Sakramenty i sakramentalia

CHRZTY

 

Odbywają się w każdą niedzielę miesiąca na Mszy o godz. 12.00. Dziecko do chrztu powinno zostać zgłoszone na dwa tygodnie przez planowanym chrztem.

Rodzice w trakcie zgłaszania dziecka muszą posiadać następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia z USC,
 • Zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich własnych parafii dopuszczające do godności ojca czy matki chrzestnej,
 • Zgodę na chrzest własnego proboszcza, w przypadku zamieszkania w innej parafii,
 • Świadectwo ślubu kościelnego.

W przypadku małżeństw niesakramentalnych potrzebna jest rozmowa duszpasterska oraz ewentualne pisemne zobowiązanie rodziców o katolickim wychowaniu dzieci.

Ojcem lub matką chrzestną może zostać osoba:

 • bierzmowana powyżej 16 lat,
 • wierząca i gorliwie praktykująca.

Nie mogą zostać chrzestnymi osoby:

 • niepraktykujące,
 • bez sakramentu bierzmowania,
 • żyjące w związku niesakramentalnym
 • niebędące katolikami.

Na chrzest dziecka należy przynieść:

 • białą szatę (może być biała, czysta, ozdobna chustka),
 • świecę,
 • kartkę od spowiedzi.

 

I. KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Roczne przygotowanie rozpoczyna się w trzeciej klasie. Spotkania zasadniczo odbywają się raz na miesiąc w niedzielę. Więcej informacji w bieżących ogłoszeniach parafialnych.

 

BIERZMOWANIE

 

Przygotowanie do bierzmowania trwa rok.

Informacje o spotkaniu dla nowych kandydatów chcących rozpocząć przygotowanie do bierzmowania z pierwszych klas liceum i ich rodziców jest ogłaszana na początku roku szkolnego.
Pozostałe informacje przekazywane będa na kolejnych spotkaniach.

 

MAŁŻEŃSTWO

 

Przed planowanym ślubem należy:

 

 

 • ustalić termin ślubu w kancelarii;
 • uczestniczyć w kursie dla narzeczonych;
 • zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego w celu badania kanonicznego narzeczonych;

Wymagane dokumenty w momencie zgłoszenia się na badanie kanoniczne narzczonych (na 3 misiące przed planowaną datą ślubu):

 • metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą wydania (nie dłuższą niż trzy miesiące);
 • ostatnie świadectwo szkolne potwierdzające udział w katechizacji;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym). USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu osobistego.

Do spisania aktu ślubu należy przygotować:

 • zaświadczenie o pełnym uczestnictwie kursu przedmałżeńskiego;
 • potwierdzenie pierwszej spowiedzi przedmałżeńskiej, dokonanej przynajmniej miesiąc przed ślubem;
 • świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych;
 • dane personalne świadków (imię lub imiona, nazwisko, wiek i adres zamieszkania);
 • w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii - licencję z parafii zamieszkania;
 • w przypadku małżeństw nie konkordatowych - narzeczeni i świadkowie podpisują dokumenty w kancelarii w czasie spisywania aktu ślubu.


KATECHIZACJA NARZECZONYCHSzczegółowy rozkład kursów przedmałżeńskich oraz adresy poradni rodzinnych znaleźć można w internecie na stronie:
https://archwwa.pl/dla-narzeczonych/kursy-przedmalzenskie/

SĄD METROPOLITALNY WARSZAWSKIDaty i godziny funkcjonowania poradni małżeńskiej można sprawdzić na stronie internetowej:
https://archwwa.pl/miejsca/sad-metropolitalny/

Adres: ul. Nowogrodzka 49
tel. (022) 628 53 06

POGRZEB KATOLICKI

 

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu:

 • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego),
 • karta zgonu dla Administracji Cmentarza (wydana przez lekarza),
 • zgoda na pogrzeb w parafii (dot. zmarłych spoza parafii),
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu,
 • akt własności grobu (ewentualnie data ostatniego pogrzebu w tym grobie).