Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
4
5
[6]
7
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Czerwiec 2017

HISTORIA WYDARZENIA EUCHARYSTYCZNEGO W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGO

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA 2017 MŁODZI WOLONTARIUSZE Z POWSINA

NIEZNANA HISTORIA POWSTAŃCA STYCZNIOWEGO WALENTEGO PINDELSKIEGO - CZĘŚĆ I

Z PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

PODSUMOWANIE WIELKIEJ ZBIÓRKI W POWSINIE

KRONIKA PARAFII MAJ 2017

Z ŻYCIA PARAFII

KALENDARZ DUSZPASTERSKI CZERWIEC 2017


 

HISTORIA WYDARZENIA EUCHARYSTYCZNEGO

W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGO

 

Zbliżające się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej u nas w Polsce tradycyjnie zwane Bożym Ciałem, zmuszają nas wierzących do głębszego zastanowienia się nad istotą przeistoczenia. Każdego dnia na wszystkich ołtarzach świata dokonuje się cud największy z możliwych, cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Jednak przyjmując Komunię świętą możemy dotykać Go tylko przez wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne jedynie niezmienione przez konsekrację postacie chleba i wina. Co zatem wniosło do naszej wiary wydarzenie eucharystyczne w Sokółce?

Była to niedziela 12 października 2008 r., tuż po beatyfikacji sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. Podczas Mszy św. rozpoczynającej się w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce o godzinie 8.30, w trakcie udzielania Komunii św. jednemu z kapłanów wypadł na stopień ołtarza konsekrowany Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie Komunii świętej, podniósł Go i zgodnie z przepisem liturgicznym, włożył do vasculum – małego naczynia z wodą, stojącego zwykle przy tabernakulum, służącemu kapłanowi do obmycia palców po udzielaniu Komunii św. Komunikant eucharystyczny miał się w tym naczyniu rozpuścić.

Po Mszy św. siostra Julia Dubowska, zakrystianka z posługującego w parafii Zgromadzenia Sióstr Eucharystek, mając świadomość, że konsekrowany Komunikant będzie rozpuszczał się jakiś czas, na polecenie ks. Stanisława Gniedziejko, proboszcza parafii, przelała zawartość vasculum do innego naczynia i umieściła je w sejfie znajdującym się w zakrystii kościoła. Klucze do sejfu miała tylko Siostra i ks. Proboszcz.

Po upływie tygodnia, 19 października, w niedzielę misyjną, siostra Julia – przynaglona pytaniem ks. Proboszcza o stan Komunikantu – zajrzała do sejfu. Otwierając go poczuła delikatny zapach przaśnego chleba. Po otwarciu naczynia zobaczyła czystą wodę z rozpuszczającym się w niej Komunikantem, na środku, którego widniała wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie, przypominająca wyglądem skrzep krwi, mający postać jakby żywej cząstki ciała. Woda w naczyniu była niezabarwiona. Siostra natychmiast powiadomiła ks. Proboszcza, który nadszedł wraz z miejscowymi kapłanami i misjonarzem, ks. Ryszardem Górowskim. Wszyscy byli zaskoczeni i zadziwieni tym, co ujrzeli.

Zachowano dyskrecję i ostrożność, nie zapominając o wadze wydarzenia, ponieważ dotyczyło ono Chleba Konsekrowanego, który na mocy słów Chrystusa z Wieczernika jest prawdziwie Jego Ciałem. Patrząc ludzkim okiem, trudno było określić, czy zmieniona postać fragmentu Komunikantu jest wynikiem reakcji organicznej chemicznej czy innego rodzaju działania. Bezzwłocznie powiadomiono o wydarzeniu Metropolitę Białostockiego, ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który przybył do Sokółki wraz z Kanclerzem Kurii, księżmi infułatami i księżmi profesorami. Wszyscy byli głęboko poruszeni tym, co zobaczyli. Ksiądz Arcybiskup zalecił Komunikant zabezpieczyć oraz czekać i obserwować, co dalej będzie się z Nim działo.

Dnia 29 października 2008 r. naczynie z Komunikantem przeniesiono do kaplicy Miłosierdzia Bożego na plebanii i umieszczono w tabernakulum. Następnego dnia, decyzją ks. Arcybiskupa, Komunikant z widoczną na Nim plamką wyjęto z wody i położono na małym korporale, a następnie umieszczono w tabernakulum. Komunikant był w ten sposób przechowywany przez trzy lata, aż do uroczystego przeniesienia Go do kościoła 2 października 2011 roku. Przez pierwszy rok zachowywano tajemnicę. Rozważano, co czynić dalej, skoro jest to jakiś Boży znak, który trzeba odczytać. Do połowy stycznia 2009 r. fragment Komunikantu o zmienionej postaci w sposób naturalny zesechł i pozostał w formie zakrzepłej krwi. Od tamtej pory nie zmienił swojego wyglądu.

W styczniu 2009 r. ks. Arcybiskup zlecił poddać Komunikant badaniom patomorfologicznym, a 30 marca tegoż roku powołał Komisję Kościelną do zbadania zaistniałych zjawisk. W Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009 r., decyzją Jego Ekscelencji, kościół p. w. św. Antoniego Padewskiego W Sokółce został podniesiony do rangi Kolegiaty oraz powołano Kolegiacką Kapitułę Najświętszego Sakramentu. W jej skład weszli kapłani archidiecezji białostockiej – proboszczowie i budowniczowie nowych kościołów. Charyzmatem Kapituły jest troska o kult i szerzenie czci Chrystusa Eucharystycznego – strzeżenie Eucharystii.

Badania patomorfologiczne

Pobrany fragment Komunikantu o zmienionej postaci zbadali – niezależnie od siebie, w celu zwiększenia wiarygodności wyników – prof. dr hab. Maria Sobaniec – Łotowska i prof. dr hab. Stanisław Sulkowski, również patomorfolog z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzono w Instytucie Patomorfologii tegoż Uniwersytetu. Wszystkie działania obu specjalistów były podyktowane prawem i obowiązkiem pracowników nauki do badania każdego zagadnienia naukowego zgodnie z wytycznymi Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Badania zostały dokładnie opisane i sfotografowane. Kompletną ich dokumentację złożono w Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Kiedy pobierano próbkę do badań, nierozpuszczona część konsekrowanego Komunikantu była już wtopiona w tkaninę. Krwistobrunatna struktura fragmentu Hostii nie straciła jednak nic ze swej wyrazistości. Fragment ten był suchy i kruchy, ściśle połączony z pozostałą częścią Hostii mającą postać chleba. Pobrana próbka była wystarczająca do przeprowadzenia koniecznych badań. Wyniki obu niezależnych badań całkowicie się pokrywały. Okazało się, że struktura badanego fragmentu Komunikantu jest identyczna z tkanką mięśnia sercowego człowieka jeszcze żyjącego, ale będącego w stanie agonii. Struktura włókien mięśnia sercowego i struktura chleba były ze sobą ściśle powiązane, w sposób wykluczający ich złączenie za sprawą ludzkiej ingerencji.

Przeprowadzone badania dowiodły, że do konsekrowanego Komunikantu nie została dołączona żadna inna substancja, lecz że Jago fragment przybrał postać tkanki mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. Tego rodzaju zjawiska nie wyjaśniają nauki przyrodnicze, natomiast nauka Kościoła mówi nam, że poddana badaniom Hostia jest Ciałem samego Chrystusa na mocy Jego własnych słów wypowiedzianych podczas Ostatniej Wieczerzy.

Wyniki badań patomorfologicznych opatrzone datą 21 stycznia 2009 r. zostały zawarte w protokole złożonym w Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Krzysztof Kanabus

 

Źródło: Fragmenty broszury „ Eucharystyczne wydarzenia w Sokółce – Historia i owoce” ks. Stanisława Gniedziejko

 

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA 201

MŁODZI WOLONTARIUSZE Z POWSINA

 

Fotografia zamieszczona w parafialnym kalendarzu na czerwiec 2017 r. przedstawia wolontariuszy z Powsina wraz z zagraniczną młodzieżą uczestniczącą w ogólnodiecezjalnym spotkaniu w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie 23 lipca 2016 r. W poprzednim numerze „Wiadomości Powsińskich” został zamieszczony artykuł pt. „Gościnność powsińskich rodzin”, które przyjęły u siebie zagranicznych gości przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Natomiast w tym numerze miesięcznika parafialnego została opisana młodzież z naszej parafii, która była czynnie zaangażowana jako wolontariusze w czasie ŚDM w Powsinie. Początkowo do wolontariatu było chętnych ok. 30 osób. Ponieważ jednak parafii Powsin przydzielono tylko 13 zagranicznych gości, mniejsze było zapotrzebowanie na wolontariuszy do ich opieki.

W rezultacie zaangażowane były następujące osoby:

 1. Łukasz Wielogórski, lat 21, student II roku Akademii Wychowania Fizycznego, znający angielski;

 2. Aleksandra Ślubowska, lat 19, studentka I roku medycyny, znająca angielski i rosyjski;

 3. Jan Zajko, lat 18, maturzysta, znający angielski i niemiecki;

 4. Bartosz Tłuczkiewicz, lat 17, klasa II liceum, znający angielski i niemiecki; Julia Cerajewska, lat 17, klasa II liceum, znająca angielski i włoski;

 5. Julia Lewandowska, lat 15, klasa III gimnazjum;

 6. Agata Lewandowska, lat 21, studentka III roku Uniwersytetu Warszawskiego, znająca angielski;

 7. Maja Marzec, lat 17, klasa II liceum, znająca angielski;

 8. Aleksandra Łopacińska, lat 22, stewardesa, znająca angielski;

 9. Patryk Chustecki, lat 22, student II roku Politechniki, znający angielski;

 10. Faustyna Rybarczyk, lat 17, klasa II liceum, znająca angielski, niemiecki i hiszpański;

 11. Konstanty Karandyszewski, lat 21, student Akademii Muzycznej, znający angielski i francuski;

 12. Maria Karandyszewska, lat 18, maturzystka;

 13. Hanna Bartkiewicz, lat 22, studentka Akademii Sztuk Pięknych, znająca angielski i francuski

 14. Anna Mieczkowska, lat 17, klasa II liceum, znająca angielski i francuski

 

Liderem grupy wolontariuszy był Łukasz Wielogórski z Powsina. Zajmował się stroną organizacyjną. W czasie tygodniowego pobytu w Powsinie zagranicznych gości, cały czas był do ich dyspozycji. Ksiądz Grzegorz Demczyszak był zadowolony z Łukasza, który w wielu sprawach wyręczał ks. wikariusza. Natomiast liderką była Aleksandra Ślubowska, biegle znająca język angielski. Występowała publicznie jako tłumacz podczas nabożeństw w kościele i przy innych okazjach. Z powierzonych jej zadań wywiązywała się bardzo dobrze. Również pozostali wolontariusze, wykorzystując znajomość języków obcych, okazali się bardzo potrzebni w sprawnym przebiegu ŚDM w Powsinie. Dobiega już rok od tamtych wydarzeń, jednak w dalszym ciągu nasza młodzież – wolontariusze – jest zaangażowana w powsińskiej parafii. Serdecznie Wam dziękujemy, że jesteście tak blisko związani z Panem Bogiem i Kościołem. Niewątpliwie jest to również zasługa Waszych rodziców, którzy przekazali Wam wartości religijne, a zwłaszcza przykład żywej wiary. Młodzi, wzrastając w takiej rodzinnej atmosferze, przesiąkniętej miłością do Boga i ludzi, są nadzieją Kościoła katolickiego.

Św. Jan Paweł II często powtarzał, że „przyszłość Kościoła zależy od młodzieży”

ks. Jan Świstak

 

NIEZNANA HISTORIA POWSTAŃCA STYCZNIOWEGO WALENTEGO PINDELSKIEGO - CZĘŚĆ I

 

Rodzina Pindelskich pojawiła się na Urzeczu około połowy XVIII wieku. Pierwszymi odnotowanymi jej przedstawicielami był Marcin Pindelski i jego żona Apolonia zamieszkali we wsi Piaski, w parafii Słomczyn. Była to prawdopodobnie rodzina rolnicza uprawiająca rośliny włókniste, z których sama tkała materiały na ubrania.

Marcin i Apolonia mieli dwóch synów: Jana i Antoniego, z których pierwszy ożenił się z Marianną Bogdanówną (rodzina zwana Frączkami), a drugi z Katarzyną Baranówną. Janowi i Mariannie z Bogdanów małżeństwu Pindelskim w 1800 roku urodził się syn Jan Sebastian. Wydaje się, że rodzina Pindelskich od dawna zajmowała się rolnictwem i tkactwem, bowiem ich syn Jan Sebastian, ale również inni członkowie tej rodziny przy chrzcie dzieci mają wpisane w miejsce zawodu „tkacz”.

Jan Sebastian Pindelski wraz z pierwszą żoną przeprowadził się do Słomczyna. Po śmierci pierwszej żony ożenił się jeszcze 2 razy. Jego drugą żoną została Tekla z Mroczkowskich, z którą w 1842 roku miał syna Walentego.

To właśnie Walenty Pindelski syn Jana i Tekli jest naszym bohaterem Powstania Styczniowego 1863. Walenty Pindelski po Powstaniu Styczniowym w 1864 roku ożenił się z Klarą z Bonieckich. Ślub odbył się w parafii Słomczyn, lecz zaraz po ślubie para ta zamieszkała w Klarysewie. Stąd Walenty miał blisko do miejsca pracy - fabryki papieru. Niestety, dwa lata po ślubie jego młoda żona zmarła.

W 1866 roku Walenty ożenił się z Wiktorią z Wietrzyńskich z Jeziorny i tam zamieszkali. Walenty w dalszym ciągu pracował w fabryce papieru w Jeziornie. Parze tej urodziło się 9-ro dzieci. Najstarszym ich synem, zapisanym w metrykach parafii Powsin był Henryk Walenty urodzony w 1867 roku, późniejszy organista w kościele św. Elżbiety w Powsinie. Walenty Pindelski powstanie przeżył. W grudniu 1919 roku, jako weteran otrzymał honorowy stopień podporucznika Wojsk Polskich – awans na ten stopień oficerski dostali wszyscy powstańcy styczniowi.

W 1923 roku nazwisko Walentego Pindelskiego z Warszawy pojawia się w wykazie oficerów-weteranów uczestników powstania narodowego 1863 r. wydanym w Roczniku Oficerskim.

Danuta Bekalarek

 

Z PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

W dniach 5-13 maja br. 34-osobowa grup osób z Powsina, Okrzeszyna, Kępy Zawadowskiej, Łowicza, Mszczonowa, Rzeszowa pielgrzymowała do Ziemi Świętej.

Śladami Ewangelii oprowadzała nas przewodniczka, pani Ania, od ośmiu lat mieszkająca w Izraelu. Opiekunem grupy z ramienia Biura Podróży Arka Travel była pani Żaneta. Opiekunem duchowym był ks. Lech Sitek, który gromadził nas codziennie na Mszy św. w miejscach, w których przebywał Jezus. Mogliśmy tam modlić się we własnych, a także powierzonych nam, intencjach. Ksiądz Lech przybliżał nam Jezusa również poprzez czytanie Ewangelii na pielgrzymich szlakach, które prowadziły nas od Jerozolimy do Galilei. Obejmowały miejsca opisane zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.

W sobotę 6 maja wylądowaliśmy w Tel Awiwie. Zakwaterowaliśmy się w Betlejem. Po śniadaniu – przejazd do Jerozolimy, wejście na Górę Oliwną, skąd podziwialiśmy niesamowitą panoramę Starego Miasta, następnie kościół Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy „Ojcze nasz…” i kościół Dominus Flevit w miejscu, w którym Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Potem: Cmentarz Żydowski, Bazylika Agonii, Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony (rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat), kościół Grobu Maryi i Grota Pojmania. Odwiedziliśmy również betlejemski sierociniec, prowadzony przez polskie siostry.

Niedziela 7 maja: zwiedzanie Betlejem – Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota Żłóbka, kościół Św. Katarzyny, Grota Mleczna, Pole Pasterzy, wizyta w Ein Karem – kościół Nawiedzenia Św. Elżbiety, zbudowany w miejscu, gdzie według tradycji Maria odwiedziła św. Elżbietę oraz kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Wizyta w Yad Vashem – Muzeum Historii Holocaustu. Wieczorem – Jerozolima nocą i przejazd przez dzielnicę ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora przy Knesecie, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu.

Poniedziałek 8 maja: nawiedzenie domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd do miejsca, według tradycji, Chrztu Jezusa nad rzekę Jordan, gdzie odnowiliśmy własny chrzest. Następnie: Jerycho – krótki postój przy drzewie Sykomory, pobyt na Górze Kuszenia, na której wg Biblii Jezus był kuszony przez szatana. Potem – wyjazd nad Morze Martwe i czas wolny na kąpiele błotne.

Wtorek 9 maja: wizyta w Emmaus, gdzie Pan Jezus ukazał się swoim uczniom po raz pierwszy po Zmartwychwstaniu. Przejście przez dzielnicę żydowską Starego Miasta, pod Ścianę Płaczu. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia N.M. Panny, Wieczernik, kościół „In Gallicantu” – miejsce, gdzie Piotr trzy razy zaparł się Jezusa.

Środa 10 maja: Jerozolima – wejście Bramą Lwów na Stare Miasto. Kościół Św. Anny, Sadzawka Betesda. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (każdy niósł krzyż od stacji do stacji). Bazylika Grobu Pańskiego.

Czwartek 11 maja: przejazd do Cezarei Nadmorskiej – jedno z największych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Zwiedzanie ruin rzymskiego miasta i akweduktu. Przejazd do Hajfy nad Morzem Śródziemnym. Następnie: na Górze Karmel kościół Stella Maris, Ogrody Bahaitów. Kana Galilejska – miejsce pierwszego cudu Jezusa. Msza Święta i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez 6 par spośród naszej pielgrzymki. Przejazd do Nazaretu: zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania oraz kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony na miejscu dawnego domu cieśli Józefa. Wieczorem – adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele Stella Maris.

Piątek 12 maja: wjazd na Górę Tabor – miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Pobyt na Górze Błogosławieństw, gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań, zawierające Osiem Błogosławieństw. Przejazd do Tabghi – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu Św. Piotra. Przejazd do Kafarnaum. Znajdują się tu pozostałości po synagodze z II w.n.e., prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. W Kafarnaum mieszkał św. Piotr, od którego imienia nazwano znaną galilejską rybę. Mieliśmy okazję degustacji ryby św. Piotra. Ostatni punkt naszego pobytu to rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim z pieśnią „Barka” na ustach.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej „Śladami naszej wiary” była jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna, niosąca olbrzymi ładunek przeżyć duchowych. Byliśmy wszak u źródeł Boga i człowieka. Przemierzając pielgrzymkową trasą Ziemię Świętą, wędrowaliśmy śladami Jezusa. Chodziliśmy, jeździliśmy i pływaliśmy tam, gdzie bywał On w dzieciństwie i w czasie swojego nauczania, w Galilei i w Jerozolimie. Odprawiliśmy Drogę Krzyżową śladami Jego Kalwarii. Ogromnie wzbogaciliśmy swoją wiedzę historyczną, geograficzną i etnograficzną. Poznaliśmy budownictwo sakralne chrześcijańskie, a także islamskie i judaistyczne, z różnych okresów historycznych. W Kanie Galilejskiej odnowiliśmy ślubowania małżeńskie, a w wodach Jordanu przyrzeczenia chrztu świętego.

Wróciliśmy zaprzyjaźnieni z Bogiem i ze sobą. Pielgrzymka była wielką, niezapomnianą katechezą, która wpisze się w całe nasze życie, a nawet i wieczność. Za to wszystko dziękujemy Bogu, który posłużył się osobą księdza Lecha – organizatora naszej pielgrzymki. Ciepłe słowa podziękowania kierujemy do siostry Norberty, sióstr i braci pomocnych przy sprawowaniu Eucharystii, za ich modlitwy, śpiewy, czytania. Na szczególne słowa uznania i wdzięcznej pamięci zasłużyły: nasza przewodniczka, pani Ania, która przekazała nam ogromną wiedzę, pani Żaneta – świetny opiekun i organizator, pan Omar, niezastąpiony kierowca autokaru.

Na koniec serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom. Z dnia na dzień poznawaliśmy się coraz lepiej, zaprzyjaźniliśmy się. Trudy pielgrzymki (upały do 40 stopni!) zbliżały nas do siebie. Im bardziej nasza pielgrzymka zmierzała ku końcowi, tym lepiej było nam ze sobą. Wielkie dzięki! Szczęść Boże!

Szczęśliwy Pielgrzym – Ewa Grądziel

 

PODSUMOWANIE WIELKIEJ ZBIÓRKI W POWSINIE

 

Niedzielny świt 21 maja 2017 r. był nieco chłodny, a niebo czyste. Wolontariusze zaczęli przyjeżdżać do Powsina niedługo przed rozpoczęciem pierwszej porannej Mszy św. Prognoza pogody przewidywała przelotne opady. Nasze myśli nurtowały pytania o to, jak przebiegnie akcja. Apel o czystą wodę dla Afryki nie był w Powsinie pomysłem nowym. Pomagaliśmy już budować studnie w Sudanie Południowym. Jednakże wielki kontener wypełniony był w mniej niż połowie i trudno było przewidzieć jak będzie wyglądał ten dzień. Kiedy jednak promienie słońca nabrały intensywności i pierwsi parafianie zaczęli z uśmiechami wychodzić z kościoła wiedziałem już, że będzie dobry. Ubranych w kolorowe stroje wolontariuszy otoczyły wianuszki zainteresowanych osób. Parafianie wrzucali pieniądze do puszek i zadawali pytania. Część osób wracało do domów po paczki makulatury, które stopniowo wypełniały kontener. Pełno było uśmiechów i radosnej atmosfery. Po każdej kolejnej Mszy św., a szczególnie dziecięcej, nasza afrykańska ekspozycja cieszyła się wielkim zainteresowaniem.

Kiedy wspólnie z wolontariuszami podsumowywaliśmy efekty zbiórki, trudno nam było opierać się przemożnemu uczuciu radości. Pełen kontener makulatury – 4880 kg, kwota 9594 zł ze zbiórki i sprzedaży makulatury oraz 2325 zł ze sprzedaży pamiątek z Afryki i mydełek misyjnych w sklepiku fundacji. Te liczby oszałamiają i pokazują jak wielką ofiarnością wykazała się nasza społeczność. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim i każdemu z osobna. Naszemu proboszczowi ks. Lechowi Sitkowi, wszystkim księżom i siostrom z Powsina za wielkie zaangażowanie w promocję akcji. Zespołowi redakcyjnemu Wiadomości Powsińskich. Członkom kółek różańcowych i innych organizacji społecznych, zbierających we własnym gronie składki na budowę. Panom Zygmuntowi Latoszkowi i Ryszardowi Podniesińskiemu za pomoc w zabezpieczaniu kontenera z makulaturą oraz dostarczenie plandek i narzędzi potrzebnych do tego celu. Wolontariuszom pomagającym zorganizować akcję. Właścicielom okolicznych sklepów, którzy pozwolili na umieszczenie plakatów obwieszczających zbiórkę. Nauczycielom w szkole, którzy przybliżyli dzieciom ideę zbiórki i dobroczynności.

Przede wszystkim jednak największe podziękowania należą się ofiarnym członkom naszej wspaniałej społeczności. Serce rosło kiedy obserwowaliśmy pokolenia rodziców, ich dzieci i wnuków przekazujących środki na budowę studni dla innych rodziców i ich dzieci. Niezależnie od wieku każdy z nas zaangażował się w ten dar czystej wody tak niezbędnej do życia i prawidłowego funkcjonowania. Z dumą myślę o naszej społeczności i cieszę się, że mogę mieszkać wśród takich ludzi. Serdeczne Bóg Zapłać za udział w zbiórce!

Grzegorz Gałczyński

 

Poniżej podaję indywidualny numer konta projektu studni dla tych, którzy chcieliby dodatkowo wspomóc nasz wspólny wysiłek:

 

Fundacja DZIECI AFRYKI al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa

78 2490 0005 0000 4600 9165 1606

Opis wpłaty: T5 – Woda dla Masajów

 

KRONIKA PARAFII MAJ 2017

 

CHRZTY

14 V Jan Wierciński, urodzony 17 października 2016 r. w Warszawie, syn Mariusza Wiercińskiego i Iwony z d. Gronczyńskiej, zamieszkałych na osiedlu Konstancja w naszej parafii.

Nowoochrzczone dziecko, jego rodziców i chrzestnych, oddajemy w matczyną opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

ŚLUBY

6 V Karol Łukasz Trzewik, zamieszkały w Lesznie k. Błonia i Aleksandra Szeller, zamieszkała w Powsinie.

13 V Maciej Marek Charkiewicz z Warszawy i Anna Maria Marczyńska, zamieszkała na osiedlu Konstancja w naszej parafii.

27 V Jacek Szlapański i Justyna Maria Olender, oboje zamieszkali w Bielawie w naszej parafii.

Małżonkom życzymy wielu łask Bożych i stałej pomocy Maryi Tęskniącej-Powsińskiej.

PS. Ostatni ślub naszych parafian był 24 września 2016 r., a więc ponad pół roku temu.

POGRZEBY

8 V Śp. Henryk Wysiadecki, żył 55 lat. Mieszkał w Powsinie. Zmarł 3 maja 2017 r. w hospicjum przy ul. Pileckiego na Ursynowie. Kapelan udzielił mu sakramentu chorych olejem św. namaszczenia, a wcześniej, z racji I Piątku, był u spowiedzi i Komunii św. Śp. Henryk Wysiadecki pozostawił po sobie żonę Ewę z d. Szerszeń. Mieli dwie córki: Martę z m. Potrzebską oraz Dominikę mieszkającą przy rodzicach. Śp. Henryk doczekał się wnuczka Huberta. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 8 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Powsinie przy licznym udziale mieszkańców naszej parafii, kolegów i znajomych zmarłego. Śp. Henryk Wysiadecki został pochowany na nowym cmentarzu w Powsinie.

19 V Śp. Genowefa Nowosielska, żyła lat 93. Mieszkała w Powsinie na Zamościu, przy ul. Rosochatej. Zmarła 14 maja 2017 r. w szpitalu przy ul. Stępińskiej w Warszawie. Kapelan udzielił jej sakramentu chorych olejem św. namaszczenia. Wcześniej, w I Piątki miesiąca, odwiedzałem ją, zanosząc Komunię św. Śp. Genowefa była córką Piotra Pyzla, naszego parafianina, który wsławił się w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Został odznaczony przez marszałka Józefa Piłsudzkiego „Krzyżem Walecznych”. Śp. Genowefa Nowosielska pozostawiła po sobie córkę Elżbietę z m. Węcławiak oraz syna Włodzimierza, zamieszkałego w Warszawie. Opiekującej się matką Elżbiecie Węcławiak pomagały jej trzy córki: Katarzyna, Joanna i Paulina. Czwartą wnuczką jest Magdalena, córka Włodzimierza. Śp. Genowefa Nowosielska osierociła też troje prawnucząt. Ponadto trzeba zaznaczyć, że zmarła parafianka brała czynny udział w życiu lokalnej wspólnoty. Przez wiele lat wiła wieńce dożynkowe. Pogrzeb śp. Genowefy Nowosielskiej odbył się 19 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Powsinie. Została pochowana w rodzinnym grobie na starym cmentarzu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Kronikę opracował ks. Jan Świstak

 

Z ŻYCIA PARAFII

 

 1. PAMIĘTALI I GODNIE UCZCILI ŚWIĘTO 3 MAJA

Tego dnia miałem okazję przejeżdżać przez Powsin ul. Przyczółkową. Zobaczyłem piękny widok. Po obu stronach ulicy, prawie przy każdym domu wisiała polska flaga, a obok niej maryjna. Przecież 3 maja to podwójne święto, narodowe z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia konstytucji, i kościelne – Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki naszej Ojczyzny. Rozmawiałem też z mieszkańcami Bielawy, Okrzeszyna i Kabat – wszędzie były wywieszone flagi. Za ten piękny gest, który jest przejawem patriotyzmu serdecznie Wam dziękujemy. Również ludzie przyjezdni byli zaskoczeni widokiem tak licznych flag wywieszonych w Powsinie. Prosimy naszych Parafian, aby również w przyszłości zawsze pamiętali o udekorowaniu domów. Zapominalskim przypominamy, żeby nie lekceważyli naszych świąt narodowych i okazywali więcej zainteresowania poprzez udekorowanie domów flagami.

ks. Jan Świstak

 

 1. SIOSTRY JUBILATKI

50-lecie ślubów zakonnych obchodzą w tym roku następujące Siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości:

 • Siostra Benona Klimek, która w Powsinie przez 8 lat była katechetką (1986-1994). Obchodziła swój Jubileusz 21 maja 2017 r. w Bielsku-Białej;

 • Siostra Janina Tur, która przez 7 lat (2002-2009) była w Powsinie kucharką. Swój Jubileusz będzie obchodzić 4 czerwca 2017 r. w Krakowie, gdzie pracuje jako dyplomowana kucharka w przedszkolu prowadzonym przez Siostry Córki Bożej Miłości;

 • Siostra Lucyna Mroczek, która przez 2 kadencje była przełożoną prowincji, a potem również przez 2 kadencje, w Rzymie, sprawowała funkcję Generalnej Córek Bożej Miłości. Razem z Siostrą Janiną obchodzi swój Jubileusz w domu prowincjalnym, gdzie obydwie mieszkają. Siostra Lucyna okazywała wielką życzliwość dla klasztoru w Powsinie.

Wszystkim Jubilatkom serdecznie dziękuję za wszelkie dobro wyświadczone naszej parafii. Wyżej wymienionym Siostrom z racji 50-lecia ślubów zakonnych składamy życzenia błogosławieństwa Bożego na dalsze lata. Dziesięć lat szybko minie i z pewnością doczekacie się diamentowego jubileuszu. Serdecznie Wam tego życzymy i o to się modlimy.

ks. Jan Świstak

 1. 30. ROCZNICA LOTNICZEJ KATASTROFY W LESIE KABACKIM

W dniu 9 maja 2017 r. na miejscu katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim zgromadziło się ok. 70 osób. Wśród nich była młodzież z pobliskiej szkoły oraz ich starsi koledzy z pocztem sztandarowym. Dla nich była to praktyczna lekcja historii. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował pułkownik w galowym stroju. Byli również przedstawiciele władz Dzielnicy Ursynów, na której terenie znajduje się Las Kabacki i miejsce katastrofy. Jednak najważniejsze były rodziny poległych, ale o nich szerzej będzie pod koniec tego artykułu.

Przed Mszą św. odczytano nazwiska 183 osób, które zginęły w katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim w 1987 r. Nikt nie ocalał. To była największa katastrofa w historii polskiego lotnictwa. Mszy św. za poległych przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Świstak, który wówczas był proboszczem powsińskiej parafii, na której terenie znajdowała się wieś Kierszek obok Lasu Kabackiego. Obecnie należy ona do nowopowstałej parafii Józefosław. Dlatego Mszę św. współodprawiał ks. Piotr Starkowski, wikariusz z Józefosławia. Ponadto przyjechała ze mną s. Donata Marszałek, felicjanka z Powsina, która pełniła posługę lektorską. Uroczystości rocznicowe były filmowane przez kamery trzech różnych telewizji. Spora grupa, ok. 40 osób, podczas Mszy św. przystąpiła do Komunii św. Po jej zakończeniu nastąpiła część cywilna uroczystości. Po wygłoszeniu przemówień poszczególne delegacje złożyły wieńce pod krzyżem upamiętniającym miejsce katastrofy. Na zakończenie muzyk odegrał na trąbce apel poległych.

Po Mszy św. udałem się na spotkanie z rodzinami, które przybyły z różnych stron Polski, aby modlić się za swoich bliskich. Największą grupę stanowiły osoby z województwa podkarpackiego, czyli dawnego rzeszowskiego. Były to rodziny z okolic Krosna, Tarnobrzegu i Przemyśla. Ich bliscy lecieli samolotem do Nowego Jorku za chlebem. Przybyłe rodziny ze łzami w oczach opowiadały o swoich synach, braciach i siostrach, którzy ponieśli niespodziewaną, tragiczną śmierć. Jeden z mężczyzn opowiadał mi, że w dniu katastrofy został powiadomiony, by przyjechał na miejsce wydarzenia w celu identyfikacji brata. Niestety! Ciała pod wpływem wybuchu paliwa w samolocie były poszarpane i spalone tak, że nie dało się rozpoznać swoich bliskich. Podziwiam wytrwałość moich rozmówców, że pomimo upływu 30 lat co roku przyjeżdżają na miejsce katastrofy i uczestniczą we Mszy św. Mieszkańcy Podkarpacia to ludzie wierzący i praktykujący. Podczas Mszy św. wszyscy przystąpili do Komunii św.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj wieczne spoczywanie ofiarom katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim.

ks. Jan Świstak

 1. I KOMUNIA ŚW. W POWSINIE

W niedzielę 11 czerwca 2017 r., w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, będzie u nas I Komunia św. dzieci. Ksiądz proboszcz Lech Sitek przekazał listę zawierającą tylko ich imiona i nazwiska. Do I Komunii św. przystąpią następujący uczniowie: Patrycja Cabaj, Oliwia Chibel, Alicja Cichocka, Jakub Cydejko, Alicja Gawrońska, Wanda Gębicka, Łukasz Kluczyński, Helena Kosiorek, Stanisław Królikowski, Mateusz Kryński-Roma, Stanisław Krysik, Antoni Lenard, Sebastian Lichocki, Marlena Łopacińska, Oliwia Motyka, Dawid Możdżonek, Gabriela Plewka, Leon Piekarski, Wiktoria Piołunowicz, Anna Rogaczewska, Lena Rydzik, Lena Skrzyńska, Mateusz Szulc, Agata Tarnawska, Małgorzata Tarnawska, Krzysztof Wiech, Wiktoria Witkowska, Lucja Włodarczyk, Kamila Zawiślak, Maryga Zbyrko, Julia Żaglewska, Stanisław Żak, Krzysztof Żeleźnik.

Ponieważ tym razem dysponuję takimi, a nie innymi danymi o dzieciach, nie jestem w stanie napisać komentarza. Mogę jedynie zaznaczyć, że w ubiegłym roku do I Komunii św. przystąpiło 20 uczniów z klasy III, a w tym roku będzie ich o 13 więcej.

Módlmy się za dzieci przystępujące do I Komunii św., aby wytrwały w wierności Chrystusowi, a także za ich rodziców, by dawali im przykład żywej wiary.

ks. Jan Świstak

5. DZIEŃ Z MATKĄ TĘSKNIACĄ W POWSINIE

20 maja 2017r. w Parafii Św. Elżbiety obchodzony był DZIEŃ Z MATKĄ TĘSKNIACĄ W POWSINIE. W programie znalazły się:

10.00 – konferencja wygłoszona przez redemptorystę Ojca Stanisława Janigę oraz adoracja Najświętszego Sakramentu

12.00 – Eucharystia z osobistym zawierzeniem się Maryi zarówno dzieci jak i dorosłych

– świadectwa dwóch osób o działaniu Maryi w ich życiu

– rozstrzygnięcie konkursu: "MATKA BOŻA POWSIŃSKA WIDZIANA OCZYMA DZIECI",

– ognisko z kiełbaskami oraz słodki poczęstunek (za Starą Plebanią),

– zabawy dla dzieci.

15.15 – Film: "FATIMA. 13. DZIEŃ. PRZESŁANIE NADZIEI" /sala parafialna/

17.30 – RÓŻANIEC w Sanktuarium

Oprócz parafian i sąsiadów swoją obecnością zaszczyciły nas dzieci z Ceranowa (Podlasie), które przyjechały ze swoją katechetką siostrą Elizą, felicjanką, oraz wikariuszem Ks. Rafałem Roguziakiem. Grupa licząca 14 dzieci komunijnych, kończących Biały Tydzień, oraz ich rodzice i bliscy spotkaniem z Matką Powsińską i powierzeniem się Jej pięknie zakończyła swą uroczystość.

s. Jolanta

 

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE

Zaprasza na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne

Zapisy na https://mamre.pl/Strona/dzialalnosc/rekolekcje-zamkniete/zapisy-na-rekolekcje-2

Propozycje turnusów rekolekcyjnych:

Turnus 255 data: 5-14.07.2017, dla 120 osób, miejsce: NIEPOKALANÓW, prowadzi ks. Bonarski

Turnus 256 data: 10-19.07.2017, dla 160 osób, miejsce: ALBERTÓW, prowadzi ks. Cyran - W swoim założeniu Turnus 256, jest turnusem dwujęzycznym: polsko – angielskim

Turnus 257 data: 11-20.07.2017, dla 160 osób, miejsce: KRAKÓW, prowadzi ks. Reguła

Turnus 260 data: 22-31.07.2017, dla 160 osób, miejsce: TARNOWSKIE GÓRY - prowadzi ks. Ciuła

Do udziału w rekolekcjach zapraszamy osoby, które wzięły udział w 2-3 spotkaniach otwartych, które prowadziła WPR "Mamre" ( w tym spotkania w Częstochowie, Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie, Radomiu, Warszawie inne) i decydują się na 10-ciodniowe wyjazdowe rekolekcje ewangelizacyjne.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie od Boga w Warszawie odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie w dniach: 09.06 2017 roku.

 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI CZERWIEC 2017

 

INTENCJA MODLITW NA MIESIĄC CZERWIEC:

Za dzieci przystępujące do I Komunii św., aby wytrwały w wierności Chrystusowi,

a rodzice dawali im przykład żywej wiary.

 

 

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18:00

w Niedzielę i święta o godz. 17:30

 

4 VI NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. JUBILEUSZOWE 10. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

 • Będziemy je obchodzili pod hasłem: „Dziękujemy za chleb”. W tym dniu w sposób szczególny wyrazimy nasze dziękczynienie Bogu za życie i posługę św. Alberta Chmielowskiego, który dla najbiedniejszych stał się prawdziwym chlebem, a także za wszystkie dzieła charytatywne oraz ludzi włączających się w posługę potrzebującym.

 • Z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, o godz. 8:00, wyruszy procesja dziękczynna, która wraz z relikwiami Św. Brata Alberta przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej.

 • Około godz. 10:45 przed kościołem św. Antoniego Marii Zaccarii (ul. Jana III Sobieskiego 15) zostanie uformowana uroczysta procesja z udziałem Episkopatu Polski, kapituł i zaproszonych gości. Zapraszamy wszystkich wiernych do włączenia się w procesję.

 • O godz. 12:00 przed Świątynią Opatrzności Bożej zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna z udziałem Episkopatu Polski.

 • Jak co roku po Mszy św. zostanie otwarte Miasteczko dla Dzieci, w którym na najmłodszych będą czekały ciekawe zabawy, m.in. gra terenowa. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbają polscy znani i lubiani artyści oraz laureaci kolejnej edycji festiwalu MOC DOBRA. O godz. 15:00 wypuścimy do nieba baloniki „dziękuję”. Obchody uroczystości zakończy o godz. 21:37 – na pamiątkę śmierci św. Jana Pawła II – iluminacja Świątyni.

 • We wszystkich kościołach w dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na kontynuację budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

 • Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy zakończone procesją eucharystyczną.

 • Dziś kończy się okres Wielkanocnej spowiedzi i Komunii św.

5 VI PONIEDZIAŁEK. ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

 • Wczoraj obchodziliśmy Zesłanie Ducha Świętego. Jest to dzień narodzin Kościoła. Uczestniczyła w nim Najświętsza Maryja Panna. Stąd jej tytuł: Matka Kościoła.

 • Dzisiaj rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku, który trwał będzie do I Niedzieli Adwentu. Czytania mszalne z Pisma Świętego bierze się z tomu III lekcjonarza, Rok A. W dni powszednie czytania są według układu na rok II.

6 VI WTOREK. WSPOMNIENIE ŚW. NORBERTA, BISKUPA

 • Patron dnia dzisiejszego urodził się w Nadrenii (Niemcy) w 1082 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1115 r. Podjął pracę wędrownego kaznodziei, po pewnym czasie złożył śluby zakonne i przyjął regułę św. Augustyna. Jest założycielem zakonu norbertańskiego. Jako arcybiskup Magdeburga słynął z gorliwości duszpasterskiej i działalności reformatorskiej. Zmarł 6 VI 1134 r. Papież Grzegorz XIII ogłosił go świętym w 1582 r.

 • Ogólnopolski jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich będzie miał miejsce w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Tego dnia Mszy św. o godz. 18:00 z udziałem Episkopatu Polski przewodniczyć będzie ks. arcybiskup Stanisław Gądecki. Biskupi tego dnia ponowią akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą Matki Bożej objawiającej się w Fatimie.

 • W dniu dzisiejszym w naszej świątyni, z racji imienin siostry Norberty, przełożonej Sióstr Felicjanek w Powsinie i jednocześnie naszej zakrystianki, o godz. 7:00 zostanie odprawiona w jej intencji Msza św.

8 VI CZWARTEK. ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

 • Dla księży, dzisiejsze święto, jest zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych, by nieśli kapłanom duchowe wsparcie. Jest to także zaproszenie do tego, by głębiej przeżywać Eucharystię.

9 VI PIĄTEK. ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W WARSZAWIE

 • Katedra pw. św. Jana Chrzciela na Starym Mieście przy ul. Świętojańskiej jest matką kościołów Archidiecezji Warszawskiej. Tu, między innymi, arcybiskup udziela święceń kapłańskich. W Katedrze mają miejsce najważniejsze uroczystości religijne i patriotyczne. Stąd też dzisiejsze święto jest obchodzone we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji.

 • Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza do naszego kościoła o godz. 19:30 na Mszę św. o uzdrowienie. Jest to dobra okazja do spowiedzi.

10 VI SOBOTA. WSPOMNIENIE BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA

 • Spowiedź dzieci przed I Komunią św. w godzinach od 9:00 do 10:30.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

11 VI NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 • Dzisiaj ulicami Warszawy przejdzie XII Marsz dla Życia i Rodziny. Jego celem jest przypomnienie, że szacunek dla życia i rodziny stanowi Fundament ładu społecznego. Organizatorem Marszu jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Miejsce spotkania – Plac Trzech Krzyży, godzina – 12:45. Zapraszamy do udziału w Marszu wszystkich parafian, a szczególnie rodziny z dziećmi.

 • W dniu dzisiejszym, w naszym sanktuarium, w czasie Mszy św. o godz. 10:30, dzieci przystąpią do I Komunii św.

 • Zgodnie z obowiązującą w polskim Kościele tradycją, od Niedzieli do soboty, trwa Biały Tydzień, w czasie którego dzieci codziennie przychodzą na Mszę św. o godz. 18:00.

 • Z racji przypadającej dzisiaj uroczystości w intencji Bractwa Trójcy Przenajświętszej zostanie odprawiona Msza św. o godz. 12:00. Po sumie doroczne zebranie Bractwa w domu parafialnym. Wyjątkowo Msza św. za parafian w dniu dzisiejszym będzie o godz. 7:00.

12 VI PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE BŁ. ANTONIEGO NOWOWIEJSKIEGO, BISKUPA I TOWARZYSZY MĘCZENNIKÓW

 • Antoni Julian Nowowiejski, biskup z Płocka (1851-1941) został aresztowany w 1940 r. z grupą księży, a potem osadzony w obozie koncentracyjnym w Działdowie. Zmarł na skutek ustawicznego i wyrafinowanego maltretowania. Papież Jan Paweł II w 1999 r. ogłosił męczenników z Działdowa błogosławionymi.

13 VI WTOREK. WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 • W kościele franciszkanów w Padwie we Włoszech znajduje się grób św. Antoniego. Żył on na przełomie XII i XIII w. W naszych modlitwach pamiętajmy dzisiaj o Solenizantach, którzy mają za patrona św. Antoniego z Padwy.

 • Za śp. siostrę Serafinę Głowacz ze zgromadzenia Córek Bożej Miłości, w 15. rocznicę jej śmierci, Msza św. dzisiaj o godz. 7:00. Przez 23 lata mieszkała w Powsinie i dojeżdżała do pracy w Episkopacie Polski w Warszawie.

14 VI ŚRODA. WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

 • Michał Kozal urodził się w 1893 r. w Wielkopolsce. Był kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1939 r. został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Tego roku aresztowała go policja niemiecka i osadzono go w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie podtrzymywał na duchu współwięźniów. Na początku 1943 r. zachorował na tyfus i 26 stycznia został zabity śmiercionośnym zastrzykiem. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1987 r.

15 VI CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA. BOŻE CIAŁO

 • Dzisiaj wierni Kościoła katolickiego składają z pobożnością publiczne świadectwo wiary poprzez uczestnictwo w procesji Bożego Ciała.

 • Msze św. według rozkładu niedzielnego.

 • Po sumie o godz. 12:00 ul. Przyczółkową wyruszy procesja do czterech ołtarzy.

 • Dzieci pierwszokomunijne przychodzą dzisiaj na sumę i uczestniczą w uroczystej procesji.

 • W dniu dzisiejszym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożny udział w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy.

 • Z racji imienin siostry Jolanty, katechetki, Msza św. w jej intencji o godz. 7:00. Za wstawiennictwem św. Jolanty życzymy siostrze wszelkich łask Bożych. Pamiętajmy w modlitwach również o pozostałych Solenizantkach noszących imię Jolanty.

16 VI PIĄTEK

 • Dzisiejszy dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole.

 • Po Mszy św. o godz. 18:00, nawiązując do tradycji dawnej oktawy Bożego Ciała, uczestniczymy w procesji eucharystycznej.

17 VI SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA

 • Albert Chmielowski żył w latach 1845-1916. Zasłynął jako malarz, opiekun ludzi bezdomnych, założyciel zgromadzenia zakonnego albertynów i albertynek. Papież Jan Paweł II w 1983 r. ogłosił go błogosławionym, a w 1989 r. świętym. Z racji minionej 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta rok 2017 został ogłoszony rokiem św. Brata Alberta Chmielowskiego.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

 • Po nabożeństwie czerwcowym, po Mszy św. o godz. 18:00, procesja eucharystyczna.

18 VI 11 NIEDZIELA ZWYKŁA

 • Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10:30 przypada 1. rocznica Komunii św. Spowiedź dzieci i rodziców w sobotę 17 czerwca w godz. 9:00-10:00.

 • Z racji dawnej oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie po sumie o godz. 12:00.

19 VI PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE ŚW. ROMUALDA

 • Z racji dawnej oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie po Mszy św. o godz. 18:00 i po nabożeństwie czerwcowym.

20 VI WTOREK

 • Z racji dawnej oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie po Mszy św. o godz. 18:00 i po nabożeństwie czerwcowym.

 • Dzień Migranta i Uchodźcy.

  • Migracja oznacza przenoszenie się ludzi pomiędzy różnymi krajami, zazwyczaj w celach zarobkowych. Często jednak w pogoni za lepszym wynagrodzeniem ludzie tracą wartości duchowe, religijne i narodowe. Prośmy Boga o bardziej przemyślane decyzje dla naszych rodaków, którzy planują wyjazd „za chlebem”.

  • W Polsce coraz częściej spotykamy uchodźców, czyli osoby opuszczające swój rodzinny kraj, by ratować swoje życie i osobistą wolność. Prośmy Boga, aby w krajach, z których pochodzą, zapanował pokój i mogli spokojnie wrócić do swojej ojczyzny. Kościół w Polsce pomaga uchodźcom, wspierając ich materialnie, niosąc różnego rodzaju pomoc, w tym medyczną i wsparcie duchowe.

21 VI ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA

 • Św. Alojzy Gonzaga żył w XVI w. we Włoszech. Wstąpił do zakonu jezuitów z Rzymie. Podczas epidemii dżumy, pielęgnując chorych, zaraził się i zmarł w 1591 r., mając zaledwie 23 lata.

 • Z racji dawnej oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie po Mszy św. o godz. 18:00 i po nabożeństwie czerwcowym.

22 VI CZWARTEK. WSPOMNIENIE ŚW. JANA FISHERA, BISKUPA I TOMASZA MORE’A, MĘCZENNIKÓW

 • Msza św. w naszym kościele na intencję mieszkańców Starych Kabat o godz. 17:00. Po Mszy św. procesja eucharystyczna na zakończenie byłej oktawy Bożego Ciała, a po niej poświęcenie wianków z ziół i kwiatów.

 • Zgodnie z tradycją mieszkańców Kabat wyruszy procesja z krzyżem i chorągwiami, podczas której będą modlitwy błagalne o dobre urodzaje.

 • Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.

23 VI PIĄTEK. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW

 • Po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo czerwcowe i akt wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. Za jego publiczne odmawianie można uzyskać odpust zupełny.

 • Z racji przypadającej dzisiaj uroczystości nie ma postu. Można spożywać pokarmy mięsne.

 • Dzisiaj uczniowie mają uroczyste zakończenie roku szkolnego. Msza św. na zakończenie roku szkolnego zostanie odprawiona poprzedniego dnia – 22 VI o godz. 16:00 w naszym kościele. Spowiedź dla uczniów o godz. 15:30.

24 VI SOBOTA. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

 • Narodziny Jana Kościół czci osobnym świętem. Dlaczego? Według Bożego zamysłu Jan miał być poprzednikiem Chrystusa, aby przygotować lud na przyjście Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Św. Jan Chrzciciel jest patronem wielu mężczyzn i kobiet. Wszystkim solenizantom i solenizantkom życzymy: „zdrowia i szczęścia i Bożego błogosławieństwa” na każdy dzień. W intencji obchodzących dzisiaj imieniny Msza św. o godz. 7:00. Zaprasza ks. Jan.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

25 VI 12 NIEDZIELA ZWYKŁA

 • Ks. Jan Świstak obchodzi dzisiaj 56. rocznicę święceń kapłańskich. Msza św. w jego intencji będzie odprawiona o godz. 7:00.

 • Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę św. o godz. 9:00. Po jej zakończeniu spotkanie formacyjne w Domu Parafialnym.

 • Zbiórka ofiar do puszki na rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bóg zapłać za dotychczasową pomoc materialną i modlitewną.

 • Jak zwykle w czwartą Niedzielę miesiąca Msza św. o godz. 12:00 po łacinie.

26 VI PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE ŚW. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO, KAPŁANA

 • Zygmunt Gorazdowski żył w latach 1845-1920. Został wyświęcony na kapłana we Lwowie w 1871 r. W tym mieście, pracując przez 40 lat, zasłynął jako lwowski apostoł Miłosierdzia. Ks. Gorazdowski powołał między innymi dom dla samotnych matek i porzuconych niemowląt, w którym za jego życia uratowano ok. 3000 dzieci. Zmarł w opinii świętości 1 stycznia 1920 r. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a Benedykt XVI świętym.

27 VI WTOREK. WSPOMNIENIE ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 • Również dzisiaj wspominamy św. Władysława, króla węgierskiego, który żył w XI w. Ponieważ jego matka była córką Mieszka II, wychowywał się w Polsce. „Pod względem obyczajów i stylu życia stał się niejako Polakiem” (Gall Anonim). Zmarł w opinii świętości, a z czasem został ogłoszony świętym. Dzisiejszym solenizantom składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa za wstawiennictwem św. Władysława.

28 VI ŚRODA. 19 ROCZNICA KORONACJI OBRAZU MARYI TĘSKNIĄCEJ – POWSIŃSKIEJ

 • Uroczysta Msza św. rocznicowa w naszym sanktuarium o godz. 18:00.

 • Na zakończenie uroczystości o godz. 21:00 w kościele odbędzie się Apel Jasnogórski. Poprzedzi go modlitwa różańcowa o godz. 20:30. Na dzisiejsze świętowanie serdecznie zapraszamy naszych parafian i pielgrzymów.

29 VI CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

 • Św. Piotr pierwotnie miał na imię Szymon. Z zawodu był rybakiem. Św. Piotr z woli Chrystusa był zwierzchnikiem Apostołów i głową Kościoła, czyli pierwszym papieżem. Pozostawił po sobie dwa listy, które weszły do kanonu nowego testamentu. Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską w Rzymie w 67 r., za czasów cesarza Nerona. Jest pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

 • Św. Paweł pierwotnie miał na imię Szaweł. Żył w I wieku. Mając 19 lat, przybył do Jerozolimy, gdzie kształcił się w szkole słynnego rabina Gamaliela. Był prześladowcą chrześcijan, których uważał za odstępców od wiary mojżeszowej. W drodze do Damaszku (Syria) miało miejsce słynne nawrócenie Szawła, któremu objawił się Chrystus. Odtąd stał się Apostołem Narodów. Podczas podróży misyjnych św. Paweł zawędrował do Azji Mniejszej (obecnie Turcja), Grecji i Rzymu, gdzie został ścięty mieczem.

 • Dzisiejszym Solenizantom składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa. Niech święci Patronowie wypraszają u Boga skuteczną pomoc w trudach codziennego życia.

 

LIPIEC

 

1 VII PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

 • Z racji przypadającej dzisiaj pierwszej soboty miesiąca Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi Panny o godz. 18:00 w intencjach dziękczynno-błagalnych. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa o godz. 17:30. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi.

2 VII 13 NIEDZIELA ZWYKŁA. 126. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W POWSINIE

 • Pierwszy drewniany kościół został postawiony w 1398 r. Natomiast murowany w stylu polskiego baroku pochodzi z 1725 r. Jego rozbudowę ukończono w 1891 r., powiększając go o dwie boczne nawy. Na pierwszym prawym filarze, naprzeciwko chrzcielnicy, została umieszczona tablica z białego marmuru. Informuje ona o poświęceniu kościoła w Powsinie w 1891 r. Konsekratorem był biskup pomocniczy Kazimierz Ruszkiewicz, sufragan warszawski. Rocznicę konsekracji nakazał obchodzić w najbliższą niedzielę przypadającą po uroczystości św. Piotra i Pawła. Z racji uroczystości rocznicy konsekracji naszej świątyni formularz Mszy św. i czytania z Pisma Świętego bierzemy nie z 13. niedzieli zwykłej, ale z rocznicy poświęcenia kościoła.

 • W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. będą zapalane „zacheuszki”, czyli lichtarze ze świecą woskową umieszczone na filarach w bocznych nawach kościoła.

 • Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie i modlitwy zakończone procesją Eucharystyczną.

 

 

STUDIA DZIENNIKARSKIE NA UKSW

Studia na kierunku Katolicka Telewizja Internetowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Są to pierwsze w Polsce, elitarne studia dla ludzi, którzy interesują się dziennikarstwem, mediami, a przede wszystkim są zafascynowani przekazem telewizyjnym. Można zdobyć zawód: reportera, prezentera, scenarzysty, scenografa, montażysty, operatora kamery, kierownika produkcji, menadżera telewizji internetowej.

Rekrutacja na te studia odbędzie się w 2017 r.

Szczegółowe informacje na www.ktvi.uksw.edu.pl

 

 

Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii: 89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail: [email protected]

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

http: parafia-powsin.pl

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Tomasz Wyszyński.