Wyszukiwarka wiadomości

1
2
3
4
5
6
7
9
[10]
11
12

Wiadomości Powsińskie Październik 2017

„RÓŻANIEC DO GRANIC” – MODLITWA RÓŻAŃCOWA DOOKOŁA POLSKI

KOMU POZWOLICIE RZEŹBIĆ W WASZEJ DUSZY

WAKACYJNE WSPOMNIENIA – SKRZATUSZ

Z DZIEJÓW POWSINA CZ. 4

PORUCZNIK JAN PENCONEK – OBROŃCA KĘPY OKSYWSKIEJ

ŚWIADECTWO

POWSINIANIE NA JASNOGÓRSKICH DOŻYNKACH

NADCHODZĄCE CZASY…

KRONIKA PARAFII WRZESIEŃ 2017

Z ŻYCIA PARAFII

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA PAŹDZIERNIK 2017


„RÓŻANIEC DO GRANIC” – MODLITWA RÓŻAŃCOWA DOOKOŁA POLSKI

 

Źródło: http://www.rozaniecdogranic.pl
    W dniu 7 października 2017 r. cała Polska zostanie otoczona granicą różańcową w celu wybłagania przez wstawiennictwo Matki Bożej ratunku dla Polski i świata. „Różaniec do granic” to inicjatywa fundacji Solo Dios Basta, która organizowała również Wielką Pokutę na Jasnej Górze

Data tej akcji nie została wybrana przypadkowo, bowiem tego dnia, jak wskazują organizatorzy przypada Święto Matki Bożej Różańcowej, ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją. Jest to również I Sobota Miesiąca, gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata. Modlitwa ta nawiązuje również do prośby Matki Bożej o codzienne odmawianie różańca, które wyraziła 140 lat temu w Gietrzwałdzie, oraz 100 lat temu w Fatimie.

Do wspólnej modlitwy „Różaniec do granic” zaproszeni są wszyscy, którym leży na sercu dobro Polski. Tego dnia o godzinie 11.00 w każdym z kościołów „stacyjnych”, rozmieszczonych wokół granicy Polski, można wziąć udział w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Potem nastąpi wymarsz z kościołów „stacyjnych” w kierunku granicy Polski, gdzie zostaną odmówione wszystkie cztery części różańca.

Szczegółowe informacje o całym wydarzeniu można uzyskać na stronie www.rozaniecdogranic.pl. Na tej stronie jest również możliwość rejestracji swojego uczestnictwa w modlitwie w wybranym przez siebie kościele stacyjnym. Serdecznie zachęcam do udziału w tej akcji.

Agata Krupińska

 

KOMU POZWOLICIE RZEŹBIĆ W WASZEJ DUSZY

 

Październik to miesiąc, podczas którego obchodzimy dzień Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w dziejach świata ministerstwa oświaty, tak bardzo wyprzedzającego inne narody w dziele edukacji i oświaty narodowej. Tegoroczny październik jest również miesiącem, w którym mija kolejna rocznica mordu dokonanego na księdzu Jerzym Popiełuszce, dokonanego przez funkcjonariuszy aparatu komunistycznego w dniu 19 października 1984 roku. Poniższy tekst, który pochodzi z homilii księdza Jerzego, zamieszczonej w publikacji Wydawnictwa CDN z 1984 roku, jakże bardzo pozostaje aktualny do dziś i myślę, że łączy sprawę edukacji naszej młodzieży z rocznicą śmierci kapłana, który nazywał młodzież swoimi przyjaciółmi.

Krzysztof Kanabus

 

„Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, a nie zabraniajcie im. Słowa te wypowiedziane przez Chrystusa Pana (…) brzmią jednakowo przez dwa tysiące lat. Są one szczególnie ważne w naszej powojennej historii. Są aktualne do dzisiaj. Jesteśmy dziećmi Narodu, który od tysiąca z górą lat oddaje chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu. Nasz Naród słynął ze znanej w świecie tolerancji religijnej. U nas znajdowali miejsce ci, którzy z powodu prześladowań religijnych musieli opuszczać rodzinny kraj. W Narodzie polskim wychowanie chrześcijańskie związało się dziejami Ojczyzny i wywierało swój wpływ na wszystkie dziedziny życia. I dlatego w dzisiejszym wychowaniu nie można oderwać się od tego, co stanowiło polskość na przestrzeni tysiąca lat. Nie wolno tego przekreślać ani przekształcać. Chrześcijański system wychowania oparty na Chrystusie i Jego Ewangelii zdawał wiele razy egzamin w dziejach naszego Narodu, i to w najtrudniejszych momentach tych dziejów (…). Czasy po drugiej wojnie światowej to jedno wielkie pasmo walki o monopol wychowania ateistycznego, wychowania bez Boga, wyrywania Boga z serc dzieci i młodzieży. Przyjrzyjmy się temu problemowi nieco bliżej (…).Szkoła jest narodowa i należy do Narodu, do rodziny i do społeczeństwa, a nie do takiej czy innej partii, sekty czy ugrupowania zajmującego się niechlubnym, a nawet wrogim i szkodliwym dla Narodu i państwa dziełem wyrywania wiary z serc dzieci i młodzieży - wołał zmarły Prymas, Kardynał Stefan Wyszyński. Pomimo więc upaństwowienia szkoły ma ona służyć rodzinie i Narodowi, bo Naród kryje się w rodzinach. Szkoła musi być narodowa. Musi dawać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny i do rodzimej kultury. Szkoła musi się liczyć z Narodem, z jego wymaganiami, obyczajowością i religią. Obowiązek dbania o taką właśnie szkołę, o właściwe wychowanie spoczywa na państwie, nauczycielach i rodzicach. Gdy jednak państwo obowiązek ten zaniedbuje, większa odpowiedzialność spoczywa na rodzicach i wychowawcach. Gorzej się dzieje, gdy państwo pod płaszczykiem nowych projektów wychowania, pod płaszczykiem odciążania rodziców od dzieci, walczy o monopol nauczania i wychowania ateistycznego wbrew woli rodziców. Program ateizacji doprowadza do absurdu, stwarza odczucie gwałtu społecznego i zniewolenia osobowego. Hańbą naszych czasów, pisali biskupi w roku 1968, jest to, że nie brak usiłowań pozbawienia młodzieży wiary w Boga i związku z Kościołem – wbrew głosowi sumienia wszystkich cywilizowanych narodów. Ustawy państwowe, dotyczące także wychowania, nie mogą być przeciwne prawu Bożemu, bo wtedy nie obowiązują w sumieniu. A dążeniem do zniewolenia człowieka jest narzucanie mu światopoglądu, odbieranie wolności wierzenia i umiłowania Boga, laicystyczne obdzieranie go z wszelkich pragnień i aspiracji religijnych (…). Jedną z przyczyn współczesnej niedoli, także i materialnej, oraz rozkładu moralnego jest to, że uporczywie odmawiano Chrystusowi miejsca, zwłaszcza w szkole i pracy, w wychowaniu dzieci i młodzieży (…). Młodzież musi widzieć w nauczycielu przyjaciela, który przede wszystkim mówi prawdę, który stara się przekazać młodemu pokoleniu cały dorobek kultury narodowej i religijnej. Nauczyciele muszą pamiętać, że wychowują młodzież dla Ojczyzny, która korzeniami sięga w daleką chlubną przeszłość, a nie dla takich czy innych ustrojów, które się zmieniają. Nie mogą mieć na uwadze tylko tego, co służy dla „dzisiaj”, ale co ma służyć dla dalekiej przyszłości. Niebezpieczeństwo utraty przez młodzież więzi z przeszłością Narodu i kulturą rodzimą, jakże często ośmieszaną i zniekształcaną, przerwała „Solidarność”, która odkłamała wiele celowo przemilczanych faktów historycznych. Nie jesteśmy narodem tylko na dziś. Jesteśmy Narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce nagromadzone przez całe tysiąclecia. Tylko wspólna i zgodna współpraca rodziców, wychowawców Kościoła i samej młodzieży może przeciwstawić się wszystkiemu, co ma na celu położenie granicy wielkości człowieka i zniszczenia tego, co wyrosło z ofiary całych pokoleń Polaków, którzy płacili wysoką cenę za przetrwanie ducha Narodu. Stąd też wszyscy musimy wziąć do serca wezwanie Prymasa Tysiąclecia, aby mieć odwagę publicznego przyznawania się do Chrystusa i Kościoła, do tego wszystkiego, co stanowi chlubę Narodu, odwagę przyznawania się w szkole, na uczelni, w pracy i urzędzie. Czynić to bez względu na następstwa, jakie mogą dla nas z tego wyniknąć. Jeżeli wierzymy w czterech ścianach naszego domu, niech nie zabraknie nam odwagi do przyznawania się do Chrystusa publicznie, jak mieliśmy odwagę czynić to w czasie „Solidarności”, nawet, gdy trzeba za to zapłacić jakąś cenę i ponieść ofiarę. Wiary i ideałów nie wolno sprzedawać za przysłowiową „miskę soczewicy” (…). Bo kto łatwo sprzedaje wiarę i ideały, ten jest o krok od sprzedania człowieka (…). Jedynie wspólny wysiłek Kościoła, rodziców i wychowawców może uchronić młodzież od tego, aby bocznym torem nie odeszła od zdrowego nurtu Bożego, od zdrowego patriotyzmu, który płynie przez nasz Naród od przeszło dziesięciu wieków (…). Dlatego i my zamknąć ust nie możemy, gdy chodzi o wychowanie młodego pokolenia, które w niedalekiej przyszłości na swoich barkach poniesie losy domu ojczystego. A wy drodzy młodzi przyjaciele… czy będziecie mogli być jak orły, zależy przede wszystkim od tego, komu pozwolicie rzeźbić w waszej duszy i w waszym umyśle pamiętając, że obywateli prawych nie produkuje się w fabrykach, ale pod sercem matek i pod okiem prawdziwych wychowawców, którzy wzór dobrego nauczyciela biorą z Jezusa Chrystusa. Amen.”

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

 

WAKACYJNE WSPOMNIENIA – SKRZATUSZ

 

Skrzatusz, to mała miejscowość w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którą miałam okazję odwiedzić kilka lat temu i ponownie w tym roku, podczas wakacyjnych wędrówek. Miejscowość choć mała, ale znacząca, mieści się tam bowiem główne sanktuarium maryjne diecezji.

Kult Matki Bożej trwa w Skrzatuszu od 1575 r., gdy w miejscowości pojawiła się rzeźba przedstawiająca Pietę Matki Bożej Bolesnej - wizerunek Maryi trzymającej na kolanach ciało zdjętego z krzyża Jezusa. W 1680 r. wizerunek został oficjalnie uznany za cudowny przez biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego. W tym samym roku do Skrzatusza zawitał król Polski Jan III Sobieski, aby prosić Maryję o pomoc w walce z Turkami podczas wyprawy wiedeńskiej. Prośby zostały wysłuchane – Bitwa pod Wiedniem stała się wielkim zwycięstwem. W podziękowaniu za opiekę i pomoc, jako wotum dla Matki Bożej, wybudowano kościół pw. Wniebowzięcia NMP, który nadal funkcjonuje. W głównym ołtarzu świątyni została umieszona cudowna Figura Matki Bożej. Wnętrze świątyni zostało ozdobione malowidłami przedstawiającymi sceny z życia Maryi, a także prezentującymi dzieje cudownej Figury.

Najwyraźniej Matka Boża upodobała sobie, to pięknie położone miejsce, bo historia ostatnich kilku lat wskazuje, iż ma Ona pewne plany w odniesieniu do tego miejsca. Podczas uroczystości 25-lecia koronacji cudownej Piety w Skrzatuszu, w dniu 15 września 2013 r., o. Antonello Cadeddu charyzmatyczny włoski rekolekcjonista-egzorcysta, wygłosił proroctwo dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którego słowa zostały zapisane na tablicy zainstalowanej niedaleko sanktuarium:

„Bóg czyni nowe dzieło na tej ziemi, w historii wiele razy zranionej i deptanej przez najeźdźców, którzy przyjeżdżali, aby ją opanować i zniewolić.
Pan Jezus chce błogosławić wszystkie te miejsca i rzeki, które zostały przeklęte.
To miejsce Bóg wybrał, aby Dziewica Maryja pokazała początek nowych czasów.
Maryja, na polecenie Jezusa, swego Syna prosi biskupa, aby otworzyć blisko krzyża źródło wody, aby z tego źródła wypływało 7 maleńkich strumieni, które będą s pływały do jeziorka i aby ustawić figurę Maryi miażdżącej głowę węża.
Wody z tego źródełka będą uzdrawiać fizycznie, psychicznie i duchowo.
Tutaj wielu będzie się nawracało przez spowiedź, a Maryja weźmie ich w swoje ramiona. To miejsce jest święte.”

Co ciekawe nie jest to jedyne proroctwo dotyczące Skrzatusza i wody. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Czesław Domin ponad 20 lat wcześniej napisał w swoich notatkach, które odnaleziono po jego śmierci: ”W Skrzatuszu musi być woda wydobyta ze źródełka koło kościoła, gdzie obrała tron Matka Boska Bolesna. Woda z tego źródełka, użyta z wiarą dokona wielu uzdrowień…”

Jak powiedzieli tak też się stało, tuż obok sanktuarium bije źródło, którego wody wypływają 7 strumieniami i tworzą jezioro. Wszystko to otoczone stacjami drogi krzyżowej oraz stacjami- kaplicami tajemnic różańca świętego. Sanktuarium tętni życiem. Odbywają się liczne rekolekcje i rozwija się ruch pielgrzymkowy. Efekty widać już dziś, pojawiły się liczne świadectwa potwierdzające leczniczą moc wody w Skrzatuszu – zostały m.in. przedstawione w Miesięczniku Egzorcysta (marzec 2016) przez ks. Antoniego Zielińskiego, egzorcystę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Warto zatem odwiedzić Skrzatusz, docenić piękno tego miejsca i skorzystać z łask, jakie Matka Boża może nam ofiarować w tym miejscu.

Agata Krupińska

 

Z DZIEJÓW POWSINA CZ. 4

Drugim synem wojewody czerskiego był Wigand, chorąży czerski (mazowiecki) w bitwie pod Grunwaldem. Autor „Spominków o Ciołkach” pierwszego w kolejności jako najstarszego z braci wymienia Wiganda i taką właśnie wersję starszeństwa przyjęła autorka biografii Stanisława Ciołka, Zofia Kowalska. Moim jednak zdaniem, starszym od Wiganda był Stanisław, ponieważ imię Wigand, niespotykane na południowym Mazowszu, jak wykazałem w artykułach na temat rodziny Ciołków, nadał wojewoda Andrzej Ciołek (1356 – 1396) swojemu synowi na cześć wielkiego księcia litewskiego Witolda, który na chrzcie świętym przyjął imię Wigand.

Chrzest Witolda – Wiganda miał miejsce w Tapiau dnia 21 października 1383 r. Tak więc nasz powsiński Wigand mógł się urodzić dopiero po tej dacie. Natomiast Stanisław, jak sam zeznał do protokołu na procesie Polski z Zakonem Krzyżackim, urodził się w 1382 r.

Wigand pisał się zwykle „z Powsina”, a w latach późniejszych również z Ostrołęki. Dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Imienia pierwszej wybranki jego serca niestety nie znamy. Wiemy jednak, że ze związku tego miał trzech synów: Andrzeja, Jana, Stanisława i córkę Dorotę. Z drugą żoną Anną dochowali się czterech synów: Zygmunta, Krzysztofa, Piotra, Aleksandra i córki Anny. W roku 1439 Wigand zawarł umowę z dziećmi pierwszej żony, przepisując na nich swoje włości w Powsinie, Nartach, Kabatach i Łazach w Ziemi Warszawskiej. Sam z drugą żoną Anną i jej dziećmi przeniósł się do dóbr czerskich, zostawiając w swoich rękach Ostrołękę, Starą i Nową Wieś, Zakrzewo i Pilczę.

Wigand jako chorąży księcia Janusza I Starego nosił jego chorągiew, dokładnie opisaną w kronikach przez księdza - kronikarza Jana Długosza: „Chorągiew dwudziesta trzecia księcia Janusza miała znak, którego pole było podzielone na cztery części, na dwóch miała białego orła (na czerwonym tle), a na dwóch pozostałych w poprzek do siebie położonych, puchacze na biało – czerwonej szachownicy.” (Sztandar Ziemi Czerskiej miał zamiast puchaczy zielone smoki na srebrnym - białym polu.)

Wigand w swojej wsi Ostrołęce koło Warki ufundował 6 lipca 1429 r. nowy kościół. Jego brat biskup poznański Stanisław Ciołek erygował przy nim parafię pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tereny pod nową parafię wykrojono z wareckiej i mniszewskiej. W latach 1474 – 1501 plebanem w Ostrołęce był Piotr Ostrołęcki, syn Wiganda. Staraniem Wiganda jego rodowa Ostrołęka otrzymała w 1436 r. prawa miejskie, ale już w XVI w. występuje ponownie jako wieś. Dziś w Ostrołęce mieszka około 120 mieszkańców. Duża ich część zajmuje się sadownictwem. W roku 1434 Wigand został kasztelanem czerskim. Jego poprzednikiem na tej funkcji był Sławiec Boglewski, a następcą po jego śmierci, która nastąpiła w 1452 r., został syn Sławca – Jan Boglewski. Został pochowany w kościele św. Mikołaja w Warce.

Krzysztof Kanabus

PS. Ciąg dalszy w kolejnych wydaniach Wiadomości Powsińskich

 

PORUCZNIK JAN PENCONEK – OBROŃCA KĘPY OKSYWSKIEJ

Fot. 1. Jan Penconek w mundurze wojskowym (data zdjęcia nieznana); źródło: Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie
Trzynastego września przypadła 78. rocznica śmierci porucznika Jana Penconka (1912-1939), rodem z Powsina, oficera Wojska Polskiego walczącego na Wybrzeżu w czasie wojny obronnej Polski w 1939 roku. Zginął bohaterską śmiercią na Kępie Oksywskiej 13 września 1939 r. prowadząc do ataku jedną z kompanii 1. Morskiego Pułku Strzelców – polską elitarną piechotę morską.

W ostatnich latach na łamach „Wiadomości Powsińskich” sylwetkę porucznika Jana Penconka przybliżył nam ksiądz prałat Jan Świstak. Pierwszy z artykułów został opublikowany w 70. rocznicę śmierci żołnierza (2009 r.), w czasie kiedy odsłonięto na murze cmentarza parafialnego w Powsinie tablicę pamiątkową ku jego czci. Dziewiętnastego grudnia 2017 r. przypadnie 105. rocznica urodzin Jana Penconka. Wszystko to stało się przyczynkiem do zrekonstruowania historii rodaka, który oddał życie za naszą ojczyznę. Od ponad roku prowadzę zakrojone na szeroką skalę badania nad postacią Jana Penconka – w tym i kolejnych odcinkach podzielę się najnowszymi odkryciami związanymi z jego postacią.

Jan Penconek urodził się 19 grudnia 1912 roku w Powsinie. Jego rodzinny dom, który zachował się do naszych czasów, znajduje się pod numerem 74 przy ul. Przyczółkowej. Rodzicami Janka Penconka byli Stanisław i Katarzyna z domu Urbaniak, którzy posiadali małe, pięciohektarowe gospodarstwo rolne. Żeby utrzymać liczną rodzinę – siedmioro dzieci i żonę – ojciec Stanisław dorabiał trudniąc się stolarstwem. Był dobrym fachowcem.

Janek był żywym i zdolnym chłopcem. Zanim zaczął uczęszczać do szkoły, sam nauczył się czytania i pisania z elementarza starszej siostry. Opanował też ciąg liczb w zakresie stu, a nawet poznał elementy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. To sprawiło, że przy zapisie go do szkoły powszechnej w Powsinie, kiedy matka wspomniała nauczycielowi, że Janek już czyta, pisze i rachuje, ten przedłożył chłopcu elementarz i sprawdził to. Okazało się, że kandydat na ucznia czytał i pisał gładko, a i z rachunkami dobrze sobie radził. W nagrodę za ten egzamin Jasio został od razu przyjęty do drugiej klasy szkoły powszechnej w Powsinie. Szkoła powszechna była położona kilka domów od rodzinnego siedliska Penconków. Historyczny budynek szkolny obecnie występuje pod adresem „Przyczółkowa 58” – to posesja przylegająca do domu parafialnego.

Fot. 2. I-sze Gimnazjum Męskie przy ul. Młynarskiej 2 w Warszawie (widok z 1925 r.), źródło: Internet - strona III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego: http://lo3.waw.ids.pl
W klasie szybko zżył się ze swoją nową społecznością uczniowską – miał wielu przyjaciół, był lubiany. Od samego początku wykazywał cechy przywódcze. Organizował wśród rówieśników różne gry i zabawy, w których przewodził. Tę jego cechę wykorzystali wychowawcy i instruktorzy harcerscy. Został członkiem drużyny zuchowej, a później drużyny harcerskiej w powsińskiej szkole powszechnej. Tam na wszystkich uroczystościach szkolnych występował w mundurze harcerskim, który sprawiła mu matka, kiedy złożył przyrzeczenie harcerskie i przypięto mu do munduru krzyż harcerski. Było to dla Janka uroczyste i głębokie przeżycie. Jako zastępowy, a później przyboczny, organizował wycieczki i obozy harcerskie. Zdobył wiele sprawności harcerskich. Prawie cały rękaw munduru harcerskiego okryty był odznakami sprawności. Z chwilą ukończenia szkoły powszechnej iał już krzyż harcerski ze srebrną lilijką – był „wywiadowcą”.

Po ukończeniu nauczania elementarnego został uczniem I-go Gimnazjum Męskiego Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Młynarskiej 2 na Woli, od 1928 roku noszącego imię Jenerała Józefa Sowińskiego. Teraz w tym samym zabytkowym budynku szkoły, pod adresem „Rogalińska 2”, mieści się III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Już na pierwszy rzut oka uczniowie tego przedwojennego gimnazjum różnili się od współczesnych licealistów. W szkole uczyli się sami chłopcy. Obowiązywał ich mundurek z amarantowymi naszywkami na klapach i tarczą przyszytą na rękawie, czapka uczniowska, a nawet krawat. Każda klasa nosiła pantofle w innym kolorze. Tego umundurowania nie traktowali jednak jako szykany, ale wyraz przynależności do społeczności szkolnej. Płacili czesne – miesięcznie wynosiło 40 złotych. Ponadto należało opłacać pobyty w osiedlach szkolnych (2 razy w ciągu roku po 40 zł), składki na: Koło Opieki Rodzicielskiej (5 zł), śniadania (5 zł), obowiązkowe prenumeraty prasy i liczne składki na rzecz instytucji popieranych przez szkołę.

Fot. 3. Janek Penconek w okresie nauki w I Męskim Gimnazjum im. Jenerała Józefa Sowińskiego
przy ul. Młynarskiej 2 w Warszawie (data zdjęcia nieznana); źródło: Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie
Uczniowie otoczeni byli stałą opieką lekarską, stomatologiczną i psychologiczną. W szkole rygorystycznie przestrzegano dyscypliny, ale jednocześnie dbano o demokratyczne i koleżeńskie obyczaje. Znany jest nawet przypadek usunięcia ze szkoły chłopca, który pogardliwie traktował uboższych od siebie kolegów. Dbano by wszyscy dobrze się czuli w społeczności szkolnej. Służyły temu między innymi wspólne śniadania przygotowywane przez mamy. Wszyscy jedli to samo i nikt nie mógł popisywać się lepszym jedzeniem przyniesionym z domu. Nawet uczniowie, których stać było na opłacenie śniadań, mieli prawo do tego posiłku.

Szkoła była wysoko oceniana w Warszawie, miała bogato wyposażone pracownie, obserwatorium astronomiczne, ogródki botaniczne. Uczniowie mieli możliwość działania w licznych kółkach zainteresowań, samorządzie, drużynie harcerskiej, sodalicji mariańskiej (katolickie stowarzyszenie świeckie). W Gimnazjum im. Jenerała Sowińskiego w Warszawie Janek Penconek nadal angażował się w pracę drużyny harcerskiej. W tej szkole panował duch żołnierski. O bohaterstwie polskich żołnierzy mówiło się w szkole na lekcjach: historii, literatury, geografii, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.

Fot. 4. 16 czerwca 1935 r.
- uroczystość odsłonięcia popiersi:
Józefa Sowińskiego i Józefa Piłsudskiego w I Męskim Gimnazjum in. gen. J. Sowińskiego w Warszawie
Najwięcej o wojsku mówiło się na zbiórkach harcerskich. Janek bardzo szybko awansował na drużynowego drużyny harcerskiej, która nosiła chlubne imię generała Henryka Dąbrowskiego. Szybko też awansował do stopnia Harcerza Orlego. Teraz na krzyżu harcerskim Janka była już złota lilijka i to w złotym kółku. Harcerską czapkę Janka zdobiło pióro orła bielika, zatknięte z lewej strony. W czasie pobytu w gimnazjum na lekcjach geografii i przysposobienia wojskowego poznał różne mapy, wśród których były i wojskowe. W harcerstwie gimnazjalnym organizował marsze i wycieczki posługując się swobodnie mapą i kompasem. W rozmowach z kolegami i druhami zwierzał się, że po złożeniu matury pójdzie do wojska, do lotników … - „będę oficerem!” mówił. Ciąg dalszy nastąpi ….

Podziękowania dla Pana Leszka Grabarczyka, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie, za przekazanie materiałów związanych z patronem tej placówki oświatowej.

Grzegorz Kłos

Materiały źródłowe:

1) „Biografia /zarys/ porucznika Jana Penconka dowódcy 2-giej kompanii strzeleckiej 1 MORSKIEGO PUŁKU STRZELCÓW W WEJHEROWIE”, opracowali b.oficerowie 1 MPS i uczestnicy walk w obronie polskiego wybrzeża w 1939 r.: płk w st. spocz. Alfons Olkiewicz, por. w st. spocz. mgr Paweł Szefka, por. w st. spocz. Andrzej Chudy,

2) ksiądz prałat Jan Świstak, artykuł „Bohater Powsina”, gazeta parafialna „Wiadomości Powsińskie”, październik 2009,

3) prof. Małgorzata Wysieńska, „III L.O. IM. GEN. SOWIŃSKIEGO WARSZAWA”, monografia na 90-rocznicę powstania Liceum, źródło – Internet, strona III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego: http://lo3.waw.ids.pl,

4) Internet – Wikipedia, strona: https://pl.wikipedia.org.

 

ŚWIADECTWO

Jerozolima to miasto święte wielu religii, w tym chrześcijaństwa. Znajduje się tam tak wiele wspaniałych i cudownych miejsc związanych z życiem, śmiercią oraz zmartwychwstaniem Chrystusa, które należy koniecznie zobaczyć, że może nam umknąć, to ciche i niepozorne na pierwszy rzut oka miejsce. Gdy w słońcu, w gwarze mijanych turystów schodzimy w dół Góry Oliwnej, wąskimi uliczkami biegnącymi pomiędzy kamiennymi budowlami mijamy niepozorne wejście, za którym skrywa się cisza, spokój i modlitwa. To klasztor sióstr benedyktynek, gdzie można usłyszeć świadectwo powołania i życia siostry Pauli.

Siostra Pula to Polka (z pochodzenia Żydówka). Jej historia życia i powołania jest bardzo wzruszająca. Ma już 86 lat. Wstąpiła do zakonu 70 lat temu, mając lat 16, ale powołanie pojawiło się wcześniej. Był rok 1943 – II wojna dotknęła rodzinę siostry Pauli (Racheli jak wtedy miała na imię) i ją samą. Musiała się ukrywać (straciła kontakt ze swoją rodziną). Mieszkała w okolicach Łomży. W jednej ze wsi, do której trafiła, dzieci pokazywały ją palcami (zwracał uwagę jej ubiór), obrzucały ją kamieniami, co było bardzo niebezpieczne ze względu na Niemców. Na końcu wsi stał, jak to nadal często ma miejsce w Polsce, krzyż. Mała Rachela nic nie wiedziała o Chrystusie, a jednak pomyślała, że jeśli klęknie pod krzyżem, to może dzieci zostawią ją w spokoju – zobaczą, że się modli, a więc jest chrześcijanką. Jak pomyślała tak też zrobiła. Klęknęła pod krzyżem, bardzo się bała - nie rozumiała dlaczego chcą ją skrzywdzić, skoro ona nic im nie zrobiła, i że jeśli ten człowiek na Krzyżu – Chrystus jej pomoże, to zrobi wszystko dla Niego. Jak mówiła, nie miała wielkiego objawienia, do dziś nie wie, co wtedy się tam stało. Gdy klęknęła pod krzyżem – dzieci faktycznie zostawiły ją w spokoju, ale Chrystus nie.

Ocalała, przeżyła wojnę. Ukrywała się wraz z innymi w kopcach po ziemniakach. Okoliczni mieszkańcy przynosili jedzenie - to był bardzo trudny czas. Pojawiło się powołanie – do zakonu mogła jednak wstąpić dopiero po upływie kolejnych 3 lat, bowiem konieczne było ukończenie 16 lat. Po wojnie odnalazła się rodzina s. Pauli (takie, bowiem imię przyjęła młoda Rachela wstępując do zakonu) i próbowała Ją namówić, aby wystąpiła z zakonu i porzuciła wiarę katolicką – to jednak nie było już możliwe, bowiem s. Paula całkowicie zawierzyła swoje życie Chrystusowi. Jak mówi nigdy tego nie żałowała. Przez 30 lat prowadziła życie zakonne w Polsce, aby w czasach komunistycznych z wielkim trudem i po wielu perypetiach mogła rozpocząć swój kolejny etap życia, tym razem w Jerozolimie, na Górze Oliwnej, gdzie przebywa od 40 lat.

Ta drobna, sympatyczna, uśmiechnięta i pełna życzliwości kobieta, którą spotkało w życiu tak wiele trudnych i tragicznych wydarzeń, tryskała wiarą i wewnętrznym spokojem. Wskazywała, że Jerozolima - To miasto pokoju, w którym nie ma pokoju. Podkreślała konieczność modlitwy o pokój w Ziemi Świętej, ale również w Polsce. Wskazywała, że wciąż słuchamy muzyki, używamy słuchawek, żeby lepiej słyszeć, ale tak naprawdę nie słyszymy. Aby usłyszeć Boga trzeba ciszy, bo Bóg mówi do nas w ciszy – trzeba się w tę ciszę wsłuchać, prawdziwie wsłuchać.

Jeśli będziecie na Górze Oliwnej posłuchajcie świadectwa s. Pauli, to jedno świadectwo może zrobić dużo więcej dla waszej wiary, niż tak licznie odwiedzane przez turystów miejsca święte Jerozolimy, gdzie trudno o skupienie i ciszę.

Agata Krupińska

 

POWSINIANIE NA JASNOGÓRSKICH DOŻYNKACH

Tegoroczne Jasnogórskie Dożynki odbyły się w dniach 2-3 września 2017 r. pod hasłem „Do naszej Matki Królowej”, czyli w tydzień po „12. Powsińskim Święcie Chleba”, jakże unikalnym w naszej stolicy wydarzeniu, które cechowała wdzięczność rolników za plony ich Ziemi oraz pamięć o dawnych zwyczajach ludowych, kultywowanych m.in. przez zespoły Centrum Kultury Wilanów i zaproszonych gości.

Już tradycyjnie, na Jasnej Górze nie mogło zabraknąć powsińskiej 15 osobowej delegacji, której przewodniczyli starości: Joanna Latoszek z Grupy 30+ i Tadeusz Broda z Zespołu „Powsinianie”. Jako wotum wdzięczności i zadośćuczynienia Matce Bożej za nieustającą opiekę, zabrali ze sobą bochen chleba oraz dwa godne podziwu wieńce – profesjonalną rzeźbę Tadeusza Brody, przedstawiającą św. Brata Alberta, ozdobioną przy pomocy członków Zespołu „Powsinianie” oraz obraz Matki Bożej Fatimskiej – „Fatima 1917-2017”, artystyczne dzieło Grupy 30+.

Jak przeżyliście Państwo to wielkie dziękczynno-błagalne, religijne wydarzenie?

Joanna Latoszek – Uczestnictwo w uroczystej Sumie z ok. 50 tys. rolników z udziałem orkiestr, chórów i zespołów a także błogosławieństwo przywiezionych tu wieńców i darów żniwnych, to wielkie duchowe przeżycie. Tej Mszy Świętej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Tadeusz Broda – Wszystko przebiegało w spokojnej atmosferze, pełnej modlitewnej powagi i wzajemnej życzliwości, pomimo strug deszczu. Najwięcej wzruszenia dostarczyło nam składanie Darów Ołtarza i otrzymanie z rąk bp Edwarda Białogłowskiego, delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy, pamiątkowego obrazka Matki Bożej Częstochowskiej, wydanego z okazji Jubileuszu Koronacji 1717-2017.

Joanna Latoszek – Tego dnia towarzyszyły nam jakieś niezwykłe sploty zdarzeń: długa jazda, wytrwała wędrówka na Szczyt wynagrodzona: życzliwością księży i wolontariuszy przy przejściach przez kolejne bramki, otrzymaniem dobrych niemal VIP-owskch miejsc przy ołtarzu, użyczeniem parasola chroniącgo nas i chleb przed przemoknięciem itp.…

Tadeusz Broda – To zapewne wsparcie duchowe obecnej z nami s. Donaty, całej delegacji i wielu parafian, którzy pilnie oglądali transmisję z Jasnogórskich Dożynek w mediach, a po powrocie z radością informowali nas, że owszem, że nas widzieli. To miłe i budujące tak, jak i niezapomniane zaangażowanie wielu osób, z którymi i pod kierunkiem których, tegoroczne Powsińskie Dożynki przyszło nam współorganizować.

Joaanna Latoszek – To nie tylko przeżycie ale wielki zaszczyt, kolejne doświadczenie oraz satysfakcja, dla której warto było poświęcić nasz owocny czas dla dobra wspólnego. I za to wszystkim, jeszcze raz z całego serca jako starości, dziękujemy.

Dziękuję bardzo za tę wzruszającą relację z udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników na Jasną Górę i Święcie Dziękczynienia za Plony oraz proszę, zaśpiewajmy razem: …”Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, niech się odmieni, niech się odmieni, oblicze Ziemi, tej Ziemi…”.

Teresa Gałczyńska

 

NADCHODZĄCE CZASY…

Minęła wiosna życia,

pełna młodzieńczych

wzlotów i marzeń.

Odeszło lato gorące

w bezmiarze pracy,

brzemionach wielu zdarzeń.

Oto i jesień owocna,

niezwykle ważna pora

naszej seniory, każdego seniora.

W domu rodzinnym

pełnym miłości oraz wiary,

pokażcie drzewa waszego konary.

Ileż to osób zacnych ożyje,

ile emocji, celów spełnionych,

przeżyć radosnych i tych, nieuniknionych.

Snujcie za wątkiem, historii wątek

dla swych najbliższych –

dzieci, wnucząt i prawnuczątek.

Bo nadchodzące czasy

wymagają wiedzy, siły i mocnego ducha,

żeby nie zmogła nas, żadna zawierucha!

Teresa Gałczyńska 11.09.2017

 

KRONIKA PARAFII WRZESIEŃ 2017

 

CHRZTY: 

3 IX Zuzanna Pasternak, urodzona 9 XI 2016 r. w Warszawie, córka Bartosza Pasternaka i Agnieszki Moniki z d. Kosycarz, zamieszkałych w Warszawie.

17 IX Bartłomiej Turski, urodzony 30 VI 2017 r. w Warszawie, syn Artura Sławomira Turskiego i Katarzyny z d. Gładeckiej, zamieszkałych w Powsinie przy ul. Przyczółkowej.

Nowoochrzczone dzieci, ich rodziców i chrzestnych, oddajemy w matczyną opiekę Matki Bożej Tęskniącej-Powsińskiej.

ŚLUBY:

2 IX Rafał Michał Wilczek, zamieszkały w Bielawie, i Katarzyna Patrycja Gonsowska, zamieszkała w Konstancinie.

Krzysztof Roman Wojnar, zamieszkały w Bielawie, i Iwona Maria Głowacka, zamieszkała w Bielawie.

9 IX Tomasz Jan Wyszyński i Katarzyna Maria z d. Świetlik, obydwoje z Powsina.

30 IX Błażej Golis, zamieszkały w Legionowie, i Marlena Lichocka, zamieszkała w Okrzeszynie.

Nowożeńcom życzymy wielu łask Bożych i stałej pomocy Maryi Tęskniącej-Powsińskiej.

 

POGRZEBY:

31 VIII Śp. Maria Wanda Bogdan, żyła 56 lat. Mieszkała w Bielawie. Zmarła 27 sierpnia 2017 r. w Klinice Uniwersyteckiej przy ul. Banacha w Warszawie. Kapelan szpitala udzielił jej sakramentu chorych – olejem świętym namaszczenia. Śp. Maria pozostawiła po sobie męża, Macieja Władysława, z którym przeżyła w małżeństwie 33 lata. Osierociła trzech dorosłych synów, Krzysztofa, Pawła i Rafała – kawalerów, a także 15-letnią córkę Zuzannę. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 31 sierpnia 2017 r. w Powsinie o godz. 14.30, przy licznym udziale mieszkańców Bielawy i okolic. Śp. Maria Wanda Bogdan została pochowana w grobie rodzinnym na starym cmentarzu parafialnym.

 

8 IX Śp. Bogdan Ryszard Sekuła, żył 69 lat. Mieszkał w Powsinie. Zmarł 4 września 2017 r. w szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Kapelan szpitala udzielił mu sakramentu chorych – olejem świętym namaszczenia. Natomiast w pierwsze piątki miesiąca ks. Bogdan Jaworek przychodził do niego z Komunią św. Śp. Bogdan Sekuła pozostawił po sobie żonę Bożenę z d. Nyckowską, z którą w małżeństwie przeżył 45 lat. Obydwoje uczęszczali do kościoła w Powsinie. Śp. Bogdan Sekuła osierocił trzech dorosłych synów: Michała – kawalera; Krzysztofa żonatego z Katarzyną z d. Twarowską, mieszkających w Powsinie; Piotra żonatego z Moniką Marią z d. Szczęsną, również mieszkających w Powsinie, mających dwoje bliźniaków – Jakuba Piotra i Julię Annę. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 8 września 2017 r. o godz. 14.00 w Powsinie. Śp. Bogdan Ryszard Sekuła został pochowany w grobie rodzinnym na nowym cmentarzu parafialnym.

 

14 IX Śp. Stanisław Małkowski, żył 86 lat, wdowiec. Urodził się i mieszkał w Powsinie. Zmarł 10 września 2017 r. w szpitalu przy ul. Stępińskiej. Był pobożny. Wraz z żoną Michaliną co niedziela byli w kościele i przystępowali do Komunii św. W adwencie przyjeżdżali na roraty, w maju na nabożeństwo majowe, a w październiku na różaniec. O zmarłej 22 sierpnia 2017 r. Michalinie Małkowskiej pisałem w kronice parafialnej we wrześniowym numerze „Wiadomości Powsińskich”. Śp. Stanisław i Michalina bardzo troszczyli się o figurę Krzyża u zbiegu ulic Czekoladowej i Przyczółkowej. Przyczynili się do jej odnowienia. Przez ostatnie kilka lat zapraszali ks. proboszcza Lecha Sitka na odprawiane przy niej nabożeństwa majowe. Były też w tym miejscu sprawowane Msze św. Msza św. pogrzebowa za śp. Stanisława Małkowskiego została odprawiona 14 września 2017 r. o godz. 12.00. Kościół był wypełniony ludźmi. Śp. Stanisław został pochowany w grobie rodzinnym na starym cmentarzu w Powsinie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

PS.

Stanisław i Michalina Małkowscy za życia zawsze razem przychodzili do Kościoła, zmarli w odstępie zaledwie kilkunastu dni. Tak bywa w kochających się małżeństwach. Jest to pewna prawidłowość, która u śp. Małkowskich ewidentnie się sprawdziła. Tak samo rodzice śp. Stanisława umarli jedno po drugim – ojciec Stanisław 22 grudnia 1988 r., matka Aniela 8 stycznia 1989 r. Z tamtych lat pamiętam, jak w jednym domu mieszkała rodzina Małkowskich składająca się z czterech pokoleń:

Pierwsze – Stanisław Małkowski i jego żona Aniela z d. Kosycarz. Byli bardzo pobożni. Znałem ich osobiście. Pod koniec ich życia przychodziłem do nich z posługą sakramentalną.

Drugie – Stanisław Małkowski i jego żona Michalina z d. Pyzel, wyżej opisani.

Trzecie – syn Stanisława i Michaliny, Waldemar, i jego żona Ewa z d. Milewska, którzy mieszkają w tym samym domu na piętrze.

Czwarte – dzieci Waldemara i Ewy: Anna, Marcin i Rafał.

Ewa Małkowska opowiadała mi, jak jej córką Anną, w czasie, gdy Ewa i Waldemar pracowali na polu, opiekowała się prababcia Aniela. Rzadko się zdarza, aby w jednym domu mieszkała czteropokoleniowa rodzina. Nic więc dziwnego, że w takich warunkach przykład żywej wiary w Boga był przekazywany następnym pokoleniom. I to procentuje do dnia dzisiejszego.

Kronikę opracował ks. Jan Świstak

 

Z ŻYCIA PARAFII

 

NIEZWYKŁY DZIEŃ PIELGRZYMEK W POWSINIE

W sobotę 16 września 2017 r., o godz. 12.00, z parafii Ofiarowania Pańskiego przy ul. Stryjeńskich, już po raz 16. przybyła do Powsina piesza pielgrzymka na zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa. Zwyczaj pielgrzymowania na zakończenie 3-dniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu wprowadził ks. proboszcz Edward Nowakowski. Tym razem przybyło ok. 40 pielgrzymów.

Tego samego dnia, punktualnie o godz. 13.00, po raz pierwszy do Powsina przybyła piesza pielgrzymka ze Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek przy ul. Zaruby na Ursynowie (parafia bł. Władysława z Gielniowa przy ul. Bażantarni). Z dwóch powodów była to niezwykła pielgrzymka. Po pierwsze – wzięło w niej udział ponad 300 osób – siostry niepokalanki, dzieci uczęszczające do ich szkoły wraz z rodzicami, jak i matki z wózkami z małymi dziećmi. Po drugie – eskorta policji, która dwoma autami z włączonymi sygnałami świetlnymi cały czas towarzyszyła przemarszowi tak dużej grupy. Pielgrzymi szli przez Las Kabacki. W Powsinie policja ułatwiła im bezpieczne przejście przez ul. Drewny. Tak samo policja wstrzymała ruch, gdy uczestnicy wchodzili do sanktuarium. Nasz kościół został wypełniony pielgrzymami z Ursynowa.

Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówienie aktu oddania rodzin Chrystusowi i jego Matce, Maryi Tęskniącej. Potem pielgrzymi mieli pół godziny wolnego. Wiele osób przyszło do domu parafialnego, gdzie wyświetlono film o „Tęskniącej Pani z Powsina”. Był dedykowany dzieciom, ale spodobał się również rodzicom. Po filmie pielgrzymi chętnie skosztowali herbaty. Gdy minął czas wolny, wszyscy ustawili się, aby z powrotem pieszo wrócić na Ursynów. Ponownie towarzyszyła im policja. Siostry Niepokalanki wzorowo przygotowały tę pielgrzymkę. Spodziewamy się kolejnej za rok o tej porze.

ks. Jan Świstak

 

XI KONCERT PIEŚNI MARYJNEJ

Parafia św. Elżbiety w Powsinie oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają na XI Koncert Pieśni Maryjnej, który odbędzie się w naszym kościele parafialnym 15 października 2017 r. o godz. 15.30. Do koncertu zostały zaproszone następujące zespoły:

Chór liturgiczny z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym, dyrygent Paweł Ginda;

Chór łączony „MIRIAM” z parafii Bożej Rodzicielki z Klarysewa i parafii Bogarodzicy Maryi z Warszawy-Jelonek, dyrygent Józef Stępień;

Wilanowskie Towarzystwo Chóralne, dyrygent Andrzej Kocik;

Chór z parafii św. Anny w Piasecznie, dyrygent Stanisław Szynkielewski;

Chór „SANCTEANNE” z Kolegiaty Wilanowskiej, dyrygent Natalia Knyziak;

Zespół śpiewaczy „POWSINIANIE” z Centrum Kultury Wilanów, kierownik artystyczny Grzegorz Toporowski;

Chór „CON BRIO” z parafii św. Elżbiety w Powsinie, dyrygent Tadeusz Zwierzchowski.

Serdecznie zapraszamy na powyższy koncert w niedzielę 15 października w godz. 15.30 – 17.30.

ks. Jan Świstak

 

KALENDARZ DUSZPASTERSKI NA PAŹDZIERNIK 2017

 


INTENCJA MODLITW NA PAŹDZIERNIK:

Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby ich krew męczeńska była nasieniem nowych wyznawców Chrystusa


NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Codziennie o godz. 17.00

Msza św. wieczorna w dni powszednie o godz. 17.45

 

1 X 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótkie nabożeństwo, a po nim procesja eucharystyczna.

Zachęcamy dzieci oraz ich rodziców i dziadków do odmawiania Różańca św. w kościele o godz. 17.00 oraz w rodzinach.

Za odmówienie jednej części różańca (5 tajemnic) w kościele lub w kaplicy publicznej, a także w rodzinie, we wspólnocie zakonnej czy w pobożnym stowarzyszeniu, wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Należy poza zwykłymi warunkami dodatkowo:

Odmówić w sposób ciągły pięć dziesiątek (tajemnic);

Z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic.

2 X PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Pod dzisiejszą datą Kościół wspomina świętych Aniołów Stróżów. Czy wierzę w to, że każdy człowiek ma swojego opiekuna – Anioła Stróża? Czy codziennie modlę się do Niego?

3 X WTOREK

W przeddzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu dzisiaj po Mszy św. o godz. 17.45 siostry felicjanki poprowadzą nabożeństwo upamiętniające przejście (transitus) Świętego z życia doczesnego do wieczności.

4 X ŚRODA WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, ZAKONNIKA

Wszystkim solenizantom i solenizantkom, którzy dzisiaj obchodzą imieniny życzymy, aby ich patron, św. Franciszek, upraszał u Boga dary potrzebne w ich codziennym życiu.

5 X PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY

Św. Faustyna urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu (woj. łódzkie). Od 14 roku życia była służącą. W wieku 20 lat wstąpiła do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jej imię zakonne – Faustyna. Była apostołką Bożego Miłosierdzia. Papież Jan Paweł II ogłosił ja świętą w 2000 r.

Z racji Pierwszego Czwartku Miesiąca Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 18.00.

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja do godz. 20.00. W tym czasie siostry felicjanki z naszej parafii poprowadzą modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

Dziś nauka chrzcielna dla rodziców dziecka i chrzestnych o godz. 19.15 w kancelarii parafialnej.

Nasz parafianin Mieczysław Orzełek obchodzi dzisiaj 90-te urodziny. Z tej racji Msza św. w intencji Jubilata będzie o godz. 7.00. Znając od lat Pana Mieczysława, który jak na razie cieszy się dobrym zdrowiem, można przewidywać, że za 10 lat doczeka się przysłowiowej 100-tki. Tym bardziej, że córka Janina, po mężu Kazimierczuk, dba o swojego tatę. Ad multos annos!

6 X PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Z racji Pierwszego Piątku Miesiąca:

udamy się z Komunią św. do chorych od godz. 9.00;

spowiedź rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 16.30;

Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.00;

Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 17.45;

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.

 

7 X PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Papież Pius V ustanowił to wspomnienie, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej w 1571 r. nad sułtanem tureckim (islam). Bitwa rozegrała się pod Lepanto nad zatoką koryncką w Grecji.

O godz. 16.00 modlitwa różańcowa (trzy części) z racji przypadającego dzisiaj wspomnienia NMP Różańcowej.

O godz. 17.00 różaniec w intencji dziękczynno-błagalnej.

Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 17.45. Formularz Mszy św. z racji Pierwszej Soboty wotywny o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej.

Organizatorem są ojcowie dominikanie – Warszawa-Służew, ul. Dominikańska 2.

Program:

- godz. 10.00 – różaniec dla dzieci;

- godz. 11.00 – modlitwa różańcowa dla kółek żywego różańca z Warszawy;

- godz. 12.00 – Msza św. z udziałem członków żywego różańca;

- godz. 17.00 – Procesja różańcowa w blaskach ognisk o godz. 17.00;

- godz. 18.00 – Msza św. z udziałem ks. biskupa Michała Janochy. Po Mszy św. śpiew akatystu (nabożeństwa ku czci Bogurodzicy składającego się z pieśni pochwalnych i modlitw).

Ojcowie dominikanie zapraszają!

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski dziś Różaniec do granic, czyli ogólnopolska modlitwa różańcowa wzdłuż granic naszego kraju. Będą odmówione cztery części różańca w intencji Polski i całego świata. Kto nie będzie mógł pojechać na granicę, może odmówić różaniec w swoim domu.

8 X 27 NIEDZIELA ZWYKŁA. XVII DZIEŃ PAPIESKI

Hasłem XVII Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku 8 października są słowa: „Idziemy naprzód z nadzieją”. W wymiarze charytatywnym dnia papieskiego odbędzie się ogólnopolska zbiórka środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera obecnie prawie 2300 młodych ludzi. W tym celu we wszystkich kościołach w Polsce są zbierane ofiary do puszek. Program stypendialny można wesprzeć poprzez wpłatę na konto Fundacji o numerze: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001, wysyłając SMS o treści „POMOC” na numer 74 265 lub dzwoniąc na nr 704 407 401. Jest to wspaniały żywy pomnik dla uczczenia papieża Jana Pawła II.

Również dziś w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie będzie 4. Galowy Koncert Dnia Papieskiego. Początek o godz. 15.30. Będzie śpiew muzyki wokalnej wywodzącej się z religijnych pieśni Murzynów amerykańskich, czyli GOSPEL. Wystąpią: Halina Frąckowiak, Natalia Kukulska i inni znani śpiewacy. Prowadzenie – Krzysztof Ziemiec. Koncert będzie transmitowany w TVP1. Warto osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Na zakończenie obchodów 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie od dziś do 12 października będziemy wypełniać wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej. W tym czasie przez 100 godzin różańca oraz postem o chlebie i wodzie w piątek 13 października będziemy się modlić o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie. Informacje w Internecie – www.fatima.waw.pl.

9 X PONIEDZIAŁEK. WSPOMNIENIE BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA, BISKUPA

Błogosławiony Wincenty był kapłanem diecezji krakowskiej, a później jej biskupem. Po 10 latach kierowania Kościołem zrzekł się biskupstwa i wybrał zakon cystersów w Jędrzejowie. Napisał sławne dzieło „Kronika Polska”, w którym przedstawił dzieje naszego narodu.

10 X WTOREK. WSPOMNIENIE BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ, DZIEWICY

Patronka dnia dzisiejszego urodziła się 16 maja 1825 r. Była najstarszą spośród siedmiorga rodzeństwa. Za radą ojca Honorata Koźmińskiego w 1855 r. założyła Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Początkowo siostry zajmowały się opieką nad sierotami. Później domeną sióstr stała się praca w szkołach i parafiach. Obecnie w Powsinie mamy cztery siostry Felicjanki. Jesteśmy im wdzięczni za pracę w naszej parafii.

Po Mszy św. o godz. 17.45 będzie odmówiona litania do bł. Marii Angeli Truszkowskiej i ucałowanie jej relikwii.

11 X ŚRODA. WSPOMNIENIE ŚW. JANA XXIII, PAPIEŻA

Pielgrzymka maturzystów z dekanatu wilanowskiego na Jasna Górę. Szczegółowych informacji udzielają katecheci uczący w szkołach, którzy mają być organizatorami pielgrzymki.

12 X CZWARTEK, WSPOMNIENIE BŁ. JAN BEYZYMA, KAPŁANA

Patron dnia dzisiejszego urodził się 15 maja 1850 r. na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej. Wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie został kapłanem i posługiwał jako wychowawca dzieci i młodzieży. W wieku 48 lat wyjechał na misje na Madagaskarze (wyspie na Oceanie Indyjskim u wschodnich wybrzeży Afryki), gdzie posługiwał wśród trędowatych. Zmarł z wycieńczenia 2 października 1912 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie.

13 X PIĄTEK. WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, KAPŁANA

Patron dnia dzisiejszego, błogosławiony Honorat, zakonnik – kapucyn, żył na przełomie XIX i XX wieku. W tym czasie Mazowsze było pod panowaniem rosyjskim. Zaborca skasował zakony. Wobec tego bł. Honorat zakładał zakony bezhabitowe. Zmarł w opinii świętości w grudniu 1916 r. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.

Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE zaprasza na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Będzie ona odprawiona w naszym kościele o godz. 19.30. Jest to dobra okazja do spowiedzi. Zaprasza ks. Jarosław Bonarski.

Dzisiaj przypada 100-lecie zakończenia objawień w Fatimie.

14 X SOBOTA. WSPOMNIENIE ŚW. MAŁGORZATY ALACOQUE, DZIEWICY

Dzisiaj przypada Święto Edukacji Narodowej a zarazem Dzień Nauczyciela. W naszych modlitwach polecajmy Bogu nauczycieli, wychowawców i katechetów.

Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych w październiku jest o godz. 17.00. Msza św. sanktuaryjna w intencjach zgłoszonych przez wiernych o godz. 17.45.

15 X 28 NIEDZIELA ZWYKŁA. WSPOMNIENIE ŚW. TERESY Z AVILLA, DOKTORA KOŚCIOŁA

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych. W tym roku liczenie wiernych przychodzących w niedzielę na Msze św. odbędzie się w całej Polsce 15 października. Liczeniem obejmujemy wszystkich obecnych na Mszach św. od 7 roku życia wzwyż. Ponadto tej niedzieli trzeba policzyć ilość osób przystępujących do Komunii św. W obu przypadkach osobno liczymy kobiety i mężczyzn.

Centrum Kultury Wilanów zaprasza do Domu Pracy Twórczej w Powsinie na VII Powsiński Dzień Dyni. Między innymi będzie można oddać niepotrzebne elektroodpady (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przestarzałe lub zepsute pralki i lodówki, komputery, telewizory i inne urządzenia zasilane na prąd). W zamian za min. 3 kg elektrośmieci każdy otrzyma w prezencie dynię. Ponadto przygotowane będą stoiska z rękodziełem i wyrobami regionalnymi, będzie też degustacja potraw z dyni. Wszystkich zapraszamy na dyniową zupę. Natomiast o godz. 11.30 do sali parafialnej zapraszamy dzieci na przedstawienie „eko–Bartek”, a o godz. 13.00 na paradną musztrę i koncert orkiestry OSP z Nadarzyna.

W dniu dzisiejszym w naszym kościele odbędzie się XI Koncert Pieśni Maryjnych. Początek o godz. 15.30. Weźmie w nim udział siedem chórów parafialnych. Zapraszamy serdecznie!

16 X PONIEDZIAŁEK, WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

XXIX rocznica wyboru papieża Jana Pawła II ( 1978 r.).

O godz. 17.15 przyjadą klerycy z seminarium duchownego i wezmą udział w nabożeństwie różańcowym i we Mszy św.

Kiszenie kapusty z udziałem kleryków będzie w domu parafialnym w dużej sali o godz. 18.00.

17 X WTOREK, WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA

Dzisiaj przypada 45. rocznica śmierci ks. Jana Grudy, proboszcza w Powsinie (1963-1965). Msza św. za śp. księdza Grudę zostanie odprawiona o godz. 7.00.

18 X ŚRODA. ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

Św. Łukasz jest patronem pracowników służby zdrowia. Dzisiaj w szczególny sposób okazujemy wdzięczność personelowi medycznemu. Wspieramy go naszą serdeczną modlitwą.

Dzisiejszych solenizantów, Łukaszów, polecamy szczególnej opiece ich patrona.

19 X CZWARTEK. WSPOMNIENIE BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI, KAPŁANA I MĘCZENNIKA

Dzisiaj przypada 33. rocznica śmierci bł. Jerzego Popiełuszki.

Ks. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup warszawski powiedział, że sprawy związane z kanonizacją, czyli ogłoszeniem świętym ks. Jerzego Popiełuszki, są bliskie zakończenia.

20 X PIĄTEK. WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, KAPŁANA

Dzisiejszy patron urodził się w Kętach w 1390 r. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Później został jego profesorem i wykładał teologię. Odznaczał się wielkim miłosierdziem względem ubogich. Zmarł w opinii świętości w 1473 r.

21 X SOBOTA. WSPOMNIENIE BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA

Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych w październiku jest o godz. 17.00. Msza św. sanktuaryjna w intencjach zgłoszonych przez wiernych o godz. 17.45.

22 X 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

W przedostatnią niedzielę października przypada NIEDZIELA MISYJNA. We wszystkich kościołach taca na misje.

Z racji przepadającej dzisiaj Niedzieli Misyjnej Siostry Felicjanki w naszym kościele na wszystkich Mszach św. będą mówić o misjach prowadzonych przez ich zgromadzenie zakonne.

Koło Przyjaciół Radia Maryja spotka się dzisiaj na Mszy św. o godz. 9.00, następnie w domu parafialnym będzie spotkanie formacyjne. Zapraszamy chętnych do powiększenia parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja.

Jak zwykle w 4. niedzielę miesiąca Msza św. o godz. 12.00 będzie po łacinie.

Dzisiaj w naszym kościele o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja do godz. 17.00.

28 X SOBOTA. ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

Różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych w październiku jest o godz. 17.00. Msza św. sanktuaryjna w intencjach zgłoszonych przez wiernych o godz. 17.45.

Z racji imienin, w intencji Tadeusza Zwierzchowskiego, naszego organisty, Msza św. o godz. 18.00.

Dzisiejszym solenizantom życzymy wielu łask Bożych za wstawiennictwem świętych patronów.

DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI ZA KORONACJĘ OBRAZU MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ. Uroczysty Apel Jasnogórski o godz. 21.00, poprzedzi go modlitwa różańcowa. Zapraszamy parafian i pielgrzymów.

Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce” po raz 10. organizuje Przegląd piosenki „Chrześcijańskie Granie” o tematyce religijnej i rodzinnej. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zespoły młodzieżowe i schole dziecięce. Zgłoszenia od 10 do 14 października na www.dobremiejsce.org. Zapytania można zgłaszać telefonicznie: 22 56 10 123 lub 512 011 482.

29 X 30 NIEDZIELA ZWYKŁA

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Przesuwamy wskazówki zegara o godzinę do tyłu. Przychodząc dziś na Mszę św., pamiętajmy o zmianie czasu.

LISTOPAD

1 XI ŚRODA. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dzisiejsza uroczystość w Kościele katolickim ma bardzo radosny charakter. Msze św. będą odprawiane w kolorze białym. Będziemy prosić o pomoc i wstawiennictwo tych, którzy odeszli przed nami do Boga, a teraz wraz z Chrystusem królują w Niebie.

Msze św. w naszym kościele o godz.: 7.00, 9.00, 10.30 i 18.00. Zgodnie z tradycją suma o godz. 12.00 zostanie odprawiona na starym cmentarzu przy kaplicy.

Pójście dzisiaj na cmentarz, na groby, nie zastąpi udziału we Mszy św. Lekceważąc dziś ten obowiązek, zaciągamy wobec Boga winę, a sumienie obciążamy grzechem ciężkim.

Na wypominki przyjmujemy w kancelarii parafialnej i na cmentarzu, gdzie będą dyżurowali kleryk z seminarium oraz siostra zakonna z naszej parafii.

Różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach o godz. 17.00.

Od 1 do 8 listopada codziennie można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące.

2 XI CZWARTEK. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Msze św. za zmarłych polecanych nam w wypominkach o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.

Po Mszy św. o godz. 9.00 procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

Odpust zupełny w dniu dzisiejszym można uzyskać jeden raz i ofiarować tylko za zmarłych. Warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga oraz Zdrowaś Maryjo w intencjach Ojca Świętego.

Również dzisiaj różaniec za zmarłych o godz. 17.00.

Pomimo że 2 listopada wypada Pierwszy Czwartek Miesiąca, to nie można odprawiać Mszy św. wotywnej o Jezusie Chrystusie Największym i Wiecznym Kapłanie.

Msza św. o godz. 18.00 za wiernych zmarłych poleconych nam w wypominkach (kolor fioletowy szat liturgicznych).

Wystawienie Najświętszego Sakramentu z racji Pierwszego Czwartku Miesiąca będzie po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00. W tym czasie Siostry Felicjanki poprowadzą nabożeństwo powołaniowe.

3 XI PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Z racji Pierwszego Piątku Miesiąca:

udamy się z Komunią św. do chorych od godz. 9.00;

spowiedź rano od godz. 6.30 i po południu od godz. 17.30;

Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 17.45;

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.

4 XI PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA

O godz. 17.30 różaniec w intencjach dziękczynno-błagalnych.

Msza św. sanktuaryjna w intencjach dziękczynno-błagalnych o godz. 18.00. Formularz Mszy św. z racji Pierwszej Soboty wotywny o Niepokalanym Sercu NMP. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy.

5 XI 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótkie nabożeństwo, a po nim procesja eucharystyczna.

 

Msze Św. w naszej świątyni:

- w dni powszednie: 7.00 i 18.00

- w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00

Spowiedź: na pół godziny przed Mszą Świętą i podczas Mszy

Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00

Telefon: (0-22) 648 38 46

nr konta bankowego Parafii: 89 1240 2135 1111 0000 3870 8501

Parafialny Zespół Caritas: magazyn czynny w drugą i czwartą sobotę miesiąca 10.00-11.00 w Domu Parafialnym, ul. Przyczółkowa 56,

nr konta bankowego: 93 1240 2135 1111 0010 0924 9010

e-mail: [email protected]

e-mail Wiadomości Powsińskich: [email protected]

http: parafia-powsin.pl

Bóg zapłać za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki!

 

Redakcja WP działa pod opieką ks. Lecha Sitka. Sprawy dotyczące parafii Powsin opracowuje ks. Jan Świstak. Redaktor Naczelny: Agata Krupińska, Redakcja: Maria Zadrużna, Teresa Gałczyńska, Justyna i Michał Chodakowscy, Aleksandra Kupisz-Dynowska, Tomasz Wyszyński.