Dziś 2020-07-07 imieniny obchodzą: Antoni, Benedykt, Cyryl, Estera, Kira, Metody, Piotr, Pompejusz, Sędzisława, Wilibald,
 
Kalendarz duszpasterski
KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA CZERWIEC 2020

INTENCJA MODLITW NA CZERWIEC:
O umocnienie naszej wiary w Chrystusa obecnego w Eucharystii oraz w intencji przebłagalnej za brak poszanowania wobec Najświętszego Sakramentu.


NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
W dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej o 18:30
W niedziele i święta o 17:30


8 VI    PONIEDZIAŁEK WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
 Jadwiga Andegaweńska – królowa Polski z dynastii Andegawenów, córka Lu-dwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, w 1384 r. koronowana na króla Pol-ski, apostołka Litwy, święta Kościoła katolickiego i patronka Polski.
9 VI    WTOREK UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
Święto rocznicy poświęcenia kościoła – katedry p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście. Archikatedra św. Jana Chrzciciela to najstarszy kościół w Warszawie, od 1339 roku znany, jako parafialny, w latach 1402-1406 podniesiony do godności kolegiaty, od 1797 roku katedra, od 1818 r. archikate-dra. Świątynia była świadkiem wielu wydarzeń historycznych. W 1637 r. odbyła się tu pierwsza koronacja królewska - Cecylii Austriaczki, żony Władysława IV, a w 1660 r. po raz pierwszy król przekazał nominację papieską i kapelusz kar-dynalski, który wówczas otrzymał nuncjusz Piotr Vidoni. Z kolei Jan III Sobieski po powrocie spod Wiednia zawiesił w tej świątyni chorągiew Mahometa i ufun-dował stalle kanonickie, co mają potwierdzać zawieszone nad nimi herby. Dopie-ro w 1705 r. po raz pierwszy koronowano tutaj króla polskiego, a w roku 1764 odbyła się koronacja ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskie-go. W kościele św. Jana odczytana została ustawa sejmowa powołująca Komisję Edukacji Narodowej, a także odbyło się uroczyste dziękczynienie za Konstytucję 3 Maja. W latach 1836-1840 katedra została przebudowana.
11 VI CZWARTEK, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI JE-ZUSA (BOŻE CIAŁO)
Msze Święte o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00. O 10:30 nie będzie Mszy Świętej dla dzieci!!! (tak jak w ubiegłym roku). Dzieci i rodziców zapraszamy na Mszę św. o godz. 12:00.
Po sumie o godz. 12.00, według aktualnych wytycznych naszego biskupa diece-zjalnego kard. Kazimierza Nycza, procesja odbędzie się na terenie przykościel-nym wokół naszego parafialnego kościoła
Można uzyskać odpust zupełny za pobożny udział w procesji eucharystycznej.
13 VI   SOBOTA WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Pochodził z bogatej, szanowanej rodziny. Ochrzczono go imieniem Ferdynand. Jeszcze zanim ukończył 20 lat, wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. Studiował dzieła klasyków łacińskich i święte księgi. Ponieważ ciągłe wizyty krewnych utrudniały mu skupienie się na nauce, poprosił przełożonych o przeniesienie do Opactwa Świętego Krzyża w Coimbrze (ówczesnej stolicy Por-tugalii). W 1219 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Kiedyś przez przypadek po-znał pięciu franciszkanów podążających do Maroka, aby nauczać muzułmanów. Ferdynand był pod wrażeniem ich prostego, ubogiego, ale jakże pogodnego stylu życia. Rok później otrzymał wieści, że zginęli oni śmiercią męczeńską. W 1220 r. opuścił zakon kanoników regularnych św. Augustyna i wstąpił do zakonu fran-ciszkanów (Zakon Braci Mniejszych) z nadzieją wyjazdu na misje do Maroka i poniesienia tam śmierci męczeńskiej za głoszenie Ewangelii. W zakonie francisz-kańskim przyjął imię Antoni i rozpoczął studiowanie myśli św. Franciszka, Pi-sma Świętego, udzielał się w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Jego kaza-nia stały się sławne. W pracy nad kazaniami posługiwał się „metodą konkordan-cji tematycznej” łącząc ze sobą cztery rodzaje tematyki: historię Starego Testa-mentu oraz trzy części Mszy św. – introit, epistołę i ewangelię[1]. Szczególny dar wymowy gromadził przy nim wielkie tłumy. Wkrótce wyruszył do Maroka, aby tam nauczać. Jednak choroba nie pozwoliła mu kontynuować podróży. Podjął pracę w przytułku dla ubogich w pobliżu Forlì we Włoszech. Następnie przełoże-ni wysłali go w celu głoszenia Ewangelii w Lombardii. Antoni pracował, jako wykładowca na uniwersytetach w Montpellier i Tuluzie. Pracował też, jako wy-słannik kapituły do papieża Grzegorza IX, który nazwał jego kazania szkatułką Biblii i nakazał mu pisać kazania na dni świąt. 30 maja 1227 r. mianowano go prowincjałem obszaru Emilia-Romania. Przez trzy kolejne lata Antoni pisał ka-zania niedzielne. W czerwcu 1230 r. papież zwolnił go z tych obowiązków. Anto-ni osiadł w klasztorze Świętej Marii w Padwie. Następnego roku ciężko zachoro-wał na puchlinę wodną i zmarł, mając 36 lat. Za życia zwano go młotem na here-tyków. Był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII w.; elokwentny, ze świetną pamięcią, szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem.
Msza św. Sanktuaryjna o godz. 18.00. Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30
14 VI    XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30
Msza św. w intencji s. Marisławy o godz. 12.00 z okazji 50-lecia życia zakonne-go.
15 VI  PONIEDZIAŁEK, WSPOMNIENIE BŁ. JOLANTY, KSIĘŻNEJ I ZA-KONNICY
Z racji imienin siostry Jolanty, naszej katechetki, a także gitarzystki na Euchary-stii dziecięcej, Msza św. w jej intencji o godz. 7:00. Siostrze Jolancie życzymy wszelkich łask Bożych i szczególnej opieki Maryi Tęskniącej.
Również innym solenizantkom, obchodzącym w dniu dzisiejszym imieniny, ży-czymy wielu łask Bożych, za wstawiennictwem ich Patronki.
17 VI     ŚRODA, WSPOMNIENIE ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZA-KONNIKA
Dzisiejszy patron św. Albert, w  świecie artystycznym zasłynął, jako malarz. Po-rzucił świecką karierę i oddał się służbie ubogim. Założył zgromadzenie zakonne nazwane jego imieniem – Albertyni. Zmarł w Krakowie w 1916 roku. Papież św. Jan Paweł II ogłosił go świętym.
19 VI   PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Światowy Dzień  Modlitw o Uświęcenia Kapłanów. Po Mszy św. głównej po modlitwie po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia.
Odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Pana Jezu-sa. Nie można celebrować Mszy św. okolicznościowych i żałobnych, z wyjątkiem pogrzebowych. Można spożywać pokarmy mięsne.
20 VI   SOBOTA WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP
Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.21 VI    XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Podczas każdej Mszy św. Będzie odmawiany Akt Intronizacji Najświętszego Ser-ca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP
Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17:30.
24 VI  ŚRODA, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Narodziny Jana Chrzciciela Kościół czci osobnym świętem. Według Bożego za-mysłu Jan miał być poprzednikiem Chrystusa, aby przygotować lud na przyjście Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. 
Wszystkim solenizantom życzymy zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
W intencji obchodzących dzisiaj imieniny Msza św. dzisiaj o 7:00 rano. Msza św. w intencji ks. Jana Świstaka o godz. 18.00. Solenizantowi życzymy Bożego bło-gosławieństwa i opieki Matki Bożej.
25 VI     CZWARTEK
Ks. Jan Świstak obchodzi dzisiaj 59 rocznicę święceń kapłańskich. Msza św. w jego intencji będzie odprawiona o godz. 18:00.
27 VI  SOBOTA
Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18:00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.
28 VI    XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza św. o godz. 9.00 w intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam. Spotkanie Ko-ła Przyjaciół Radia Maryja dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:00 w salce parafialnej.
Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Radia Maryja.
Dzień wdzięczności za Koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej Tęskniącej. Modlitwy dziękczynne po Mszy św. o godz. 18:00. Zapraszamy do licznego udziału we wspólnej modlitwie w naszym Sanktuarium.
29 VI PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Ofiary zebrane na tace w dniu dzisiejszym będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Jest to tzw. „danina św. Piotra”.
Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Dzisiejszym solenizantom składamy życzenia bło-gosławieństwa Bożego za wstawiennictwem Św. Apostołów Piotra i Pawła.

LIPIEC
3 VII PIERWSZY PIĄTEK MIESIĘCA, ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
Msza św. o NSPJ o godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
Spowiedź rano od godz. 6.30, a po południu od godz. 17.00
Od godz. 9.00 kapłani będą odwiedzać chorych z Komunią św.
Św. Tomasz Apostoł należał do grona uczniów Jezusa, o jego życiu nie wiemy po za tym, co zawiera Ewangelia. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli. Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewange-lię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską w Calamina w 67 r.
4 VII PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 18.00.
Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.30
5 VII XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 129 ROCZNICA KONSEKRACJI KO-ŚCIOŁA W POWSINIE
129 Rocznica konsekracji (poświecenia) kościoła w Powsinie, po jego rozbudo-wie w 1891 r. W dniu dzisiejszym na Mszach św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00 będą zapalone „zacheuszki”, czyli lichtarze ze świecą woskowa umieszczo-ne na filarach w bocznych nawach kościoła.
Msza św. o godz. 12.00 w intencji wszystkich parafian.

Kalendarium bieżące przygotował ks. Stanisław Podgórski.

W redakcji Kalendarium zostały wykorzystane częściowo materiały i schematy przygotowane przez ks. Jana Świstaka.

W naszym Sanktuarium codziennie o godzinie 17.30, na pół godziny przed wie-czorną Mszą św. odmawiany jest różaniec. Zapraszamy do uczestnictwa.
„My wszyscy, którzy odmawiamy Święty Różaniec, błogosławimy wiarę Maryi w każdej jego tajemnicy. Modlimy się do Niej. Równocześnie modlimy się z Nią”. – 18 października 1984 r. Jan Paweł II

Parafia - Sanktuarium
Duszpasterstwo
Ogłoszenia Parafialne
Wiadomości Powsińskie
Intronizacja
Cmentarz
Galerie
Współpraca


Newsletter
Otrzymuj informacje o najowszych wydarzeniach w naszej parafii wprost na Twoją skrzynkę e-mail