Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
3
4
5
[6]
[6]
7
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Czerwiec 2018

KORONACJA MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ

PRZYGOTOWANIE DO KORONACJI

KORONACJA

POETYCKIE WSPOMNIENIE O KORONACJI

JAK CHRONIĆ DANE OSOBOWE W PARAFII

PRYMAS POLSKI STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - KALENDARIUM ŻYCIA CZ. V

PORUCZNIK JAN PENCONEK – OBROŃCA KĘPY OKSYWSKIEJ - CZĘŚĆ VIII

ZESPÓŁ „POWSINIANIE” W ZEBRZYDOWICACH

KRONIKA PARAFII

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA CZERWIEC 2018

 


 

KORONACJA MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ

 

W kalendarzu parafialnym na miesiąc czerwiec zamieszczono fotografię przedstawiającą uroczystą Koronację Matki Bożej Tęskniącej przez Księdza kardynała Józefa Glempa. Prymasa Polski – 28 czerwca 1998 r. O tym wydarzeniu zamieszamy w bieżącym numerze Wiadomości Powsińskich artykuł „Koronacja Matki Bożej Tęskniącej”.

 

PRZYGOTOWANIE DO KORONACJI

 

Fot. 1 Przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
Najpierw w maju 1998 r. w archidiecezji warszawskiej zbliżająca się uroczystość koronacyjna została nagłośniona porzez przygotowanie Czytanek Majowych autorstwa Hanny Kosyry-Cieślak. Zostały one rozprowadzone po wszystkich kościołach i kaplicach. Czytano je podczas Nabożeństw Majowych, co w dużym stopniu przyczyniło się do upowszechnienia Cudownego Wizerunku Matki Bożej Powsińskiej.

Natomiast w niedzielę 14.06.1998 r. we wszystkich kościołach archidiecezji został odczytany „List Pasterki Prymasa Polski” z okazji Koronacji Obrazu Matki Bożej Tęskniącej, w którym Ksiądz kardynał Józef Glemp napisał: „… Zbliżamy się do niezwykłego wydarzenia , jakim jest nałożenie w dniu 28.06.1998 r. korony papieskiej na głowę Matki Bożej Tęskniącej z Powsińskiego Sanktuarium. Koronacja ta ma podwójny wymiar. Najpierw i przede wszystkim jest wyrazem wdzięczności dla Matki Najświętszej za ogrom łask, jakie wyprosiła u Swego Syna dla tych, którzy klęcząc przed jej Cudownym Wizerunkiem, do Niej z pokorą się uciekali. Po wtóre – jest wyrazem uznania Kościoła i Jego Najwyższego Pasterza, Ojca Świętego, dla Sanktuarium w Powsinie. Rozumiemy, że jest to miejsce umiłowane przez Maryję i naznaczone jej szczególną obecnością”.

 

KORONACJA

 

Fot. 2 Przybyłe siostry zakonne z różnych zgromadzeń
W dniu poprzedzającym Uroczystość Koronacyjną cały dzień padał ulewny deszcz. Utrudniał on przygotowania, prace na zewnątrz, gdzie miała odbyć się uroczystość. Skutkiem porozumienia naszego parafianina Andrzeja Melaka, obecnie posła na Sejm, z dowódcą wojsk, w sobotę 27.06.1998 r. przyjechali do Powsina żołnierze Nadwiślańskiej Jednostki Wojskowej z Warszawy. W strugach deszczu bez mundurów, w samych spodenkach, pracowali cały dzień, przygotowując podwyższenie pod ołtarz. Ustawiali aluminiowe płotki, wypożyczone gratis ze Szkoły Policyjnej z Iwicznej, oddzielające poszczególne sektory. Ponadto żołnierze całą noc z soboty na niedzielę, pilnowali terenu. W dalszym ciągu padał deszcz, a wierni z niesłabnącą nadzieją w kościele i domach modlili się o pogodę.

Fot. 3 Na pierwszym planie dwie panie uzdrowione za przyczyną Matki Bożej Tęskniącej: p. Zofia z Bielawy oraz Agnieszka z Warszawy
W niedzielę 28.06.1998r. … CUD! Przepiękna, słoneczna pogoda i błękitne niebo. Parafianie mówili, że taka nagła zmiana pogody nastąpiła za wstawiennictwem Matki Bożej Tęskniącej i jej to zawdzięczamy. Już od wczesnego poranka na placu koronacyjnym gromadzili się pielgrzymi z warszawskich parafii i okolic. Ks. Józef Łazicki, były proboszcz parafii Powsin, przybył z wiernymi z parafii św. Wawrzyńca na Woli, aż czterema autokarami. Przyjechali też z bardziej odległych miejscowości z Żelechlinka k. Tomaszowa Mazowieckiego. Wszystkie przybywające grupy witał prowadzący uroczystość ks. Piotr Pawlukiewicz. W sektorze w pobliżu ołtarza miejsca zajęli przedstawiciele władz państwowych, parlamentu i samorządów. Wśród nich byli m. in. Marszałek Sejmu Maciej Płażyński, Wojewoda Warszawski Maciej Gilecki, Prezydent m. st. Warszawy Marcin Święcicki, Burmistrz gminy Warszawa-Wilanów Paweł Barański oraz ludzie nauki, rektorzy, profesorowie, artyści, kombatanci AK, polscy Kawalerowie i Damy Zakonu Rycerskiego Groby Bożego w Jerozolimie (fot. 1). Ponadto w Uroczystości Koronacyjnej uczestniczyło 12 Biskupów z różnych diecezji, ponad 100 księży oraz klerycy z Seminarium Duchownego. Przybyło też dużo sióstr zakonnych z rożnych zgromadzeń m. in Córki Bożej Miłości, szarytki, niepokalanki, nazaretanki, franciszkanki (fot. 2). Oszacowano, że w dniu Koronacji w uroczystości uczestniczyło ponad 12 tys. ludzi. Z Pewnością gdyby nie ulewny deszcze poprzedniego dnia, pielgrzymów przybyłoby jeszcze więcej.

Fot. 4 Uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Tęskniącej przez Księdza kardynała Józefa Glempa Prymasa polski – 28 czerwca 1998 r. Wizerunek Matki Bożej Tęskniącej koroną papieską
Punktualnie o godz. 11:00 z kościoła wyruszyła procesja z obrazem Matki Bożej Tęskniącej do ołtarza polowego ustawionego na placu koronacyjnym. Przed samym obrazem szły dwie osoby uzdrowione za przyczyną Matki Bożej Tęskniącej: p. Zofia z Bielawy uzdrowiona w 1984 r. z nowotworu złośliwego oraz Agnieszka z Warszawy, uzdrowiona w 1985 r. z obustronnego ropnego zapalenia opon mózgowych w wieku niemowlęcym (fot. 3)

Mszy św. koronacyjnej przewodniczył Ksiądz Prymas Józef Glemp. Po homilii poświęcił koroną, następnie ukoronował Wizerunek koroną papieską (fot.4). Następnie została odmówiona modlitwa Zawierzenia Matce Bożej Tęskniącej. We Mszy św. uczestniczyły dwie orkiestry dęte – cywilna z Warszawy pod dyrekcją p. Hanny Wójcik oraz Orkiestra Wojskowa z garnizonu w Wesołej k. Warszawy. Natomiast prowadzeniem śpiewów zajął się ks. prałat Wiesław Kądziela. Pod koniec Mszy św. bardzo wiele osób przystąpiło do Komunii Świętej. Po Mszy św. Obraz pozostał na ołtarzu polowym do godziny 16:00. Po Nieszporach Maryjnych procesyjnie przeniesiono go do kościoła. Świątynia była wypełniona wiernymi, którzy trwali na modlitwie do późnych godzin wieczornych.

ks. Jan Świstak

 

POETYCKIE WSPOMNIENIE O KORONACJI

 

Dwadzieścia lat temu w pamiętnym czerwcu 1998 roku Powsin przeżywał jedno z najdonośniejszych wydarzeń w sześćsetletnich dziejach parafii. Słynący cudami wizerunek Matki Bożej Tęskniącej, zwanej także Powsińską, został koronowany koroną Papieską. Pamięć jest zawodna i przemija. Świadkowie wydarzeń pamiętają. Tym co nie widzieli spróbuję przybliżyć atmosferę tamtych dni, wysiłek i zapał związany z przygotowaniami, ogrom wykonanej pracy oraz z perspektywy dwóch dekad znaczenie tamtych wydarzeń dla współczesnego Powsina.

 

Koronacja Powsin zmobilizowała tyle starań, ciężkiej pracy wymagała.

Od listopada przygotowania trwały pielgrzymką do Częstochowy zaowocowały.

W grudniu obrazki z Matką Bożą Tęskniącą do wielu parafii trafiły. Proboszczowie wiernych nimi obdarowywali, o czerwcowej koronacji informowali.

W lutym pielgrzymka wiernych z parafii do Rzymu ruszyła, trzykrotnie na spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II była. Błogosławieństwem Papieża pokrzepiona do Powsina wróciła zadowolona.

Wiosną na placu za kościołem prace ruszyły, jak go wyrównać zasiać trawę fachowcy radzili. Krzaki i zarośla zostały wyrwane i na stos ułożone, te prace porządkowe zauważone zostały. Wizytą ekologa zaowocowały. Bardzo Pani ekolog krzewów broniła, w dowód czego księdza proboszcza mandatem uraczyła. Dziwnie, że śmieci i brudów w gminie nie widziała, a do sprzątających śmiałość miała.

Trawa już pięknie powschodziła inne ważne roboty wyprzedziła. Ksiądz proboszcz mieszkańców o pomoc prosi, co efekt widoczny przynosi. Zgłasza się parafian ponad osiemdziesięciu będą przewozić, szyć flagi, pilnować sprzętu. Staną na drogach, parkingach, przy kościele będą pilnować porządku w czasie Mszy w niedzielę.

W sobotę przed koronacją, jak pod prysznicem było, nikogo jednak do pracy to nie zniechęciło. Wojsko z jednostek nadwiślańskich dużą pomoc dało za, co podziękowanie dostało. Jeszcze tylko kilka godzin do koronacji zo stało, słonko zza chmur wygląda świeci śmiało.

W Powsinie wielkie święto wiernych, zgromadzenie, Matki Tęskniącej wielkie wywyższenie. Otrzyma w podzięce, za wieków czuwanie Korony Papieskie kamieniami wysadzane. Dba o wszystkich parafian, bez względu na lata, matczyną opieką wszystkie pokolenia oplata.

Pielgrzymi z pobliskich parafii piechotą zdążali, idą ze śpiewem, niosą feretrony, sztandary. Autokarów, samochodów na parkingach bez miary, kilkanaście tysięcy ludzi do Powsina wali.

Ksiądz Prymas, Nuncjusz Papieski, Biskupi, Wojewoda, Prezydent Warszawy, Generalicja Burmistrzowie i inni ważni goście zasiądą przed ołtarzem. Przybyli do Matki Powsińskiej w goście, by swą obecnością, modlitwą, postawą zademonstrować swój związek z katolicką wiarą.

Msza koronacyjna jest już odprawiona, koronacja dokonana, wierni śpiewają. Melodię koronacyjną dwie orkiestry grają. Jedną wojskowy kapelmistrz prowadzi, z drugą cywilną Pani dyrygent sobie radzi.

Dzwon sześćsetlecia został poświęcony, bije radośnie na chwałę Matki Tęskniącej Korony.

Po uroczystości każdy zadowolony choć utrudzony, trafił do szkoły na obiad proszony. Gdzie siostry zakonne i parafianki pracowały przeszło czterysta obiadów serwowały.

Ksiądz proboszcz wniebowzięty pochwały od wszystkich otrzymuje co Go widać krępuje. W dniu następnym złoży podziękowania tym, co pomagali, nie zawiedli i nareszcie uznanie zyskali.

Uroczystość koronacyjna, tak piękną ucztą duchową była, że ślad w niejednym sercu zostawiła. Ukazała, ile dobra, radości miłości w czasie nabożeństwa w ludzkich sercach gości. Nie było rozrób, wygłupów, z czego bezrobotna policja zadowolona była. Uroczystość koronacyjna pokazała, jaką potęgą jest wiara, która przybliża, jednoczy, Niejednemu niedowiarkowi otwiera oczy.

Dzięki transmisji Radia Maryja o koronacji Matki Tęskniącej cała Polska mówiła. Dzięki koronacji Powsińskie Sanktuarium jest na wysokiej fali, wszyscy się dziwią tak mała parafia, jak oni to zorganizowali. 

 Andrzej Melak

 

JAK CHRONIĆ DANE OSOBOWE W PARAFII

 

Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten spoczywa także na kościołach i związkach wyznaniowych, przy poszanowaniu wszelkiej ich autonomii.

Kościół katolickie w Polsce ogłosił 30 kwietnia br. specjalny dekret w tej sprawie. Wyjaśnienia w formie pytań i prostych odpowiedzi zaprezentowano na szkoleniu dla kanclerzy kurii i diecezjalnych inspektorów ochrony danych osobowych.  Odbyło się ono 07.05.2018 r. w Sekretariacie Episkopatu Polski. Ponieważ, co miesiąc wydajemy pisemko „Wiadomości Powsińskie” wybrałem dwa fragmenty odnoszące się do gazetek parafialnych. Cytuję za biuletynem Katolickiej Agencji Informacyjnej Episkopatu Polski, nr 20 z 20.05.2018 r.

„Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych parafii?

Te, które wynikają z obowiązku kanonicznego np. zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych, sądowe wezwania w celu ustalenia miejsca przebywania osoby, która jest stroną w procesie kanonicznym.

Wolno zamieszczać informacje, które zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii, z tym, że osoby te mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych.

Wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?

Wolno, jeśli fotografie stanowią relację ze zdarzenia o charakterze publicznym oraz przedstawiają osoby sprawujące funkcje publiczne.

Wizerunki (i inne dane) osób prywatnych mogą być publikowane wyłącznie za ich zgodą, a w przypadku osób małoletnich za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.”

Ponadto KAI nr 19 z 13.05.2018 r. przytacza stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych przez Kościoły i związki wyznaniowe: „Kluczowy dla kościelnego przetwarzania danych osobowych jest art. 91 unijnego rozporządzenia. Mówi on, że jeśli w państwie członkowskim w momencie wejścia w życie tegoż dokumentu, Kościoły i związki wyznaniowe stosują szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, to mogą tak czynić nadal, pod warunkiem, że zostaną one dostosowane do rozporządzenia”.

Wobec powyższego, opierając się na stanowisku Unii Europejskiej I episkopatu Polski, w dalszym ciągu w praktyce życie parafialnego postępujemy jak było dotychczas. Naszej posługi duszpasterskiej nie może paraliżować strach. Przepisy o ochronie danych osobowych i ich przetwarzaniu, przede wszystkim są skierowane do państwowych instytucji i innych jednostek. Natomiast Kościół kieruje się prawem kanonicznym oraz praktyką duszpasterską, która w danym kraju funkcjonuje od wieków. Oczywiście pod warunkiem dostosowania ich do rozporządzenia Unii Europejskiej i Episkopatu Polski. Nie lękajmy się!

ks. Jan Świstak

 

PRYMAS POLSKI STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - KALENDARIUM ŻYCIA CZ. V

 

Na spotkanie z Księdzem Prymasem stawiła się niemal cała wierna Częstochowa. Zadawano sobie pytanie, co powie i jakie będzie Jego przesłanie, a zarazem program działanie na dalsze lata.

„Otwórzcie drzwi dla miłości, do rozumu ludzkiego, aby poznał, że nawet prawdę zdobywa się w miłości. Otwórzcie drzwi dla miłości w woli człowieka, abyśmy zrozumieli, że dawać wolność, to znaczy miłować… Otwórzcie drzwi serca ludzkiego, a przekonacie się najmilsi, że bardziej niż chleba powszedniego, potrzeba nam miłości, bo bez chleba można jakoś zimę przeżyć, ale bez miłości się nie da! Nawet chleba trzeba szukać w miłości i dlatego wołam: otwórzcie drzwi do wszystkich miejsc, gdzie odbywa się praca ludzka, tak, jak otwieracie pługiem łono ziemi, aby wrzucić ziarno… Otwierając bramy fabryk, warsztatów, klinik i innych miejsc pracy – od szczytów kominów fabrycznych, aż po głębię kopalnianych sztolni, aby wlać w nie nowe życie”. (Jasna Góra 2 listopad 1956 r.)

8 grudnia 1956 r. zostaje podpisane i ogłoszone tzw. „małe porozumienie” zawarte przez Episkopat Polski i władze PRL-u, którego postanowienia częściowo naprawiają krzywdy wyrządzone polskiemu Kościołowi przez komunistów. Przewiduje ono również dopuszczenie wszystkich biskupów do posługi wiernym, także tym na ziemiach odzyskanych.

3 maja 1957 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, uroczyście ogłasza, przed tronem Królowej Polski, rozpoczęcie Wielkiej Nowenny, przygotowującej Naród Polski na Millenium Chrztu naszej Ojczyzny. 5 maja 1957 r. Śluby Jasnogórskie zostają powtórzone we wszystkich parafiach w Polsce. Następnego dnia ksiądz Prymas wyrusza do Watykanu, by odebrać Kapelusz Kardynalski z rąk papieża Piusa XII.

18 maja 1957 r. rano odbyła się w Pałacu Watykańskim uroczystość wręczenia Kapelusza Kardynalskiego Prymasowi Polski, powtórzona wieczorem wobec ludu rzymskiego i polskiej delegacji w kościele polskim św. Stanisława. Ojciec Święty, na prośbę księdza Prymasa Wyszyńskiego, pobłogosławił Kopię Obrazu Jasnogórskiego. Odtąd Matka Boska Częstochowska, będzie odbywać peregrynację po wszystkich zakątkach naszej Ojczyzny, upowszechniając wśród wiernych program prymasowski.

17 czerwca ksiądz Prymas wyjeżdża z Rzymu w drogę powrotną do Polski.    26 sierpnia 1957 r. następuje ponowienie przed Cudownym Obrazem Ślubów Jasnogórskich, tym razem już z udziałem księdza Prymasa.

Styczeń 1958 r. następuje odejście od dialogu przez władze PRL-u. Następuje atak na prymasowski program Milenijny. W przeddzień komunistycznego „święta” – 22 lipca 1958 r. następuje rewizja, przeprowadzona przez funkcjonariuszy SB w Prymasowskim Instytucie Ślubów Narodu. Od nowego roku szkolnego ograniczano w szkołach publicznych naukę religii.

9 października 1958 r. umiera Ojciec Święty Pius XII. 25 października, ksiądz Prymas udaje się na conclawe, gdzie trzy dni później Kolegium Kardynałów wybiera Kardynała Angelo Giuseppe Roncalli nowym papieżem, który obiera sobie imię – Jan XXIII. Nowy papież w dniu swej koronacji prosi Kardynała Wyszyńskiego o modlitwę, w swojej intencji, na Jasnej Górze, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Marzec 1959 r., narastają represje władz komunistycznych w stosunku do Kościoła. Na zjeździe PZPR-u Gomółka z Cyrankiewiczem prześcigają się w atakach na Episkopat Polski i pozostałe struktury kościelne. Władze wprowadzają drakońskie przepisy podatkowe, a w miesiącach maj, czerwiec, zaczynają powoływać kleryków do służby wojskowej. Pod koniec 1959 r., zostają aktywowane koła „księży patriotów” przy organizacji Caritas. 27 kwietnia 1960 r., wybuchają zamieszki w dzielnicy Krakowa – Nowej Hucie, po odmownej decyzji w sprawie budowy kościoła w tym robotniczym osiedlu. Władze próbowały również usunąć krzyż z miejsca przeznaczonego pod budowę nowego kościoła.

Wrzesień 1960 r., dalsze ograniczanie lekcji religii w szkołach, tylko w 26% szkół zostało ono utrzymane. (W roku szkolnym 1960-61, kiedy chodziłem do pierwszej klasy szkoły wilanowskiej, lekcje religii się w niej odbywały).

12 stycznia 1961 r., Episkopat kierowany przez księdza Prymasa Wyszyńskiego, informuje wiernych, że władze uchylają się od rozmów na forum Komisji Wspólnej. Wrzesień 1961 r., początek nowego roku szkolnego, ksiądz Prymas, wobec nieprzychylnych działań rządu, podejmuje starania, by całą młodzież objąć pozaszkolną nauką religii. Pamiętajmy, że piąty rok (1961-62) Wielkiej Nowenny, był poświęcony wychowaniu, tematowi tak bliskiemu księdzu Prymasowi. Walka toczyła się o ducha polskiego, młodego pokolenia.

14 lutego 1962 r., wyjazd księdza Prymasa do Wiecznego Miasta w związku z przygotowywanym Soborem.

14 czerwca 1962 r., biskup Karol Wojtyła powołany zostaje na stanowisko wikariusza kapitulnego. 8 października 1962 r., papież Jan XXIII wygłasza do przybyłych na Sobór biskupów polskich ważne przesłanie o „Ziemiach Zachodnich po wiekach odzyskanych”. 20 maj 1963 r., ksiądz Prymas po raz ostatni spotyka się z papieżem Janem XXIII.

Czerwiec 1963 r., śmierć Ojca Świętego Jana XXIII. Nowym papieżem zostaje wybrany Kardynał Giovanni Battista Montini, który przyjął imię – Paweł VI.

Krzysztof Kanabus

 

PORUCZNIK JAN PENCONEK – OBROŃCA KĘPY OKSYWSKIEJ - CZĘŚĆ VIII

 

Fot. 1. Widok na Kępę Oksywską, wrzesień 1939 r.; autor fot.: Hans Sönnke; źródło: Internet - portal Muzeum Miasta Gdyni, strona: http://2wojna.muzeumgdynia.pl
Kępa Oksywska, 12 września 1939 r., wcześnie rano. Dwunasty dzień wojny. Kępa Oksywska jest ostatnią redutą obrony, naprędce przygotowywaną do odparcia ataków Niemców latem 1939 r.

Fot. 2. Chwila odpoczynku żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców na Kępie Oksywskiej pomiędzy walkami z Niemcami (wrzesień 1939); źródło: W. Tym, A. Rzepniewski, „Kępa Oksywska 1939. Relacje uczestników walk lądowych”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985
To płaski teren, z niewielkimi wzniesieniami, o powierzchni 50 kilometrów kwadratowych, położony na północ od Gdyni. Kształtem przypomina ni to trójkąt, ni to trapez.

Generał Władysław Bortnowski, dowódca Armii „Pomorze”, w czasie inspekcji wejherowskiego odcinka obrony w sierpniu 1939 r., powiedział do podpułkownika Kazimierza Pruszkowskiego, dowódcy 1 Morskiego Pułku Strzelców: „Masz Pan takie wojsko, jakiego nie ma w innych pułkach  (...).Główne zadanie czeka Was na Kępie.”.

Fot. 3. Podporucznik Andrzej Chudy; źródło: Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie
Na Kępie po reorganizacji 1 Morskiego Pułku Strzelców do 12 września 1939 r., w rezultacie olbrzymich strat, powstał jeden batalion (w miejsce dwóch) w sile czterech kompanii strzeleckich o numerach: 1, 2, 3 i 6, oraz jednej kompanii ciężkich karabinów maszynowych (ckm) i plutonów specjalnych. Bladym świtem pluton podporucznika Chudego z 2. Kompanii 1 Morskiego Pułku Strzelców (1 MPS) z Wejherowa, budzi w chwili odpoczynku terkot broni i eksplozje pocisków artyleryjskich wroga na polskie pozycje obronne na Kępie Oksywskiej. Podporucznik Chudy i porucznik Penconek walczą w tym czasie osobno. - Podporucznik Andrzej Chudy dowodzi wspomnianym plutonem karabinów maszynowych, a porucznik Jan Penconek całą 2. Kompanią , w skład której wchodzi ten pluton.

Fot. 4. Batalion Morski Strzelców w Wejherowie, styczeń 1936 r. - pożegnanie ppłk Kazimierza Burczaka, dowódcy tej jednostki wojskowej w latach 1935-1936; stoją w pierw-szym rzędzie od góry: ppor. Andrzej Chudy (pierwszy z lewej) i ppor. Jan Penconek (drugi z lewej); źródło: Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie
Polskie stanowiska obronne są wykonane prowizorycznie z powodu braku czasu do budowy umocnień - płytko, bez schronów, częściowo zabezpieczone tylko pojedynczym płotem kolczastym. Dlatego nie stanowią dla obrońców dobrego ukrycia przed lawiną niemieckich pocisków, czego źródłem są stałe naloty bombowe oraz ogień artylerii i ciężkiej broni maszynowej.To jest początek zmasowanego natarcia Niemców, którzy uderzają w rejonie Kazimierza i Dębowej Góry czterema baonami wojska od zachodu Kępy Oksywskiej i jednym od północy. Jest wśród nich III Batalion 322 Pułku Piechoty z 207. Dywizji Landwehry prowadzony przez majora Heinricha von Diesta. Niemiecką piechotę wspierają 3 lub 4 dywizjony artylerii i bombowce.

Fot. 5. Samoloty niemieckie nad polską wsią w czasie wojny obronnej 1939 r., na łące niemieccy żołnierze; data fot.: wrzesień 1939 r.; autor: Kliem; zdjęcie ze zbiorów Archiwum Federalnego Niemiec (Bundesarchiv), Internet, strona Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org
Pluton porucznika Chudego zaraz po ostrzale jest atakowany przez esesmanów z batalionu SS-Heimwehr Danzig. W oddziale Chudego walczą też harcerze-ochotnicy z Wejherowskiej Ochotniczej Kompanii Harcerskiej. Jeden z nich - ochotnik Zygmunt Rzepka - razi skutecznie atakujących żołnierzy SS ogniem swojego karabinu. Trafia w co najmniej dwóch. W chwili gdy wychodzi z rowu by dalej strzelać do Niemców, kula przeszywa jego szyję. Zygmuś osuwa się krzycząc: „Ratujcie !”. Chłopak zaczyna płakać - nie z bólu, a z żalu, że nie będzie mógł już dalej walczyć. Prosi by przywołać por. Chudego, swojego dowódcę. Gdy go dostrzega, woła przez łzy: „Panie poruc zniku, nie mogę dalej walczyć ... . Proszę nie myśleć, że jestem chłopcem, walczyłem jak dorosły żołnierz. Proszę każdemu tak mówić !”. Ochotnik Zygmunt Rzepka zostaje odtransportowany do punktu sanitarnego, później umiera. Spoczywa na cmentarzu w Witominie. W pamięci Andrzeja Chudego i innych pozostał na zawsze jako odważny żołnierz i gorący patriota.

Fot. 6. 1 Batalion Morski Strzelców w Wejherowie - przygotowanie do defilady; lata 30-te XX wieku;
źródło: Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie
Największe nasilenie walk 12 września następuje w godzinach popołudniowych. Około godziny 13 Niemcy ponawiają natarcie zatrzymane przez polskie wojsko. Hitlerowcy szukają zwycięskiego rozstrzygnięcia na północnym skrzydle obsadzonym batalionami von Diesta i Schüdera, które idą na Dębową Górę i Kazimierz, gdzie znajduje się strategiczny naturalny cypel dominujący nad całym terenem. Prawie już o zmierzchu te dwie jednostki nieprzyjaciela, wykorzystując wsp arcie ogniowe własnej artylerii i ścielącą się mgłę, zdobywają Kazimierz i zachodni stok Dębowej Góry.

Z polskiej załogi 3. Kompanii 1 Morskiego Pułku Strzelców nikt się już nie wycofał. Rozwścieczeni Niemcy, wdzierając się na Kazimierz i Dębową Górę, dobijają rannych i nie biorą jeńców. Major Heinrich von Dieste, idąc z karabinem w ręku na czele swych żołnierzy III Batalionu 322 Pułku Piechoty, prowadzi uderzenie, strzelając i dobijając polskich obrońców z wejherowskiego Morskiego Pułku Strzelców. Zaświadcza o tym później ocalały świadek tej zbrodni - Ignacy Orman - żołnierz 3. Kompanii, który będąc ranny został zbity przez Niemców kolbami i obdarty z munduru. Innych żołnierzy Niemcy dobijają bagnetami. Pierwsza i szósta Kompania 1 MPS zatrzymują atak wroga już prawie na drutach kolczastych stanowisk obronnych.

Fot. 7. Wzięci do niewoli niemieckiej polscy jeńcy z Morskiego Batalionu Strzelców wraz z pilnującym ich strażnikiem (drugi od prawej u góry); data: wrzesień 1939 r.; autor fot.: brak danych; źródło: Internet, portal „Wolne Forum Gdańsk”, strona: wolneforumgdansk.pl
Szóstą kompanią kieruje podporucznik Alfons Olkiewicz. Od wschodu na Dębową Górę i leśniczówkę uderza odwód 2. Kompanii z porucznikiem Janem Penconkiem na czele. Zdecydowany opór Janka i żołnierzy z tego i pozostałych oddziałów zatrzymuje Niemców na Dębowej Górze. Zapada zmrok. W rejonie leśniczówki Dębogórze i w lesie na zachód od niej wywiązuje się zażarta walka. W jarach porośniętych krzakami i lasem biją się z Niemcami już samodzielne grupki żołnierzy, nie dowodzone, pomieszane w ciemnościach z grupami Niemców.

Fot. 8. Polscy jeńcy rozbrajani przez Niemców podczas wojny obronnej w 1939 r.; źródło: Internet, strona: https://sites.google.com
Druga kompania, dowodzona przez porucznika Penconka, utrzymała do nocy stanowiska naprzeciwko szosy mrzezińskiej i odparła atak nieprzyjaciela idącego lasem od strony Kazimierza, nie ustępując ani na krok. Dopiero na rozkaz podpułkownika Pruszkowskiego cofnęła się do Dębogórza. Ten ostatni, nie mogąc utrzymać pozycji w rejonie Dębowej Góry, podjął decyzję o wycofaniu wojska do miejscowości Suchy Dwór, gdzie ulokowano sztab 1 Morskiego Pułku Strzelców. Tam też znalazł się porucznik Jan Penconek ze swoją kompanią. Możemy sobie wyobrazić padających ze zmęczenia obrońców, wygłodniałych (ostatnie dwa dni nie dostawali racji żywnościowych), których stan psychiczny był zły. Wtedy już wiedzieli, że walczą nie o zwycięstwo, a o honor.

Fot. 9. Polscy żołnierze na pozycjach obronnych; źródło: Internet, strona: https://sites.google.com
Podporucznik Chudy, który w rozmowie telefonicznej w czasie dnia prosił podpułkownika Pruszkowskiego o wsparcie z uwagi na dramatyczne położenie plutonu atakowanego ze wszystkich stron - usłyszał w słuchawce ciężki głos dowódcy: „Nic ci synu, nie jestem w stanie pomóc (...). Niemcy atakują zmasowanymi siłami piechoty, artylerii i lotnictwa. Cały las trzęsie się i łamie, wszystko miele się tu, jak w diabelskim młynie. Trudno - pozostaje nam tylko walczyć do ostateczności, bić się o honor polskiego żołnierza”. W szalejącym ogniu niemieckiej artylerii Andrzej Chudy słyszał wyraźnie końcowe ojcowskie słowa ppłk. Pruszkowskiego: „trzeba bić się o honor”. Odpowiedział: „obowiązek nasz wypełnimy”, i nie zawiódł, tak zresztą jak reszta towarzyszy broni.

Fot. 10. Pułkownik Kazimierz Pruszkowski (1897-1969); datafot.: brak; na zdjęciu w randze majora; źródło: Internet, strona Szkoły Podstawowej nr 4 im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie, http://podstawowa.zs1reda.eu
Polscy żołnierze cały czas stawiają zacięty opór. Dzielny pułk wejherowski tego dnia wykrwawia się w zastraszającym tempie. Rano 12 września liczy jeszcze około 700 żołnierzy, a w walkach tego dnia ginie lub zostaje rannych około 128 oficerów i szeregowych (18 procent całego stanu początkowego w tym dniu). Z powodu poniesionych strat następuje wówczas kolejna reorganizacja 1 Morskiego Pułku Strzelców - pozostają już tylko trzy kompanie strzeleckie, jedna ckm i plutony specjalne. Jednostek broniących Kępy Oksywskiej, oprócz piechoty morskiej z Wejherowa, jest oczywiście więcej, ale w gąszczu wydarzeń nie sposób w kilku słowach opisać wszystkie stoczone walki naszego wojska liczącego wtedy około 9000 ludzi.

Niemiecki kapitan Hubert Rechlin, oficer informacyjny 207. Dywizji Piechoty Landwehry, w swojej kronice przyznał, że walki jego formacji 12 września o Kępę Oksywską zakończyły się niepowodzeniem, z uwagi na uporczywą obronę Polaków (w tym 2. Kompanii porucznika Penconka - przypis red.), którzy zatrzymali między innymi gdański baon (batalion) SS pod dowództwem majora von Rittberga. Esesmanów przygwoździł osobiście ze swoimi ludźmi waleczny podporucznik Andrzej Chudy, stawiając im stanowczy opór i zadając duże straty.

W Suchym Dworze podpułkownik Pruszkowski w płaszczu poszarpanym odłamkami pocisków artyleryjskich, słaniając się ze zmęczenia, ciężko przeżywa tragedię swoich żołnierzy. Stoi przy drodze Dębogórze-Suchy Dwór i w ogniu artylerii kieruje wycofujących się grupami strzelców na nowe stanowiska.

Ciąg dalszy nastąpi ... .

Podziękowania dla Pana komandora porucznika Artura Gajdemskiego, Dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie, za zgodę na udostępnienie archiwalnych fotografii związanych z tamtejszą jednostką wojskową.

Grzegorz Kłos

 

Materiały źródłowe:

1) Biografia /zarys/ porucznika Jana Penconka dowódcy 2-giej kompanii strzeleckiej 1 MORSKIEGO PUŁKU STRZELCÓW W WEJHEROWIE”, opracowali b.oficerowie 1 MPS i uczestnicy walk w obronie polskiego wybrzeża w 1939 r.: płk w st. spocz. Alfons Olkiewicz, por. w st. spocz. mgr Paweł Szefka, por. w st. spocz. Andrzej Chudy,

2) W. Tym, A. Rzepniewski, „Gdynia 1939. Relacje uczestników walk lądowych”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979,

3) W. Tym, A. Rzepniewski, „Kępa Oksywska 1939. Relacje uczestników walk lądowych”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985,

4) E. Kosiarz, „Obrona Kępy Oksywskiej 1939”, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1984,

5) M. Golik, „Gdynia nie odpowiada”, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1987.

 

ZESPÓŁ „POWSINIANIE” W ZEBRZYDOWICACH

 

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. Zespół „Powsinianie” wraz z Folklorystycznym Zespołem Artystycznym (kapelą), prezentowali swoje osiągnięcia śpiewacze i muzyczne a przy okazji poznawali piękną i gościnną Ziemię Śląska Cieszyńskiego.

Zasadniczym celem naszego wyjazdu był udział w przesłuchaniach konkursowych XXV Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor 2018 w Zebrzydowicach, w których wzięły udział aż 83 zespoły regionalne. Poprzeczka postawiona przez naszego Kierownika Artystycznego Grzegorza Toporowskiego, była bardzo  wysoka i dlatego wola zaistnienia wśród zespołów znanych i doświadczonych nas  nie opuściła. W kategorii Zespoły z programem artystycznie opracowanym, przyznano nam Dyplom wyróżnienia i wytypowano do wystąpienia w Czeskim Cieszynie.

W organizacji bazy noclegowej i realizacji ciekawej trasy turystycznej z dużym zaangażowaniem pomagał Stanisław Gomółka, pracownik Centrum Kultury Wilanów. Dzięki naszym troskliwym opiekunom wkrótce po przybyciu, mogliśmy zwiedzić stare, zabytkowe miasto Cieszyn, rozłożone na wzgórzach w pobliżu znanych beskidzkich ośrodków turystyczno-wypoczynkowych takich jak Wisła, Ustroń, Szczyrk, Jastrzębie Zdrój i inne. Drugi dzień pobytu to intensywne próby i wspomniane już owocne przesłuchania koncertowe. 2-go maja udaliśmy się na całodniową wycieczkę przybliżająca nam część malowniczego Beskidu Śląskiego, który  generalnie składa się z dwóch pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły (na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii a na wschodzie  Pasmo Babiej Góry zw. też Pasmem Wiślańskim).

Nie sposób wymienić wszystkie miejsca, których bogatą historię przybliżał nam przewodnik w trakcie jak je mijaliśmy czy też jak się zatrzymywaliśmy na dłużej. Ale trudno nie wspomnieć o Wiśle niegdyś małej wiosce a teraz niezwykle atrakcyjnym turystycznie mieście nie tylko ze względu na skocznię im. Adama Małysza czy piękną rezydencję, Zamek Prezydenta RP. W drodze do Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki mijaliśmy m.in. galerię sportowych trofeów Adama Małysza i jego dom rodzinny.

W Istebnej zwiedzaliśmy stary drewniany dom z 1863 r. pełen  dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i narzędzi, jakich w swym warsztacie używał jego właściciel Jan Kawulok, wybitny folklorysta, wykonawca instrumentów ludowych, muzyk, wyróżniony nagrodą im. Oskara Kolberga. Jego Kurna Chata była miejscem życia i pracy, a teraz jest domem-muzeum, który nadal żyje niezwykle ciekawą i humorystyczną opowieścią o dawnych czasach oraz góralską muzyką, dzięki młodemu kustoszowi – Januszowi Macoszkowi. Przy wyjeździe z Istebnej byliśmy świadkami starego góralskiego zwyczaju "mieszania owiec" ( juhasi w asyście odświętnie ubranych górali wyprowadzali powierzone im owce na hale).

W dniu 3 maja udaliśmy się na wzruszające spotkanie do Czeskiego Cieszyna gdzie wystąpiliśmy w Miejskim Centrum Służb Socjalnych dla pracowników, a w szczególności dla wdzięcznych mieszkańców Domu Seniora. Po południu gościliśmy z rewizytą w Strumieniu, zwiedzając m.in. Barokowy Ratusz, Sanktuarium Św. Barbary, Park Miejski z solankową fontanną oraz terenem sportowo-rekreacyjnym, bardzo dobrze zaprojektowane Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji z salą widowiskową, Izbą Regionalną i wieloma pomieszczeniami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć tematycznych (w tym teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastycznych itd..). Przy tym część rekreacyjna z kortami tenisowymi, kortami do squosha i placem zabaw dla dzieci oraz Basen Miejski. Mogliśmy to zwiedzić dzięki gościnności przedstawicieli Zarządu Miasta oraz Zespołu Regionalnego „Strumień” ze Strumienia z Józefą Greń na czele. Takie wyjazdy uczą i łączą bowiem wzmacniamy swój śpiewaczo-muzyczny warsztat, poznajemy bogatą historię oraz piękno naszej Ojczyzny a także nawiązujemy kontakty z ludźmi którzy podobnie jak my „dbają o tradycję i rozwój wszechstronny, nie tylko dla siebie lecz i dla potomnych”

Teresa Gałczyńska

 

KRONIKA PARAFII MAJ 2018

 

CHRZTY: w tym miesiącu nie było chrztów.

ŚLUBY: w tym miesiącu z naszej parafii nie było ślubów.

POGRZEBY:

25 IV      Śp. Tomasz Matyjasiak, kawaler, żył lat 57, mieszkał w Bielawie-Okrzeszynie. Zmarł nagle 21.04.2018 r. w swoim domu. Pogrzeb śp. Tomasza Matyjasiaka odbył się w Powsinie 25.04.2018 r. Msza św. została odprawione o godz. 11:00. Śp. Tomasz Matyjasiak został pochowany w grobie rodzinnym, na starym cmentarzu parafialnym.

28 IV    Śp. Barbara Danuta Kania, wdowa, żyła 63 lata, mieszkała na Kabatach. Zmarła 21 IV 2018 r. w hospicjum w Otwocku. Kapelan udzielił jej trzech Sakramentów: Spowiedź, Komunia Święta i Sakrament Chorych, namaszczenie świętym olejem. Pozostawiła po sobie dwoje dzieci oraz dwoje wnuczków. Pogrzeb śp. Barbary Danuty Kania odbył się 26.04.2018 r. w Powsinie. Msza św. została odprawiona o godz. 14:00. Śp. Barbara Danuta Kania pochowano na starym cmentarzy parafialnym.

11 V    Śp. Elżbieta Kłos, żyła lat 67, mieszkała na terenie naszej parafii. Zmarła 05.05.2018 r. w Warszawie, w szpitalu Czerniakowskim przy ul. Stępińskiej. Kapelan udzielił jej Sakramentu Chorych, namaszczenie świętym olejem. Podczas swojej wieloletniej choroby prosiła, aby ksiądz przyjeżdżał do niej w Pierwsze Piątki Miesiąca z Komunią Świętą. Pozostawiła po sobie męża oraz dwoje dzieci. Zmarła Babcia pozostawiła pięcioro wnucząt: trzy dziewczynki i dwóch chłopców. Pogrzeb śp. Elżbiety Kłos odbył się w Powsinie 11.05.2018 roku. Msza św. pogrzebowa została odprawiona o godz. 14:00. Śp. Elżbietę Kłos pochowano w grobie rodzinnym na starym cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA CZERWIEC 2018

INTENCJA MODLITW NA CZERWIEC:

O umocnienie naszej wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii oraz w intencji przebłagalnej za brak poszanowania wobec Najświętszego Sakramentu.


NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

W dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej o 18:30

W niedziele i święta o 17:30


3 VI    9. NIEDZIELA ZWYKŁA, ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA W ŚWIĄTYNII OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Po raz 11 będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia, które w tym roku ma wagę szczególną, ponieważ wpisuje się w program obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości. Jego hasłem jest: „DZIĘKUJEMY ZA NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Obchody tegorocznego Święta Dziękczynienia rozpoczną się pielgrzymką z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej, która wyruszy z pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego i przejdzie Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej. Tu o godz. 12:00 rozpocznie się dziękczynna Msza św. z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, zaproszonych gości i pielgrzymów. Koncelebrze będzie przewodniczył Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, a kazanie wygłosi arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś. Po Mszy św. Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Moc Dobra”.

O godz. 15:00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tradycyjnym elementem tego Święta jest wypuszczenie w niebo baloników „Dziękuję”.

Święto Dziękczynienia zakończy się modlitwą za pośrednictwem św. Jana Pawła II. Odmówimy ją tradycyjnie o 21:37, w godzinie Jego odejścia do Domu Ojca.

W całej Polsce będą składane ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Rocznica I Komunii Świętej dla wszystkich dzieci o godz. 10:30.

W pierwszą Niedzielę miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy o godz. 12:00. Zakończy ją procesja eucharystyczna.

Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 17:30.

4 VI    PONIEDZIAŁEK 

W dniu dzisiejszym przypada 30-ta rocznica konsekracji na biskupa pasterza
Archidiecezji Warszawskiej, ks. Kardynała Kazimierza Nycza. We Mszy św. o godz. 18.00 po modlitwie po Komunii św. będziemy śpiewać hymn dziękczynny CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

5 VI  WTOREK , WSPOMNIENIE  ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

Patron dnia dzisiejszego urodził się  około roku 673 w Anglii. Został zakonnikiem benedyktynem  i jako kapłan udał się na misje do Germanii. Zasłynął jako Apostoł Niemiec .  Papież Grzegorz II w 722 roku udzielił mu święceń biskupich. Mając 80 lat udał się ponownie na misje do Fryzji w Dokkum, gdzie został zamordowany wraz z towarzyszami 5 VI 754 roku.  Jego grób, apostoła Niemiec, znajduje się w katedrze w Fuldzie. W roku 2007 z racji 800-lecia urodzin św. Elżbiety, patronki parafii Powsin byliśmy w Fuldzie.  Na grobie św. biskupa męczennika został odprawiona Msza św.

6 VI    ŚRODA WSPOMNIENIE ŚW. NORBERTA, BISKUPA

W dniu dzisiejszym w naszym kościele, z racji imienin siostry Norberty, przełożonej sióstr Felicjanek w Powsinie i jednocześnie zakrystianki, o godz. 7:00 zostanie odprawiona w jej intencji Msza św. Solenizantkę zawierzamy opiece Matki Bożej Tęskniącej. 

7 VI    PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

Patron dnia dzisiejszego, św. Robert, urodził się i żył na przełomie XI/XII wieku  w hrabstwie York (Anglia). Pochodził z rodziny niezamożnej, ale udało mu się skończyć studia w Paryżu. Był założycielem  opactwa  cystersów w Newminster w Nortumbrii, z którego powstało kilkanaście innych. Jako opat był człowiekiem pokuty i wielkiej modlitwy, wsławił się posługą wśród ludzi  opętanych. Zmarł 7 czerwca 1159 r.

Dzisiaj zakończenie oktawy Bożego Ciała.

W intencji mieszkańców Starych Kabat i  o błogosławieństwo dla pól Kabackich, zostanie odprawiona Msza św. o godz. 17:00.

Po Mszy św. ostatnie Nieszpory i procesja Eucharystyczna oraz poświecenie wianków z ziół i kwiatów. Po poświęceniu wianków, dla podtrzymania prawie 100-letniej tradycji, z kościoła wyruszy  procesja z krzyżem i chorągwiami na Stare Kabaty. Jej celem są modlitwy o dobre urodzaje.

Dzisiaj przypada 10-ta rocznica święceń kapłańskich ks. Stanisława Podgórskiego.  Życzymy Bożego Błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej, zwłaszcza z młodzieżą.

Również dzisiaj imieniny obchodzi Pan Robert Woźniak, Dyrektor Centrum Kultury Wilanów. Solenizantowi, Powsinianie wraz z duszpasterzami naszej parafii, składają serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego, dziękując za poświęcenie i pracę wśród naszych mieszkańców i za życzliwość dla parafii św. Elżbiety w Powsinie.

8 VI    PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Światowy Dzień  Modlitw o Uświęcenia Kapłanów. Po Mszy głównej po modlitwie po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia. Jeśli istnieje zwyczaj, należy odprawić procesję eucharystyczną.

Odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. Nie można celebrować Mszy okolicznościowych i żałobnych, z wyjątkiem pogrzebowych. Można spożywać pokarmy mięsne.

W dniu dzisiejszym w naszym kościele Msza św. o uzdrowienie o godz. 19:30. Zaprasza Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE, po raz ostatni przed przerwa wakacyjną.  Będzie również możliwość spowiedzi.

9 VI    SOBOTA, WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Święto rocznicy poświęcenia kościoła – katedry p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście. Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r. została całkowicie zniszczona. Po wojnie, gdy została odbudowana, Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, 09  czerwca 1960 roku, dokonał uroczystej konsekracji  (poświęcenia) Archikatedry. W 1962 roku, została podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej.

Dla rodziców i dzieci ze szkoły prywatnej, spowiedź przed I Komunią św.  w godz.:  9:00-10:00.

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

10 VI    10. NIEDZIELA ZWYKŁA

I Komunia św. dzieci ze szkoły prywatnej na Kabatach o godz. 10:30.

Marsz dla życia i rodziny. Warszawa 10.06.2018. Najpierw Msza św. o godz. 11:00 – Kościół dolny p.w. św. Aleksandra. Start Marszu o godz. 12:15  z Placu Trzech Krzyży. Finał – Plac Zamkowy. W trakcie Marszu odbędzie się kwesta do puszek  i na Dom Samotnej Matki w Chyliczkach „Słoiczek dla Chyliczek”. Zapraszamy do udziału w Marszu Rodziców razem z dziećmi.

11 VI    PONIEDZIAŁEK, WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA

Dla dzieci I-o Komunijnych rozpoczyna się BIAŁY TYDZIEŃ.  Zapraszamy rodziców i dzieci do przychodzenia do kościoła przez cały tydzień na godz. 18:00.

W dniu dzisiejszym siostry ze zgromadzenia Córek Bożej Miłości obchodzą 150-lecie istnienia w Polsce. Uroczysta Msza św. w intencji sióstr o godz. 17:10 pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Krakowie.

13 VI   ŚRODA, WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Św. Antoni z Padwy żył na przełomie XII/XIII wieku.  zasłynął jako kaznodzieja na terenie Francji i Włoch. Nawrócił wielu odstępców od wiary. Wykładał teologie w zakonie franciszkańskim. Pozostawił po sobie wiele pism. Zmarł w Padwie 13 VI 1231 r Papież Pius XII w 1946 ogłosił go Doktorem Kościoła.

Dzisiaj przypada szesnasta  rocznica śmierci śp. siostry Serafiny Głowacz, ze zgromadzenia Córek Bożej Miłości, która spoczywa na cmentarzu w Powsinie. Msza św. w jej intencji o godz. 7:00 rano.

Solenizantom, za wstawiennictwem  św. Antoniego życzymy wielu łask Bożych.

15 VI    PIĄTEK, WSPOMNIENIE BŁ. JOLANTY, KSIĘŻNEJ I ZAKONNICY

Z racji imienin  siostry Jolanty, katechetki, Msza św. w jej intencji o godz. 7:00. Siostrze życzymy wszelkich łask Bożych i szczególnej opieki Maryi Tęskniącej.

Również innym Solenizantom, obchodzącym w dniu dzisiejszym imieniny, życzymy wielu łask Bożych, za wstawiennictwem  ich Patronki.

16 VI     SOBOTA

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

W dniu dzisiejszym w naszym sanktuarium odbędzie się zjazd kursowy  ks. Stanisława Podgórskiego, Msza św. o godz. 12:00.

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu koło Kielc. Zaproszeni są szafarze ze swoimi rodzinami.

17 VI    11. NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejszy patron św. Albert, w  świecie artystycznym zasłynął jako malarz. Porzucił świecką karierę i oddał się służbie ubogim. Założył zgromadzenie zakonne nazwane jego imieniem – Albertyni. Zmarł w Krakowie w 1916 rok. Papież Jan Paweł II ogłosił go świętym.

22 VI  PIĄTEK, WSPOMNIENIE ŚW.JANA FISHERA, BP I TOMASZA MORE’A, MĘCZENNIKÓW

Jan Fisher, urodzony w roku 1469, ukończył studia teologiczne w Anglii i został wyświęcony na kapłana. Później, jako biskup, odznaczał się  duchem pokuty oraz troską pasterską o wiernych. Tomasz More urodził się również w Anglii w roku 1477. Po ukończeniu studiów prawniczych w Oxfordzie, zawarł małżeństwo i miał troje dzieci. Prowadził kancelarię królewską. Zarówno on , jak i  bp Jan Fisher zostali z rozkazu króla Henryka VIII, zostali skazani na ścięcie w roku 1535, za to że przeciwstawili się rozwodowi króla i jego polityce, prowadzącej do rozłamu  z Kościołem Katolickim. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Msza św. dla dzieci, rodziców i nauczycieli o godz. 8:00.  Na Mszę św. zapraszamy również młodzież szkół średnich.  Tego dnia  będziemy również spowiadać, przed Mszą św. wieczorną od godz. 17:30, a o godz.18.00 Msza św. Zapraszamy  do zakończenia roku szkolnego z Panem Bogiem.

23 VI   SOBOTA

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

 24 VI   NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Narodziny Jana Chrzciciela Kościół ,czci osobnym świętem. Dlaczego  ? Według Bożego zamysłu Jan miał być poprzednikiem Chrystusa, aby przygotować lud na przyjście Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. 

Św. Jan Chrzciciel jest patronem wielu kobiet i mężczyzn. Wszystkim solenizantom  „życzymy, życzymy  zdrowia i szczęścia i Bożego Błogosławieństwa” na każdy dzień.

W intencji obchodzących dzisiaj imieniny Msza św. dzisiaj o 7:00 rano. Zaprasza ks. Jan.

Koło przyjaciół Radia Maryja spotyka się dzisiaj na Mszy św. o godz. 9:00.  Po Mszy św. zebranie w Sali parafialnej. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki  na potrzeby Radia Maryja, które utrzymuje się i działa tylko dzięki materialnemu wsparciu ludzi dobrej woli, ceniących potrzebę i  wartość katolickich mediów.

Msza św. o godz. po łacinie wraz ze śpiewem chorału gregoriańskiego.

Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17:30 , a o 18:00 Msza św. wieczorna.

25 VI     PONIEDZIAŁEK

Ks. Jan Świstak obchodzi dzisiaj 57 rocznicę święceń kapłańskich. Msza św. w jego intencji będzie odprawiona o godz. 18:00. Zapraszam na wspólna modlitwę. Rano planuję wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie 25 VI 1961 r. odprawiłem pierwszą Mszę  św. Mam nadzieję, że doczekam się 60 rocznicy święceń kapłańskich. Wszystko w ręku Pana Boga.

28 VI    CZWARTEK, WSPOMNIENIE ŚW.  IRENEUSZ, BP LOYNU

XX ROCZNICA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ ( 28 VI 1998). Msza rocznicowa o godz. 18:00 w kościele.

Apel Jasnogórski o godz. 21:00. Poprzedzi go modlitwa różańcowa o godz. 20:30. Zapraszamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie w naszym Sanktuarium.

Triduum – trzy dni modlitw poprzedzających 1 lipca, kiedy to będziemy obchodzić zewnętrzną uroczystość XX ROCZNICY KORONACJI.

29 VI  PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁOW PIOTRA I PAWŁA

Ofiary zebrane na tace w dniu dzisiejszym będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Jest to tzw. „danina św. Piotra”.

Msze św. o godz. 7:00 i 18:00

Dzisiejszym solenizantom składamy życzenia Błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Triduum – trzy dni modlitw poprzedzających 1 lipca, kiedy to będziemy obchodzić zewnętrzną uroczystość XX ROCZNICY KORONACJI.

30 VI    SOBOTA, ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO

Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 18:00 ostatnie Nabożeństwo Czerwcowe.

Triduum – trzy dni modlitw poprzedzających 1 lipca, kiedy to będziemy obchodzić zewnętrzną uroczystość XX ROCZNICY KORONACJI.

1 VII    NIEDZIELA, 127 KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W POWSINIE

Z racji pierwszej Niedzieli miesiąca adoracja najświętszego Sakramentu

127 Rocznica konsekracji (poświecenia) kościoła w Powsinie, po jego rozbudowie w 1891 r.

W dniu dzisiejszym na Mszach św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00 będą zapalone „zacheuszki”, czyli lichtarze ze świecą woskowa umieszczone na filarach w bocznych nawach kościoła.

Dzisiaj obchodzimy UROCZYSTOŚĆ XX KORONACJI koroną papieską Obrazu Matki Bożej Tęskniące. O godz. 12:00 na placu przy starej plebanii (ul. Ptysiowa 3)  Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, odprawi Mszę św. rocznicową i z tej okazji wygłosi kazanie.

Po Mszy św. przewidziany jest koncert Eleni, sławnej piosenkarki greckiego pochodzenia.

 

Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii:              89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca   10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail: [email protected]

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

http:       parafia-powsin.pl

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

 

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Tomasz Wyszyński.

 

Nakład: 350 egz.