Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
[4]
5
6
7
9
10
11
12

Wiadomości Powsińskie Kwiecień 2017

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

ZWYCZAJE WIELKANOCNE SIÓSTR FELICJANEK

DOPEŁNIENIE KATYŃSKIEJ GOLGOTY

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA 2017 GRAJĄ I ŚPIEWAJĄ

WIELKA MAJOWA ZBIÓRKA MAKULATURY 2017 – NA POMOC KWAMNEKE – 20-21 MAJA 2017

OPOWIEŚĆ DRUGA: ADALBERT Z PRAGI, CZYLI ŚW. WOJCIECH

POWSIŃSKI FENOMEN

KRONIKA PARAFII MARZEC 2017

Z ŻYCIA PARAFII

KALENDARZ DUSZPASTERSKI KWIECIEŃ 2017


 

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

 

Tajemnica Zmartwychwstania, którą co roku obchodzimy przypomina nam o Chrystusie, który zwyciężył śmierć i dał wszystkim nadzieję na nowe życie w domu Ojca. Wielki Post wprowadza nas w misteria męki Jezusa, której kulminacją była droga krzyżowa i śmierć na Golgocie. W perspektywie pasji Jezusa widzimy nasze grzechy i słabości. Sami nie jesteśmy w stanie pokonać zła ani grzechu. Zwycięża go tylko miłość Chrystusa. Tajemnica paschalna Jezusa jest objawieniem przeogromnej miłości i mocy Zbawiciela. Przez Chrystusa stajemy się przybranymi dziećmi Ojca Niebieskiego.

Ewangelia ukazuje Jezusa, jako „drogę, prawdę i życie” każdego człowieka. Miłość Jezusa nie jest abstrakcją ani złudzeniem, lecz rzeczywistym oddaniem życia za grzeszników, a wszyscy nimi jesteśmy. Bez wiary, nadziei i miłości nie możemy podobać się Bogu. Potrzebujemy postu i modlitwy, aby osiągnąć nowe życie w Jezusie. Święta wielkanocne dla ludzi niewierzących są tylko piękną tradycją lub legendą. Dla prawdziwych chrześcijan są wielką łaską i źródłem prawdziwego szczęścia. Chrystus przynosi pokój, który wlewa w serca ludzi wierzących i wszystkich szukających Boga. Dziś bardzo brakuje pokoju w sercach ludzkich i w świecie. Niech Święta Wielkanocne staną się dla nas początkiem nowego stworzenia, radości i pokoju. Maryja, która towarzyszyła Jezusowi na Golgocie i została pocieszona w tajemnicy Zmartwychwstania, niech wyprasza Boże błogosławieństwo i pokój dla wszystkich serc ludzkich.

ks. Proboszcz Lech Sitek

 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE SIÓSTR FELICJANEK

 

W obecnym numerze słów klika o zakonnych zwyczajach związanych z okresem Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i świąt Wielkanocnych w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek. Źródłami, z których czerpałam albo wprost cytowałam zamieszczone poniżej teksty, jest „Ceremoniał Zgromadzenia” z 1982 roku, aktualny ceremoniał „Jak ofiara kadzidła” z roku 1995 oraz tradycja, którą od wielu pokoleń pielęgnujemy w naszym felicjańskim życiu.

Czwartek, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową są dniami wynagrodzenia. Chociaż Kościół nie nakłada w tych dniach specjalnych form pokuty, to jednak felicjanki od samego początku istnienia Zgromadzenia w szczególny sposób wynagradzały Bogu za grzechy ludzkości w okresie karnawału. Wierne naszemu duchowemu dziedzictwu składamy Bogu modlitewne wynagrodzenie przed Najświętszym Sakramentem oraz dni te spędzamy w większym skupieniu i milczeniu. W dowolnym czasie siostry odmawiają specjalne modlitwy przygotowane na te dni. Podczas Wielkiego Postu intensywnie pogłębiamy w sobie ducha pokuty przez troskę o stałą przemianę wewnętrzną.

W Wielki Czwartek, wieczorem, na pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i ofiary Mszy św., wieczerza wielkoczwartkowa nazwana jest u nas „Ucztą Miłości.” Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej, która zostaje odprawiona w godzinach wieczornych, siostry spożywają kolację w zjednoczeniu serc przy wspólnej rozmowie pełnej miłości i wdzięczności za bezgraniczną miłość Jezusa do całej rodziny ludzkiej. Po uczcie zachowujemy milczenie i w modlitewnym skupieniu przeżywamy czas aż do Wigilii Wielkanocnej.

W Wielki Piątek, po południu, przeżywamy Liturgię, podczas której oddajemy cześć Krzyżowi w uroczystej adoracji. Umieszczamy także Krzyż w odpowiednim miejscu w kaplicy oraz refektarzu i czcimy go za każdorazowym wejściem przez ucałowanie. Praktyki pokutne w naszym Zgromadzeniu: milczenie, obiad spożywany na klęcząco, modlitwa przed i po posiłku odmawiana na klęcząco.

W Wielkanoc wspólnie odnawiamy nasze zakonne śluby. Dzielimy się święconym jajkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Wcześniej przełożona lokalna odczytuje list okólny z życzeniami od Przełożonej Generalnej i Przełożonej Prowincjalnej.

s. M. Ida Szczepaniak

 

DOPEŁNIENIE KATYŃSKIEJ GOLGOTY

 

Po przegranej wojnie, we wrześniu i w październiku 1939 r., dostało się do rosyjskiej niewoli kilkaset tysięcy polskich żołnierzy. Stalin pamiętając niechlubną klęskę jego samego i armii bolszewików w 1920 r., którą ponieśli z rąk, między innymi tych, którzy znajdowali się teraz w jego rękach, postanowił się zemścić. Wydał rozkaz, podpisany przez kierownictwo Związku Radzieckiego, który pozbawiał życia ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów, głównie rezerwistów, wywodzących się z rodzin elity polskiej inteligencji i zarazem tworzącej jej ówczesny trzon. Rozkaz ten wydano 5 marca 1940 r. a już 15 tego miesiąca ginie w Katyniu pierwszych trzynastu jeńców obozu w Kozielsku.

Dnia 3 kwietnia 1940 r. rozpoczyna się na dobre likwidacja obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Jeńców z Kozielska w liczbie 4404, przewieziono do Katynia i zamordowano strzałem w tył głowy. To właśnie miejsce zostało odkryte i pokazane przez Niemców opinii publicznej wiosną 1943 r. Natomiast 3896 jeńców z obozu w Starobielsku rozstrzelano i pogrzebano na przedmieściach Charkowa. W tych dwóch miejscach zamordowano głównie oficerów Wojska Polskiego. Pozostałych, 6287 jeńców z Ostaszkowa, przeważnie policjantów, rozstrzelano w budynku NKWD w Kalininie (ob. Twer) i wrzucono do dołów śmierci w Miednoje. W tych dołach spoczywa cała Polska, prawie każda polska patriotyczna rodzina ma tam kogoś bliskiego, a miasto swojego mieszkańca. Ma również Powsin: ksiądz major Józef Kacprzak, kpt. Bronisław Wasiewicz, por. Stefan Latoszek, por. Jerzy Żaboklicki i aspirant Policji Państwowej Marian Maziński są upamiętnieni na tablicy pamiątkowej i dębami pamięci posadzonymi naprzeciwko wejścia do powsińskiej szkoły podstawowej numer 104. Na liście przekazanej redakcji „Naszego Dziennika” przez kapelana Rodzin Katyńskich ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego i wydrukowanej przez tą gazetę, znajdujemy także trzy nazwiska związane z Wilanowem. Są to Stanisław Gąsiorowski – posterunkowy Policji Państwowej, Jerzy Żaboklicki – porucznik rezerwy, inż. rolnik (wymieniony również w Powsinie) i Jakub Kondycki – nauczyciel.

Gdy kilka lat temu zbliżała się 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej i przedstawiciele najwyższych władz oraz instytucji Państwa Polskiego wybierali się na uroczystości rocznicowe do Katynia w dniu 10.04.2010 r., nikt nie przewidywał, że na ziemi katyńskiej rozegra się ponownie wielki dramat naszego Narodu. W wyniku katastrofy lotniczej zginął Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej profesor Lech Kaczyński wraz z Małżonką Marią oraz wszystkimi towarzyszącymi mu w tej podróży osobami. Była to elita naszego Kraju, który po tylu latach zniewolenia z takim mozołem odbudowuje zdrową tkankę kierowniczą. W tamtych dniach, zaraz po katastrofie, czytając prasę i oglądając telewizję słyszeliśmy, jakimi to wspaniałymi, ciepłymi i oddanymi służbie Polsce byli Pani Prezydentowa, Pan Prezydent i Jego współpracownicy. Cisnęło się do głowy pytanie, gdzie skrywane były te materiały prasowe i filmowe, które dopiero po tak wielkiej tragedii były pokazywane Polakom. Komu tak bardzo zależało, by przez pięć lat nie pokazywać widzom prawdziwego oblicza Prezydenta, jego otoczenia oraz środowiska, z którego się wywodził. Po tych kilku dniach mówienia i pokazywania prawdy, para Prezydencka podbiła serca Polaków, ludzi o Niestety nie trwało to długo. Rozpoczęła się bezpardonowa nagonka na osobę śp. Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ze zmiennym natężeniem trwa do dziś. Szczególnie to jest widoczne w mediach będących w rękach obcego kapitału. My zapamiętajmy ich, jako szlachetnych, oddanych Polsce ludzi.

Wszystkim poległym i zmarłym, szczególnie tym na „nieludzkiej ziemi”, którzy walczyli o wolną Polskę i dla niej pracowali - wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Krzysztof Kanabus

 

KARTKA Z POWSIŃSKIEGO KALENDARZA 2017

GRAJĄ I ŚPIEWAJĄ!

 

W kalendarzu parafialnym na rok 2017 w kwietniu została zamieszczona fotografia przedstawiająca młodzież z Paragwaju (Ameryka Łacińska), która w kościele w Powsinie podczas Mszy św. 22 lipca ubiegłego roku śpiewała i grała na gitarach. Przybyła ona z parafii bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie.

Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie grupy uczestniczące w ŚDM były grające i śpiewające. Tak było w parafiach, które gościły po kilkanaście osób z różnych krajów. Przykładem Powsin, gdzie na 13 gości 7 było z Kanady, 2 z Brazylii, 1 z Filipin, 1 z Malty, 1 z Rumunii i 1 z Australii. Natomiast inaczej przedstawiała się sprawa, gdy w danej parafii zakwaterowano dużą grupę liczącą kilkadziesiąt osób z jednego kraju, mówiącą w tym samym języku. Takie grupy były na Ursynowie: z Paragwaju ok. 90 osób, z Argentyny prawie 100 osób, z Zambii 45 osób. Jednorodną, liczną grupę gościł też Wilanów – 50 osób z Brazylii. W grupach tych były instrumenty i chęć do śpiewu.

Można było zauważyć, że wśród młodzieży z krajów Ameryki Łacińskiej popularnym instrumentem jest gitara. Instrument ten pochodzi z Hiszpanii (XIII wiek). Składa się z owalnego pudła rezonansowego i zwykle z sześciu strun, czasami z siedmiu. Natomiast na kontynencie afrykańskim najczęściej używanym instrumentem jest bęben. Jest to najstarszy instrument muzyczny. Powstał poprzez obciąganie skórą spróchniałego pnia drzewnego. Składa się z 1-2 membran i korpusu rezonansowego o różnym kształcie. Do gry na bębnie używa się pałek zakończonych filcem lub skórą albo po prostu uderza się w bęben palcami lub całymi dłońmi. Młodzież zazwyczaj posługuje się małym bębenkiem, zwanym też tamburo. W Afryce najczęściej jest używany bęben stożkowy z ociosanego pnia drzewnego o 2 membranach. Naturalne uzdolnienia mieszkańców Afryki przejawiają się szczególnie w rytmice. Ponadto Afrykańczycy używają grzechotek, harf, fletów i trąb z rogów zwierzęcych.

Tymi instrumentami posługują się również mieszkańcy Zambii, których gościliśmy w Powsinie w czasie ŚDM. Podczas Mszy św. grzechotki razem z bębnami nadają rytm śpiewom i tańcom liturgicznym wielbiącym Boga. Dlatego nabożeństwa w Zambii trwają o wiele dłużej niż w Polsce, nawet do trzech godzin. Młodzież z Zambii, uczestnicząc we Mszy św. w naszym sanktuarium okazywała radość, ale już bez tańców i gry na bębnach, które zostawiła na Ursynowie. Po prostu dostosowała się do innych uczestników, których większość była z Ameryki Łacińskiej.

22 lipca 2016 r. kościół w Powsinie był pełen radości, modlitwy i śpiewów przy akompaniamencie gitar.

ks. Jan Świstak

 

WIELKA MAJOWA ZBIÓRKA MAKULATURY 2017

– NA POMOC KWAMNEKE – 20-21 MAJA 2017

 

Jednym z niezwykle fascynujących zjawisk jest, to jak bardzo złożony jest świat. Wielkie wydarzenia w jednym zakątku Ziemi obiegają glob i odmieniają życie w innym. Obserwujemy przemiany polityczne i społeczne, niepokoimy się tym, co nas czeka, zastanawiamy się, co możemy zrobić? Czy rzeczywiście indywidualne zaangażowanie człowieka potrafi zmienić świat? Myśląc o tych sprawach często wspominam „efekt motyla”. Lecący, kolorowy owad trzepocze skrzydłami. Na skutek ich uderzeń następuje ciąg wydarzeń. Wywołują one w efekcie huragan na drugim końcu Ziemi. Czy to jest możliwe?

Kiedy rok temu zareagowaliśmy, jako społeczność, na rozpaczliwe wołanie o pomoc z dalekiej Tanzanii, sytuacja dzieci z sierocińca w Mgolole była dramatyczna. Brakowało leków, przyborów szkolnych, pieluch i zabawek a maluchy uporczywie trzymały się przy życiu jedynie dzięki heroicznej postawie garstki sióstr zakonnych. Największym problemem był głód. Dzieci zjadały pełnowartościowy posiłek jedynie raz w tygodniu. Wiele z nich chorowało. Na drugim krańcu Ziemi pojawił się pomysł poparty chęcią niesienia pomocy przez ludzi dobrej woli. Dzięki zaangażowaniu naszej powsińskiej społeczności i innym szlachetnym darczyńcom, rok później w odległym Mgolole dokonała się zmiana. Z części zgromadzonych środków zakupiono budulec. Dzięki zaangażowaniu - lokalnej społeczności wybudowano małą farmę. Za kolejną część środków zakupiono świnie, cielną krowę i kury. Troskliwie doglądane zwierzęta wydają potomstwo. Zakupiono również leki dające bezpieczeństwo na kilka miesięcy. Dzięki akcji „Piórniki dla Afryki” dzieci otrzymały kolorowe przybory szkolne – dla nich rzeczy najpiękniejsze i najbardziej wartościowe, jakie kiedykolwiek miały. W dzieci z Mgolole wstąpiła radość, a widmo głodu zastąpiła nadzieja na lepsze jutro.

Dlatego właśnie tak, wierzę w efekt motyla i to, że nasze osobiste zaangażowanie w czynienie dobra przynosi gdzieś szlachetny efekt.

W tym roku głos o pomoc dobiega do nas z Kwamneke – małej masajskiej społeczności również w Tanzanii. Ludzie żyją tam tradycyjnie, utrzymując się z wypasu zwierząt, uprawy kukurydzy i drobnej wytwórczości. Pomimo niedostatku starają się być radośni przeplatając tygodnie ciężkiej pracy uroczystymi tańcami przy ogniu w rytm bębnów i lokalnej muzyki. Co jakiś czas Kwamneke odwiedza ksiądz. Nie ma tam świątyni, więc modli się z wiernymi w cieniu wielkiego baobabu, tym samym miejscu, w którym uczą się najmłodsze dzieci zanim zwolni się dla nich miejsce w maleńkiej szkole. Ten obraz plami jednak prawdziwie afrykański problem. Woda. Nie jest ona nieobecna w Kwamneke. W okolicy rząd wybudował nawet staw, w którym gromadzi się sina, błotnista deszczówka. Wodę tą piją zwierzęta i nosi się ją do domów. Czasem długo nie pada. Spragnione po zabawie dzieci i zmęczeni po pracy dorośli piją ją ze złożonych dłoni. Przyzwyczaili się? Czy organizm może się tak po prostu zaadoptować do czegoś takiego? Jedna z Masajek pokazuje ramiona. Pokrywa je dziesiątki małych plam, pozostałości po chorobliwie łuszczącej się skórze. Przeprowadziła się do Kwamneke z mężem dopiero kilka lat temu. To woda, mówi z przekonaniem. Nie mamy dobrej wody, mówią starsi mieszkańcy wioski. Widać to również po ich wyglądzie, wyprzedzającym prawdziwy wiek o wiele lat. Ludzie chorują, ale co zrobić? Przywieziona do Warszawy próbka lokalnej wody przeszła badania SANEPID -u. Nie powinno się w niej kąpać i kategorycznie nie wolno jej pić.

Jedynym rozwiązaniem dla społeczności Kwamneke byłoby wybudowanie studni głębinowej. Koszt tego przedsięwzięcia jest jednak zbyt wielki do udźwignięcia przez mieszkańców a na dalszą pomoc rządu nie można liczyć. Stąd też pojawił się pomysł – Wybudujmy studnię mieszkańcom Kwamneke. Podarujmy im czystą wodę. Temu szlachetnemu celowi chcielibyśmy poświęcić tegoroczną zbiórkę makulatury w Powsinie.

W dniach 20 – 21 maja na parkingu za starą plebanią postawiony zostanie kontener, do którego będzie można złożyć stare książki, magazyny, kartki z drukarek, gazety i inne produkty z papieru. Pieniądze ze sprzedaży makulatury zostaną przeznaczone na budowę studni.

Ponadto, w niedzielę 21 maja po Mszach św. wolontariusze zbierać będą datki od ludzi chętnych wspomóc ten cel.

Gorąco zachęcam Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. Jako społeczność możemy relatywnie niewielkim wysiłkiem wspomóc inną społeczność i znacząco poprawić warunki jej bytowania. Ta jedna studnia nie zasili jedynie Kwamneke, ale również inne domostwa rozrzucone w jego pobliżu. Podobnie jak opisywany wcześniej motyl możemy właśnie tutaj, w ciągu dwóch dni, dokonać tam daleko wielkich zmian dających skutek przez lata.

Grzegorz Gałczyński

 

OPOWIEŚĆ DRUGA: ADALBERT Z PRAGI, CZYLI ŚW. WOJCIECH

 

W nawie głównej naszego kościoła znajduje się rzeźba, przedstawiająca Świętego Wojciecha – jako biskupa z wiosłem. Dlaczego z wiosłem ?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy prześledzić życie dziecka, które urodziło się około 956 roku, w rodzinie czeskich możnowładców, skoligaconych z potężnymi rodami ówczesnych Czech i Niemiec.

Według niektórych biografów, jako dziecko św. Wojciech był bardzo ciężko chory, rodzice uczynili ślub, że jeżeli przeżyje, zostanie przeznaczony do stanu duchownego. Już, jako młodzieniec udał się do metropolii misyjnej dla nawracania Słowian zachodnich – Magdeburga, gdzie, został powierzony, jako 16 letni chłopiec metropolicie tego miasta w opiekę. W szkole katedralnej kształcił się św. Wojciech 10 lat. W czasie nauki dołączył do niego jego przyrodni brat - bł. Radzim, ojciec wspomagał ich hojnie i dbał o ich wygody, mieli nawet swoją własną służbę. Jednak św. Wojciechowi najbardziej imponował sam arcybiskup: asceta i gorliwy pasterz. Postawa metropolity wywarła na nim takie wrażenie, że przyjął imię Adalbert na bierzmowaniu i pod tym imieniem jest znany w całym świecie w hagiografii katolickiej.

Po śmierci św. Adalberta w 981 roku, św. Wojciech opuścił Magdeburg i przybył do Pragi, gdzie przyjął świecenia kapłańskie. W styczniu 982 roku zmarł pierwszy łaciński biskup Pragi – Dytmar, a św. Wojciech został wybrany na biskupa Pragi. Rok czekał na zatwierdzenie swojego wyboru na stolicę biskupią, ostatecznie konsekrował go metropolita Moguncji, św. Willigis.

Św. Wojciech swoją stolicę biskupia objął boso, dobra biskupie dzielił na utrzymanie budynków, sprzętu kościelnego, utrzymanie kleru i swoje własne oraz na ubogich. Odwiedzał osobiście ubogich i więźniów. Według jednego z biografów, kiedyś przyśnił się św. Wojciechowi Chrystus, który mówił do niego z wyrzutem : „ Oto jestem znowu sprzedawany, a ty śpisz?” . Od tej pory św. Wojciech zajął się również wykupem niewolników, sprzedawanych z krajów chrześcijańskich, krajom muzułmańskim. Ale bieda ludzka była niczym w porównaniu z wysiłkiem, jaki musiał włożyć w naprawę moralną zarówno osób świeckich, jak i duchownych. Za jego czasów standardem było wielożeństwo świeckich, nawet bliskich krewnych, natomiast „duchowni żenili się jawnie”. Jego poprzednik na stolicy biskupiej - Dytamr - miał powiedzieć: „niczego innego nie znają, jeno to, co palec szatański napisał w ich sercach”.

Pięć lat trudnej posługi św. Wojciecha nie zmieniło zatwardziałych serc, wiec biskup Pragi, opuścił niewdzięczną stolice i udał się do św. Willigisa, błagając, aby ten wstawił się u papieża, i wyprosił mu zwolnienie z obowiązków. Papież Jan XV, nie zwolnił św. Wojciecha z obowiązków, ale pozwolił, aby na jakiś czas został w Rzymie, a obowiązki w stolicy biskupiej przejął jego wikariusz. Właśnie w czasie pobytu we Włoszech św. Wojciech spotkał się ze św. Nilem, a ten poradził mu by wstąpił do benedyktynów. I tak w Wielką Sobotę, 990 roku, wraz ze swoim bratem przyrodnim bł. Radzimem św. Wojciech złożył zakonną profesję, a obowiązki mnicha pełnił z ogromnym zaangażowaniem.

Trzy i pół roku ciszy w odosobnieniu płynęły niezwykle szybko, jednak świat upomniał się o świętego Wojciecha. Kiedy zmarł biskup pomocniczy Pragi i zażądano od niego, aby powrócił na swoją stolicę biskupią, Św. Wojciech zabrał ze sobą kilku benedyktynów i powrócił do Czech, gdzie założył klasztor w Brzewniowie pod Pragą. Życie jakoś wróciło do normy, budowano klasztory, święty Wojciech wysyłał misjonarzy do Węgier. Sam zresztą nawiedzał kilkakrotnie ten kraj, miał podobno sam udzielić bierzmowania św. Stefanowi, późniejszemu królowi Węgier.

Klęska przyszła z niespodziewanej strony. Oto na dworze książęcym pochwycono kobietę na cudzołóstwie. Ta, uciekając przed śmiercią z rąk siepaczy, schroniła się w kościele, z którego oprawcy wyciągnęli ją siłą i zamordowali przed kościołem. Za takie postępowanie św. Wojciech rzucił na nich klątwę, musiał opuścić Pragę i ponownie udał się do Rzymu. Z kolei jego przeciwnicy, w akcie zemsty za rzuconą klątwę, napadli na jego czterech braci, mordując ich wraz z całymi rodzinami. Ocalał tylko najstarszy brat św. Wojciecha, bo był akurat za granicą. Morze krwi oddzieliło biskupa od jego stolicy, kraj wrzał, nie było powrotu.

Czekając na decyzję papieża, św. Wojciech nawiedzał groby świętych: św. Marcina w Turs, św. Benedykta we Fleury, św. Dionizego w Saint – Denis pod Paryżem. Kiedy okazało się, że jego powrót na stolicę biskupią jest niemożliwy, święty Wojciech udał się do Polski, na dwór Bolesława Chrobrego. Nie chciał, pełnić misji dyplomatycznych, podjął się trudu nawracania pogan. Wojny i zawieruchy spowodowały, że św. Wojciech wybrał, jako obszar misyjny Prusy. Wisłą popłynął w kierunku Gdańska. Do ochrony otrzymał oddział wojów, ale odesłał ich, aby nie budzić skojarzeń z wyprawą wojenną. Chciał, aby była to misja pokojowa. Jednak pewnego dnia, tłum dzikich Prusów otoczył misjonarzy, zaczął im złorzeczyć, ktoś uderzył wiosłem biskupa tak mocno, że brewiarz wypadł mu z rąk. Tłum stał się agresywny, Św. Wojciech chciał się wycofywać, ale było już za późno. Rankiem 23 kwietnia 997 roku związano go i zawleczono na pagórek, gdzie pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios nożem, potem 6 ciosów włóczni przeszyło ciało męczennika, dopełniając dzieła śmierci.

Tak kończył ziemskie życie wykształcony, bogaty syn możnowładcy, który przeżył mord na swoich krewnych, biskup, który objął swoją stolicę na boso i musiał ją dwukrotnie opuszczać, mnich, któremu nie dane było cieszyć się życiem zakonnym, misjonarz, który zginął z rąk pogańskiego kapłana, wykształcony, światły człowiek, który na drodze swojego życia spotkał wielu świętych u jego krańca, musiał zmagać się z barbarzyńskim, złorzeczącym mu tłumem. Chciałaby się powiedzieć, święty, któremu nic się nie udało.

A jednak. Jego żywot spisali naoczni świadkowie jego życia i męki: bł. Radzim i Benedykt. W oparciu o ten dokument papież Sylwester II przed rokiem 999 dokonał uroczystego ogłoszenia Wojciecha świętym. Była to pierwsza w dziejach Kościoła kanonizacja, ogłoszona przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi1. Dzień święta wyznaczył papież zgodnie ze zwyczajem na dzień jego śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony św. Wojciech. To do jego grobu Cesarz Otton III w 10002 roku odbył pielgrzymkę, w czasie której została proklamowana metropolia gnieźnieńska. Około roku 1127 odlano słynne „drzwi gnieźnieńskie”, na których zostało utrwalonych rzeźbą we spiżu 18 scen z jego życia. Jeszcze w latach 1260 – 1292 spisywano cuda, które wyproszono za jego wstawiennictwem. Liczba wzniesionych w Polsce kościołów i kaplic ku jego czci sięga 170 obiektów. Św. Wojciech jest pierwszym patronem Polski, chociaż jest Czechem z urodzenia.

I jeszcze jedno - św. Wojciech, św. Stanisław, a pomiędzy nimi obraz Matki Bożej Tęskniącej to wołanie za Polskę, do którego w jakiś sposób jesteśmy nieustannie wzywani w naszej świątyni. Dlaczego? Szerzej zostanie o tym napisane w majowym numerze Wiadomości Powsińskich.

W tym roku Niedziela Bożego Miłosierdzia przypada 23 kwietnia, we wspomnienie św. Wojciecha. Wczoraj i dziś, tajemnica Kościoła, która przenika naszą historię. Św. Wojciechu, czczony szczególnie w Czechach, na Węgrzech i w Polsce – módl się za nami.

 

Aleksandra Kupisz-Dynowska

 

1/http://www.archidiecezja.pl/historia_archidiecezji/kult_sw_wojciecha.html

2/Ks. Wincenty Zaleski SDB, „Święci na każdy dzień”, Wydawnictwo Salezjańskie, 1982

 

POWSIŃSKI FENOMEN

 

Zdaniem członków zespołów - po niezwykłym cyklu obrzędowych wieczornic – przyjdzie czas na „zimowe ferie”. Ależ skąd! To nie u nas, nie z nami, a nade wszystko nie z dyrekcją i kierownikami artystycznymi zespołów Centrum Kultury Wilanów. Po zaledwie tygodniowej przerwie „harmonogram działań zaczął pękać w szwach”. I tak m.in.:

21.01.2017 r. – W sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy odbyło się wspólne kolędowanie. Wzięły w nim udział wszystkie pokolenia. Taka idea przyświecała Agacie Steczkowskiej, która w tym celu, na jednej scenie połączyła: Chór Dziecięcy i Żeński, Mali Chórzyści Przedszkola Moje Cudowne Lata, Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka „Liberty” z Tarnowa oraz przyjaciół z Centrum Kultury Wilanów tj.: Zespół Śpiewaczy „Powsinianie”, Grupa 30+ oraz Chór „Od serca”.

29.01.2017 r. - Grupa 30+ pod kierunkiem Mikołaja Gąsiorka zdobyła Wyróżnienie na XVII Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Lwówku (woj. Wielkopolskie). Przyznano je za profesjonalne wykonanie trzech kolęd: „Przybieżeli do Betlejem”, „Pasterze bieżeli” oraz „Vzhůru bratři milí (kolęda czeska), przy akompaniamencie Kameralnego Zespołu Folklorystycznego CKW.

23.02.2017 r. - Tłusty Czwartek. Tego dnia, zgodnie z przepisem zawartym w książce pt. „Powsińska Biesiada”, nasze mistrzynie z Jadzią Chodzeń i Stasią Kłos na czele, przystąpiły do smażenia powsińskich „pączków ziemniaczanych”. Natomiast dyrektor Robert Woźniak ze swoją ekipą, zajęli się wyrobem własnego specjału, czyli smażeniem „oponek”. Tłusty czwartek z takimi smakołykami, pozostanie na długo w pamięci licznych biesiadników.

26.02.2017 r. – Zespół Śpiewaczy „Powsinianie” wziął udział w XV Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora, organizowanego w Warszawie przez Dom Kultury „Zacisze”. W przysłowiowe szranki stanęły aż 42 zespoły. Zdobyte przez nas I miejsce w kategorii ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE zawdzięczamy Grzegorzowi Toprowskiemu, dziękując za wybór trafnego repertuaru, nasze przygotowanie, dyrygenturę oraz za mistrzowski akompaniament w wykonaniu Kameralnego Zespołu Folklorystycznego CKW pod Jego kierownictwem.

28.02.2017 r. – W „Powsińskich Zapustach 2017” wzięli udział mniej lub bardziej znani bohaterowie filmowi. Przybyli do nas w niezwykłych strojach, które pomagały w odgadywaniu tytułów filmów i ich pierwszoplanowych ról. Fani muzyki filmowej mieli okazję wysłuchania koncertu w wykonaniu Kameralnego Zespołu Folklorystycznego. Po tym to już tylko świetna zapustna zabawa w rytmie dobrze znanych, złotych przebojów!

05.03. 2017 r. - Zespół Śpiewaczy „Powsinianie” i Grupa 30+ mieli zaszczyt wystąpić razem z Agatą Steczkowską i Jej zespołami w jednej z najlepszych sal koncertowych w Polsce, czyli w Studiu Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Przy akompaniamencie Kameralnego Zespołu Folklorystycznego, pod kierunkiem Grzegorza Toporowskiego, zaprezentowaliśmy pieśni bliskie naszemu sercu, miejscu i temperamentowi.

A potem wspólny, wielopokoleniowy śpiew pod kierunkiem Agaty Steczkowskiej z udziałem Roberta Woźniaka (solista). To piękne i wzruszające przeżycie, które buduje, łączy i łagodzi obyczaje. „Miałam wielką przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, a zaproszenie na ten niezwykły koncert pojawiało się po kilkakroć w programie I Polskiego Radia. „Powsinianie” i Grupa 30+ jesteście, na czele z Dyrektorem Centrum Kultury Wilanów Robertem Wożniakiem, wspaniałymi ambasadorami Wilanowa i folkloru wilanowskiego - to wielka przyjemność i zaszczyt być wśród Was” - pisze na Facebooku Elżbieta Wiśniewska.

Tak przedstawia się nasz udział tylko w wybranych wydarzeniach, bowiem wielu z nas uczestniczyło także w wystawach, koncertach oraz uroczystościach o charakterze religijnym i historycznym. Niemniej jednak już to powyższe kalendarium świadczy o naszej wspólnej, wytężonej pracy, dużym, za-angażowaniu ale też i o wielkiej satysfakcji. Temu wszystkiemu towarzyszy poczucie spełnionej misji i powinności. To taki nasz swoisty, powsiński fenomen. Dlatego: „Wszystkich do działań zachęcamy, zawsze serdecznie u nas witamy. Bo są ku temu bardzo ważkie przyczyny, miłość do Boga, naszej Ojczyzny i Rodziny!”

Teresa Gałczyńska

 

KRONIKA PARAFII MARZEC 2017

 

CHRZTY

 

12 III Wiktoria Maciak, urodzona 15 lipca 2016 r. w Warszawie. Córka Grzegorza Maciaka i Beaty Anny z d. Płaczek, rodaczki z Powsina, zamieszkałych w Grabinie (parafia Rososz koło Chynowa).

19 III Karol Stanisław Godlewski, urodzony 3 sierpnia 2016 r. w Warszawie. Syn Radosława Godlewskiego i Magdaleny z d. Laskowskiej, rodaczki z Powsina, zamieszkałych w Wilanowie przy ul. Kardynała Hlonda.

Nowoochrzczone dzieci, ich rodziców i chrzestnych, oddajemy w opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

 

ŚLUBY- brak

POGRZEBY W marcu nie było pogrzebów naszych parafian.

 

Z ŻYCIA PARAFII

 

 1. REKOLEKCJONISTA I „MAGIS”

Wielkopostne rekolekcje w naszej parafii (26-29 marca 2017 r.) były odmienne od poprzednich. Rekolekcjonista, ks. Kamil Falkowski, nie występował sam. Razem z nim przyjechało 9 osób z grupy młodzieżowej z Grójca, która nosi nazwę „MAGIS” i skupia ok. 30 osób. Wśród nich jest 7 studentów, a najwięcej – ponad 20 – licealistów. Animatorem grupy jest ks. Kamil, który prowadzi lekcje religii w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu.

Zadaniem 9-osobowej grupy było prowadzenie przez trzy dni rekolekcji ewangelizacyjnych w szkole w Powsinie. Natomiast ks. Kamil głosił nauki rekolekcyjne w kościele. O godz. 20: 00 zajmował się powsińską młodzieżą, wyświetlając film i wygłaszając nauki w domu parafialnym. Przewodnią myślą rekolekcji była modlitwa „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”, a wielki model serca, który widzimy na zdjęciu miał przypominać o tym, że rekolekcje to czas na uzdrowienie naszego serca.

Miarą udanych – owocnych rekolekcji jest ilość osób przystępujących do spowiedzi wielkanocnej. Rezultat był jednak znany już po oddaniu kwietniowych Wiadomości Powsińskich do druku.

ks. Jan Świstak

 

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE

Zaprasza na wakacyjne rekolekcje ewangelizacyjne

Zapisy na https://mamre.pl/Strona/dzialalnosc/rekolekcje-zamkniete/zapisy-na-rekolekcje-2

Propozycje turnusów rekolekcyjnych:

Turnus 255 data: 5-14.07.2017, dla 120 osób, miejsce: NIEPOKALANÓW, prowadzi ks. Bonarski

Turnus 256 data: 10-19.07.2017, dla 160 osób, miejsce: ALBERTÓW, prowadzi ks. Cyran - W swoim założeniu Turnus 256, jest turnusem dwujęzycznym: polsko – angielskim

Turnus 257 data: 11-20.07.2017, dla 160 osób, miejsce: KRAKÓW, prowadzi ks. Reguła

Turnus 260 data: 22-31.07.2017, dla 160 osób, miejsce: TARNOWSKIE GÓRY - prowadzi ks. Ciuła

Do udziału w rekolekcjach zapraszamy osoby, które wzięły udział w 2-3 spotkaniach otwartych, które prowadziła WPR "Mamre" ( w tym spotkania w Częstochowie, Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie, Radomiu, Warszawie inne) i decydują się na 10-ciodniowe wyjazdowe rekolekcje ewangelizacyjne.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie od Boga w Warszawie odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie w dniach: 21.04; 12.05; 09.06 2017 roku.

 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI

KWIECIEŃ 2017

 

Intencja modlitw na kwiecień:

O nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii.

 

2 IV 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 • 2 kwietnia to pamiętny dzień śmierci Jana Pawła II. Jest on jednocześnie dniem narodzin dla Nieba. Nie były to puste słowa a rzeczywistość. Potwierdzają ją beatyfikacja Jana Pawła II w dniu 21 czerwca 2011 r., przy aplauzie 1,5 mln wiernych. W trzy lata później papież Franciszek ogłosił bł. Jana Pawła II świętym – kanonizacja. To jest rzeczywistość, za którą dzisiaj składamy Bogu dziękczynienie.

 • Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

 • Gorzkie Żale o godz. 17: 00 z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną.

 • Od 5. Niedzieli Wielkiego Postu aż do zakończenia nabożeństwa Męki Pańskiej w Wielki Piątek można utrzymywać zwyczaj zasłaniania Krzyży.

6 IV PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

 • W Pierwszy Czwartek Miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Dotychczas nabożeństwo powołaniowe było odprawiane na pół godziny przed Mszą św. wieczorną. Od 6 kwietnia br. w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca po Mszy św. o godz. 18: 00 do godz. 20: 00, w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu, modlitwy o powołania poprowadzą Siostry Felicjanki z naszej parafii.

 • Po Mszy św. o godz. 18: 00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20:00.

 • Dzisiaj nauka chrzcielna dla rodziców dziecka i chrzestnych o godz. 19: 15 w kancelarii parafialnej.

7 IV PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

 • Celem nabożeństwa praktykowanego w Pierwsze Piątki jest wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy i zniewagi. W tym dniu należy przyjąć Komunię św., jako zadośćuczynienie za grzechy własne i tych, którzy nie chcą pokutować i nawracać się. Do spowiedzi można przystąpić także przed Pierwszym Piątkiem.

 • Spowiedź rano o godz. 6: 30 i po południu od godziny 16:30.

 • Do chorych z Komunią św. udamy się od godz. 9:00.

 • Droga Krzyżowa o godz. 17: 00 i 18:30.

 • Droga Krzyżowa ulicą Przyczółkową w Powsinie o godz. 18: 30. Jej organizatorem jest działająca przy Centrum Kultury Wilanów grupa parafian „30+”.

 • Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18:00.

 • Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończeniu Drogi Krzyżowej, potrwa do godz. 20:00.

8 IV SOBOTA

 • Dnia 8 kwietnia 2017 roku, w sobotę przed Niedzielą Palmową, będziemy przeżywać w naszej archidiecezji diecezjalny Dzień Młodzieży pod hasłem: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 49)”.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie i będzie poprowadzone przez wspólnotę ewangelizacyjną MOCNI W DUCHU oraz młodzież ze wspólnoty MŁODOŚĆ – LUBIĘ TO!

Program spotkania jest następujący:

10: 30 – przyjazd młodzieżowych grup parafialnych do Świątyni Opatrzności Bożej;

11: 00-13: 00 – zawiązanie wspólnoty, ewangelizacja i świadectwo po ŚDM Kraków 2016, możliwość porozmawiania z młodymi z różnych ruchów młodzieżowych działających na terenie naszej Archidiecezji oraz na zakończenie koncert uwielbieniowy;

13: 30 – Msza św. koncelebrowana, do której zaproszeni są wszyscy księża obecni na spotkaniu.

Planowane zakończenie spotkania około godz. 15:00.

Zapraszamy młodzież ze wszystkich wspólnot parafialnych, młodzież gimnazjalną, ponad gimnazjalną i studentów, ponadto wolontariuszy i uczestników ŚDM w 2016 r.

 • Z naszej parafii na spotkanie w Wilanowie pojedzie z grupą młodzieży ks. Stanisław, wikariusz. Wyjazd o godz. 9: 30 autobusem.

 • Droga Krzyżowa w Bielawie o godz. 15:00.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18: 00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

9 IV NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 • Dzisiaj zamiast kazań będziemy z uwagą słuchać Pasji, czyli Opisu Męki Pańskiej z Ewangelii św. Mateusza. Natomiast na Mszach o godz. 9: 00 i 12: 00 trzech lektorów będzie śpiewać Pasję.

 • Idąc na Mszę św., zabieramy ze sobą palmę, która symbolizuje zwycięstwo nad grzechem i zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią – Zmartwychwstanie. Palma powinna być ze świeżych wiosennych gałązek a nie z bibuły.

 • CHARYTATYWNY KIERMASZ WIELKANOCNY organizowany przez Parafialny Zespół Caritas w Powsinie i Centrum Kultury Wilanów. Miejsce kiermaszu: budynek starej plebanii przy ul. Ptysiowej 3. Godziny otwarcia: 8:00-14:00. Będzie można nabyć m.in. palmy, domowe ciasta i ozdoby świątecznego stołu. Dochód zostanie przeznaczony na wielkanocne paczki dla podopiecznych Caritas w Powsinie i bieżącą działalność charytatywną w parafii.

 • Dla osób chorych i w podeszłym wieku Msza św. dzisiaj o godz. 14: 30 w Bielawie w budynku remizy strażackiej. Spowiedź od godz. 14:00.

 • Gorzkie Żale o godz. 17: 00 z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną.

10 IV WIELKI PONIEDZIAŁEK

 • Dzisiaj przypada 7. rocznica katastrofy smoleńskiej.

11 IV WIELKI WTOREK

 • Podobnie jak w ubiegłym roku, w nocy z Wielkiego Wtorku na Wielka Środę (11-12 kwietnia 2017) w Archidiecezji Warszawskiej będzie miała miejsce NOC KONFESJONAŁÓW. Inicjatywa ta polega na całonocnej albo prowadzonej przynajmniej do godz. 24: 00 posłudze w konfesjonałach.

13 IV WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

 • Dzisiaj rozpoczyna się Triduum Paschalne (Wielkanocne). Przez te Trzy Dni Św. zachęcamy do udziału w nabożeństwach i przystępowania do Komunii św.

 • Świąteczna przerwa w szkołach od 13 do 18 kwietnia.

 • W dniu dzisiejszym w Katedrze Warszawskiej o godz. 10: 00 gromadzą się biskupi i kapłani archidiecezji warszawskiej na uroczystej Mszy Świętej Krzyżma. Biskup poświęca oleje, których używa się podczas udzielania chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa i namaszczenia chorych oraz w czasie konsekracji ołtarza. Duchowni podczas tej Mszy św. odnawiają przyrzeczenia złożone przy święceniach kapłańskich.

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – GODZ. 19:00

 • W Wielki Czwartek wspólnota parafialna gromadzi się na Mszy św. wieczornej, sprawowanej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku.

 • W tym wyjątkowym dniu, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, można będzie przyjmować Komunię świętą pod dwiema postaciami.

 • Spowiedź rano w godzinach 7: 00-8:00 oraz wieczorem tylko od 18: 00 do 18:50. W czasie Mszy św. nie będzie spowiedzi, ponieważ wszyscy kapłani posługujący w naszej parafii będą uczestniczyć w koncelebrze.

 • Z racji przypadającego dzisiaj 13-tego dnia miesiąca o godz. 18: 30 zostanie odmówiony Różaniec Fatimski.

 • Po Mszy św. w uroczystej procesji przenosi się Najświętszy Sakrament do bocznego ołtarza zwanego „ciemnicą”. Milkną dzwony. Zastępują je drewniane kołatki.

14 IV WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

 • Dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu. Wszyscy katolicy są dzisiaj zobowiązani do zachowania ścisłego postu. W Wielki Piątek powinniśmy wyciszyć się, wyłączamy odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz komputery.

 • Dziś Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek

10:00 - 10:45 Dzieci z klas I-III

10:45 - 11:30 Dzieci z klas IV-VI

11:30 - 12:00 Kółka Żywego Różańca z Kabat, Bielawy, Lisów i Latoszek

12:00 - 13:00 Kółko Żywego Różańca Macierzyństwa NMP z Powsina

13:00 - 14:00 Kółko Żywego Różańca Wniebowzięcia NMP z Powsina

14:00 - 15:00 Kółko Żywego Różańca NMP Królowej Polski z Powsina

 • Droga Krzyżowa w naszym kościele o godz. 15:00.

 • Spowiedź rano w godz. 7: 00-8:00 i wieczorem od godz. 18:30.

NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ – GODZ. 19:00

 • Dzisiaj nie ma Mszy św. Jest Nabożeństwo Męki Pańskiej, które obejmuje opis Męki Pana Jezusa według św. Jana. Po nim nastąpi uroczysta adoracja Krzyża Świętego. Podchodzimy, klękamy i całujemy postać Chrystusa na Krzyżu. Za udział w adoracji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ofiary na tace składane podczas adoracji są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie. W czasie Nabożeństwa Wielkiego Piątku wierni przystępują do Komunii św. Na zakończenie Nabożeństwa przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu umieszczonego w bocznej nawie.

 • Po zakończeniu nabożeństwa śpiew trzech części Gorzkich Żali.

 • Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta o godz. 20: 00. Początek przy kościele św. Anny przy Placu Zamkowym.

 • Dzisiaj będzie również transmisja telewizyjna Drogi Krzyżowej w Rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża Franciszka.

15 IV WIELKA SOBOTA

 • Wznowienie wystawienia Najświętszego Sakramentu o godzinie 7:00. Adoracja trwać będzie do wieczornego nabożeństwa.

 • Spowiedź od godz. 7: 00 do 8: 00 oraz od godz. 18:30.

 • Wodę święconą można brać z pojemników ustawionych przed kościołem.

 • Święcenie pokarmów:

- w Bielawie w remizie strażackiej o godz. 12:00;

- w Powsinie w kościele od godz., 10: 00 do 16: 00 co pół godziny.

NABOŻEŃSTWO WIGILII WIELKANOCNEJ – GODZ. 19:00

 • Przynosimy ze sobą świece na odnowienie obietnic Chrztu św.

 • Nabożeństwo rozpocznie się na zewnątrz kościoła od poświecenia ognia i wielkanocnej świecy (Paschału). Po wejściu do kościoła śpiew Orędzia Wielkanocnego.

 • Czytania fragmentów Pisma Świętego nawiązującego do historii Zbawienia.

 • Obrzęd poświęcenia wody do chrztu i odnowienie obietnic chrzcielnych. Z tej okazji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 • Formularz Mszy św. nawiązuje do Zmartwychwstania i ma radosny charakter.

 • Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych.

 • Po Mszy św. zespoły parafialne spotykają się w domu parafialnym na dzielenie się świeconym jajkiem.

16 IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • Rezurekcja o godz. 6: 00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7: 00 rano.

 • Pozostałe Msze św. w naszym kościele o godz. 9: 00, 10: 30, 12: 00 i 18:00.

 • W okresie wielkanocnym często słyszymy słowo „Alleluja”. Pochodzi ono z języka hebrajskiego. Oznacza okrzyk radości, który w dosłownym tłumaczeniu znaczy: „Chwalcie JAHWE”, czyli Boga.

17 IV PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

 • Porządek Mszy św. w naszym kościele według rozkładu niedzielnego.

 • Ofiary składane na tace są przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego wydziału Teologicznego w Warszawie.

 • Według tradycji ludowej dzisiejszy dzień nazywany jest „lanym poniedziałkiem” albo „śmingus – dyngus”. Oblewanie wodą ma przypominać nasz chrzest, zatem powinno polegać na symbolicznym pokropieniu odrobiną wody. Nie może to być swawola lania wodą i szkodzenia postronnym osobom.

21 IV PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

 • Ośmiodniowy obchód Świąt Wielkanocy (oktawa) ma tak wielka rangę w Kościele Katolickim, że dzisiaj mimo piątku można spożywać pokarmy mięsne. Oktawa znosi post.

 • Ponieważ w drugi piątek kwietnia przypada w tym roku Wielki Piątek, Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza dziś na Mszę św. o uzdrowienie w naszym sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej na godz. 19: 30. W konfesjonałach będą oczekiwać kapłani.

22 IV SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

 • Warszawskie Laboratorium Wiary w dniu 22 kwietnia odbędzie się w Teatrze Roma przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie o godz. 11: 00. W Programie „Apokalipsa” – spektakl teatru „A” z Gliwic.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18: 00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

23 IV DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 • Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Jest to zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do miłosierdzia, przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy, na co dzień.

 • MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO CARITAS. Serdeczne słowa podziękowania składamy osobom udzielającym się w Caritas parafii Powsin.

 • Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę św. o godz. 9: 00 i spotkanie formacyjne w domu parafialnym. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszki na dalszy rozwój Radia Maryja i Telewizji Trwam.

 • Jak zwykle w 4. niedzielę miesiąca suma o godz. 12: 00 będzie odprawiona w języku łacińskim ze śpiewem chorału gregoriańskiego.

24 IV PONIEDZIAŁEK. UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

 • Zasadniczo czcimy św. Wojciecha pod datą 23 kwietnia. Ponieważ tego dnia jest niedziela, uroczystość została przesunięta na następny dzień – 24 kwietnia.

 • Św. Wojciech zginął śmiercią męczeńską 23 kwietnia 997 r. w Prusach Wschodnich nad Zalewem Wiślanym. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej.

 • Z datą 24 kwietnia złączone jest wspomnienie św. Jerzego, męczennika. Jerzy oddał życie za wiarę w 304 r. w Liddzie (Palestyna), podczas prześladowania Dioklecjana. Już w IV w. zbudowano kościół pod jego wezwaniem. Kult św. Jerzego rozszerzył się szybko w Kościele Wschodnim i Zachodnim, a liczne bractwa, stowarzyszenia i zawody przyjęły go za swojego patrona.

 • Dzisiejszym Solenizantom, Wojciechom, a także wszystkim noszącym imię św. Jerzego, życzymy wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności.

25 IV WTOREK. ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY

 • Św. Marek był spokrewniony z Barnabą, towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży i udał się z nim do Rzymu. Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii.

 • Dzisiejszym solenizantom noszącym imię św. Marka życzymy Bożego błogosławieństwa.

27 IV CZWARTEK

 • Papież Franciszek 27 kwietnia 2014 r. kanonizował bł. Jana Pawła II.

 • Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. Kościół zachęca do modlitwy o miłosierdzie Boże dla całego narodu polskiego w rocznicę uchwalenia w 1956 r. ustawy dopuszczającej zabijanie dzieci nienarodzonych – aborcji.

 • W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 18: 00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja do godz. 20:00.

28 IV PIĄTEK

 • Wspomnienie św. Piotra Chanela, kapłana i męczennika oraz św. Ludwika Marii Grignion de Montford, kapłana.

 • W dniu dzisiejszym Kościół wspomina bogobojną parę małżeńską, bł. Zalii z domu Guérin i Louis (Ludwika) Maritin, żyjących w XIX wieku. Byli oni rodzicami św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jak piszą hagiografowie, obydwoje odznaczali się głębokim życiem religijnym. Nic, więc dziwnego, ze ich córka, Teresa, została święta, a oni sami obecnie zostali ogłoszeni błogosławionymi.

 • Dzisiaj przypada Dzień Dziękczynienia za Koronację obrazu MB Tęskniącej.
  Uroczysty Apel Jasnogórski o godz. 21: 00. Poprzedzi go modlitwa różańcowa o godz. 20: 30. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę wszystkich czcicieli Maryi Tęskniącej z naszej parafii i okolic.

29 IV SOBOTA. ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENNEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY

 • O św. Katarzynie Sienneńskiej żyjącej w XIV wieku uczony Franciszek Kraus pisał: „Ta kobieta, jak również jej życie, są największym cudem w historii nawet dla tych, którzy nie wierzą w cuda”. Papież Paweł VI 4 października 1970 r. ogłosił Katarzynę Sienneńską Doktorem Kościoła, zaś 1 października 1999 r. papież Jan Paweł II nadał jej tytuł patronki Europy.

 • Dzisiaj obchodzimy Dzień Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

 • Msza św. sanktuaryjna w intencjach zbiorowych o godz. 18: 00. Poprzedzi ją dziękczynno-błagalna modlitwa różańcowa o godz. 17:30.

30 IV 3 NIEDZIELA WIELKANOCY

 • Dziś z racji 3. Niedzieli Wielkanocy rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego.

 • Posługa lektorska zgodnie ze schematem na 5. niedzielę miesiąca.

MAJ

 

Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 18:30 po Mszy św. wieczornej,

w Niedziele i święta o godz. 17:30.


 

 

1 V PONIEDZIAŁEK, WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

 • Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.

 • Święto Ludzi Pracy.

 • Dzisiaj o godz. 18: 30 po Mszy św. wieczornej odbędzie się pierwsze Nabożeństwo majowe.

2 V WTOREK, WSPOMNIENIE ŚW. ZYGMUNTA, KRÓLA I MĘCZENNIKA

 • Św. Zygmunt jest patronem wielu mężczyzn. Wszystkim Solenizantom składamy życzenia wielu łask Bożych.

 • Msza św. imieninowa o godz. 18: 00 za śp. Zygmunta Karaszewskiego, zasłużonego redaktora Wiadomości Powsińskich.

3 V ŚRODA. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.

 • Matka Boża Królowa Polski jest główną patronką naszej Ojczyzny. Centralne uroczystości odbywają się dziś na Jasnej Górze w Częstochowie.

 • Msze św. w naszym sanktuarium według rozkładu niedzielnego.

 • W intencji naszej Ojczyzny Msza św. będzie w Powsinie o godz. 12: 00. Nastąpi też odnowienie Aktu Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła.

 • Dzień Emigranta. Dzisiaj łączymy się z naszymi rodakami, którzy wyemigrowali do różnych krajów świata. Módlmy się o to, aby nie zapomnieli o swoich polskich i katolickich korzeniach.

4 V PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

 • Dzisiaj Kościół wspomina św. Floriana, męczennika. Był on żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. Umęczony za wiarę został utopiony w rzece Aneso w 304 r. Pod koniec XII w. sprowadzono jego relikwie do Krakowa. Strażacy i hutnicy czczą go, jako swojego patrona. Dziękujemy naszym parafianom, strażakom z Bielawy, za uświetnianie uroczystości w naszym kościele.

 • Msza św. o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 18:00.

 • Po Mszy św. od godz. 18: 00 do godz. 20: 00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. W tym czasie modlitwy o powołania poprowadzą Siostry Felicjanki z naszej parafii.

 • Z racji 16. rocznicy święceń kapłańskich naszego rodaka, ks. Pawła Rawskiego, marianina, dzisiaj o godz. 18: 00 będzie odprawiona Msza św. w jego intencji. Jest on misjonarzem w Kamerunie (Afryka).

5 V PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. WSPOMNIENIE ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA, KAPŁANA

 • Do chorych z Komunią św. udamy się od godz. 9:00.

 • Z racji I Piątku spowiedź rano o godz. 6: 30 i po południu od godz. 16:30.

 • Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18:00.

 • Nabożeństwo majowe o godz. 18:30.

 • Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończeniu nabożeństwa majowego potrwa do godz. 20:00.

 • Rozpoczęcie nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej (5-13 maja 2017 r.). Organizatorem jest Biuro Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. Razem z ks. proboszczem Lechem Sitkiem pojedzie 19 osób z naszej parafii. Odlot z lotniska Chopina do Tel Awiwu o godz. 22:55. Powrót 13 maja, godzina przylotu do Warszawy na razie nie jest znana, będzie podana w majowym numerze Wiadomości Powsińskich w Kalendarzu Duszpasterskim pod datą 13 maja.

6 V PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

 • Św. Filip był uczniem św. Jana Chrzciciela, a następnie został apostołem Chrystusa. Św. Jakub Młodszy, krewny Chrystusa Pana, był zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego oraz autorem Listu wchodzącego do kanonu Pisma Św.

 • Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17:30.

 • Msza św. sanktuaryjna o godz. 18:00 w intencjach zbiorowych z racji Pierwszej Soboty Miesiąca będzie o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

7 V 4. NIEDZIELA WIELKANOCY

 • Dzisiaj rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

 • Niedziela Miesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

 • Nabożeństwo majowe o godz. 17:30.

 

Przeznacz je dla potrzebujących z parafii w Powsinie

Jak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego, a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy. Zaufaj nam! Zrobimy dobry użytek z Twoich pieniędzy. Przekaż swój 1% na Caritas w Powsinie (za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Warszawskiej).

 1. Znajdź w swoim formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Są to rubryki: PIT-28 - pozycje 125, 126; PIT-36 - pozycje 310, 311; PIT-36L - pozycje 95, 96; PIT-37 - pozycje 131, 132; PIT-38 – pozycje 58, 59; PIT-39 - pozycje 51, 52.

 2. Wpisz w odpowiednie rubryki: numer KRS 0000225750 oraz obliczoną kwotę 1% podatku.

 3. W następnej części formularza PIT, zatytułowanej „Informacje uzupełniające”, w rubryce „Cel szczegółowy 1%” podaj:

Zespół Caritas przy Parafii Św. Elżbiety w Powsinie

W imieniu potrzebujących dziękujemy!

 

 

 

Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii: 89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail: [email protected]

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

http: parafia-powsin.pl

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Tomasz Wyszyński.