tego słowa? Jeśli więc nie bogaci materialnie, to może bogaci duchowo? Do Św. Teresy z Kalkuty, która nie miała dóbr materialnych i przez dużą część swojego życia doświadczała mistycznej Nocy Ciemnej pielgrzymowali możni tego świata złaknieni bogactwa ducha, które zakonnica szczodrze rozdawała. Zrozumieć kim jesteśmy i nie popaść w fałszywą dumę lub nieuzasadnione kompleksy, to dopiero jest wyzwanie dla zwykłego człowieka, a co dopiero dla przedsiębiorcy, którego działania gdy nie przynoszą sukcesu materialnego są tylko bolesną porażką. Opisany powyżej dylemat to tylko drobny fragment problemów natury duchowej z jakimi spotykają się dzisiaj ludzie przedsiębiorczy.

Jeżeli mówią o tobie, że jesteś przedsiębiorczy lub może masz już swoją firmę/gospodarstwo rolne/działalność gospodarczą albo jesteś pracodawcą, a może leży ci po prostu na sercu formacja duchowa tych Twoich braci, którzy aktywnie i na własny rachunek podejmują codziennie ryzyko bycia przedsiębiorczym, to zapraszamy cię do właśnie powstającego w naszej parafii Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

Społeczna Nauka Kościoła tak bogata w treści wydaje się jakby nieobecna w życiu katolików w Polsce. Święty Jan Paweł II pozostawił nam ogromna spuściznę, źródło wprost niewyczerpane a uważny badacz tematu może jeszcze dodać, że samo Pismo Święte wiele tysięcy lat temu już odnosiło się do tematów takich jak uczciwa zapłata (przypowieść o talentach) czy relacja między przeznaczeniem a planowaniem (przypowieść o bogaczu, któremu obrodziło).

Zgromadzenie Sercanów podejmując dzieło rozpoczęte przez ich założyciela w XIX wieku wspiera merytorycznie i organizacyjnie tworzenie Parafialnych Duszpasterstw TALENT w myśl zasady, że każdy jest powołany do świętości, także ten, który obdarowany być może trochę hojniej niż inni potrafi skutecznie organizować pracę swoją i cudzą. Zapraszamy serdecznie na inauguracyjne spotkanie „Duszpasterstwa TALENT” w naszej parafii 01-09-2015 poprzedzone Mszą Świętą (o 18.00) w intencji ludzi aktywnych zawodowo. Spotkanie poprowadzi Ks. Grzegorz Piątek Sercanin (były kapelan Kardynała Stanisława Nagyego).

Tematyka i terminarz spotkań cyklu „Święty Jan Paweł II dla biznesu”:

1)      01-09-2015    Wprowadzenie. Zobacz siebie w historii.

2)      06-10-2015    Poznaj samego siebie. Znaczenie powołania.

3)      03-11-2015    Poznaj Boga. Potęga modlitwy.

4)      01-12-2015    Rozpoznaj dobro. Etyka i osoba ludzka.

5)      12-01-2016    Naucz się wybierać dobro. Ćwiczenia wolnej woli.

6)      02-02-2016    Zobacz gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Paradoks planowania przyszłości i życia chwilą obecną.

7)      01-03-2016    Poznaj swój zespół. Wartość wspierania talentów.

8)      05-04-2016    Żyj jak świadek. Świadectwo dobrych czynów.

9)      10-05-2016    Żyj w równowadze. Zachować umiar we wszystkim.

10)07-06-2016    Żyj w oderwaniu. Pokora i ubóstwo.
Pytania prosimy kierować na adres mailowy [email protected]

Więcej informacji na stronie parafialnej http://www.parafia-powsin.pl/ i stronie zgromadzenia Sercanów http://www.duszpasterstwotalent.pl/.

Piotr Kossakowski

 

KRONIKA PARAFII CZERWIEC 2015 r.

CHRZTY:

7 VI    Stanisław Deszczyński, urodzony 16 września 2014 r. w Warszawie, syn Jarosława i Katarzyny z d. Ostrowskiej, zamieszkałych na osiedlu Patio w Powsinie.

7 VI    Antonina Pola Dudzińska, urodzona 5 listopada 2014 r. w Warszawie, córka Sławomira i Justyny z d. Kondratowicz, zamieszkałych w Bielawie przy ul. Ściennej.

21 VI Stanisław Biernacki, urodzony 9 marca 2015 r. w Warszawie, syn Adriana i Wiktorii z d. Karaszewskiej, zamieszkałych w Starych Kabatach przy ul. Nowoursynowskiej.

21 VI Szymon Barczyk, urodzony 30 września 2014 r. w Warszawie, syn Dominika oraz Idy Małgorzaty z d. Nowarowskiej, zamieszkałych w Starych Kabatach przy ul. Nowoursynowskiej

Nowoochrzczone dzieci, ich rodziców i chrzestnych, oddajemy w matczyną opiekę

Matki Bożej Tęskniącej - Powsińskiej
ŚLUBY:

6 VI    Hubert Jerzy Zieliński z Warszawy i Marta Trzewik z Powsina. Ślubu udzielił ks. Lech Sitek, proboszcz.

13 VI Michał Paweł Milczarek z Bielawy i Milena Karina Wysocka z Warszawy. Ślubu udzielił ks. Bogdan Jaworek.

20 VI Maciej Marcin Jagodziński z Wilanowa i Paulina Izabela Mrówka z Powsina. Ślubu udzielił ks. Bogdan Jaworek.

27 VI Ludomir Karol Biedecki z Powsina i Aneta Milena Nerling z Powsina. Ślubu udzielił ks. Grzegorz Demczyszak, wikariusz.

27 VI Przemysław Jerzy Komosa z Bielawy i Paulina Osuch z Bielawy. Ślubu udzielił ks. Grzegorz Demczyszak, wikariusz.

Młodym małżonkom serdecznie życzymy Bożego błogosławieństwa na wspólną drogę życiową w wierności.

POGRZEBY: W czerwcu nie było pogrzebów z naszej parafii

 

1.     BOŻE CIAŁO 2015

Tematem rozważań przy czterech ołtarzach było hasło: „Rok życia konsekrowanego”, czyli poświęconego Bogu w ramach powołania zakonnego.

Przy pierwszym ołtarzu, uszykowanym przez mieszkańców Bielawy, kazanie wygłosił ks. Paweł Rawski, nasz rodak, który pracuje na misjach w Afryce. Swoje rozważanie oparł na słowach papieża Franciszka: „Nieście światło Chrystusa, gdzie są najgłębsze ciemności”.

Przy drugim ołtarzu, przygotowanym przez mieszkańców Okrzeszyna, w oparciu o napis umieszczony na dekoracji ołtarza: „Obudźcie świat, obudźcie świat” homilię wygłosił ks. Grzegorz Demczyszak.

Przy trzecim ołtarzu, udekorowanym przez mieszkańców Powsina, kazanie wygłosił ks. Jan Świstak, który nawiązał do słów zamieszczonych na frontonie ołtarza: „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja”. Poniżej zostało namalowane naczynko z oliwą, czyli płonący kaganek.

Przy czwartym ołtarzu, przygotowanym przez wiernych ze Starych Kabat, kazanie wygłosił ks. Lech Sitek, proboszcz parafii Powsin. Nawiązał do słów: „Módlmy się o powołania”. Na czwartym ołtarzu umieszczono też wizerunek św. Teresy z Avila (Hiszpania). Po kazaniu ks. Proboszcz złożył podziękowania wszystkim, którzy udekorowali ołtarze pięknymi kwiatami. Po zakończeniu procesji zostały one przyniesione do kościoła, co stanowiło piękny gest. Ponadto ks. Proboszcz podziękował asyście kościelnej – Bractwu Trójcy Przenajświętszej, które istnieje w naszej parafii ok. 250 lat, chórowi parafialnemu za piękne śpiewy w czasie procesji, bielankom sypiącym kwiaty w modlitewnym pokłonie Panu Jezusowi w Hostii świętej, orkiestrze z Warszawy, którą sprowadził na Boże Ciało powsiński organista, Tadeusz Zwierzchowski, a także ministrantom. Ksiądz Proboszcz nie pominął także podziękowań dla policji i straży miejskiej, które pilnowały porządku podczas procesji.

Jeśli chodzi o udział wiernych w procesji, to było ich mniej niż w ubiegłym roku, chociaż pogoda tego dnia dopisała. Ponieważ Boże Ciało przypada w czwartek, wiele osób bierze w piątek urlop, zyskując cztery dni wolne od pracy.

ks. Jan Świstak

2.     DZIĘKCZYNIENIE W WILANOWIE

W niedzielę 7 czerwca 2015 r. na zewnątrz Świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie, przy ołtarzu polowym ustawionym przy wejściu do Świątyni, odbyła się uroczystość Dziękczynienia. Zanim rozpoczęła się Msza św. usłyszałem gromkie oklaski i okrzyki, które, jak się okazało, były wznoszone na cześć prezydenta elekta, Andrzeja Dudy, który zajął miejsce w pierwszym rzędzie. Obok niego siedziała prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz wraz z mężem. Oprawę muzyczną Mszy św. Dziękczynienia stanowiły wojskowa orkiestra i wojskowy chór.

W pierwszych dwóch rzędach przeznaczonych dla VIP-ów było sporo wojskowych, oficerów wyższej rangi. Siedząc u góry, przy ołtarzu, mogłem obserwować ich udział we Mszy św. W trakcie wyznania wiary (credo) zauważyłem, że większość z nich, zwłaszcza oficerowie starsi wiekiem, odmawiała tę modlitwę. W trakcie Komunii św. przez moment powiał silny wiatr. Z naczynia trzymanego przez kapłana, pod wpływem podmuchu wzbiła się wysoko Hostia św., zatoczyła duży łuk i upadła na płytę granitową, w pobliżu klęczącego prezydenta elekta. Andrzej Duda, gdy zobaczył upadający przed nim Komunikant, poderwał się i podniósł go z ziemi, następnie przekazał kapłanowi. Byłem zdumiony, jak prezydent elekt, po przyjęciu Komunii św., dłuższy czas klęczał na obydwu kolanach i modlił się w skupieniu.

Na placu przed Świątynią można było dostrzec liczną grupę harcerzy ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej), którzy roznosili wodę mineralną uczestnikom Mszy św. Przy 30-stopniowym upale ich posługa była bardzo potrzebna. Dziękował im za to kardynał Nycz.

Na zakończenie Mszy św. ks. arcybiskup metropolita warszawski podał do publicznej wiadomości, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który odwiedzał parafie w naszej diecezji, po skończonej peregrynacji (pozostały jeszcze dwie diecezje) z powrotem wróci do Świątyni Opatrzności Bożej i tu zostanie na zawsze. W dolnej części Świątyni dla Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry szykowana jest duża kaplica.

Obok Świątyni, na ul. Rzeczypospolitej, częściowo wyłączonej z ruchu, została umieszczona scena, na której wystąpił słynny zespół dziecięcy, Arka Noego. Śpiewał znane i lubiane piosenki religijne. W pewnym momencie na scenie pojawili się kardynał Kazimierz Nycz, gospodarz uroczystości, a także Andrzej Duda. Dzieci zaśpiewały prezydentowi elektowi popularną piosenkę: „Taki mały, taki duży, każdy może świętym być”. Razem z dziećmi podśpiewywał Andrzej Duda. Po śpiewie Robert Friedrich, prowadzący zespół, zapytał prezydenta elekta, czy chce być świętym. Odpowiedział pokornie, że tak, chce być, choć w codziennym życiu nie jest to łatwe.

W uroczystości Dziękczynienia w Wilanowie, moim zdaniem, wzięło udział co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi. Spotkałem też naszych parafian.

ks. Jan Świstak

3.     NOWY BISKUP W WARSZAWIE

Do tej pory ks. kardynał Kazimierz Nycz miał do pomocy następujących biskupów: Tadeusza Pikusa, Rafała Markowskiego, Józefa Górzyńskiego, Piotra Jareckiego oraz Mariana Dusia, seniora. W zeszłym roku bp Tadeusz Pikus został ordynariuszem – rządcą diecezji z siedzibą w Drohiczynie nad Bugiem. W tym roku bp Józef Górzyński został mianowany arcybiskupem w Olsztynie. Ksiądz biskup Piotr Jarecki wkrótce odchodzi do Rzymu. Z kolei Marian Duś, biskup senior, jest poważnie chory i nie może czynnie angażować się w duszpasterstwie. Na „placu boju” pozostał jedynie ks. biskup Rafał Markowski, stąd też papież Franciszek mianował nowym biskupem pomocniczym dla archidiecezji warszawskim ks. Michała Janochę. Nominację ogłosił 9 maja 2015 r. Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. arcybiskup Celestino Migliore.

Biskup nominat, ks. Michał Janocha, urodził się w Warszawie i ma 55 lat. Studiował historię sztuki, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. z rąk kardynała Józefa Glempa. Początkowo pracował jako wikariusz w Izabelinie, następnie był rezydentem przy parafii św. Trójcy w Warszawie, później kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach oraz rezydentem w parafii św. Zygmunta na Bielanach. Przez 5 lat był ojcem duchownym dla kleryków w Seminarium Duchownym w Warszawie. W 1993 r. obronił doktorat z historii sztuki, a w 2002 r. pracę habilitacyjną nt. ukraińskich i białoruskich ikon, czyli obrazów przedstawiających osoby święte, najczęściej malowane na desce w dawnej Rzeczypospolitej. Jako profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Biskup Michał Janocha to naukowiec w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest specjalistą w dziedzinie historii sztuki oraz tradycji bizantyjskiej i ruskiej. Powstaje pytanie, czy naukowiec może być również dobrym duszpasterzem? Tak! Ksiądz biskup, jak wyżej podano, pracował w kilku parafiach, gdzie był wikariuszem oraz rezydentem. Dodatkowym jego atutem jest to, że przez 5 lat był ojcem duchownym w seminarium.

Uroczystość konsekracji (wyświęcenia) na biskupa ks. profesora Michała Janochy odbyła się w archikatedrze warszawskiej 14 czerwca 2015 r. Głównym konsekratorem był ks. kardynał Kazimierz Nycz. Współkonsekratorami byli ks. arcybiskup Celestino Migliore oraz ks. arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski. We Mszy św. uczestniczyło 12 biskupów oraz ponad 100 księży. Śpiewy podczas uroczystości wykonywały 4 zespoły: Chór Archikatedry Warszawskiej, schola kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, Chór Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich (wspólnoty te stanowią formę życia zakonnego wzorującego się na klasztorach Wschodu, nad żeńską wspólnotą monastyczną znajdującą się przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie duchową opiekę sprawował ks. Michał Janocha), a także chór prawosławny, który przybył na święcenia biskupie, chcąc odwdzięczyć się ks. biskupowi za jego zainteresowanie sztuką malarską w cerkwiach prawosławnych. Całość uroczystości święceń biskupich transmitowała Telewizja Trwam z Torunia. Ksiądz biskup Michał Janocha ma swój herb (godło), na którym umieścił zawołanie: „Marana tha”, co oznacza „Przyjdź Panie” (Jezu).

Życzymy nowemu księdzu biskupowi, aby zawsze dochowywał wierności Chrystusowi i był chlubą Kościoła warszawskiego.

ks. Jan Świstak

4.     ZMIANY PERSONALNE

Jak co roku, pod koniec czerwca, kuria metropolitalna warszawska ogłasza zmiany wśród księży, a prowincjalna z Krakowa wśród sióstr Córek Bożej Miłości.

U naszych sąsiadów:

Ksiądz Bogdan Przegaliński, dotychczasowy proboszcz parafii św. Józefa Oblupieńca NMP w Jeziornie Fabrycznej (Mirków) oraz dziekan dekanatu konstancińskiego odchodzi do parafii Żbików na przedmieściach Pruszkowa, gdzie będzie proboszczem. Na jego miejsce, na probostwo do Jeziornej Fabrycznej przychodzi ks. Robert Tomasik, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja w Warce.

Ksiądz Paweł Gwiazda, dotychczasowy proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie odchodzi na probostwo do parafi Opatrzności Bożej na Rakowcu przy ul. Dickensa 5 w Warszawie. Na jego miejsce do Wilanowa przychodzi ks. Tadeusz Aleksandrowicz, dotychczasowy proboszcz Opatrzności Bożej na Ochocie. Będzie on zarazem kustoszem powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej w Wilanowie. Zmiana dotyczy dzielnicy, ale nie nazwy parafii, która jest taka sama na Ochocie i w Wilanowie.

Córki Bożej Miłości:

Siostra Janina Tur, która przez 7 lat była kucharką w Powsinie, w 2009 r. została przeniesiona do Bielska-Białej, a stamtąd do Bytomia. Obecnie została przeniesiona do Krakowa, do klasztoru przy ul. Pędzichów 16, gdzie siostry prowadzą duże przedszkole. Sostra Janina będzie tam kucharką, ponieważ ma potrzebne do tego typu pracy uprawnienia państwowe.

Siostra Klemensa Grabowska, która była kucharką w Powsinie w latach 2009-2013, najpierw została przeniesiona do Bielska-Białej, a następnie do Krakowa. Teraz wyjeżdża do Rzymu. W domu sióstr Córek Bożej Miłości w Grottaferrata również będzie pracowała jako kucharka.

W Powsinie są cztery siostry Córek Bożej Miłości. W tym roku nie będzie zmian.

Wszystkim wyżej wymienionym osobom życzę błogosławieństwa Bożego na nowych placówkach.

ks. Jan Świstak

5.     BĘDZIE DODRUK

Pierwszy nakład albumu „Nasi Bohaterowie” w liczbie 630 egzemplarzy został wyczerpany pod koniec 2014 r. Jego niska cena sprawiła, że kupowano go po kilka egzemplarzy, aby sprezentować rodzinie i znajomym. Ok. 200 egzemplarzy zostało rozdanych gratis osobom bezpośrednio zaangażowanym w powstanie pierwszego wydania. Albumy trafiły też do bibliotek, archiwów, muzeów, urzędów oraz do niektórych parafii i zgromadzeń zakonnych.

Jednak zainteresowanie albumem trwa nadal. Świadczą o tym liczne telefony od osób prywatnych, księgarni czy hurtowni z pytaniami o jego dostępność. W związku z tym Centrum Kultury Wilanów, wydawca albumu, zdecydowało o jego ponownym wydaniu.

Drugie wydanie albumu „Nasi Bohaterowie” ukaże się przed 1 sierpnia 2015 r. Będzie dostępne w sprzedaży w Centrum Kultury Wilanów, na stoiskach w dniu 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w wybranych księgarniach.

Serdeczne podziękowanie należy złożyć panu Ludwikowi Rakowskiemu, burmistrzowi Dzielnicy Wilanów, Robertowi Woźniakowi, dyrektorowi Centrum Kultury Wilanów, ks. Lechowi Sitkowi, proboszczowi parafii św. Elżbiety w Powsinie, a także panu Krzysztofowi Gargaszowi z firmy Thaurus, która realizuje dodruk. Dzięki życzliwości i pomocy wymienionych osób dojdzie do ponownego ukazania się albumu „Nasi Bohaterowie”. Zaznaczyć należy, że jego drugie wydanie nie będzie sponsorowane przez osoby prywatne i firmy.

ks. Jan Świstak

6.     POŚWIĘCENIE WIANUSZKÓW I PÓL KABACKICH

Ostatni dzień Oktawy Bożego Ciała, to w naszej parafii dzień, w którym święci się wianuszki i odbywa się procesja wokół pól kabackich. W tym roku również tradycji stało się zadość. Trzeba powiedzieć, że tego dnia coraz częściej świecone są nie tyle misterne wianki uplecione z ziół (zazwyczaj z rumianku, róż, mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, grzmotnika, jaśminu) lecz coraz częściej piękne bukiety roślin ogrodowych i kwiatów. Poświęcone wianki umieszczało się za świętymi obrazami, lub w oknach czy w sieniach i przypisywało się im leczniczą moc.

W tym roku Mszę św. w ostatnim dniu Oktawy w intencji mieszkańców Kabat odprawił ks. Proboszcz Lech Sitek, jak również poświęcił zioła. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy o opiekę nad polami i o dobre zbiory, a po Mszy św. wyruszyła procesja do Kabat. Procesja ta, której celem jest poświęcenie pól kabackich oraz modlitwa o błogosławieństwo dla mieszkańców Kabat, ma swoją już ponad 100-letnią tradycję. I choć pól kabackich zostało już niewiele, zmieniła się trasa procesji, to jednak nadal grupa mieszkańców podtrzymuje ten ponad wiekowy obyczaj. W tym roku po raz drugi przewodził procesji ks. Grzegorz Demczyszak, który przypomniał, że najważniejsze to iść za krzyżem, bo on wskazuje drogę. Gdy tak zrobimy zapewne dotrzemy do celu, a jednocześnie będziemy dawać świadectwo naszej wiary.

Podczas procesji został poświęcony krzyż postawiony przez mieszkańców Kabat w pobliżu pierwszego kopca (1 z 4 gdzie zakopywane są fragmenty Ewangelii czytanych podczas procesji), który znajduje się na obrzeżach Lasu Kabackiego.

Zapraszamy w przyszłym roku - mam nadzieję, że znów znajdą się chętni aby pójść za krzyżem.

Agata Krupińska

7.     17 ROCZNICA KORONACJI I OBRAZU MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ ORAZ 200. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA PRZEZ KS. JANA PAWŁA WORONICZA POSŁUGI PROBOSZCZA W PARAFII POWSIN

W Niedzielę 28.06.2015 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczysta Msza św. rocznicowa pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Jareckiego. Msza Św. polowa została odprawiona na zewnątrz kościoła przy starej plebanii. Poprzedził ją program słowno-muzyczny o ks. Janie Pawle Woroniczu o godz. 11.30. Kim był Jan Paweł Woronicz, obecnie patron jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Warszawie,  gdzie znajduje się siedziba Telewizji Polskiej? Był biskupem, kaznodzieją, poetą, mówcą, radcą stanu Księstwa Warszawskiego, a także arcybiskupem metropolitą warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego. Ten wielki człowiek w latach 1803–1815 był proboszczem w Powsinie.

W homilii ks. biskup Jarecki podkreślił jak wspaniały i tajemniczy wizerunek Matki Bożej czcimy w naszym powsińskim sanktuarium. Nie wiemy jaki moment z życia Matki Bożej został przedstawiony na obrazie – może był to moment zwiastowania, a może jej tęskne spojrzenie wskazuje, iż właśnie stała pod krzyżem i patrzyła na śmierć swojego Syna. Wiemy jednak, że wszystko w swoim życiu zawierzała Bogu i za nim podążała. To powinna być dla nas wskazówka abyśmy jak Ona zawsze swój wzrok i czyny kierowali ku Bogu.

Bezpośrednio po Mszy św. odbył się koncert orkiestry „Victoria” ze Stowarzyszeniem Solistów Opery Narodowej. A na zakończenie uroczystości rocznicowych o godz. 21.00 tradycyjnie odbył się w kościele Apel Jasnogórski poprzedzony modlitwą różańcową o godz. 20.30.Serdeczne podziękowania dla współorganizatora uroczystości Centrum Kultury Wilanów

Agata Krupińska

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA LIPIEC/SIERPIEŃ 2015

 
INTENCJE MODLITW:
LIPIEC

Za przebywających na wakacjach, aby każdego dnia pamiętali, że są chrześcijanami – katolikami

SIERPIEŃ
Za naszą Ojczyznę
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W LIPCU I SIERPNIU

W dni powszednie: Msze św. o godz. 7.00 i 18.00

W niedziele i święta: Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Spowiedź na pół godziny przed Mszą św.

UWAGA! Uczniowie, katolicy, mają obowiązek upominać się, aby prowadzący kolonie, obozy itp. zapewnił im udział we Mszy św. w niedziele i święta. Uczeń, który nie domagał się, pominął milczeniem, i nie poszedł do kościoła, zasmucił tym Pana Boga i popełnił grzech ciężki.

LIPIEC

5 VII – NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ 124. ROCZNICY KONSEKRACJI (POŚWIĘCENIA) KOŚCIOŁA W POWSINIE

·        Z racji przypadającej dzisiaj 124 rocznicy konsekracji przed każdą Mszą św. będą zapalane świece zacheuszki, czyli kinkiety ze świecą woskową w bocznych nawach.

·        Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

6 VII – PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONEJ MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY, PATRONKI DZIEŁ MISYJNYCH W POLSCE

·        Błog. Maria Teresa pochodziła z hrabiowskiej, pobożnej rodziny Ledóchowskich, w której było dziewięcioro dzieci. Spośrod nich dwie siostry zostały wyniesione na ołtarze: najstarsza Maria Teresa, patronka dnia dzisiejszego, mając 22 lata objęła stanowisko damy dworu w Salzburgu (Austria). Po pięciu latach opuściła swoje wysokie stanowisko, i poświęciła się pomocy misjonarzom w Afryce. W tym celu założyła Sodalicję św. Piotra Klawera. Zmarła w Rzymie 6 lipca 1922 r. Papież Paweł VI w 1975 r. ogłosił ją błogosławioną. Została nazwana „Matką Afryki”. Natomiast jej młodsza siostra, Urszula Ledóchowska została ogłoszona świętą w 2003 r. przez papieża Jana Pawła II. W kalendarzu kościelnym wspominamy ją 29 maja.

·        Dzień patronalny Apostolstwa Chorych.

8 VII – ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI

·        Dzisiejszy patron urodził się w Dukli k. Przemyśla. Był zakonnikiem, bernardynem i zasłynął jako wielki czciciel Matki Bożej. Był gorliwym spowiednikiem i kaznodzieją. Zmarł w 1484 r. Papież Jan Paweł II ogłosił go świętym 10 czerwca 1997 r.

11 VII – SOBOTA. ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, PATRONA EUROPY

·        W naszym sanktuarium:

- Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

- Msza św. zbiorowa w ww. intencjach o godz. 18.00.

12 VII – 15. NIEDZIELA ZWYKŁA

·        23. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA NA JASNĄ GÓRĘ

Podstawienie autokaru w Powsinie o godz. 6.00. Decyzję o wyjeździe trzeba wcześniej zgłosić p. Janinie Domańskiej, tel.: 22 175 49 10, 720 138 263. Parafianom udającym się do Częstochowy życzymy wielu przeżyć duchowych we Wspólnocie Przyjaciół Radia Maryja i szczęśliwej podróży.

14 VII – WTOREK. WSPOMNIENIE ŚW. HENRYKA, CESARZA

·        Dzisiejszy patron urodził się w 973 r. w Bawarii. Został cesarzem Niemiec. Zmarł w opinii świętości. Ogłoszony świętym w 1024 r.

·       Solenizantom życzymy błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem św. Henryka.

16 VII – CZWARTEK. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYII PANNY Z GÓRY KARMEL

·        Przypominamy, że góra Karmel znajduje się w Palestynie, nad morzem śródziemnym. Pobudowany tam kościół i klasztor stanowią centrum duchowe zakonu karmelitańskiego. Dzisiaj, w niektórych kościołach, podczas nabożeństwa dokonuje się przyjęcie szkaplerza karmelitańskiego.

18 VII – SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚW. SZYMONA Z LIPNICY, KAPŁANA

·        W naszym sanktuarium:

- Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

- Msza św. zbiorowa w ww. intencjach o godz. 18.00.

19 VII – 16. NIEDZIELA ZWYKŁA

·       Rozpoczęcie Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa, podejmującego inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na drogach. MIVA POLSKA zachęca do udziału w akcji „Święty Krzysztof: Podziękuj Bogu za bezpieczne podróże i ofiaruj 1 grosz za jeden kilometr bez wypadku na środki transportu dla polskich misjonarzy i misjonarek”.Wpłat można dokonywać na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji: 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802 tytułem: „MIVA POLSKA – Akcja św. Krzysztof – środki transportu dla misjonarzy”.

20 VII – PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA, KAPŁANA

·       Błog. Czesław żył w XIII w. na Śląsku Opolskim. Był zakonnikiem dominikaninem. Solenizantom życzymy obfitych łask Bożych.

23 VII – CZWARTEK. ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY

·       Dzisiejsza patronka żyła w Szwecji w XIV w. Była matką ośmiorga dzieci, które bardzo starannie wychowała. Należała do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci męża założyła nowy zakon nazywany popularnie brygidkami. Napisała wiele dzień ascetycznych. Zmarła w 1373 r. Papież Jan Paweł II ustanowił ją Patronką Europy.

25 VII – SOBOTA. ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA ORAZ ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA, PATRONA KIEROWCÓW

·        Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy.

·        Kościelna organizacja MIVA POLSKA zachęca dziś do udziału w akcji „Św. Krzysztof”. Do puszki będą zbierane ofiary pieniężne na środki transportu dla polskich misjonarzy i misjonarek. Dzisiejszym solenizantom życzymy Bożego błogosławieństwa w codziennym życiu.

·        W naszym sanktuarium:

- Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

- Msza św. zbiorowa w ww. intencjach o godz. 18.00.

26 VII – 17. NIEDZIELA ZWYKŁA. WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW NMP

·        Dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom, emerytom. Imię św. Anny jest coraz częściej nadawane dziewczynkom na chrzcie świętym. Wszystkim solenizantkom życzymy, aby św. Patronka upraszała u Boga potrzebne łaski w życiu osobistym i rodzinnym.

·        U naszych sąsiadów w Wilanowie, w parafii św. Anny, odpust.

·        Koło Przyjaciół Radia Maryja spotka się dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 w domu parafialnym. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Zapraszamy chętnych, aby powiększyli Koło.

28 VII – WTOREK. DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA ZA KORONACJĘ OBRAZU MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ

·        Dzisiaj o godz. 20.30 różaniec, a o godz. 21.00 Apel Jasnogórski. Zapraszamy czcicieli Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej na wspólną modlitwę.

 
SIERPIEŃ

1 VIII – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. 71. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

·        Msza św. za poległych Powstańców o godz. 17.00 w kościele w Powsinie. Celebransem będzie i homilię wygłosi ks. Bogdan Jaworek.

·        Po Mszy św. w szyku procesyjnym udamy się na Cmentarz Powstańców, na którym spoczywają pochodzący z okolicznych miejscowości żołnierze i sanitariuszki Armii Krajowej, którzy oddali swoje życie za ojczyznę.

·        Dziś będzie rozprowadzane II wydanie albumu „Nasi Bohaterowie”.

·       Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 18.00.

2 VIII – 18. NIEDZIELA ZWYKŁA

·        Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie, nabożeństwo adoracyjne i procesja eucharystyczna.

·        Rozpoczyna się miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Zachęcamy do podjęcia abstynencji na intencję naszej ojczyzny.

·        W kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny, tzw. „Porcjunkuli”. Jest to nazwa kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Asyżu związanego ze św. Franciszkiem. Warunki uzyskania odpustu: pobożne odwiedzenie kościoła w dniu dzisiejszym, odmówienie w nim modlitw „Ojcze Nasz” oraz „Wierzę w Boga”.

·        Dzisiaj ks. Bogdan Jaworek obchodzi 56. rocznicę święceń kapłańskich. Msza św. w intencji jubilata o godz. 7.00.

5 VIII – ŚRODA. WSPOMNIENIE ROCZNICY POŚWIĘCENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI NMP

·        Rzymska bazylika NMP jest najstarszą w Europie (IV w.) poświęconą ku czci Matki Bożej, Maryi.

·       Dzisiaj rano spod kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie, po Mszy św. o godz. 5.30, wyrusza 35. Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Obowiązkowe zapisy w krużgankach kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu od 1 do 4 sierpnia w godz. 9.00-19.30. Przy zapisie należy wnieść opłatę. Zdawanie bagażu 4 sierpnia od godz. 17.00 i 5 sierpnia przed godz. 5.30. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 22 826 89 91 i na stronie internetowej: www.wapm.waw.pl

6 VIII – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PANA JEZUSA NA GÓRZE TABOR

·        Nabożeństwo powołaniowe o godz. 17.30.

·        Msza św. o Chrystusie, Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 18.00.

·        Dzisiaj wyrusza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę organizowana przez ojców paulinów. Jest to najstarsza i liczebnie największa pielgrzymka. Uczestniczy w niej od 8 do 10 tysięcy wiernych. Zgłoszenia na pielgrzymkę ojcowie paulini przyjmują w dniach 2-5 sierpnia w klasztorze przy ul. Długiej 3 w godz. 9.00-19.00. Msza św. dla pątników odbędzie się 6 sierpnia o godz. 6.00 przed kościołem paulinów. Do pielgrzymki można też dołączyć na trasie. Bagaże można zostawić przed Mszą św. w samochodach ciężarowych. Należy wnieść jednorazową opłatę. Szczegóły pod telefonem: 22 635 62 52, 831 74 75, mailowo: [email protected] oraz na stronie: www.wpp.paulini.pl

·        Zachęcamy naszych parafian do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Zdecyduj się, a będziesz zadowolony. Dobrze Ci radzę!

7 VIII – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·        Odwiedziny chorych od godz. 9.00.

·        Spowiedź od godz. 6.30 oraz od godz. 17.00 podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

·       Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00.

8 VIII – SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, KAPŁANA

·        Św. Dominik, z pochodzenia Hiszpan, żył na przełomie XII i XIII w. Swoje życie poświęcił zdobywaniu dusz dla Boga. W tym celu założył zakon kaznodziejski (dominikanie), który wkrótce rozszerzył się w całej Europie. Św. Dominik zmarł w opinii świętości we Włoszech w 1221 r.

·        W naszym sanktuarium:

- Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

- Msza św. zbiorowa w ww. intencjach o godz. 18.00.

9 VIII – 19. NIEDZIELA ZWYKŁA

·        Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

12 VIII – ŚRODA

·        Ksiądz Proboszcz Lech Sitek obchodzi dzisiaj imieniny. Msza św. na intencję solenizanta o godz. 18.00. Księdzu proboszczowi życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej i stałej opieki Matki Bożej Tęskniącej.

14 VIII – PIĄTEK. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, KAPŁANA I MĘCZENNIKA

·        Św. Maksymilian poniósł śmierć męczeńską w Auschwitz 14 sierpnia 1941 r. Jest patronem trudnych czasów. W modlitwach pamiętajmy dzisiaj o pomordowanych w obozach, więzieniach i łagrach.

15 VIII – SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

·        W naszym sanktuarium obchodzimy jedyny odpust maryjny na Wniebowzięcie. Suma odpustowa o godz. 12.00. Po niej procesja eucharystyczna i odśpiewanie hymnu: „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

·        Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów odbywać się będzie podczas każdej Mszy św., po modlitwie po Komunii św.

·        Dzisiejszym solenizantkom, które za patronkę mają Maryję Wniebowziętą, składamy najlepsze życzenia.

·        Powracającym z pielgrzymki na Jasną Górę życzymy szczęśliwego dotarcia do swoich domów.

16 VIII – 20. NIEDZIELA ZWYKŁA

·       Ksiądz kanonik Bogdan Jaworek obchodzi dzisiaj 79 urodziny oraz imieniny. Jesteśmy pełni podziwu, że mimo choroby czynnie angażuje się w pracę duszpasterską. Dostojnemu jubilatowi oraz solenizantowi życzymy zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Msza św. w jego intencji dzisiaj o godz. 7.00.

17 VIII – PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE ŚW. JACKA, KAPŁANA

·       Dzisiejszym solenizantom noszącym imię św. Jacka, a jest ich wielu, składamy najlepsze życzenia stałej opieki Bożej w codziennym życiu.

22 VIII – SOBOTA. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ

·        W naszym sanktuarium:

- Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

- Msza św. zbiorowa w ww. intencjach o godz. 18.00.

23 VIII – 21. NIEDZIELA ZWYKŁA

·        Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

·        23 sierpnia 1939 r. podpisano Pakt Ribbentrop-Mołotow, wskutek którego w Europie rozprzestrzeniły się dwie dyktatury: stalinowska i nazistowska. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych przypominający o terrorze i masowych mordach zostałproklamowany przez Parlament Europejski w 2008 r.

·       W dzisiejszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach reżimów totalitarnych w Europie.

·       Koło Przyjaciół Radia Maryja spotka się dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 w domu parafialnym. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Zapraszamy chętnych, aby powiększyli parafialne Koło.

24 VIII – PONIEDZIAŁEK. ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

·        Apostoł Bartłomiej urodził się w Kanie Galilejskiej. Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach, i tam poniósł śmierć męczeńską.

26 VIII – ŚRODA. UROCZYSTOŚC NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

·        Jest to główny odpust maryjny na Jasnej Górze. Przybywają w tym dniu liczne pielgrzymki. W okresie międzywojennym i po wojnie również z Powsina co roku jeździła pielgrzymka do Częstochowy, a w raz z nią orkiestra parafialna, która miała ten przywilej, że w czasie sumy odpustowej na Jasnej Górze grała pieśni.

·        Święto patronalne Pomocników Maryi, Matki Kościoła.

·        W naszym sanktuarium Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.

28 VIII – PIĄTEK. WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

·        Dzień Dziękczynienia za koronację obrazu Maryi Tęskniącej-Powsińskiej.

·        Uroczysty Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Poprzedzi go modlitwa różańcowa o godz. 20.30. Zapraszamy!

29 VIII – SOBOTA. WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA

·        W naszym sanktuarium:

- Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

- Msza św. zbiorowa w ww. intencjach o godz. 18.00.

30 VIII – 22. NIEDZIELA ZWYKŁA

·        Dzisiaj w naszej parafii odbędą się DOŻYNKI – 10. edycja po ich wznowieniu.

·        Mszę św. na zewnątrz kościoła o godz. 12.00 odprawi i kazanie wygłosi ks. prałat Tadeusz Sowa, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

·        Po Mszy św. występy ludowych zespołów z Polski oraz gości z Estonii i Słowacji.

31 VIII – PONIEDZIAŁEK

·        Ogólnopolski Dzień Solidarności.

·        Dzisiaj przypada 35. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ”. W modlitwie pamiętajmy dzisiaj o naszej ojczyźnie.

WRZESIEŃ

1 IX – WTOREK. WSPOMNIENIE BŁOG. BRONISŁAWY, DZIEWICY

·        76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00.

·        Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. o Boże błogosławieństwo dla uczniów i nauczycieli. Zapraszamy również rodziców. Godzina Mszy św. będzie podana w niedzielę poprzedzającą nowy rok szkolny.

3 IX – PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA

·        Nabożeństwo powołaniowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30.

·        Msza św. o Chrystusie, Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 18.00.

·        Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o godz. 19.15 w kancelarii parafialnej.

4 IX – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

·        Odwiedziny chorych od godz. 9.00.

·        Spowiedź od godz. 6.30 oraz od godz. 17.00 podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

·       Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00.

5 IX – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

·        W naszym sanktuarium:

- Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30.

- Msza św. zbiorowa w ww. intencjach o godz. 18.00. Formularz Mszy św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.

6 IX – 23. NIEDZIELA ZWYKŁA

·        Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie i krótkie nabożeństwo, a po nim procesja eucharystyczna.

·        Dożynki Jasnogórskie 5-6.09. 2015 r. – uroczysta suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych o godz. 11.00

 
Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii:         89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

 

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawydotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz- Dynowska, Tomasz Wyszyński.

 
Nakład: 350 egz.