Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
4
[5]
6
7
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Maj 2017

FATIMA

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA 2017

GOŚCINNOŚĆ POWSIŃSKICH RODZIN

OPOWIEŚĆ TRZECIA: OŁTARZ GŁÓWNY

WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIE

KATASTROFA LOTNICZA W LESIE KABACKIM

WIOSENNE WIEŚCI Z CARITASU

„MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM 2016”

WILANÓW NA STAREJ FOTOGRAFII

KRONIKA PARAFII KWIECIEŃ 2017

Z ŻYCIA PARAFII

KALENDARZ DUSZPASTERSKI MAJ 2017


FATIMA

„13 maja 1917 r. bawiliśmy się Hiacyntą i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria. Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicę. „Lepiej pójdźmy do domu – powiedziałam do moich krewnych. Zaczyna się błyskać, może przyjść burza”. „Dobrze” – odpowiedzieli. Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę drogi. Kiedy doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po zrobieniu kilku kroków dalej, ujrzeliśmy na skalnym dębie Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą. Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które Ją otaczało, lub którym Ona promieniała, mniej więcej w odległości półtora metra. Potem Nasza Droga Pani powiedziała: „Nie bójcie się! Nic złego wam nie zrobię!”(…)”. Jest to początek opisu pierwszego spotkania trojga pastuszków (Objawień Fatimskich) z Matką Bożą w pobliżu portugalskiej Fatimy pod koniec I wojny światowej. Autorką tej relacji jest dziesięcioletnia Łucja, najstarsza z całej trójki dzieci.

Często zastanawiałem się dlaczego Matka Boża do przekazu swoich objawień wybiera dzieci (Fatima, Lourdes, Gietrzwałd) lub niewykształconych, prostych ludzi, jak na przykład Indianin Juan Diego (Guadelupe). Jak to się dzieje, że księża, biskupi, kardynałowie, książęta kościoła z Ojcem Świętym na czele, przesłania te przekazywane prostym, bez wątpienia nie teologicznym językiem, przyjmują i po uczonych dysputach, jako prawdziwe nam wiernym przekazują. Bez wątpienia, moc duchowa tych przekazów musi być ogromna. I jest. Jeśli prześledzimy historię Europy i świata, to zauważamy oddziaływanie na ich na współczesną ludzkość jest zauważalne to z pewnością nie takie jak życzyła sobie Maryja, oddziaływanie. Kult Matki Bożej Fatimskiej rozwija się na całym świecie, od Portugalii rozszerzył się na cały Stary Kontynent, przez Amerykę po azjatyckie Filipiny, Goa czy Timor Wschodni. Fatimskie przesłanie jest sednem do zrozumienia nie tylko XX wiecznych dziejów, lecz także tych wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach i dziać się będą w przyszłości. W objawieniach, sama Maryja mówi do trojga dzieci – Łucji, Hiacynty i Franciszka, że poprzez ich przekazy, orędzie kieruje do wszystkich narodów świata.

Sprawą, na której się skupia w pierwszej kolejności, jest smutek, którego przyczyną jest życie bezbożne i zepsucie ludzi. Maryja mówi wprost, że jeżeli nie będzie poprawy, grzeszna ludzkość będzie ukarana. Dwudziesty wiek z hekatombą pierwszej i drugiej wojny światowej dobiegł końca. Czy wyciągnęliśmy z tego wnioski? Nie. Na pewno nie! Wręcz przeciwnie, jesteśmy dziś w jeszcze większym kryzysie moralnym. Nie trzeba daleko szukać, zobaczmy co się dzieje w naszej Ojczyźnie. Takie zdziczenie życia społecznego i politycznego nigdy w Polsce nie miało miejsca. Nawet w czasach komunizmu funkcjonariusze czerwonej władzy nie odważyli się zrobić krzyża z puszek po piwie i z nim paradować po ulicach Warszawy. Choć w stanie wojennym, po godzinie policyjnej, gdy mieszkańców nie było już na ulicach, też niszczyli krzyże układane przez wiernych na ówczesnym Placu Zwycięstwa, czy przy kościele akademickim św. Anny. Ten kryzys obejmuje wiele sfer naszego życia. Tymczasem Maryja stawia sprawę jasno – nawrócenie albo kara. W przesłaniu z dnia 13 lipca 1917 r. Matka Boża w Fatimie mówiła o karze wiecznej, o piekle i nie zawahała się pokazać go trójce dzieci, z których najstarsze nie miało więcej jak dziesięć lat. Ten straszliwy obraz otchłani jest integralną częścią pierwszego przesłania – „pierwszą tajemnicą”.

Część druga tego przesłania – „tajemnicy” skierowana jest do ludzi żyjących tu i teraz. Mówi do nas macie możliwość wyboru, wybierzcie nawrócenie. Nie obrażajcie Boga, bo spotka was zasłużona kara: wojna, terroryzm i prześladowania. Do mieszkańców Europy jest bardzo jasne przesłanie; albo wrócicie do chrześcijańskich korzeni albo zginiecie. W 1683 r. polskiemu królowi Janowi III Sobieskiemu udało się z Bożą pomocą uratować nasz kontynent przed zalewem islamu, ale teraz, gdy Europejczycy odrzucają przykazania boże, w tę duchową pustkę wlewa się on ponownie, niosąc ze sobą zamęt, terroryzm i śmierć. Matka Boża w swoich przesłaniach jasno określa tego, który rozsiewa zarazki szatańskie na cały świat – to komunizm usadowiony w Rosji. Doktryny Marksa, Engelsa i Lenina, inspirujące komunistów i bolszewików w Rosji, zostały wyhodowane i rozwinęły się w Europie Zachodniej, a w szczególności we Francji. To tam powstał manifest partii komunistycznej, będący inspiracją do powstania Komuny Paryskiej, która dla „szczęścia i poprawy doli ludu” mordowała księży, profanowała kościoły, cmentarze, popełniała zbrodnie i bluźnierstwa.

Gdy Matka Boża w Fatimie przestrzegała przed zarazą mającą wyjść z Rosji, komuniści nawet nie śnili, że tak szybko zdobędą władzę i to, w tak w zdawałoby się potężnej Rosji. To sprzyjające działania i wielkie poparcie Zachodu, tak polityczne, jak i materialne sprawiło, że Leninowi się udało. Prawdopodobieństwo, że kilkuset bojowników komunistycznych z pomocą dezerterów, kryminalistów i różnego rodzaju mętów społecznych, przejmie władzę w Rosji, było bliskie zeru. A jednak władzę zdobyli. Po przejęciu władzy bolszewicy natychmiast zapragnęli rozpowszechnić swoje idee po całym świecie. I znowu, tak jak pod Wiedniem król Jan III Sobieski przekreślił zamiary muzułmanów, tak w 1920 r. nasi przodkowie nie dopuścili, orężem i modlitwą, do zalewu Europy przez komunę. Wtedy jeszcze udało się uchronić Europejczyków od egalitaryzmu, likwidacji własności prywatnej, rozwodów, aborcji, eutanazji, likwidacji całych klas społecznych czy przeciwników politycznych. Wszystko to miało na celu „przebudowę” ludzkiej duszy. Przez dziesiątki lat idee te były rozsiewane po świecie przez Związek Radziecki. Błędne ideologie, głoszone w 1917 r. praktycznie tylko przez komunistów, dziś są w programach wielu partii politycznych, także tych działających w naszej Ojczyźnie. Mało tego, idee socjalizmu społecznego rozprzestrzenione po świecie, dotknęły także kręgów Kościoła. Ojciec Święty Paweł VI w przemówieniu z 29 czerwca 1972 r. stwierdził, że przez szczelinę, wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana. Także Prymas Kardynał Stefan Wyszyński nauczał, że to „nie Kościół ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii”. Jak trzeba było, mówił głośno i dobitnie: „NON POSSUMUS”. Za swoją postawę zapłacił więzieniem, ale się nie ugiął. Dlatego właśnie został nazwany przez rodaków – PRYMASEM TYSIĄCLECIA! Mnie osobiście brakuje dziś takich kazań głoszonych przez naszych duszpasterzy. Od ołtarza chciałbym usłyszeć prawdziwe kazanie, a nie tylko komentarz do przeczytanego fragmentu Ewangelii.

Idee komunizmu przeżyły swojego piastuna – Związek Radziecki. Dziś w formie nieco zawoalowanej, czy przypudrowanej, pod hasłami postępu i wolności kultury, doprowadza się do niszczenia tradycji i spuścizny chrześcijańskiej, a w szczególności katolickiej. Organizacje określające się jako „postępowe” otwarcie niszczą fundamenty moralne rodziny, będącej podstawą naszej łacińskiej cywilizacji.

Zgubne, przepoczwarzone idee komunizmu rozsiane po całym świecie, krok po kroku, starają się niszczyć naszą cywilizację. Ci z chrześcijan, którzy chcą żyć według wskazań swojego Zbawiciela i są przywiązani do zasad moralnych przez Niego głoszonych, są prześladowani i szykanowani. Tak się dzieje nie tylko w zlaicyzowanym Zachodzie, ale również i w naszej Ojczyźnie! Katolik, lekarz ginekolog został wyrzucony ze szpitala, którego był dyrektorem, tylko dlatego, że nie chciał zabić poczętego dziecka. Drukarz, niezgadzający się na druk plakatu promującego praktyki homoseksualne jest szykanowany i ciągany po sądach. Przykłady takie można mnożyć. To jeszcze nic, ponieważ są na świecie takie kraje, gdzie chrześcijańska krew leje się strumieniami, mnożąc rzesze męczenników niegodzących się na porzucenie wiary chrześcijańskiej.

Z przekazanego nam przez Maryję 100 lat temu w Fatimie orędzia wynika, że musimy porzucić wszystkie –izmy i zgubne idee, podsuwane przez szatana, a zacząć żyć według Przykazań Bożych. Podsumowując, można powiedzieć, że obecny świat nie jest lepszy od tego z przed stu lat. Wtedy otwarcie przeciw Bogu grzeszyła głównie bolszewicka Rosja, dziś idee komunistyczne dosięgły serca Europy. Życie społeczne, a jeszcze bardziej religijne Zachodu jest nimi skażone na wskroś. Trzeba z przykrością stwierdzić, że orędzie skierowane do nas ludzi w Fatimie przez Panią Nieba i Ziemi nie spotkało się z naszym należytym przyjęciem. Nawet „taniec słońca” nie pomógł. Nie uwierzyliśmy. Choć bez fatimskich objawień mogło być jeszcze gorzej. Druga wojna światowa, zbrodnie niemieckie i sowieckie zgotowane nam przez Hitlera i Stalina były skutkiem tej niewiary.

Na przełomie wieków 26 czerwca 2000 r. ówczesny Ojciec Święty Jan Paweł II zdecydował się na upublicznienie trzeciej części orędzia z Fatimy tzw. „trzeciej tajemnicy”. Przedstawia ona wizję anioła trzymającego w górze rękę zbrojną w ognisty miecz, krzyczącego do nas: Pokuta, pokuta, pokuta!A jak my na to przesłanie zareagujemy, zależy tylko od nas.

Krzysztof Kanabus

 

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA 2017

GOŚCINNOŚĆ POWSIŃSKICH RODZIN

 

W kalendarzu rozdawanym podczas tegorocznej kolędy, w miesiącu maju została zamieszczona fotografia przedstawiająca rodziny z naszej parafii, które gościły zagranicznych pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży w Powsinie.

Do ugoszczenia młodzieży zgłosiło się 38 rodzin z terenu naszej parafii. Na ŚDM do Powsina miało przyjechać 15 osób. Przybyło jednak 13 gości. 2 osoby z Brazylii zrezygnowały z przyjazdu do Powsina. Dlatego państwo Chmurzyńscy i Tłuczkiewiczowie pozostali bez przydziału. W rezultacie tylko 10 rodzin gościło pielgrzymów.

Maciej i Beata Kotowicz z ul. Przyczółkowej w Powsinie przyjęli Bridget Heine z Kanady; Artur i Agnieszka Skalscy z ul. Przyczółkowej w Powsinie gościli Angelię Han z Australii; u Rafała i Aleksandry Dynowskich z ul. Kremowej w Powsinie mieszkał kapłan z Kanady, ks. Mark Gazin; Maria Grądziel z ul. Waniliowej z Powsina przyjęła Daniela Sale z Kanady; Jacek i Anna Nasiłowscy z ul. Przyczółkowej z Powsina gościli rodzeństwo z Kanady – Jessicę Ingram i Elizabeth Ingram; u Włodzimierza i Marzeny Smętek z ul. Przyczółkowej w Powsinie mieszkała Júlia-Katalin Mátyás z Rumunii; Ireneusz i Beata Lewandowscy z ul. Łukasza Drewny w Powsinie gościli dwie koleżanki znające się z poprzednich ŚDM – Suzanne Bezzina z Malty i Lailani Santos z Filipin; Marcin i Aleksandra Gonciarz z ul. Przyczółkowej w Powsinie przyjęli Angel Lu-Label, niewidomą Kanadyjkę z psem przewodnikiem; u Dariusza i Magdaleny Korotajew z ul. Waniliowej w Powsinie mieszkał Nicholas Tarver z Kanady; Marek i Zofia Urbaszek z ul. Kremowej z Powsina gościli małżeństwo z Brazylii – Jaqueline Bonetti i Luiz Bonetti.

Wśród gości było: z Kanady 7 osób, z Brazylii 2 osoby, z Australii, Malty, Filipin, Rumunii po 1 osobie. Rodziny, które w dniach 20-25 lipca 2016 r. przyjęły do siebie zagranicznych gości mile ich wspominają. Natomiast młodzież, która przybyła do Powsina, również wyrażała zadowolenie z pobytu. Powsińskie rodziny zapewniały im nocleg, śniadania i kolacje. Obiady były wspólne w szkolnej stołówce, ufundowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów. Za ten piękny gest burmistrza Ludwika Rakowskiego serdecznie dziękujemy. Niektóre rodziny goszczące pielgrzymów wpadły na pomysł, aby wysłać im parafialny kalendarz na rok 2017 poświęcony Światowym Dniom Młodzieży w Powsinie. Gdyby inni też chcieli wysłać nasz kalendarz, będzie to możliwe, ponieważ pozostało nam jeszcze trochę egzemplarzy. Można też przesłać majowy numer Wiadomości Powsińskich. Wysyłając kalendarz lub miesięcznik parafialny, proszę opisać w języku angielskim ich treść, która bezpośrednio dotyczy zagranicznych gości. Na pewno ucieszą się z takiej przesyłki.

Prowadząc rozmowy telefoniczne z rodzinami, które gościły u siebie pielgrzymów, wyczułem zadowolenie, że mogły w sposób czynny uczestniczyć w ŚDM w Powsinie. Za Waszą dobrą wolę i zaangażowanie, zarówno ks. proboszcz Lech Sitek, jak i pozostali kapłani, składają serdeczne podziękowania. Niech Bóg Wam błogosławi i wynagrodzi w codziennym życiu.

ks. Jan Świstak

 

OPOWIEŚĆ TRZECIA: OŁTARZ GŁÓWNY

 

Bywają takie momenty w naszym życiu, kiedy znane od lat przedmioty nagle nabierają zupełnie innego wymiaru. Poznajemy ich historię, kojarzymy z osobami, które już odeszły albo z wydarzeniami bardzo bliskimi naszemu sercu i nagle zdjęcia, rzeźby, obrazy, a nawet wnętrza domów i kościołów zaczynają być w naszej pamięci świadkami wydarzeń, punktami orientacyjnymi na mapie naszych wspomnień.

Niewątpliwie takim szczególnym miejscem jest ołtarz główny w naszej powsińskiej świątyni. Mijają lata. Wielu z tych, którzy towarzyszyli nam w procesji rezurekcyjnej dawno odeszło do Domu Ojca, wielu, którzy szeptali w ławkach modlitwy przed nami, otworzyli już drzwi śmierci, które dla nas są jeszcze zamknięte. Ale, być może właśnie wtedy, kiedy podnosimy wzrok na cudowny wizerunek Matki Bożej Tęskniącej, w jakiś sposób powtarzamy gest tylu katolików, którzy przed nami szukali nadziei i pocieszenia w naszym sanktuarium. Oto Kościół, teraz, tak jak i przed wiekami, wielbi Boga. Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274) w swoim hymnie: Pange lingua - Sław języku napisał: Bogu Ojcu i Synowi/ hołd po wszystkie nieśmy dni./Niech podaje wiek wiekowi/hymn triumfu, dzięki, czci,/a równemu Im Duchowi/niechaj wieczna chwała brzmi./Ameni (Genitori, Genitoque/ laus et iubilatio,/ salus, honor, virtus quoque/ sit et benedictio:/procedenti ab utroque/compar sit laudatio/Amen. ).

Ta perspektywa modlitwy, która płynie przez wieki inspiruje do zastanowienia się nad przesłaniem, jakim jest kompozycja obrazów i rzeźb w naszym ołtarzu głównym. Trójca Święta, Maryja, Jezus wskazujący na swoje Serce, te wizerunki tworzą jakby linię pionową łączącą Ziemię z Niebem, wskazują na kierunek i istotę naszej drogi. Masaccio ( 1401-1428) na swoim fresku, zatytułowanym Trójca Święta, umieścił pod pionową belką Krzyża, szkielet ludzki na sarkofagu, z napisem: „Byłem kiedyś tym, czym ty teraz jesteś, a tym czym jestem, kiedyś i ty będziesz”.2

Możemy sobie również wyobrazić poziomą linię łącząca dwie rzeźby: św. Stanisława i Św. Wojciecha – dwóch patronów Polski. Te dwie rzeźby, jak symboliczne wyznaczają ramiona Krzyża, który obejmuje całą naszą historię, zarówno naszego życia, jak i wielowiekowej historii naszego narodu. Tak jakby pomiędzy nami a Bogiem, stawali również święci, którym na sercu leżało dobro Polski i Polaków. Tak jakby te rzeźby, miały unaocznić prosty fakt, że nie jesteśmy sami i nigdy nie byliśmy., że zawsze jest ktoś kto może wstawić się za nami. W skarbcu dziejowym złotymi zgłoskami zapisało się wiele postaci. Przytoczmy słowa niektórych z nich. Abp Jan Paweł Woronicz, w swoim Hymnie do Boga pisał:„Łzy nasze są świadkami błędu i poprawy3 ,

A Ty patrzeć nie możesz na łez ludzkich zdroje,

Ni się wyprzeć Twych dzieci, Rodzicu łaskawy

Cóż ci zostaje? Wyrzec dawne słowa Twoje

Kości spróchniałe powstańcie z mogiły,

Przywdziejcie ducha i ciało i siły”

Umierający w października 1948 roku prymas Polski kard. August Hlond mówił „Siły szatańskie zwyciężyły moje ciało. Lecz wy walczcie dalej. Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa... Nie rozpaczajcie! Nie rozpaczajcie. Lecz zwycięstwo, gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy.4”

Jego następca kard. Stefan Wyszyński przypomniał te słowa 31 maja 1965 roku mówiąc „[Kard. Hlond] to bowiem powiedział: »Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej«.

Być może właśnie ta nadzieja towarzyszy nam kiedy stajemy przed obrazem Matki Bożej Tęskniącej, kiedy w ciszy naszego sanktuarium pulsują słowa wielkich Polaków. I tak jak im, również i nam staje przed oczami tajemnica doświadczenia Boga i żarliwej modlitwy do Matki, która będąc z nami kieruje nasz wzrok ku Niebu. Tylko czy my, racjonalni ludzie XXI wieku, którzy udają, że śmierci nie ma, a wszystko mogą zrobić sami, chcemy prosić o pomoc.?

 

Aleksandra Kupisz-Dynowska

 

1./http://sanctus.pl/index.php?grupa=60&podgrupa=277&doc=222

2./P. de Rynek „Jak czytać malarswto”, Universitas, Kraków 2005

3/http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=10536&from=publication

4./http://gosc.pl/doc/1915263.Testament-do-wypelnienia

 

WIELKOPOSTNE ZAMYŚLENIE

 

Od lat nasze pielgrzymie szlaki ukierunkowane są na miejsca kultu Jezusa Ukrzyżowanego. Są nimi Kalwarie czyli Sanktuaria Męki Pańskiej w plenerze, których początki w Europie datuje się na koniec XV wieku. Największy ich rozwój ma miejsce w czasie kontrreformacji, jako sposób katolickiego oddziaływania przeciwko ruchom protestanckim. W Polsce istnieje ok. 20 kalwarii tzw. większych, a najstarsze z nich to: Kalwaria Zebrzydowska (ufundowana w 1608 r.), Kalwaria Pakoska (1628 r.), Kalwaria Wejherowska (1648 r.). Nad wszystkimi kalwariami opiekę sprawują oo. Franciszkanie. Celem tegorocznej pielgrzymki była Kalwaria Pakoska, do której w dniu 31 marca 2017 r. wyruszyło ponad 50 osób (wierni z Powsina, Bielawy, Konstancina i Wilanowa). Przewodniczył jej proboszcz ks. Prałat Lech Sitek i Robert Wożniak, dyrektor Centrum Kultury Wilanów. Przygotowania do głębokich osobistych przeżyć zaczęły się już w autokarze śpiewem pieśni wielkopostnych i modlitwami. Po dotarciu do Strzelna (miasta w woj. kujawsko-pomorskim, położonym 18 km na południe od Inowrocławia), na wzgórzu św. Wojciecha zwiedziliśmy Ponorbertański Kościół Świętej Trójcy z ołtarzem Krzyża Świętego z 1743 r., zawierającym 658 relikwii różnych świętych i Kościół Najświętszej Marii Panny z unikatowymi kolumnami cnót i występków. Udostępniono nam także Rotundę św. Prokopa, jeden z najważniejszych zabytków sztuki romańskiej w Polsce z 1133 r., w której ks. Lech Sitek odprawił dla nas Mszę Św. Śpiewy i oprawę Mszy św. prowadził p. Robert Woźniak.

Po tym niezwykłym przeżyciu udaliśmy się do Pakości gdzie bardzo serdecznie przyjęli nas oo. Franciszkanie w swoim klasztorze – mogliśmy tam obejrzeć kościół p.w. św. Bonawentury, konsekrowany w 1637 r. Po zapoznaniu się z przebogatą historią tego miejsca ok. godz. 16.00 wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową do Kalwarii Pakoskiej, której pomysłodawcą był miejscowy proboszcz ks. Wojciech Kęsicki. To on w roku 1628 wyznaczył ścieżki odwzorowujące szlaki Jerozolimskie i drewnianymi krzyżami oznaczył miejsca poszczególnych stacji. Kalwarię Pakoską podzielono na dwa etapy: Drogę Pojmania i Drogę Męki. Realizację tego pomysłu poparła władająca Pakością rodzina Działyńskich, wydzielając ze swoich gruntów miejsca na stacje Męki Pańskiej oraz ścieżki między nimi. Kalwaria ta była budowana przez 60 lat, a droga do przejścia wszystkich jej stacji wynosi 4 km. Zarówno miejsce, jak i piękna słoneczna pogoda sprzyjały wyciszeniu i głębokim przeżyciom w czasie całego dnia, zakończonego pełnym wiary i historii słowem Ojca Kamila oraz nabożeństwem Gorzkich Żali.

W dniu 1 kwietnia wyruszyliśmy do Inowrocławia zw. „Młodym Włocławkiem”, miasta Kardynała Józefa Glempa. Naszym celem było zwiedzanie Kościoła św. Mikołaja po uprzednim obejrzeniu w autokarze ciekawego, historycznego filmu o Urbanie Thelenie. Otóż od 18 lipca 1941 do końca II wojny światowej w tym kościele, pod posadzką zakrystii, ukrywane były Relikwie Św. Wojciecha z Gniezna. Relikwie z Gniezna od ks. Edwarda van Bleriqa (wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej) do ks. Paula Mattauscha (proboszcza fary inowrocławskiej), przewiózł Urban Thelen – podoficer Wehrmachtu.

Do Gniezna zdążyliśmy na Mszę św. odprawianą o godz. 12. 00 w archikatedrze Wniebowzięcia NMP i Św. Wojciecha. W tej uroczystej celebrze brał udział ks. Lech Sitek. Trzeba nam pamiętać, że archikatedra stanowi pomnik kultury polskiej o wielkiej wartości historycznej i artystycznej. Długosz nazwał ją „klejnotem Królestwa Polskiego”. Była ona miejscem koronacji pięciu pierwszych królów Polski, a do 1992 r. arcybiskupom gnieźnieńskim przysługiwał tytuł prymasa Polski. Zaraz po Mszy spotkał się z nami Arcybiskup senior Henryk Muszyński, który w tym roku obchodzi jubileusz 60 lat kapłaństwa i 25 lat sakry biskupiej. Po tym jeszcze krótka wizyta w Lądzie nad Wartą, gdzie zwiedzaliśmy przepiękny zespół zabudowań sakralnych byłego Opactwa Cystersów, zajmowanego obecnie przez Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.

Do domów wracaliśmy pełni doznań, refleksji, które tak trudno wyrazić słowami. Niemniej jednak – „Była to podróż w głąb, do korzeni naszej wiary i ludzkiej duszy. Poruszające sceny męki Pańskiej, wizerunki konającego Pana Jezusa na Krzyżu, uzmysławiają nam cenę za jaką zostaliśmy odkupieni. Skłaniają do refleksji nad ogromną, dla nas niezrozumiałą miłością Bożą do ludzi, a naszą odpowiedzią na tę miłość”- mówi Małgorzata Wilk z WUTW.

„Dziękujemy księdzu Proboszczowi i dyrektorowi CKW za odkrywanie takich swoistych perełek, dostarczających wiedzy historycznej i niezwykłych wzruszeń duchowych. To wszystko skłania do refleksji, pracy nad sobą i wokół siebie dla dobra nas wszystkich” powiedziała wdzięczna za bycie razem z nami Elżbieta Wiśniewska z Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów.

Teresa Gałczyńska

 

KATASTROFA LOTNICZA W LESIE KABACKIM

 

W dniu 9 maja przypada 30. rocznica katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim (1987 r.). Samolot wystartował z lotniska na Okęciu, leciał do Nowego Jorku. Na pokładzie były 183 osoby. Wśród nich było 17 obywateli USA i 11 członków załogi. Pozostałymi pasażerami byli Polacy. Najstarszą była 95-letnia kobieta, najmłodszym było 1,5-roczne dziecko. Niestety wszyscy zginęli.

Samolot LOT-u produkcji radzieckiej dotarł w pobliże Grudziądza koło Bydgoszczy. Z powodu zatarcia łożysk dwóch silników doszło do pożaru, co później było przyczyną wybuchu paliwa. Kapitan zdecydował o zawróceniu maszyny do Warszawy. Samolot, płonąc, zaczął gwałtownie opadać, ponieważ przestał działać ster. Przymusowe lądowanie bez wysuniętego podwozia nastąpiło na skraju Lasu Kabackiego. Do lotniska Okęcie brakowało zaledwie 6 kilometrów. Samolot na przestrzeni kilkuset metrów pościnał duże drzewa, m.in. świerki, sosny i dęby. W efekcie doszło do eksplozji paliwa i gwałtownego pożaru. Tego dnia, wracając samochodem z Kurii, na granicy Ursynowa i Lasu Kabackiego zauważyłem tumany czarnego dymu unoszące się nad lasem i karetki pogotowia ratunkowego na sygnałach. Miejsce katastrofy otoczyła milicja, nie dopuszczając postronnych osób. Pojechałem je zobaczyć z bliska po kilku dniach. Widok był przygnębiający. Czuć było charakterystyczny swąd spalonych ciał. Na pryzmach były zgromadzone strzępy różnych przedmiotów, ubrań i obuwia. Rozmawiałem z leśniczym Lasu Kabackiego, panem Henrykiem Skwirą, który zaraz po katastrofie był na jej miejscu. Opowiadał, że na połamanych drzewach wisiały szczątki ludzkich ciał. Na jednej z gałęzi zauważył skórę z ludzkiej twarzy. Pan Henryk Skwira mówił, że nigdy dotąd nie widział czegoś tak makabrycznego.

Miejsce katastrofy podlegało wówczas parafii Powsin. Kuria zwróciła się do mnie, aby w celu upamiętnienia katastrofy postawić duży, drewniany krzyż. Sprawą tą zajął się jednak proboszcz parafii Pyry, z którą graniczyła wówczas parafia Powsin. W następnych latach postawiono dużą tablicę granitową, na której umieszczono 183 nazwiska osób, które zginęły w katastrofie. Ponieważ byli wśród nich obywatele USA, tuż po tragedii ambasada amerykańska poprosiła o odprawienie w ich intencji Mszy św. w kościele w Pyrach przy ul. Puławskiej w Warszawie. Przez następne lata, w rocznice katastrofy, odprawiałem Msze św. w Lesie Kabackim. Z początku brały w nich udział rodziny ofiar z różnych stron Polski. Obecnie są odprawiane Msze św. z racji okrągłych rocznic, jak np. 30 lat po katastrofie. 9 maja w naszych modlitwach pamiętajmy o 183 osobach, które zginęły w katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim. Zachęcam również, aby pomodlić się na miejscu katastrofy. Jest tam łatwo trafić pieszo lub rowerem dzięki drogowskazom umieszczonym przy leśnych drogach.

ks. Jan Świstak

PS. Do opisania powyższych wydarzeń skorzystałem m.in. z artykułu Jacka Latoszka z Kabat pt. „Tragedia w Lesie Kabackim”, Wiadomości Powsińskie, maj 2007 r., str. 8-11.

 

WIOSENNE WIEŚCI Z CARITASU

 

Okres kilku tygodni przed Wielkanocą to dla nas, wolontariuszy Parafialnego Zespołu CARITAS bardzo pracowity czas. Tak było i w tym roku. Po raz kolejny braliśmy udział w zbiórce żywności w okolicznych supermarketach i po raz kolejny organizowaliśmy kiermasz charytatywny "Palmowa w Powsinie". Tradycyjnie również, przygotowaliśmy i przekazaliśmy paczki świąteczne naszym podopiecznym. Oto garść refleksji na temat przebiegu i rezultatów wspomnianych wyżej akcji.

Ogólnopolska zbiórka żywności pod hasłem "Tak, pomagam" odbyła się w dniach 24, 25 marca 2017 r. Kwestowaliśmy w czterech supermarketach: Biedronce przy ul. Pałacowej, Biedronce przy ul. Przyczółkowej, Simply i Piotrze i Pawle. W akcji wzięło udział łącznie 39 wolontariuszy. Rezultatem ich ofiarnej pracy i zaangażowania jest 2281 kg zebranej żywności i chemii gospodarczej. Ten wspaniały wynik mówi również wiele o ofiarności i pozytywnym nastawieniu do naszej akcji większości klientów lokalnych sklepów, których prosiliśmy o wsparcie. Tą drogą, wszystkim, którzy nie przeszli obojętnie obok ustawionych koszy i wrzucili do nich choćby drobną rzecz, z serca dziękujemy. Zdradzając nieco szczegółów "kuchni" organizacji zbiórki żywności warto podkreślić, że jest to dość wymagające przedsięwzięcie logistyczne. Wymaga na początek szeregu zabiegów formalnych, następnie po uzyskaniu zgody z poszczególnych sklepów, umieszczamy w internecie e-grafik dyżurów i rozpoczynamy poszukiwanie chętnych do pomocy rozpuszczając wici wśród znajomych i rodziny. Wiele osób współpracuje z nami od pierwszej zbiórki w 2014 roku. Jedną z nich jest pani Janina Milczarek, której należą się specjalne słowa uznania, można na nią zawsze liczyć w kryzysowych sytuacjach. Wszystkim pełniącym dyżury w sklepach, za ich czas i poświęcenie, bardzo, bardzo dziękujemy. Uzyskane w trakcie zbiórki produkty są na bieżąco przewożone do naszego magazynu, tam muszą zostać zważone, następnie posegregowane wg asortymentu. Obydwa dni zbiórki kończymy późnym wieczorem, mimo zmęczenia, z poczuciem ogromnej satysfakcji. Część zebranych produktów trafia do paczek świątecznych, reszta jest sukcesywnie wydawana w czasie dyżurów zgłaszającym się do nas osobom potrzebującym. Zaraz po zakończeniu zbiórki żywności rozpoczęły się intensywne przygotowania do kiermaszu charytatywnego, którego wielkanocną edycję od początku nazwaliśmy "Palmowa w Powsinie". W tym roku kiermasz odbył się 9 kwietnia, gdyż w ten właśnie dzień przypadła niedziela palmowa. Największym wyzwaniem jest dla nas zawsze zebranie 500 (!!!) fantów na loterię, w której, jak wszyscy bywalcy naszych kiermaszów wiedzą, każdy los wygrywa. Choć czasem ogarnia nas zwątpienie czy nam się uda, z pomocą Bożą i dobrych ludzi jak dotąd się udaje. Tegoroczna loteria cieszyła się ogromnym powodzeniem, wykupione zostały wszystkie losy, a dla ostatnich chętnych nawet ich zabrakło. Podobnie rzecz się miała z domowymi ciastami. Upieczone przez Powsinian, grupę "+30", siostry Felicjanki i Caritas słodkie wspaniałości znikały ze stołów nieomal w mgnieniu oka. Po głównej fali odwiedzających tj. po mszy świętej dla dzieci, kolejni amatorzy słodyczy musieli się obejść smakiem. Chyba, że dopisało im szczęście i znaleźli jedno z ukrytych w całym ogrodzie 80 kolorowych jajek i zajączków wypełnionych słodyczami. To była, obok loterii, kolejna atrakcja naszego kiermaszu i towarzyszyła kulminacyjnemu punktowi całego wydarzenia, czyli rozstrzygnięciu konkursu dla dzieci. Tym razem, w ramach zadania konkursowego, dzieci otrzymały maski wielkanocnego zająca, ale bez uszu. Należało doprawić zającowi uszy i ozdobić maskę. Jak zwykle kreatywność i pomysłowość dzieci przeszła wszelkie oczekiwania. Tłum wspaniałych zajęcy z jeszcze wspanialszymi uszami był nie lada wyzwaniem dla jury. Z wielkim trudem wybrali zwycięzców, a wszyscy uczestnicy konkursu w dowód uznania również otrzymali nagrody. Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za tak liczny i tak twórczy udział w kiermaszowym konkursie. Już od dziś czekamy na Was na kiermaszu adwentowym! Tymczasem relację z "Palmowej w Powsinie" AD 2017 kończymy informacją, że całkowity dochód z kiermaszu wyniósł 6012 złotych. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili: wystawcom, autorom ciast i wypieków, ofiarodawcom fantów i tym, którzy kiermasz wsparli swoimi zakupami - serdeczne Bóg zapłać!

Na koniec dwa zdania o ostatniej akcji przed Wielkanocą czyli przygotowaniu paczek dla naszych podopiecznych. Łącznie przygotowaliśmy 42 paczki wypełnione częściowo produktami pochodzącymi ze zbiórki żywności, a częściowo zakupionymi specjalnie z okazji świąt artykułami spożywczymi o krótkim terminie ważności typu wędliny, pasztety, żurek, cytryny. Część paczek została odebrana osobiście, reszta została rozwieziona do domów. Naszym wolontariuszom w tym zadaniu, już po raz kolejny bardzo wydatnie pomógł pan Bogdan z Bielawy, za co mu ogromnie jesteśmy wdzięczni.

Piszę tę relację krótko po wspaniałych Triduum paschalnym, niedzielnej rezurekcji i wielkanocnym poniedziałku. Niech radość i nadzieja Zmartwychwstania trwa...

Barbara Bartkiewicz

 

„MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM 2016”

 

Jednym z założeń Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” jest przeprowadzanie Konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom. Zajmuje się tym Warszawska Rada Seniorów wraz z Urzędem m. st. Warszawa przy współpracy z dzielnicowymi radami seniorów. Akcja kierowana jest co roku do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie m.st. Warszawy, zainteresowanych realizacją potrzeb osób starszych np. tworzenie miejsc bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniżki, miejsc w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani i obsługiwani. W dniu 17 marca 2017 r. w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3, odbyła się finałowa Gala Konkursu, na której wyróżniono 19 instytucji publicznych i komercyjnych. Wśród nich zaszczytny tytuł/certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom 2016” otrzymały: Urząd Dzielnicy Wilanów, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteka Wilanowska i Przychodnia Lekarska przy ul Przyczółkowej 33. Ta ważna uroczystość została uświetniona występami seniorów z Zespołu „Powsinianie” i Chóru „Radosna”, działających w Centrum Kultury Wilanów. Gratulujemy wyróżnionym instytucjom za zrozumienie potrzeb i podjęcie absorbującego wyzwania, związanego z tworzeniem warunków dla dobrego społecznego funkcjonowania rosnącej populacji osób 60+. Osobiście zaś marzę o tym, żeby taki certyfikat w dość niedalekiej przyszłości okazał się niepotrzebny i żeby wszystkie instytucje realizowały wysokie standardy obsługi najstarszych z nas.

Teresa Gałczyńska

 

WILANÓW NA STAREJ FOTOGRAFII

 

Fotografia to dowód istnienia, pamięć zamknięta w klatce obrazu, emocje i przeżycia związane ze wspomnieniami, osobiste historie, zdarzenia, które nieliczni znają, o których kolejne pokolenia nie wiedzą. Ile takich opowieści kryje w sobie Wilanów? Ile z nich można ocalić od zapomnienia dzięki fotografiom z albumów mieszkańców naszej dzielnicy, wilanowian starszego pokolenia i ich potomków? Centrum Kultury Wilanów chce utrwalić pamięć zaklętą w fotografiach… pamięć o dawnych czasach i miejscach w Wilanowie, o jego mieszkańcach. W związku z czym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przynoszenie i przysyłanie zdjęć wraz z opisem zarejestrowanych na nich osób, obiektów i sytuacji zaistniałych do 1960 roku. Zdjęcie zostanie zeskanowane, skserowane i od razu oddane.

Centrum Kultury Wilanów

ul. Kolegiacka 3,

02-960 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel. 22 651 98 20

 

KRONIKA PARAFII KWIECIEŃ 2017

 

CHRZTY

2 IV Szymon Lenart, urodzony 26 września 2016 r. w Warszawie, syn Mirosława Lenarta i Angeliki Barbary z domu Horn, zamieszkałych w Okrzeszynie.

16 IV Piotr Stanisław Kaczmarski, urodzony 3 lipca 2015 r. w Nowej Soli, syn Piotra Jacka Kaczmarskiego i Anity Krystyny z domu Biała, zamieszkałych w Powsinie przy ul. Rosy.

16 IV Franciszek Stanisław Jędral, urodzony 2 października 2016 r. w Warszawie, syn Łukasza Marcina Jędral i Ilony Sylwii z domu Młynarczyk, zamieszkałych w Okrzeszynie.

17 IV Julian Jakub Morawski, urodzony 10 marca 2017 r. w Warszawie, syn Jarosława Morawskiego i Agnieszki Marii z domu Wierzejewskiej, zamieszkałych w Powsinie przy ul. Zapłocie.

23 IV Nikola Maria Skrzypczak, urodzona 23 sierpnia 2016 r. w Piasecznie, córka Tomasza Skrzypczaka i Agnieszki z d. Kalmus, zamieszkałych w Bielawie przy ul. Ściennej.

23 IV Oliwia Pola Dąbrowska, urodzona 25 lipca 2016 r. w Warszawie, córka Jakuba Piotra Dąbrowskiego i Marii Anny z domu Janowskiej, zamieszkałych w Powsinie przy ul. Zakamarek.

30 IV Hanna Juga, urodzona 19 listopada 2016 r. w Piasecznie, córka Rafała Juga i Agnieszki z domu Młynarczyk, zamieszkałej w Bielawie przy ul. Wspólnej.

 

Nowoochrzczone dzieci, ich rodziców i chrzestnych, oddajemy w opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

 

ŚLUBY- brak

POGRZEBY

4 IV Śp. Joanna Pyzel, wdowa po śp. Władysławie Pyzlu, który zmarł 15 czerwca 2007 r. Mieszkała w Powsinie przy ul. Przyczółkowej. Była rodaczką z Kabat. Żyła 87 lat. Zmarła 30 marca 2017 r. w szpitalu przy ul. Barskiej w Warszawie. Kapelan szpitala 28 marca 2017 r. udzielił jej trzech sakramentów: spowiedzi, olejem św. namaszczenia i Komunii św. Zanim poszła do szpitala, ks. Bogdan Jaworek w Pierwsze Piątki jeździł do niej z Komunią św. Osierociła dwoje dorosłych dzieci: Barbarę Werner, wdowę z Piaseczna, oraz syna Jerzego, żonatego, mieszkającego w domu rodziców w Powsinie. Śp. Joanną opiekowała się córka Barbara. Co niedziela była w kościele, przyprowadzała ją córka. Zmarłej śp. Joannie jestem wdzięczny, że jak było potrzeba, udzielała pożyczki, aby można było kontynuować prace budowlane w parafii. Pogrzeb śp. Joanny Pyzel odbył się 4 kwietnia 2017 r. w Powsinie o godz. 12.00. Została pochowana w rodzinnym grobie na starym cmentarzu.

19 IV Śp. Roman Opaliński. Żył 90 lat. Mieszkał w Bielawie. Zmarł 13 kwietnia 2017 r. w szpitalu św. Anny w Piasecznie. Kapelan szpitala udzielił mu trzech sakramentów: spowiedzi, olejem św. namaszczenia i Komunii św. Wcześniej, w Pierwsze Piątki, ks. Jan Świstak jeździł do niego z Komunią św. Śp. Roman Opaliński pozostawił po sobie żonę Alicję z domu Odolińską, z którą przeżył 64 lata (ślub w Powsinie 19 października 1952 r.). Mieli dwóch synów: Andrzeja, który zmarł 16 października 2016 r., oraz Mariana, żonatego, mieszkającego w Jeziornie Fabrycznej. Śp. Roman Opaliński osierocił też wnuka i prawnuczkę. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele w Powsinie o godz. 14.00. Następnie śp. Romana Opalińskiego przewieziono do Słomczyna, gdzie został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Kronikę opracował ks. Jan Świstak

 

Z ŻYCIA PARAFII

 

 1. BYŁ GORLIWYM KAPŁANEM!

Ksiądz Ryszard Mosakowski urodził się 13 marca 1956 r. w Pułtusku. Został wyświęcony na kapłana 3 czerwca 1984 r. Był wikariuszem w parafii Wysokiennice. Przygotowując się do wyjazdu na misje, przez rok (1986/1987) był rezydentem w Powsinie. Zapamiętaliśmy go jako niezwykle gorliwego kapłana. Gdy w 1987 r. wyjeżdżał na misje, tłum wiernych z parafii Powsin żegnał go na lotnisku Okęcie. Nikt nie przewidział, że widzieliśmy go wtedy niestety po raz ostatni. Zginął tragiczną śmiercią w Papui Nowej Gwinei 22 maja 1991 r., mając zaledwie 35 lat. Jadąc samochodem terenowym, spadł ze zbocza góry do rzeki. Nie było tam dróg w naszym rozumieniu. Został pochowany w Papui Nowej Gwinei. Parafian, którzy go pamiętają, bardzo proszę o modlitwę za niego w rocznicę jego śmieci. Nie zapominajmy o śp. księdzu Ryszardzie Mosakowskim.

ks. Jan Świstak

 1. DROGA KRZYŻOWA

Już po raz czwarty ulicami Powsina przeszła procesja Drogi Krzyżowej. W piątkowy wieczór 7 kwietnia br. uczestniczyli w niej licznie zebrani mieszkańcy naszej parafii, którzy zmieniając się, nieśli duży drewniany krzyż. Panowała modlitewna atmosfera zasłuchania i refleksji. Stacje Drogi Krzyżowej usytuowane były wzdłuż ul. Przyczółkowej i Gronowej. Tegorocznym tematem przewodnim było: „Misterium Powsińskie na uczczenie roku św. Brata Alberta Chmielowskiego z Jego rozważaniami.” Przy każdej stacji tekst rozważań czytały dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Słowo mówione poprzedzone był śpiewem na melodię znanej pieśni pasyjnej „Golgoto, Golgoto”. Tekst na podstawie pism św. Brata Alberta Chmielowskiego opracował dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak. On też napisał teksty zwrotek pieśni adekwatne dla danej Stacji Drogi Krzyżowej.

Całość prowadzona była przez „Grupę 30+”. Kierownictwo muzyczne i opiekę nad całością sprawował muzyk Mikołaj Gąsiorek. Odpowiedniej interpretacji i wymowy tekstu uczył instruktor emisji głosu Adam Tkaczyk.

Jacek Latoszek

 

 1. TRIDUUM PASCHALNE W POWSINIE

WIELKI CZWARTEK

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele już od wielu lat praktykuje się udzielanie wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami. Uważam, że pomysł, by w dniu ustanowienia Eucharystii wierni świeccy, tak samo jak kapłani, przyjmowali Ciało i Krew Pana Jezusa, jest jak najbardziej słuszny.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

W Wielki Piątek zamiast Mszy św. były sprawowane obrzędy Męki Pana Jezusa. Najdłużej – niespełna godzinę – trwała adoracja Krzyża Świętego. Jeden z lektorów, który tego dnia czytał Pasję, wpadł na pomysł liczenia wiernych podchodzących i całujących Krzyż. Było ich ponad 500. Gdy doliczy się dzieci, w sumie na nabożeństwie było ok. 550 osób. Jest to imponująca liczba. Grób Pana Jezusa i jego dekorację przygotowały siostry felicjanki. U góry był duży napis: „Chrystus był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” (Izajasz 53, 5). Na ołtarzu zostało ustawione drewniane tabernakulum, a na nim Hostia św. w monstrancji wystawiona do adoracji. Poniżej położono symboliczną figurę umęczonego Pana Jezusa. Całość została przyozdobiona odpowiednio dobranymi kwiatami.

WIELKA SOBOTA

Święcenie pokarmów w kościele trwało prawie 6 godzin. Najwięcej ludzi przychodziło ze święconką w godz. 10-13. Podczas święcenia pokarmów wygłaszane były katechezy, zwłaszcza do tych osób, które są mało wierzące i niepraktykujące, ale podtrzymujące pewne tradycje świąteczne – ludowe.

Podczas wieczornego nabożeństwa Wigilii Wielkanocnej Ochotnicza Straż Pożarna z Bielawy trzymała wartę przy grobie Pana Jezusa.

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Przed rezurekcją, mimo chłodu, wyszła procesja wielkanocna. Ze względu na pogodę nie wszyscy zdecydowali się wziąć w niej udział. Tradycyjnie strzelano petardami. W procesji brali udział młodzi strażacy ubrani w odświętne, galowe mundury. W trakcie Mszy św. rezurekcyjnej byłem mile zaskoczony faktem, że wśród wiernych przyjmujących Pana Jezusa byli strażacy z Bielawy. Zwyczajem poprzednich lat procesję i Mszę św. uświetniła swoją profesjonalną grą orkiestra dęta z Warszawy. Na zakończenie rezurekcji ks. proboszcz Lech Sitek podziękował zespołom parafialnym, tj. ministrantom, Bractwu Trójcy Przenajświętszej, chórowi parafialnemu oraz lektorom, którzy dobrze się przygotowali do czytania Pisma Świętego podczas nabożeństw i Mszy św.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

W drugim dniu świąt już o wiele mniej wiernych było na Mszach św. Tego dnia nie zauważyłem tradycyjnego oblewania się wodą, czyli tzw. śmigusa-dyngusa.

Kończąc, trzeba zaznaczyć, że w nabożeństwach w Wielkim Tygodniu i na Wielkanoc brały czynny udział zespoły parafialne złożone z wiernych świeckich, które uświetniali ich przebieg. Tak nie było 50 i więcej lat temu. Wówczas obrzędy odbywały się rano, kiedy ludzie szli do pracy. Również sprawowanie liturgii w języku łacińskim sprawiało, że mniej wiernych uczestniczyło w nabożeństwach Trzech Dni Świętych poprzedzających Wielkanoc.

Bogu niech będą dzięki, że obecnie tylu świeckich katolików angażuje się w obrzędy liturgiczne sprawowane w kościele.

ks. Jan Świstak

 

 1. MISTERIUM WIELKANOCNE

Pozostając jeszcze w tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa, w Niedziele Miłosierdzia Bożego 15 dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych wystawiła po Mszy Świętej o g. 10.30 MISTERIUM WIELKANOCNE. Rozpoczynając od scenki z życia codziennego, kiedy to Adaś wyznał Jezusowi: "zawsze czynić dobro, to nie jest tak łatwo, jednak spróbuję", widzowie mogli usłyszeć od Aniołów wieść: "Jezusa szukacie? Otrzyjcie łzy, bo wasz Pan żyje!"; zobaczyć śpiących przy grobie, a potem uciekających żołnierzy; trzy Marie, smutnie udające się, by namaścić ciało Jezusa, a następnie z radością oznajmiające Apostołom, że "On żyje!" Radość tę podkreślił śpiew piosenki Arki Noego o słowach: "To jest noc, niezwykła noc. Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc! HIP! Hip! Hura! Alleluja!"

s. Jolanta

 1. MSZA DLA DZIECI

W Niedziele Miłosierdzia Bożego uczestniczyłam we Mszy św. dla dzieci, która odprawiana jest o 10.30 w naszym powsińskim sanktuarium, dzięki temu miałam okazję obejrzeć misterium świetnie zagrane przez młodych aktorów, o którym napisała s. Jolanta. A wcześniej z przyjemnością obserwowałam długą kolejkę dzieci przystępujących do indywidualnego błogosławieństwa – praktykę tę wprowadził ks. Stanisław Podgórski. Tym razem miało ono szczególny charakter, ponieważ ks. Stanisław Podgórski błogosławił dzieci relikwiarzem zawierającym relikwie błogosławionego ks. Michała Sopoćko (był spowiednikiem siostry Faustyny Kowalskiej). Muszę przyznać, że dzieci z ochotą przystępowały do błogosławieństwa, a kolejka robiła wrażenie.

Ponadto okazało się, iż dzieci aktywnie angażują się w życie parafii – uczestniczyły w przygotowywaniu drogi krzyżowej w Wielkim Poście oraz w ramach konkursu miały za zadanie namalować jedną ze stacji Drogi Krzyżowej. Zaangażowanie dzieci zostało uwieńczone nagrodami – jednym słowem warto było się postarać. Ale to nie koniec, dzieciom postawiono kolejne zadanie, ogłoszono konkurs ”Matka Boża Tęskniąca oczami dzieci” – rozstrzygnięcie konkursu 26.05.br. Zapewne na zwycięzców konkursu również będą czekały nagrody – zachęcam do udziału, być może prace laureatów zamieścimy w WP.

Agata Krupińska

 

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE

Zaprasza na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne

Zapisy na https://mamre.pl/Strona/dzialalnosc/rekolekcje-zamkniete/zapisy-na-rekolekcje-2

Propozycje turnusów rekolekcyjnych:

Turnus 255 data: 5-14.07.2017, dla 120 osób, miejsce: NIEPOKALANÓW, prowadzi ks. Bonarski

Turnus 256 data: 10-19.07.2017, dla 160 osób, miejsce: ALBERTÓW, prowadzi ks. Cyran - W swoim założeniu Turnus 256, jest turnusem dwujęzycznym: polsko – angielskim

Turnus 257 data: 11-20.07.2017, dla 160 osób, miejsce: KRAKÓW, prowadzi ks. Reguła

Turnus 260 data: 22-31.07.2017, dla 160 osób, miejsce: TARNOWSKIE GÓRY - prowadzi ks. Ciuła

Do udziału w rekolekcjach zapraszamy osoby, które wzięły udział w 2-3 spotkaniach otwartych, które prowadziła WPR "Mamre" ( w tym spotkania w Częstochowie, Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie, Radomiu, Warszawie inne) i decydują się na 10-ciodniowe wyjazdowe rekolekcje ewangelizacyjne.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie od Boga w Warszawie odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie w dniach: 12.05; 09.06 2017 roku.

 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI MAJ 2017

 

INTENCJA MODLITW NA MIESIĄC MAJ

O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 18:30 po Mszy św. wieczornej,

w Niedziele i święta o godz. 17:30.

 

7 V 4. NIEDZIELA WIELKANOCY. NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

 • Dziś, w 4. Niedzielę Wielkanocy, początek tygodnia modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

 • Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie i modlitwy zakończone procesją Eucharystyczną.

 • Nabożeństwo majowe o godz. 17:30.

8 V PONIEDZIAŁEK. UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI I ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

 • Św. Stanisław żył w XI w. W 1072 r. został biskupem Krakowa. Jako żarliwy obrońca ładu moralnego i sprawiedliwości naraził się królowi Bolesławowi Śmiałemu. Został zamordowany na Skałce w Krakowie, 8 V 1079 r. W naszym kościele w głównym ołtarzu po prawej stronie znajduje się rzeźba św. Stanisława, biskupa i męczennika.

 • Solenizantom mającym za patrona św. Stanisława składamy życzenia wielu łask od Boga.

 • Dzisiaj imieniny obchodzi ks. Stanisław Podgórski, wikariusz parafii Powsin oraz ks. Stanisław Pyzel, nasz rodak. Msza św. w intencji ks. Stanisława Podgórskiego dzisiaj o godz. 7:00.

9 V WTOREK

 • Dzisiaj przypada 30. rocznica katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim (1987 r.). Była to największa katastrofa lotnicza w naszym kraju, pochłonęła 183 ofiary. Tego dnia o godz. 11:00 na miejscu katastrofy będzie odprawiona Msza św. polowa w intencji ofiar. Mszę poprowadzi dwóch kapłanów: ks. Piotr Strakowski, wikariusz z parafii Józefosław, oraz ks. Jan Świstak z Powsina. Serdecznie zapraszamy naszych parafian.

12 V PIĄTEK, ŚW. PANKRACEGO, MĘCZENNIKA

 • Program obchodów 100-lecia objawień w Fatimie. Głównym wydarzeniem jubileuszowego roku w Fatimie będzie wizyta papieża Franciszka. Pielgrzymka papieska rozpocznie się późnym popołudniem 12 maja, a zakończy następnego dnia, 13 maja. W Fatimie papież Franciszek weźmie udział w nocnym czuwaniu w kaplicy objawień, zaś nazajutrz poprowadzi Mszę św. przy głównym ołtarzu usytułowanym przed bazyliką. Z racji rangi wydarzenia zalecamy śledzenie transmisji z powyższych uroczystości w środkach masowego przekazu.

 • Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza do naszego kościoła o 19:30 na Mszę św. o uzdrowienie. Jest to dobra okazja do spowiedzi.

13 V SOBOTA. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z FATIMY

 • W dniu dzisiejszym przypada 100-lecie rozpoczęcia Objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie (13 V 1917 r.). Różaniec Fatimski po Mszy św. o godz. 18:00.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

 • W Warszawie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, Głównej Patronki stolicy. Msza św. odpustowa w kościele ojców jezuitów przy ul. Świętojańskiej na Starym Mieście o godz. 18:00.
  W kościele tym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Ostatnia koronacja obrazu odbyła się 7 października 1973 r.

 • Dzisiaj przypada 36. rocznica zamachu na życie papieża Jana Pawła II (13 V 1981 r.). Szerzej o zamachu na papieża pisaliśmy w Wiadomościach Powsińskich z maja 2012 r.

 • Przylot pielgrzymki z Ziemi Świętej na lotnisko Okęcie dzisiaj o godz. 8:20.

14 V 5. NIEDZIELA WIELKANOCY

 • Zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwo majowe o godz. 17:30.

 • W Kabatach przy ul. Nowoursynowskiej znajduje się kapliczka NMP, gdzie o godz. 16:00 ks. proboszcz Lech Sitek odprawi Mszę św.

16 V WTOREK. UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, KAPŁANA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI I METROPOLII WARSZAWSKIEJ

 • Św. Andrzej, zakonnik, jezuita, żył w XVII w. W 1657 r., jako wędrowny misjonarz, w Janowie Poleskim (dzisiejsza Białoruś) poniósł śmierć męczeńską za wiarę. Został kanonizowany w 1938 r. Jego ciało spoczywa w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

 • W dniu dzisiejszym główne obchody ku czci św. Andrzeja Boboli będą miały miejsce w Warszawie, w sanktuarium przy ul. Rakowieckiej. Mszę św. o godz. 18:00 odprawi i homilię wygłosi ks. kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

 • Solenizantom, Andrzejom, składamy najlepsze życzenia wielu darów od Pana Boga za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli.

18 V CZWARTEK. WSPOMNIENIE ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO, KAPŁANA

 • Żył w latach 1631-1701. Był założycielem Zgromadzenia Księży Marianów. Ogłoszony świętym został 5 czerwca 2016 r. w Rzymie. Jego relikwie znajdują się w kaplicy na Mariankach w Górze Kalwarii, gdzie spędził większość swojego życia kapłańskiego.

20 V SOBOTA

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

 • Dzisiaj rozpoczyna się zbiórka makulatury, z której środki pieniężne zostaną przeznaczone na wybudowanie studni głębinowej w Tanzanii w Afryce, w miejscowości Kawamneke, w której występuje dotkliwy problem braku wody do picia. W sobotę i w niedzielę na parkingu przy starej plebanii (ul. Ptysiowa 3) będzie stał kontener, do którego można wrzucać niepotrzebne już produkty z papieru.

21 V 6. NIEDZIELA WIELKANOCY

 • Oprócz zbiórki makulatury dzisiaj po Mszach św. wolontariusze będą zbierać do puszek datki pieniężne na budowę studni głębinowej w Tanzanii w Afryce. W ten sposób swoją hojnością możesz podarować Afrykanom czystą wodę, której bardzo im brakuje.

22 V PONIEDZIAŁEK

 • W Polsce dni modlitw o urodzaje odbywają się w poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzoną obecnie w 7. Niedzielę Wielkanocy.

 • Msza św. w intencji rolników w naszym kościele o godz. 7:00. O godz. 6:45 poprzedzi ją śpiew litanii do Wszystkich Świętych w czasie procesji do Krzyża, a następnie modlitwy o urodzaje.

23 V WTOREK

 • Drugi dzień modlitw o urodzaje, o godz. 6:45 i Msza św. w intencji rolników o godz. 7:00.

24 V ŚRODA. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

 • Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W 1959 r. na prośbę biskupów polskich święto zostało wprowadzone w naszym kraju.

 • Trzeci dzień modlitw o urodzaje i Msza św. w intencji rolników.

 • DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH.

Chiny to najludniejsze Państwo świata liczące ok. 1,5 miliarda mieszkańców. W 1949 r., po objęciu władzy przez komunistów, Kościół katolicki w Chinach oficjalnie przestał istnieć. Co roku 24 maja modlimy się, prosząc Boga, aby katolicy odzyskali wolność religijną, a także, by ustały prześladowania wierzących w Chrystusa.

 

26 V PIĄTEK. WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA, KAPŁANA

 • Patron dnia dzisiejszego żył w XVI w. we Włoszech. Założył stowarzyszenie księży, nazwanych później „Filipinami”. Mają swój klasztor w Studziannie, powiat Opoczno, województwo łódzkie, gdzie znajduje się znane Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. Obraz został ukoronowany koroną papieską 18 sierpnia 1968 r.

 • Dzisiaj rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego. Przez 9 dni poprzedzających Niedzielę Zesłania Ducha Świętego podczas nabożeństw majowych będzie kontynuowana nowenna.

 • Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Mamy okazję, aby podziękować Panu Bogu za nasze Matki, modląc się za żyjące oraz za te, które odeszły już do Domu Ojca.

27 V SOBOTA. ŚW. AUGUSTYNA Z CANTERBURY, BISKUPA

 • Patron dnia dzisiejszego, Augustyn, był przeorem benedyktyńskiego klasztoru w Rzymie. Papież Grzegorz Wielki wysłał go na czele grupy benedyktynów do Anglii, aby głosił Ewangelię pogańskim ludom. Po latach działalności założył stolicę arcybiskupią w Canterbury i przystąpił do zorganizowania Kościoła na wyspie. Zmarł w opinii świętości w 605 r.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

28 V NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

 • 36. rocznica śmierci (28 V 1981 r.) Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity gnieźnieńsko-warszawskiego, prymasa Polski. O jego beatyfikację będziemy się modlić podczas Mszy św.

 • Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę św. o godz. 9:00. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w Domu Parafialnym.

 • Jak zwykle w czwartą Niedzielę miesiąca Msza św. o godz. 12:00 po łacinie.

 • Zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bóg zapłać za dotychczasową pomoc materialną i modlitewną.

 • Dzisiaj przypada Dzień Dziękczynienia za Koronację obrazu Matki Bożej Tęskniącej.
  Uroczysty Apel Jasnogórski o godz. 21:00. Poprzedzi go modlitwa różańcowa o godz. 20:30. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę wszystkich czcicieli Maryi Tęskniącej z naszej parafii i okolic.

 • Również dzisiaj obchodzimy 26. rocznicę śmierci ks. Ryszarda Mosakowskiego, który w 1991 r. zginął na misjach w Papui Nowej Gwinei. Przed wyjazdem na misje był rezydentem w Powsinie.

 • Przypominamy o obowiązku spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Okres ten trwa do Zesłania Ducha Świętego włącznie.

29 V PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

 • Św. Urszula, Polka, żyła w latach 1865-1939. Założyła Zgromadzenie Sióstr Serca Jezusa Konającego, popularnie zwane „szarymi” Urszulankami, ponieważ siostry noszą szare habity. Ich dom macierzysty znajduje się w Pniewach koło Poznania.

31 V ŚRODA. ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 • W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem Jana Chrzciciela (25 marca – 24 czerwca) Kościół wspomina nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny Matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym poprzednikiem.

CZERWIEC

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18:00

w Niedzielę i święta o godz. 17:30


 

 

 

 

 

1 VI PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

 • Pierwszy Czwartek Miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy św. o godz. 18:00 do godz. 20:00, w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu, modlitwy o powołania poprowadzą siostry felicjanki z naszej parafii.

 • Po Mszy św. o godz. 18:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20:00.

 • Nauka chrzcielna dla rodziców dziecka i chrzestnych o godz. 19:15 w kancelarii parafialnej.

 • Dzisiaj przypada 37. rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Lecha Sitka (1980 r.). Msza św. w jego intencji o godz. 7:00.

 • Również dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy o modlitwie za nasze dzieci.

2 VI PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

 • Przypominamy, że celem nabożeństwa praktykowanego w Pierwsze Piątki jest wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy i zniewagi. W tym dniu należy przyjąć Komunię św. jako zadośćuczynienie za grzechy własne i tych, którzy nie chcą pokutować i nawracać się. Do spowiedzi można przystąpić także przed Pierwszym Piątkiem.

 • Spowiedź rano o godz. 6:30 i po południu od godziny 17:00.

 • Do chorych z Komunią św. udamy się od godz. 9:00.

 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 17:00 do Mszy św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18:00.

 • Nabożeństwo czerwcowe o godz. 18:30, po nim adoracja do godz. 20:00.

3 VI PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

 • Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17:30. Zapraszamy pielgrzymów.

 • Egzamin przed I Komunią świętą od godz. 8:00 do 14:00 w kancelarii parafialnej. Zaprasza ks. proboszcz Lech Sitek.

4 VI NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

 • W dniu dzisiejszym z racji Święta Dziękczynienia dziękujemy Bogu za niepodległość i wolność naszej Ojczyzny. Jest to również okazja do podziękowania tym wszystkim, od których otrzymujemy dobro.

 • W dzisiejszą Niedzielę po raz 10. obchodzimy Święto Dziękczynienia. Główne uroczystości odbędą się na Polach Wilanowskich przed Świątynią Opatrzności Bożej. Msza św. z udziałem przedstawicieli episkopatu Polski, zaproszonych gości i pielgrzymów, o godz. 12:00.

 • O godz. 15:00 wypuścimy do nieba baloniki z napisem „Dziękuję”.

 • Szczegółowy program obchodów dzisiejszego święta w Wilanowie będzie podany w Wiadomościach Powsińskich na czerwiec.

 • We wszystkich kościołach w dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na kontynuację budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

 • Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy zakończone procesją eucharystyczną.

 

 

Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii: 89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail: [email protected]

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

http: parafia-powsin.pl

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Tomasz Wyszyński.

Nakład: 350 egz.