Sekcja 30+

Patrząc z perspektywy czasu, minęły już trzy lata jak powstała „sekcja 30+”, której pomysłodawcą był Dyrektor Centrum Kultury Wilanów, pan Robert Woźniak.

Niewielka grupa młodych ludzi zebrała się w marcu 2009r. w tzw. ” Starej Plebanii” , a dzisiaj „Dom Pracy Twórczej”, by z zainteresowaniem dowiedzieć się jakie plany wspólnego działania chce nam przedstawić osoba Dyrektora. Jak się okazało pan Woźniak nie chciał narzucać grupie jakiś wyznaczonych zadań. Z pierwszego spotkania osobiście wywnioskowałam, iż nadrzędnym celem działań pana Dyrektora jest pozostawienie nam otwartej drogi realizacji własnych pragnień i dążeń. Sami musieliśmy się określić, co chcemy czynić i jak widzimy naszą aktywność. Z pewnością przyświecały nam słowa Jana Pawła II „Niech nasza droga będzie wspólna”. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”. Tak więc całą stanowczością mogę stwierdzić, że „grupa 30+” to grupa do „tańca i do różańca”.  Wszyscy członkowie tej formacji to ludzie pełni radości, miłości, chęci do działania, tworzenia i zwiedzania. Staramy się postępować zgodnie z wytycznymi Umiłowanego Ojca Świętego - „Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając z siebie.To jest pełna realizacja przykazania miłości”.

 W klubie wszyscy czujemy się jak w rodzinie. Choć życie niesie różne losowe niespodzianki, my cieszymy się, że jest taka grupa, gdzie raz w tygodniu (środa godz. 19), możemy się spotkać i wbrew wszystkim przeciwnością chcemy i staramy się cokolwiek czynić dla dobra innych.  Każdy z nas ma marzenia i z nadzieją czeka, by się spełniły, jak również różne formy spędzania wolnego czasu. My młodzi ludzie w pełni entuzjazmu, otwieramy się na siebie poprzez dialog.

Nasz czas w klubie realizujemy zgodnie z kalendarzem liturgiczno- obrzędowym.  Porządek naszych spotkań, wyjazdów, wytyczają różnego rodzaju święta kościelne i świeckie, obrzędy pór roku. Ten czas, który był nam dany, a tak szybko minął, był również bardzo bogaty w różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki krajoznawcze i nie tylko, ale także wyjazdy zagraniczne. Mamy już za sobą kilka występów o tematyce związanych z różnymi świętami okolicznościowymi, które przygotowujemy pod okiem instruktora pana Grzegorza Toporowskiego.

„Grupa 30+” organizuje i bierze udział w jarmarkach przedświątecznych (Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych) na rzecz „Caritasu”, by pomóc najbardziej potrzebującym. Grupa przyczyniła się także do pomocy ludziom, których dotknęła powódź w 2010 r. w Sandomierzu.
Reasumując dotychczasową działalność „naszej grupy”, wynika z tego, że oprócz zasięgu regionalizmu ma także zasięg globalny jest, więc grupą zuniwersalizowaną otwartą na wyzwania XXI wieku.


Aleksandra Komosa