Dziś 2017-05-28 imieniny obchodzą: Augustyn, German, Jaromir, Priam, Wiktor, Wiktoriusz, Wilhelm, Wrócimir,
 
Siostry Córki Bożej Miłości
90 lat Córek  Bożej Miłości w Polsce

       Chyba wszyscy  w Powsinie znają osobiście lub z widzenia nasze Siostry, posługujące tu w kościele, w szkole. Dziś chcemy podzielić się z czytelnikami „Wiadomości Powsińskich” naszą radością z Jubileuszy. Polska Prowincja Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 16.08.2009 r. świętuje 90–lecie swojego istnienia, a nasz powsiński Dom 30-lecie swego istnienia.
       Służebnica Boża Matka Franciszka Lechner, założycielka Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, urodziła się 1 stycznia 1833 r. w Edling koło Wasserburga w Bawarii. Wyrosła z chrześcijańskiej rodziny i już we wczesnym wieku odczuwała pragnienie całkowitego oddania się Bogu i zbawianiu dusz.

Franciszka Lechner
       21 listopada 1868 r. założyła w Wiedniu Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Była osobą o wybitnych zaletach umysłu i serca. Na początku istnienia celem Zgromadzenia była pomoc dziewczętom, które przybywały do wielkich miast w poszukiwaniu pracy. W późniejszym okresie ta działalność znacznie się rozszerzyła, obejmując swym zasięgiem różne formy pracy szkolno-wychowawczej. Własny rys i charyzmat Zgromadzenia jest wyrażony w haśle Założycielki: „Wszystko dla Boga, dla biednych i dla naszego Zgromadzenia” oraz w jej słowach: „Czynić dobro, nieść radość, uszczęśliwiać, prowadzić do nieba”. Franciszka Lechner, mając przy sobie pod koniec pierwszego dziesięciolecia działalności dużą grupę wszechstronnie wykształconych sióstr, otwierała w założonych przez siebie domach przedszkola, sierocińce, a także tworzyła rozwinięte szkolnictwo obowiązkowe i szkoły zawodowe wraz z internatami. Założycielka pragnęła, aby siostry nie tylko prowadziły swych podopiecznych w trudzie zdobywania wiedzy i przygotowywania ich do zawodu, ale przede wszystkim aby kształtowały w młodych sercach dojrzałą postawę wiary, otwartą na miłowanie Boga i ludzi. Powstawały szkoły powszechne, gimnazja, seminaria nauczycielskie. Najpiękniejszą cnotą naszej Założycielki była niezachwiana ufność w Bogu. Nie szczędziła trudów i starań, nie bała się upokorzeń, przeszkód. Skąd Franciszka czerpała fundusze na prowadzenie tak licznych dzieł? Posiadała zasobną kasę – Opatrzność Bożą, miała klucz do niej – bezgraniczną ufność w Bogu i dobrego skarbnika – św. Józefa, dostarczającego w odpowiedniej chwili potrzebną pomoc.
       Dzieło Założycielki jest nadal kontynuowane przez jej następczynie, które pełne gorliwości wychodzą naprzeciw dzisiejszego świata, dzieci i młodzieży, często dobrej i szlachetnej, ale też zagubionej i uwikłanej w różne nałogi, przyjmującej bezkrytycznie wzorce z Zachodu.
       W ciągu następnych dziesięcioleci Zgromadzenie rozprzestrzeniło się na inne kraje Europy i na różne kontynenty świata. Zgromadzenie liczy obecnie 12 Prowincji z liczbą 1204 członkiń. Prowadzi misje w Boliwii, Albanii, Ugandzie, Ekwadorze i na Ukrainie. W lipcu 1888 r. przybyła do Krakowa na polecenie Matki Franciszki Lechner S. M. Ludwika Binder. Powierzono jej obowiązki kierowniczki nowo założonej szkoły.
       Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 r. należało założyć Prowincję dla wszystkich wspólnot Zgromadzenia, które rozwijało się na terenie nowego państwa. „Instytut Marii” w Krakowie przy ul. Pędzichów 14-16 stał się więc domem prowincjalnym, a tak bardzo zasłużona dotychczasowa jego przełożona, Matka Ludwika Binder została mianowana pierwszą przełożoną Prowincji Polskiej Zgromadzenia. Po dzień dzisiejszy na Pędzichowie znajduje się Dom Główny i Ośrodek Formacji Prowincji Polskiej Zgromadzenia.
       Po wojnie rozkazem władz komunistycznych została zabrana Siostrom działalność oświatowo-wychowawcza. Siostry musiały oddać szkoły w Bielsku – Białej i Krakowie. Działalność w przedszkolach również została ograniczona. Siostry były zmuszone pracować fizycznie włączając się w działalność ówczesnego systemu (szycie, wyrabianie kartek pamiątkowych). Musiały też zając się dziećmi specjalnej troski (do dziś prowadzimy domy pomocy społecznej). Przełomowym czasem był upadek komunizmu, kiedy otworzyła się furtka dla przywrócenia prowadzonych wcześniej dzieł. Z wielkim trudem powstawały na nowo przedszkola, ochronki oraz szkoła w Bielsku–Białej. Polska Prowincja liczy 23 wspólnoty.
       Krakowski Dom Prowincjalny jest „sercem” Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Tutaj pierwsze swoje kroki w życiu zakonnym stawiają kandydatki, postulantki i nowicjuszki. W czasie swej formacji głębiej rozeznają dar powołania i  uzupełniają zasadniczą wiedzę religijną.
       Przez codzienną modlitwę, naukę i pracę wzrastają w miłości Bożej, by przygotować się do podjęcia dojrzałej decyzji złożenia  ślubów zakonnych.
       Po okresie kandydatury, trwającej 1 rok, rozpoczyna się roczny postulat, po którym dwuletni nowicjat. Kontynuując dzieło Matki Franciszki Lechner siostry podejmują w Polsce pracę wychowawczo–dydaktyczną katechizując, prowadząc przedszkola i ochronki dla dzieci, gimnazjum i liceum katolickie w Bielsku–Białej oraz bursy dla studentek. Pracują również w parafiach jako zakrystianki, organistki i kancelistki oraz otaczają opieką dzieci nieuleczalnie chore, wymagające specjalnej troski.
       Do Powsina przybyły Siostry 1 listopada 1979 r. na zaproszenie ówczesnego księdza Proboszcza Józefa Łazickiego. Dom parafialny był w trakcie budowy, dlatego siostry otrzymały mieszkanie zastępcze. Siostry objęły prace: katechetki, zakrystianki oraz zajęły się kuchnią i plebanią. To już prawie 30 lat posługi sióstr Córek Bożej Miłości w Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Powsinie. Każda Siostra służy tu Bogu i ludziom z oddaniem oraz spotyka się z życzliwością zarówno ze strony księży jak i parafian.
       Pragniemy zachęcić dziewczęta tej parafii do refleksji. Może któraś z Was zastanawia się nad swoim powołaniem. Jeśli chcesz służyć ludziom jako siostra Córka Bożej Miłości przyjdź, aby razem z nami kochać Boga jak dziecko, służyć ludziom jako siostra … . Nie lękaj się Miłości, która Cię wzywa! … Bóg jest Miłością – nieśmy Ją światu!

Siostra Ewarysta Głuszak
Źródło: lipcowo/sierpniowy numer Wiadomości Powsińskich link

Parafia - Sanktuarium
Duszpasterstwo
Wiadomości Powsińskie
Ogłoszenia Parafialne
Cmentarz
Współpraca
Galerie
LinkiNewsletter
Otrzymuj informacje o najowszych wydarzeniach w naszej parafii wprost na Twoją skrzynkę e-mail