Redakcja "Wiadomości Powsińskich"

Komunikat

1.
W związku ze złożoną przez Pana Tomasza Gutta rezygnacją z funkcji Redaktora Naczelnego WP (tekst pisma poniżej) pragniemy poinformować o tym fakcie naszych czytelników a jednocześnie wyrazić naszą wdzięczność za wieloletnią, bezinteresowną pracę na rzecz naszej parafialnej wspólnoty. Redakcja Wiadomości Powsińskich składa więc w swoim imieniu oraz w imieniu czytelników serdeczne podziękowania dotychczasowemu Redaktorowi Naczelnemu WP Panu Tomaszowi Guttowi za prawie 10-letnie zaangażowanie w powstawanie naszego parafialnego miesięcznika. To jego chęć pracy dla wspólnoty powsińskiej sprawiła, że możliwe było powstanie gazetki poruszającej najbardziej istotne i interesujące dla nas kwestie związane zarówno z życiem naszej parafii jak i Kościoła Katolickiego. Pragniemy podziękować również za wieloletnie administrowanie stroną internetową Powsińskiej Parafii. Mamy nadzieję, że Pan Tomasz Gutt nadal będzie z nami współpracował, i jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję zapoznać się z jego felietonami pisanymi „wyśmienitym piórem”.
Redakcja Wiadomości Powsińskich
Wiadomości Powsińskie -Listopad 2010 r.

2.
Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 13 grudnia 2011 r.  śp. ZYGMUNTA KARASZEWSKIEGO  - Naszego Przyjaciela  i wieloletniego Współpracownika Wiadomości Powsińskich, Autora wielu wspaniałych artykułów dotyczących tak historii Polski,  jak i naszej Małej Ojczyzny czyli parafii Powsin i okolic. Wrażliwego i bardzo życzliwego człowieka, który pomimo ciężkiej choroby zawsze tryskał energią i uśmiechem.
Redakcja Wiadomości Powsińskich
Wiadomości Powsińskie -Styczeń 2012 r.


Powyższe wydarzenia wpłynęły na skład kolegium redakcyjnego. Obecnie Redaktorem Naczelnym Wiadomości Powsińskich jest Agata Krupińska. W skład kolegium redakcyjnego wchodzą: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Robert Krupiński. Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak i ks. Bogdan Jaworek.